Anda di halaman 1dari 5

0CTU 551 ( TITAS )

PENGENALAN
• Subjek Kementerian
• Kursus wajib
• Jam kredit 2 jam

PERATURAN AKADEMIK
• Mesti mendaftar kursus CTU 551
• Wajib menghadiri kuliah.
• Kehadiran yang tidak mencapai 80% dari jumlah jam temu tanpa mendapat kebenaran bertulis dari
Fakulti tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir.
• Sahsiah Pelajar UiTM – Pakaian dan Rupa Diri ikut Buku Panduan HEP

HASIL PEMBELAJARAN:

Di akhir kursus ini pelajar dapat:


• Menjelaskan konsep ketamadunan dan Tamadun Islam serta sumbangannya.
• Menjelaskan kedudukan dan kepentingan Tamadun Melayu sebagai asas pembinaan Tamadun
Malaysia
• Mengenalpasti aspek2 persamaan dan perbezaan budaya yang terdapat dalam pelbagai tamadun
terutamanya India dan China.
• Menganalisis cabaran semasa ketamadunan dan kepentingan dialog peradaban.

SILIBUS CTU 551

BAB 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN.

• Konsep tamadun
• Hubungan tamadun dengan agama.
• Hubungan tamadun dengan budaya dan bangsa
• Kelahiran dan perkembangan tamadun.
• Faktor2 kelemahan dan kejatuhan tamadun
• Interaksi antara tamadun
• Persamaan dan perbezaan antara tamadun

BAB2 : TAMADUN ISLAM

• Konsep tamadun Islam


• Prinsip dan matlamat tamadun Islam
• Manifestasi dan sifat2 tamadun Islam
• Sumber tamadun Islam
• Kelahiran dan perkembangan tamadun Islam
• Sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia
• Isu2 dan cabaran semasa tamadun Islam

BAB 3 : ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU SERTA PERANANNYA DALAM PEMBINAAN


TAMADUN MALAYSIA.

• Islam dalam Tamadun Melayu.


– Teori Kedatangan Islam
– Faktor penerimaan Islam.
• Sejarah pencapaian Tamadun Melayu
– Kerajaan dan sistem pemerintahan
– Sosial dan budaya
– Ekonomi

1
– Hubungan diplomatik
– Pendidikan.
– Bahasa dan kesusateraan
– Keseniaan dan kemahiran pembuatan
• Penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia
– Aplikasi nilai2 Islam dalam politik dan pentadbiran
– Aplikasi nilai2 Islam dalam sosial
– Aplikasi nilai2 Islam dalam ekonomi
– Aplikasi nilai2 Islam dalam pendidikan
– Pendekatan Islam Hadhari

BAB 4 : TAMADUN INDIA

• Sejarah ringkas kelahiran tamadun India


• Masyarakat dan budaya dalam Tamadun India
• Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai2 murni dalam Tamadun India
• Pencapaian dalam pelbagai bidang
• Tamadun Islam di India
• Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevensinya di Malaysia

BAB 5 : TAMADUN CHINA

• Sejarah ringkas kelahiran tamadun China


• Masyarakat dan budaya dalam Tamadun China
• Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai2 murni dalam Tamadun China
• Pencapaian dalam pelbagai bidang
• Tamadun Islam di China
• Interaksi Tamadun China dengan tamadun lain dan relevensinya di Malaysia

BAB 6 : CABARAN SEMASA DAN DIALOG PERADABAN

• Cabaran peradaban abad ke-21


– Media
– Ekonomi
– Politik
– Sosial
– Hak asasi manusia
• Dialog peradaban di Malaysia
– Kepentingan
– Ke arah memperkembangkan dialog peradaban
– Isu2 semasa dialog peradaban
• Persepsi jihad
– Pandangan dunia mengenai jihad
– Konsep jihad
– Kepentingan jihad dalam Islam
– Kesan pengabaian jihad

RUJUKAN

• Ibn Khaldun ( 1995 ), Mukaddimah, KL:DBP


• Fairuzah Hj Basri (penyelenggara) (2008), Tamadun Islam dan Tamadun Melayu:
Perkembangan dan Isu Kontemporari, Shah Alam : Upena UiTM
• Nik Rosdi & Nik Kamaliah Nik Abdullah (2008), Kenalilah Tamadun (alHadharah), Shah Alam :
UPENA UiTM

2
• Tamadun Islam dan Tamadun Asia ( 2001), UM
• Azhar Hj Mad Aros ( 2002 ), Tamadun Islam Tamadun Asia, Kertas 1, Shah Alam : Fajar Bakti
• Konsep Islam Hadhari: Satu Penjelasan ( 2005 ), JAKIM

PERMARKAHAN

• Penilaian Sepanjang Semester – 50%


– Kerja kursus – 15 %
– Ujian 1 - 15%
– Pembentangan/Ujian2 - 20%

• Peperiksaan Akhir - 50%


– Bahagian A – Objektif ( 40 soalan) – 20%
– Bahagian B – Esei ( 2 soalan esei dari 3 ) – 30%

• Penilaian markah

• Esei/kertas kerja 15 markah


- Pengenalan 1 markah
- Fakta/Isi 4 markah
- Huraian/Analisa 4 markah
-Cadangan&Kesimpulan 3 markah
- Rujukan (5 rujukan berotoriti) 3 markah

• Pembentangan 20 markah
- kemahiran komunikasi 5 markah
-kemahiran berpasukan 5 markah
- Etika dan moral Profesional 5 markah
- Pembelajaran sepanjang hayat 5 markah

Markah lulus – 50%

MAKLUMAT KERTAS KERJA

1. Berkumpulan – 3/4/5 orang ahli


2. Sebaiknya serahkan draf kertas kerja terlebih dahulu kepada pensyarah
3. Tajuk pembentangan dan kertas kerja adalah sama.
4. Kertas Kerja perlu dihantar/diserahkan pada tarikh yang ditetapkan.

