KANDUNGAN

► KATA ALU-ALUAN
• Pengarah Pendidikan Sarawak • Pegawai Pendidikan Daerah • Isi kandungan dokumentasi • Peta Daerah Baram ► BUKU PANDUAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH VERSI 1.0 • Pendahuluan • Matlamat • Objektif • Pelaksanaan ► PENGURUSAN AM SEKOLAH • Mukadimah • Peraturan Am • Bidang Tugas, Senarai Tugas Dan Tanggungjawab : * Guru Besar * Penolong Kanan 1 * Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid * Penolong Kanan Kokurikulum * Guru * Guru Pra Sekolah * Guru Bertugas Harian * Guru Kelas * Guru Perpustakaan * Guru Pusat Sumber * Guru Bimbingan & Kaunseling * Guru SPBT * Setiausaha Peperiksaan * Ketua Warden & Warden * Guru Sukan/Permainan * Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir Rendah * Penyelia Asrama * Pembantu Am Rendah (Pelayan Pejabat) * Pembantu Am Rendah (Tukang Masak) * Pekerja Rendah Awam (Tukang Kebun) * Pembantu Guru Pra (Pengasuh Pra Sekolah) Rancangan Sekolah • Rancangan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Sekolah Panduan Manual Prosedur Kerja (MPK) Dan Fail Meja • *
10-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23 24-25 26-27 28 29-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mukasurat
i-ii iii-iv v-viii ix-x

xi xi xi xii

1-2 3 4-9

41

Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Lampiran – Contoh surat arahan dan MPK * * * 51 52-53 54 55-57 58-63 64 65-66 67-86 • • • • • ► KURIKULUM • Mukadimah * