Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN SATU

TARIKH 20 MEI 2009


MASA 9.15 PAGI – 10.15 PAGI ( I JAM ; 2 MASA)
TAHUN 1 DELIMA
BIL MURID 42 ORANG
BIDANG MENGGAMBAR
KEGIATAN MENGHASILKAN GUBAHAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN
MENGGUNAKAN TEKNIK TAMPALAN KOLAJ
TAJUK BUAH-BUAHAN TEMPATAN
KONSEP UTAMA MENGENAL WARNA, MENGOYAK, MENYUSUN DAN
MENAMPAL
OBJEKTIF PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN, MURID DAPAT:-
a) IMPLISIT
1. Memperkembangkan daya kreativiti dalam
penghasilan gubahan fikiran menggunakan
bahan yang belum pernah dieksplorasi sebelum
ini.
2. Berfikir secara kreatif dan inovatif dalam
penghasilan gubahan fikiran menggunakan
bahan yang lain dari kebiasaan.
b) EKSPLISIT
1. Menghasilkan gubahan fikiran menggunakan
bahan yang lain dari kebiasaan dan belum
pernah dieksplorasi sebelum ini.
c) ESTETIKA
1. Mengenali buah-buahan tempatan.
2. Menghargai dua daripada lima elemen asas seni
reka iaitu rupa dan bentuk

PENGETAHUAN 1. Murid pernah menghasilkan gubahan fikiran.


SEDIA ADA 2. Murid pernah menikmati dan mengenali buah-buahan
tempatan.
PERSEDIAAN 1. Gam.
MURID 2. Alat tulis
BAHAN BANTU 1. Kad imbasan buah-buahan tempatan
MENGAJAR 2. LCD
(BBM) 3. Komputer riba
4. Carta aliran proses
5. Contoh karya yang telah siap
6. Gitar
BAHAN BANTU 1. Lukisan rupa buah-buahan bersaiz manilakad
BELAJAR 2. Kertas warna
(BBB)
KBKK Menjana idea dalam penghasilan gubahan fikiran
menggunakan bahan yaang berlainan dari kebiasaan
NILAI Memupuk nilai sabar, teliti, berkongsi barang dalam kalangan
murid di samping kerjasama.

PERKARA BUTIRAN KEGIATAN P&P CATATAN


SET INDUKSI 1. Murid melihat paparan buah sebenar * BBM – LCD,
(5 MINIT) dan gambar buah-buahan yang komputer riba
dipancarkan melalui LCD.
2. Murid juga ditunjukkan dengan
paparan gambar dari kad imbasan.
3. Sesi ini dapat memberi gambaran
tentang saiz, rupa, bentuk dan bau
dalam menghasilkan aktiviti yang
bakal dijalankan.
PERKEMBANGAN 1. Murid melihat contoh hasil karya
(40 MINIT) yang telah siap.
2. Murid mendengar penerangan
daripada guru bagaimana cara untuk
menghasilkan kolaj 'Buah-buahan
Tempatan'. * BBM – LCD,
3. Murid menghasilkan karya komputer riba
berdasarkan carta aliran proses
yang ditunjukkan oleh guru secara * Nilai -
berkumpulan. -menghasilkan
4. Murid membuat tugasan dengan kerja kumpulan
bimbingan guru. secara
bekerjasama.
-berkongsi
bahan dan
alatan

* BBM – carta
aliran proses

Langkah-langkah menghasilkan kolaj


Buah-buahan Tempatan

1. Setiap kumpulan diberikan manilakad


yang telah siap dilukis.

2. Setiap kumpulan akan merujuk kad


imbasan untuk mengenal warna pada
buah-buahan.

3. Proses menggambar dengan


mengaplikasikan teknik koyak dan
tampal, dibimbing oleh guru-guru
pelatih.
4. Sebuah hasil karya yang telah siap.
KEMUNCAK 1. Murid mempamerkan hasil karya * Strategi
(10 MINIT) kumpulan masing-masing untuk sesi pembelajaran -
apresiasi. Belajar cara
2. Murid memberi kritikan dan komen belajar dalam
membina terhadap hasil karya yang memberi
dipamerkan. kritikan dan
3. Hasil karya yang baik akan diberi komen.
pujian dan dipamerkan di sudut seni
sepanjang minggu. Manakala karya * KBKK -
yang kurang baik akan diberi kritikan Membanding
membina supaya mereka dapat beza
memperbaiki kelemahan pada hasil
kerja masing-masing di masa
hadapan.
4. Sesi apresiasi ini dapat memupuk
sikap ingin bersaing secara sihat di
kalangan murid supaya mereka
berlumba-lumba untuk menghasilkan
karya yang lebih baik pada masa
akan datang.
PENUTUP - Guru menerangkan tentang pelbagai jenis * KBKK -
(5 MINIT) dan bentuk buah-buahan serta Menjana idea
khasiatnya. dalam
- Nyanyian memberikan
buah fikiran dan
idea

REFLEKSI
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, didapati murid dapat melakukan
tugasan yang diberikan secara berkumpulan dengan penuh bersemangat dan
bekerjasama antara satu sama lain. 95% murid dapat memahami teknik kolaj
koyakkan dan tampalan dengan betul dan tepat. Manakala 5% murid lagi
kurang memahami teknik yang telah diajar. Sebagai tindakan dan cara
mengatasinya, guru telah mengumpulkan sebilangan kecil murid ini didalam
satu kumpulan dengan memberikan penerangan dan menunjukkan
demonstrasi serta meminta murid melakukan teknik yang telah diajar oleh
guru secara berulang kali bagi mempertingkatkan kemahiran yang telah
diajar. Sebagai tindakan dan langkah susulan guru memantau aktiviti murid
disamping memberikan bimbingan secara berperingkat mengikut kumpulan
murid.

Anda mungkin juga menyukai