PANDUAN RINGKAS PENULISAN KERTAS KERJA :


CTU 551 (TITAS)
1. Cover/Kulit luar Kertas Kerja – perlu mengandungi maklumat seperti
berikut : TAMADUN ISLAM DAN BARAT:
a. Tajuk Kertas Kerja SATU PERBANDINGAN
b. Kod Kursus ( CTU 551)
c. Nama pensyarah
d. Kod program con. EM220A/ HS223 / LW221C dll Disediakan untuk:
e. Nama Penuh dan No Matrik Ahli kumpulan. Ustazah Fatimah Salleh

Disediakan oleh:

Aina hazwani Tajuddin (2007242454)


Nor Idayu Ismail (2007252424)
Farhana Asyikin Azis ( 2007296254)

HS 110 (A)
3
2. Isi Kandungan – mengandungi topik dan subtopik perbincangan dan halaman.
ISI KANDUNGAN HALAMAN

1.0 Pendahuluan 1
2.0 Konsep Tamadun Islam
2.1 Definisi 2
2.2 Asas Tamadun Islam 3
2.3 Sumber Tamadun Islam 5
i

3. Pengenalan / Pendahuluan – menjelaskan intro/muqaddimah mengenai topik kajian kertas kerja


4. Isi – membincangkan data-data atau fakta-fakta berkaitan dengan tajuk kertas kerja yang dikutip dari
pelbagai sumber (buku/kertas kerja/ akhbar dll) kemudian dihurai dan dianalisa. Data-data tersebut
boleh dibahagikan kepada subtopik yang lebih kecil.
5. Data-data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu perlulah dibuat catatan.
Con: Pendidikan Barat di Alam Melayu bermula dengan tertubuhnya sekolah-sekolah bercorak
keagamaan ala-barat. Sekolah yang pertama adalah Sekolah ST Paul di Melaka yang didirikan oleh
Francis Xavier pada tahun 1550-1553M ( Khoo Kay Kim, 1992 : 34)
(Khoo Kay Kim adalah penulis buku yang menjadi sumber data diperolehi, 1992 – tahun buku
diterbitkan , 34 adalah halaman data tersebut diambil )
6. Petikan/terjemahan ayat al-Quran/mafhum hadis – diketengahkan, ditulis dalam single spacing, tulisan
diitalickan dan dicatatkan sumber.
Con: Rasulullah mnegaskan mengeani ihsan sebagaimana maksud sabdanya :
”Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah...”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
7. Bahasa – menggunakan Bahasa Melayu. Istilah bahasa lain yang dikekalkan dengan bahasa tersebut
perlulah diserong atau diitalickan con. Civilization, civitas, madaniyyah dll.
8. Penutup/kesimpulan. –mengandungi rumusan yang didapati hasil dari perbincangan kertas kerja .
9. Bibliografi – menyenaraikan sumber-sumber rujukan yang digunakan – buku, kertas kerja, artikel,
jurnal, akhbar, majalah, laman web.
Con : Ibn Khaldun ( 1995 ), Mukaddimah, KL : DBP
10. Tulisan – 11 Arial, 1 ½ spacing
11. Halaman – halaman muka surat perlu ada pada setiap helaian kertas kerja, yang dumulai dengan
halaman pendahuluan. Halaman untuk isi kandungan, penghargaan dsb ditulis dengan huruf roman
seperti i, ii dll. Bilangan muka surat dalam setiap kertas kerja adalah antara 10 – 15 halaman.

TAJUK ESEI CTU 551

1) Tamadun Islam dan Barat : Satu analisa perbandingan.


2) Prinsip, matlamat dan ciri-ciri keistimewaan Tamadun Islam.
3) Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia
4) Islamisasi di Alam Melayu : Teori Kedatangan Islam, Faktor Pemangkin dan Kesannya ke atas
masyarakat di alam Melayu.
5) Aplikasi nilai-nilai Islam di aspek pentadbiran, sosial, ekonomi dan pendidikan di Malaysia

4
6) Aspek kepercayaan, budaya dan nilai-nilai murni dalam Tamadun India.
7) Islam di India : Sejarah, perkembangan dan sumbangannya dalam aspek ketamadunan.
8) Aspek kepercayaan, budaya dan nilai-nilai murni dalam Tamadun China.
9) Islam di China : Sejarah, perkembangan dan sumbangannya dalam aspek ketamadunan.
10) Hegemoni Barat Terhadap Dunia Islam : Matlamat, Cara dan Kesannya ke atas survival Tamadun
Umat Islam Kini.
11) Konsep jihad dan persepi Barat terhadapnya.

Maklumat Pensyarah :
Ustazah Fatimah Salleh
Pensyarah CITU, UiTM Shah Alam
03-55442662 (C5 313) / 012 6613320
fatim822@salam.edu.uitm.my