Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : kemahiran

Tajuk : bola baling

Sub Tajuk/kemahiran : menghantar bola aras bahu

Tarikh : 30 Julai 2010 ( Jumaat )

Masa : 9.00 – 9.30 Pagi

Tahun : 4 Efektif

Bil. Murid : / 30 orang

Hasil Pembelajaran

Kandungan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :-

I. Psikomotor : memberi hantaran bola aras bahu dan menerima bola

dengan kaedah dan teknik yang betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kali percubaan.

II. Kognitif : menjelaskan tujuan dan kegunaan hantaran aras bahu


di dalam permainan bola baling.

III. Affektif : melihat displin,sikap dan kerjasama, mematuhi arahan dan

bertolak-ansur.

Penerapan Nilai Murni : Ketelitian, disiplin, memberi perhatian,kerjasama,

kesungguhan, keselamatan,semangat kesukanan

Kemahiran Berfikir : membanding beza

Gabung jalin :.kecergasan

Alatan : bola baling, wisel, kun/skittle


Langkah Isi Butir pengelolaan catatan
(masa) Pembelajaran mengajar

Set induksi Memanaskan Berlari setempat alatan


 Apabila wisel pertama dibunyikan
(5 minit) badan.  Kaki diangkat hingga aras bahu
murid diminta untuk berlari
dan tangan dihayunkan kun
setempat di dalam kawasan yan
 Berlari
telah ditanda.
Setempat Lompat selang seli TKP
 Lompat  Sambil melompat,kaki diangkat  Kinestetik
selang seli. kaki kiri dan kanan.Hayun tangan  Verbal
 Regangan dengan rancak. Linguistik
tangan,  Intrapersonal
bahu,badan Regangan tangan
kaki,  Tangan diangkat kehadapan, tolak
telapak tangan ke atas dan Kaedah
kebawah Arahan
 Apabila wisel kedua dibunyikan
murid diminta berhenti dari
Regangan bahu Nilai
melakukan larian setempat dan
 Tangan dibengkokkan di depan Displin,
melakukan pula gerakan lompat
dada.tolak siku ke dalamdengan Tekun,
selang-seli. Dan apabila wisel
sebelah tangan lain bekerjasama.
ketiga ditiupkan, murid diminta
berselang.tangan capai tulang
belakang.tarik siku dengan tangan berhenti dari melakukan lompat
bebas. Kemudian tukar tangan. selang-seli dan seterusnya
Regang badan membentuk bulatan.
 Angkat tangan kanan lurus.
Lengan cecah telinga. Tarik tangan  Seorang murid tampil ke tengah
kanan ke kiri sambil bengkokkan bulatan untuk memimpin aktiviti
badan. Tukar tangan dan ulang. regangan tangan bahu,badan dan
kaki. Murid lain akan mengikut.

