Anda di halaman 1dari 12

SMK DATO AHMAD MAHER

JALAN LONG YUNUS, 15200


KOTA BHARU, KELANTAN

FOLIO SEJARAH
TINGKATAN 2
TOKOH TEMPATAN
TOK JANGGUT

Nama : Muhammad Azimuddin b Roselan

Tingkatan : 2 Al - Zahrawi

Nama Guru : Puan Shazwana bt Abdul Rahman

Tahun : 2010

1
TOKOH
TEMPATAN

TOK JANGGUT

2
SENARAI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka Surat


1. Tajuk 2
2. Senarai Kandungan 3
3. Penghargaan 4
4. Objektif 5
5. Kaedah Kajian 6
6. Hasil Kajian

a. Latar Belakang 7

b. Sumbangan / Faktor Penentangan 8-9

c. Rumusan Tokoh 9
7. Kesimpulan 10
8. Lampiran 11
9. Rujukan 12

PENGHARGAAN

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya

dapat saya menyiapkan Folio Sejarah ini dengan jayanya. Di sini juga saya ingin
3
mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang-

orang yang telah membantu saya menyiapkan folio ini terutamanya guru

matapelajaran Sejarah saya, Puan Shazwana yang telah memberikan tunjuk ajar

yang begitu mendalam sepanjang folio ini dihasilkan.

Tidak lupa juga kepada kedua ibu dan bapa saya, Roselan bin Yaacob

dan Kamariah bt Mat atas sumbangan informasi serta sokongan dan dorongan

yang diberikan kepada saya.

Sekalung penghargaan juga diberikan kepada rakan-rakan saya yang

telah banyak memberi idea dan pendapat kepada saya untuk menyiapkan folio

ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang

terlibat di dalam menjayakan folio ini sama ada secara langsung atau sebaliknya.

Saya berharap agar folio ini akan memberi banyak faedah kepada saya pada

masa akan datang dan seterusnya.

Yang Benar,

OBJEKTIF
Objektif saya menjalankan kajian ini adalah seperti berikut :

1. Untuk mengenali tokoh yang di kagumi saya dengan lebih mendalam

2. Untuk melengkapkan syarat seperti yang dikehendaki oleh pihak

sekolah

4
3. Untuk mengetahui jasa-jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh

tokoh yang dikaji

4. Untuk mengetahui sifat kepimpinan tokoh yang dikaji

KAEDAH KAJIAN
1. Buku Ilmiah

Saya menggunakan buku teks dan beberapa buku ilmiah serta rujukan

yang saya dapati di perpustakaan sekolah dan perpustakaan awam.

Hasilnya telah saya masukkan ke dalam folio ini.

5
2. Melayari Internet

Saya menggunakan internet sebagai kaedah kedua untuk mencari

seberapa maklumat serta informasi yang berkaitan dengan perjuangan Tok

Janggut. Hasilnya juga telah saya masukkan ke dalam folio ini.

HASIL KAJIAN
a. Latar Belakang

Haji Mat Hassan bin Munas dikenali juga sebagai Tok Janggut. Beliau

telah dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Puteh, Kelantan. Haji

Mat Hassan mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan Meca. Beliau

6
menyimpan janggut hingga ke paras dada dan sebab itulah beliau dikenali

sebagai Tok Janggut. Tok Janggut juga mahir dalam ilmu persilatan. Beliau yang

menetap di Kampung Nering, bekerja sebagai petani dan peniaga. Beliau

merupakan salah seorang pejuang tanah air di Kelantan yang terkorban semasa

pendudukan British.

b. Faktor Penentangan

Terdapat beberapa faktor penentangan Tok Janggut semasa pendudukan

British di Tanah Melayu seperti yang berikut :

(i) Peraturan Tanah

7
Tok Janggut menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun

1915. Peraturan itu mewajibkan petani membayar cukai tanah

(ii) Pengenalan Cukai Yang Membebankan

Petani juga dikehendaki membayar cukai pokok kelapa berbuah sebanyak

tiga sen sepokok, pokok pinang satu sen sepokok, sirih lima sen sejunjung dan

kerbau serta lembu 20 sen seekor. Peraturan baru ini membebankan rakyat.

(iii) Perasaan Anti-British

Sentimen anti-British meningkat apabila Britain menyerang kerajaan Turki

Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kerajaan Turki

Uthmaniyah menyeru umat Islam di seluruh dunia supaya berjihad menentang

penjajah Barat. Tok Janggut menyahut seruan menentang British di Pasir Puteh.

(iv) Pembayaran Cukai Yang Menyusahkan

Penduduk tempatan menghadapi masalah membayar cukai kerana

pejabat bayaran cukai terletak jauh di Bandar. Tok Janggut telah beberapa kali

pergi untuk membayar cukai tetapi gagal. Mereka yang gagal membayar cukai

akan ditangkap dan didenda. Sikap biadap pegawai British yang bertugas

menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

8
c. Rumusan Tokoh

Pada 24 Mei 1915, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di

Kampung Dalam Pupuh, Saring. Dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut

terkorban. Mayat Tok Janggut diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bharu,

kemudiannya digantung songsang di Padang Balai Besar, Kota Bharu selama

empat jam. Mayat beliau kemudiannya dikebumikan di Pasir Pekan.

Tok Janggut dan rakan-rakannya terkorban sebagai pahlawan yang

menentang kuasa penjajah Barat. Meskipun kebangkitan pada tahun 1915

berjaya dipatahkan oleh British, tetapi semangat juang mereka menjadi sejarah

kebanggan kita.

KESIMPULAN
Dengan mengkaji tokoh ini,Tok Janggut,beliau telah menaikkan semangat

saya untuk berani menetang penjajah. Saya juga berasa lebih cinta akan tanah

air.

9
Tokoh ini juga telah menggalakkan masyarakat di Negara ini untuk

bersatu teguh menentang penjajah. Dengan kejayaan ini ramai anak muda

sekarang yang sudah berjaya.

Tokoh ini meninggal pada 24 Mei 1915.Walaupun orang British

menganggap beliau pemberontak namun orang tempatan terutamanya rakyat

Negeri Kelantan mengaggap mereka sebagai pejuang. Kuburnya dikenali dan

sering dilawati oleh pelancong – pelancong sama ada dalam atau luar Negara.

LAMPIRAN
a. Gambar - gambar

10
Gambar semasa Tok Gambar Makam Tok Janggut di

Janggut digantung Kampung Pasir Pekan

b. Peta Kelantan

RUJUKAN

11
1. Maisarah bt Mispari, Sejarah Tingkatan Dua, 2008, Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur

2. www.kongsiblog.com/keluarga/luahan-jiwa/perjuangan-sebenar-tok-

janggut

12