Anda di halaman 1dari 17

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

ASPEK SENI BAHASA


Kumpulan 4
Rancangan Mengajar

Tema Kekeluargaan

Tajuk Sayang Ayah

SK : 4.1 menyebut dan memahami unsur seni


Fokus Utama
lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

SP : 4.1.1 menyebut seni kata lagu melalui nyanyian

secara didik hibur.


SK : 3.2 menulis secara mekanis berdasarkan
Fokus
bahan yang diberi dengan betul dan kemas.
Sampingan
SP : 3.2.3 menulis suku kata tertutup dengan cara

yang betul dan tulisan yang kemas.


Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Objektif

1) Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang

betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

2) Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul

dan kemas.

Pengisian i. Ilmu : Pendidikan Muzik

kurikulum ii. Nilai : Kasih sayang, Berdikari, Kerjasama

iii. KBT :

• Kecerdasan Pelbagai - Visual Ruang, Kinestetik

• Kemahiran Berfikir – meramal


Sistem Kosa Kata: ayah, nenek, adik, merah, kecil
• EMK : TMK
Bahasa
Media Seni kata lagu, Model kereta, gambar kereta, kad
suku kata dan lampiran.
Langkah 1

AKTIVITI PENGISIAN CATATAN

KURIKULUM

1. Seorang murid mencirikan Kemahiran Berfikir: Teknik :

objek yang ada dalam kotak Meramal Soal jawab

melalui sentuhan. Membuat

2. Murid tersebut menerangkan keputusan

ciri-ciri objek tersebut.

3. Murid – murid lain meneka Nilai;

objek tersebut. Kerjasama

4. Murid diminta mengeluarkan

objek tersebut.

5. Guru bersoal jawab tentang

kereta.
Langkah 2
AKTIVITI PENGISIAN CATATAN

KURIKULUM
Sistem Bahasa Tatabahasa : Kata Nama Am
1. Guru mempamerkan
Media seni kata kataKBT:
Senilagu lagu. Model kereta, Penggabung-

gambar kereta, kadPelbagai:


Kecerdasan suku kata
jalinan
“Kereta Kecil”.
dan lampiran.
Muzik , kinestetik ,
2. Guru membimbing murid membaca
visual ruang Pendekatan :
dan mengikut seni kata lagu
Berpusatkan
tersebut.
Nilai: murid
3. Murid dibimbing oleh guru untuk Kasih sayang

menyanyikan lagu tersebut sambil Sistem Bahasa

melakukan pergerakan yang Ilmu: Kosa Kata:

sesuai. Pendidikan Muzik Ayah

Nenek
4. Murid menyanyi lagu tersebut
Adik
secara berkumpulan dan kelas.
Merah
5. Guru dan murid menyanyi beramai-
Langkah 3
AKTIVITI PENGISIAN CATATAN

KURIKULUM

1. Guru mempamerkan 5 keping KBT: Pendekatan:

kad suku kata . Kemahiran Berfikir: Berpusatkan

2. Guru memilih 5 orang murid Menghubungkaitkan muzik

secara rawak dan meminta BCB: Latih Tubi

mereka melekatkan kad suku Bacaan Intensif

kata tersebut pada gambar

dengan betul. Nilai:

3. Murid diminta membaca Berdikari

perkataan tersebut dengan Kerjasama

betul.

4. Murid melengkapkan

perkataan dengan suku kata


Langkah 4
AKTIVITI PENGISIAN CATATAN

KURIKULUM

1. Murid diminta untuk KBT: Teknik:

melengkapkan permainan Kemahiran Berfikir: Permainan

Menyelesaikan bahasa
bahasa “Teka Silang Kata” yang
masalah Sumbangsaran
dipamerkan.

2. Murid melengkapkan teka silang


Nilai: Pendekatan:
kata berpandukan gambar yang Kerjasama , berusaha Penggunaaan
diberi. Sistem Bahasa

3. Guru dan murid bersoal jawab EMK:

tentang jawapannya. Teknologi Maklumat

dan Komunikasi
4. Murid diminta menyanyikan

semula lagu “Kereta Kecil”

dengan sebutan dan intonasi


a d i k
e m
r e
n e n e k r
t a
a y a h

TEKA SILANG KATA


KERETA KECIL
Ayahku balik dari kota,
Ayahku belikan kereta,
Kereta kecil warna merah,
Boleh kupandu ke sekolah

Pon pon pon pon pon,


Pon pon pon pon,
Kereta kecilku berbunyi,
Marilah adik mari naik
Bolehku bawa jumpa nenek
KAD SUKU KATA

yah nek

cil

dik rah
a yah a dik
ne nek ke cil
me rah
Selamat tinggal KBSR,
Selamat datang KSSR.

AHLI KUMPULAN 4 :

1. NORLAILA BT JAMALUDDIN
2. LATIFAH BT AB RAHMAN
3. NORAZLINA BT ROSDZI
4. NORAZIZAH BT ZAKARIA
5. AZZIATI BT MAMAT

Sekian, terima kasih.