Teknik 1. Prinsip hantaran bola aras Dalam 4 kumpulan Alatan


Langkah 1 Menghantar bahu.
(5 minit) bola aras bahu  Bola diletakkan di tapak tangan 1 2 3 4 Kun
(perkembangan) dan menerima untuk membuat hantaran. Wisel
hantaran  Tangan yang akan membuat Bola baling
hantaran ditarik dan meninggi ke
 Untuk belakang. Kaedah
membuat  Tangan dibengkokkan ke siku. Demonstrasi
hantaran  Salah satu kaki diletakkan ke Kumpulan
 Guru membuat demonstrasi atau
jarak jauh hadapan. arahan
tunjuk cara kepada murid terlebih
ketika  Tangan yang tidak memegang dahulu bagaimana untuk membuat
dihalang atau bola dilintangkan manakala bahu Nilai
hantaran bola aras bahu dan juga
semasa tiada direndahkan sedikit semasa Bersungguh,
teknik menerima bola hantaran
halangan melakukan hantaran. tekun, displin
aras bahu kepada murid
 Setiap 4 kumpulan telah
2. Prinsip menerima hantaran dibahagikan seramai 8 orang.
bola aras bahu  Secara berpasangan di dalam
 Hulurkan tangan lurus ke sisi setiap kumpulan membuat
dengan jari-jari tangan diregangkan. hantaran dan menerima bola aras
 Sambut bola dan rapatkan bahu ke bahu.
dada.
Alatan
Langkah 2 Menghantar 1. Menghantar bola aras bahu dengan Dalam 4 kumpulan
(5 minit) dan menggunakan kaedah dan teknik Kun
menerima yang betul.(sama seperti kaedah di A B Wisel
bola aras atas) Bola baling
bahu 2. Hantaran bola yang dilakukan
bermula dengan tanpa halangan. Kaedah
Kumpulan,
2 meter arahan
4 meter
6meter Nilai
Bersungguh, ,
 Di dalam kumpulan yang sama, displin,
secara berpasangan murid kerjasama,
membuat hantaran dan menerima
hantaran bola aras bahu pada
jarak 2 meter, 4meter,6meter
tanpa halangan dengan setiap
hantaran 2 kali percubaan.
 Guru sentiasa berada di kawasan
padang untuk memerhati dan
menilai pelajar.
Langkah 3 Membuat 1. Membuat hantaran bola aras bahu Alatan
(5 MINIT) hantaran bola dengan kaedah dan teknik yang dalam 4 kumpulan
aras bahu seperti di atas dengan halangan. Kun
dengan a b c Wisel
halangan Bola baling

2meter Kaedah
arahan
 Murid masih lagi di dalam Kumpulan
kumpulan yang sama.
 guru mengarahkan murid untuk Nilai
membuat hantaran bola aras bahu Bersungguh,
dengan halangan. tekun, displin
 Murid a akan membuat hantaran
kepada murid c dengan dihalang
oleh murid b.
 Bermula dengan hantaran pada
jarak 2 meter dengan 2 kali
percubaan.
 Guru sentiasa berada di kawasan
padang untuk memerhati dan
menilai pelajar.

Langkah 4 Bermain  Pertandingan bola baling mini. Alatan


(7 minit) dalam A
Kump: 1 dan 2
kumpulan Kun

Kump: 3 dan 4
(kemuncak) Wisel
Bola baling

Kaedah
B Kumpulan

Nilai
1. Padang dibahagikan kepada 2 iaitu Bersungguh, ,
padang A dan padang B. displin,
2. Kumpulan 1 dan 2 akan kerjasama,
menggunakan padang A manakala semangat
kumpulan 3 dan 4 akan kesukanan
menggunakan padang B dan
3. Murid dibahagikan kepada 4 berpasukan
kumpulan.

4. Setiap kumpulan mempunyai 8


orang.
5. Syarat permainan ini hanya
menggunakan hantaran bola aras
bahu sahaja. Sekiranya
menggunakan hantaran bola yang
lain,kumpulan tersebut dikira
kalah.
6. Pasukan yang menjaring bola
paling banyak dikira sebagai
pemenang.
Penutup  Aktiviti 1. Murid membuat aktiviti kelonggaran
(3 minit) Menyejukkan dan menyejukkan badan. Kaedah
badan 2. Guru menyoal murid sama ada sumbangsara
murid gembira dan seronok n
 Membuat menjalankan aktiviti pada hari itu.
rumusan 3. Guru menyoal kepada murid :- Nilai
Bersungguh, ,
Soalan:- displin,
 Apakah kegunaan hantaran bola kerjasama
aras bahu semasa di dalam
permainan bola baling?

Jawapan:-
 Untuk membuat hantaran jarak jauh
ketika dihalang atau semasa tiada
halangan

Soalan:-
 Bagaimana untuk membuat
hantaran bola aras bahu?
 Tunjukkan cara membuat balingan
bola tersebut

Jawapan:-
 Tangan yang hendak membuat
balingan ditarik tinggi ke
belakang,dibengkokkan ke siku.
Satu kaki diletakkan ke hadapan.
Tangan yang memegang bola
dilintangkan dan bahu direndahkan
semasa melakukan hantaran.

Refleksi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan pensyarah/ guru pembimbing


………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………