Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Tingkatan Masa Tajuk

: Empat : 80 Minit : Sajak – Di Dada Mereka Ada Khalid

Aspek Sastera : Maksud dan Unsur Keindahan(Gaya Bahasa) Genre: Puisi Moden Hasil Pembelajaran Utama : Hasil Pembelajaran Khusus: 3.0 Menghuraikan maksud puisi 6.0 Menganalisis gaya bahasa dalam puisi 3.1 Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji Aras 1 iii. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi 6.3 Menganalisis unsur bahasa dalam puisi Aras 3 i. Menjelaskan keistimewaan puisi berdasarkan aspek gaya bahasa Objektif ii. iii. : . Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i. memberi maksud rangkap dalam sajak yang dikaji. menjayakan aktiviti MESTAMU bagi tujuan penghayatan karya. menghuraikan unsur keindahan sajak yang dikaji.

32

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Kemahiran Bernilai Tambah Pendekatan : Aktiviti : : : : : Sejarah Keberanian, Keyakinan, Patriotik. Mengalami dan Menghayati, Verbal linguistik,Kontekstual. Pendekatan Berpusatkan Murid, Teknik Perbincangan MESTAMU

33

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Isi Pe laj ar an

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian Formatif

Catatan

34

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Set Induksi

- Guru meminta murid menonton gambar dan Set induksi menghayati senikata lagu tercapai - Guru bersoal jawab dengan murid mengenai mesej yang terkandung dalam gambar dan lagu - Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini – cinta akan tanah air

Gambar perwira negara dan lagu

35

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Langkah 1

- Guru memaparkan sajak yang dikaji pada layar - Guru meminta seorang murid mendeklamasikan sajak “Di Dada Mereka ada Khalid” dengan intonasi yang baik. - Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan untuk mencari dan mencatatkan maksud puisi mengikut rangkap-rangkap tertentu. - Kumpulan A mencari maksud rangkap pertama. - Kumpulan B mencari maksud rangkap kedua. - Kumpulan C mencari maksud rangkap ketiga. - Wakil setiap kumpulan diminta menaipkan laporan kumpulan tentang maksud rangkap dalam bentuk persembahan slaid dan melaporkannya di hadapan kelas.

Analisa bentuk tercapai

ICT

36

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Isi P el aj a r a n Langkah 2

Penilaian Formatif Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran KBT / Catatan

- Guru menjelaskan definisi tema dan persoalan dalam karya sastera. - Guru bersoal jawab dengan murid tentang tema keseluruhan dalam sajak yang dikaji. - Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan untuk mencari dan mencatatkan maksud puisi mengikut rangkap-rangkap tertentu.

Kajian tema dan persoalan tercapai

Slaid LPG

Verbal linguistik

37

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Langkah 3

- Kumpulan A mencari maksud rangkap pertama. - Kumpulan B mencari maksud rangkap kedua. - Kumpulan C mencari maksud rangkap ketiga. - Wakil setiap kumpulan diminta menaipkan laporan kumpulan dalam bentuk persembahan slaid dan melaporkannya di hadapan kelas.

Slaid LPG

Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. - Guru meminta murid menyenaraikan contohcontoh gaya bahasa sinkof,metafora,hiperbola,perlambangan dan perulangan. - Wakil kumpulan A menyatakan contohcontoh

Analisa gaya bahasa tercapai

38

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

sinkof,metafora,hiperbola dan perlambangan. - Wakil kumpulan B menyatakan contohcontoh asonansi,aliterasi,responsie,anafora dan epifora. Langkah 4 - Wakil setiap kumpulan diminta menaipkan laporan kumpulan tentang gaya bahasa dalam bentuk persembahan slaid dan melaporkannya di hadapan kelas.

Penilaian. Guru meminta seorang murid membuat rumusan tentang isi pelajaran pada hari itu. Guru dan murid melagukan Sajak Di Dada Mereka Ada Khalid menggunakan melodi lagu
39

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

“Bahtera Merdeka” nyanyian Aishah.

40

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Lampiran 1 MAKSUD DAN PERSOALAN DALAM RANGKAP SAJAK

SAJAK

MAKSUD

PERSOALAN

Mereka tak pernah mengimpikan puja sanjung dan nama menggunung Di dada mereka ada khalid Di tangan mereka pedang keberanian Di hati mereka berkubu keyakinan Seorang mati seribu lagi bingkas Mengipas bara perjuangan.

Perjuangan suci tak pernah tunduk Pada igau kematian Mati hanya mampu menumpaskan pengecut Hidup hanya bererti buat yang berani Biar seribu tahun Perjuangan luhur jalannya berlumpur

Di dada mereka ada khalid Singa garang di padang juang Setiap hari akan mereka nantikan Musuh pulang mengusung walang Musuh walang mengusung keranda teman

32

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Lampiran 2 KAJIAN GAYA BAHASA

SAJAK

GAYA BAHASA
SINKOF METAFORA H.BOLA

PERLAMBANGAN

Mereka tak pernah mengimpikan puja sanjung dan nama menggunung Di dada mereka ada khalid Di tangan mereka pedang keberanian Di hati mereka berkubu keyakinan Seorang mati seribu lagi bingkas Mengipas bara perjuangan.

Perjuangan suci tak pernah tunduk Pada igau kematian Mati hanya mampu menumpaskan pengecut Hidup hanya bererti buat yang berani Biar seribu tahun Perjuangan luhur jalannya berlumpur

Di dada mereka ada khalid Singa garang di padang juang Setiap hari akan mereka nantikan Musuh pulang mengusung walang Musuh walang mengusung keranda teman

33

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Lampiran 3 KAJIAN GAYA BAHASA

SAJAK

GAYA BAHASA
ASONANSI ALITERASI ANAFORA RESPONSI

Mereka tak pernah mengimpikan puja sanjung dan nama menggunung Di dada mereka ada khalid Di tangan mereka pedang keberanian Di hati mereka berkubu keyakinan Seorang mati seribu lagi bingkas Mengipas bara perjuangan.

Perjuangan suci tak pernah tunduk Pada igau kematian Mati hanya mampu menumpaskan pengecut Hidup hanya bererti buat yang berani Biar seribu tahun Perjuangan luhur jalannya berlumpur

Di dada mereka ada khalid Singa garang di padang juang Setiap hari akan mereka nantikan Musuh pulang mengusung walang Musuh walang mengusung keranda teman

34