PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU PEMBINAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2011 VISI MENJADIKAN SEKOLAH

KEBANGSAAN PEREMBA CEMERLANG DALAM KURIKULUM, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM MENJELANG TAHUN 2011 MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN PENCAPAIAN BAHASA MELAYU DALAM UPSR MISI 2: MEMASTIKAN MURID MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA DENGAN LANCAR MISI 3: MENINGKATKAN KUALITI P&P GURU BAHASA MELAYU Pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 dapat dipertingkatkan 1. Meningkatkatkan prestasi Kertas 1 dan Kertas 2 UPSR 2. Memastikan semua murid menguasai Kemahiran membaca, 1. 70 % pencapaian A dan 100 % lulus minimum C ( Bahasa Melayu Kertas 1 ) 2. 76% pencapaian A dan 100 % lulus minimum C ( Bahasa Melayu Kertas 2 ) Meningkatkan pencapaian A Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 dan lulus Minimum C 100% pada tahun 2011. -Memberi latihan staf secara berterusan. -Mengadakan program 5 ejaan sebelum P&P -Mengadakan pemulihan bagi murid lemah . -Mengadakan aktiviti Celik simpulan Bahasa pada perhimpunan pagi- isnin, selasa , Rabu, Khamis. - Mengadakan Bulan Bahasa Melayu. - Persembahan Aktiviti Bahasa - ProgramNilam -. Bengkel Teknik menjawab soalan Penulisan. - Kelas Intensif Klinikal UPSR -. PLBS . Kursus Peningkatan

MISI

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI

OBJEKTIF

STRATEGI

1. µ 1 hari . Februari Oktober Menguasai ejaan Bahasa Melayu Menguasai tatabahasa Sekolah Mencungkil bakat murid Dalam bercerita 3.3 Perbelanjaan 1. PELAN TAKTIKA L Persembahan Aktiviti Bahasa Celik Simpulan Bahasa Program Bulan Bahasa T/JAWA B Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu TEMPOH (MULA AKHIR) Februari Oktober KOS /SUMBE R OUTPUT INDIKATO R PRESTASI 5 murid lulus Bahasa Melayu % tahu simpulan Bahasa % penyertaan PELAN KONTIGENS I / CATATAN Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu 2. 1 Minggu 3. 01 Program Klinik Bahasa NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: µKLINIK BAHASA¶ (Pemulihan Pagi) OBJEKTIF OPERASI : MEMBANTU MURID-MURID PEMULIHAN MEMBACA DENGAN LANCAR DAN BETUL LANGKAH 1. PROSES KERJA & T/JAWAB TANGGUNGJAWAB Mesyuarat guru-guru Bahasa Ketua Panitia Melayu & 1.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program GPK 1 Ketua Panitia & AJK TEMPOH 1 hari STATUS 2. PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KURIKULUM 2011 Matlamat Nombor Strategi Nombor BAHASA MELAYU 01 100% murid-murid tahap 1 dan tahap 2 menguasai kemahiran membaca dan menulis serta mentaakul.PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL BIDANG KURIKULUM BI L 1.1 Perlantikan Penyelaras dan AJK AJK Panitia program.2 Cadangan program & aktiviti 1.

Hari Program : Taklimat kepada murid-murid yang dipilih oleh Penyalaras Program Murid membawa kad bahasa yang telah disediakan oleh guru Pemulihan Murid membaca kad-kad tersebut dengan dipantau oleh guruguru. Pengiktirafan kepada murid yang menyertai program dan penutupan program Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) Ketua Panitia 5 bulan GPK 1 .Panitia 4. Guru membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh murid.