PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU PEMBINAAN PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2011 VISI MENJADIKAN SEKOLAH

KEBANGSAAN PEREMBA CEMERLANG DALAM KURIKULUM, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM MENJELANG TAHUN 2011 MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN PENCAPAIAN BAHASA MELAYU DALAM UPSR MISI 2: MEMASTIKAN MURID MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA DENGAN LANCAR MISI 3: MENINGKATKAN KUALITI P&P GURU BAHASA MELAYU Pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 dapat dipertingkatkan 1. Meningkatkatkan prestasi Kertas 1 dan Kertas 2 UPSR 2. Memastikan semua murid menguasai Kemahiran membaca, 1. 70 % pencapaian A dan 100 % lulus minimum C ( Bahasa Melayu Kertas 1 ) 2. 76% pencapaian A dan 100 % lulus minimum C ( Bahasa Melayu Kertas 2 ) Meningkatkan pencapaian A Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 dan lulus Minimum C 100% pada tahun 2011. -Memberi latihan staf secara berterusan. -Mengadakan program 5 ejaan sebelum P&P -Mengadakan pemulihan bagi murid lemah . -Mengadakan aktiviti Celik simpulan Bahasa pada perhimpunan pagi- isnin, selasa , Rabu, Khamis. - Mengadakan Bulan Bahasa Melayu. - Persembahan Aktiviti Bahasa - ProgramNilam -. Bengkel Teknik menjawab soalan Penulisan. - Kelas Intensif Klinikal UPSR -. PLBS . Kursus Peningkatan

MISI

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI

OBJEKTIF

STRATEGI

3 Perbelanjaan 1.1 Perlantikan Penyelaras dan AJK AJK Panitia program. PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KURIKULUM 2011 Matlamat Nombor Strategi Nombor BAHASA MELAYU 01 100% murid-murid tahap 1 dan tahap 2 menguasai kemahiran membaca dan menulis serta mentaakul. µ 1 hari . PROSES KERJA & T/JAWAB TANGGUNGJAWAB Mesyuarat guru-guru Bahasa Ketua Panitia Melayu & 1.2 Cadangan program & aktiviti 1. PELAN TAKTIKA L Persembahan Aktiviti Bahasa Celik Simpulan Bahasa Program Bulan Bahasa T/JAWA B Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu TEMPOH (MULA AKHIR) Februari Oktober KOS /SUMBE R OUTPUT INDIKATO R PRESTASI 5 murid lulus Bahasa Melayu % tahu simpulan Bahasa % penyertaan PELAN KONTIGENS I / CATATAN Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu 2. Februari Oktober Menguasai ejaan Bahasa Melayu Menguasai tatabahasa Sekolah Mencungkil bakat murid Dalam bercerita 3. 1.PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL BIDANG KURIKULUM BI L 1.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program GPK 1 Ketua Panitia & AJK TEMPOH 1 hari STATUS 2. 01 Program Klinik Bahasa NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: µKLINIK BAHASA¶ (Pemulihan Pagi) OBJEKTIF OPERASI : MEMBANTU MURID-MURID PEMULIHAN MEMBACA DENGAN LANCAR DAN BETUL LANGKAH 1. 1 Minggu 3.

Pengiktirafan kepada murid yang menyertai program dan penutupan program Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) Ketua Panitia 5 bulan GPK 1 . Hari Program : Taklimat kepada murid-murid yang dipilih oleh Penyalaras Program Murid membawa kad bahasa yang telah disediakan oleh guru Pemulihan Murid membaca kad-kad tersebut dengan dipantau oleh guruguru.Panitia 4. Guru membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful