Anda di halaman 1dari 9

NILAI-NILAI UNIVERSAL

DALAM TAMADUN
Disediakan oleh : KUMPULAN 1
Luqman Hakim
Muhammad Azry
Muhammad Anas
Nik Mohd Azri

Disediakan untuk : Puan Azuriah Binti Abdul Rahim


PENGENALAN
• Nilai bermaksud darjah, kualiti, mutu, taraf dan sifat
ketinggian.
• Sebagai asas kepada pembinaan setiap tamadun.
• Terdapat perbezaan antara tamadun kerana setiap tamadun
mempunyai budaya, cara hidup dan agama yang berbeza.
• Namun, terdapat nilai-nilai universal yang ada persamaan
antara tamadun Islam dan tamadun lain.
KEKELUARGAAN
TAMADUN ISLAM
• Berasaskan al-Quran .
• Hubungan anak-anak dengan ibu bapa berasaskan kepada hak
dan tanggungjawab.
• Konsep keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga
Islam.

TAMADUN CHINA
• Keluarga merupakan asas dalam tamadun China.
• Berasaskan Ajaran Confucius dan pentingkan kasih sayang.
• Konsep ‘li’ menekankan 5 jalinan hubungan sesama
manusia :

a) hubungan maharaja dengan rakyat


b) hubungan bapa dengan anak
c) hubungan abang dengan adik
d) hubungan suami dengan isteri
e) hubungan kawan dengan kawan
ALAM SEKITAR
Pemuliharaan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima
oleh kesemua agama kerana dianggap sebagai anugerah tuhan.

TAMADUN ISLAM
• manusia diajar membuat baik hubungan baik dengan alam
sekitar
• manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab
memelihara amanah Allah

TAMADUN CHINA
• manusia diajar menjada alam sekitar melalui konsep ‘Esho
Fuai’
• konsep ini bermaksud manusia dan alam sekitar bukanlah
perlu menentang antara satu sama lain tetapi ianya saling
berkaitan dan memerlukan
KEPERCAYAAN
TAMADUN ISLAM
• menitikberatkan persoalan ketuhanan dan kerohanian
• agama memberi tenaga, fikiran dan penggerak sesuatu
tamadun

TAMADUN JEPUN
• tamadun Jepun mempunyai pengaruh tamadun China Dinasti
Han
• dipengaruhi oleh Shintoisme iaitu berperanan menanamkan
rasa kebangsaan Jepun dan patriotisme
• semangat ini diikuti oleh Bushido, iaitu sanggup membunuh
diri jika gagal melaksanakan apa yang diperintah
KEPIMPINAN
TAMADUN ISLAM
• Pemimpin yang dilantik hendaklah seorang yang mempunyai sifat keadilan,
berpengetahuan tinggi dan berkemampuan untuk memimpin
• Pemimpin perlulah amanah melaksanakan pemerintahan dan tidak zalim
• Pemimpin yang bertanggungjawab akan menggalakkan masyarakat
menguasai ilmu pengetahuan, berkongsi idea dan pemikiran

TAMADUN CHINA
• Raja memainkan peranan penting kerana merupakan orang yang bijak,
pintar serta cekap melaksanakan tanggungjawab
• Apabila peribadi raja sempurna maka seluruh rakyatnya akan tunduk
kepadanya

TAMADUN INDIA
• Asoka merupakan pemerintah Dinasti Maurya telah menekankan nilai-nilai
moral seperti bertimbang rasa, membantu orang miskin dan tidak
membunuh binatang
• Beliau berpendapat raja bertanggungjawab ialah menjaga kebajikan rakyat
PENDIDIKAN
Pendidikan dalam kebanyakan tamadun ialah pembinaan sifat-sifat
seseorang. Proses pengajian ilmu memainkan peranan yang
penting.

Dalam tamadun Islam, ilmu tauhid memainkan peranan penting


dalam perubahan setiap manusia.

Ajaran Buddha dan beberapa aliran Hindu pula menganggap


perubahan diri dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.
KEGIATAN EKONOMI
Dalam tamadun-tamadun silam, kegiatan ekonomi berlaku dalam
konteks ‘moral semesta’. Oleh itu, wujud konsep hak-hak
kehidupan.

TAMADUN ISLAM
• Islam mengajar seseorang muslim supaya menjalankan
ekonomi secara yang halal
• aktiviti yang dilarang dalam ekonomi ialah riba, judi, lacur,
boros, membazir, menyorok barang keperluan, menipu
timbangan, menipu sukatan, menjual beli barang yang belum
dimiliki dan lain-lain
KESIMPULAN
Kesimpulannya, tamadun Islam mempunyai perbezaan
dan persamaan dengan tamadun-tamadun yang lain.

Namun, tamadun Islam merangkumi nilai yang telah


diterangkan di atas bagi melahirkan individu,
masyarakat dan negara yang berakhlak seterusnya
wujudkan tamadun yang lengkap dan diredhai Allah
SWT.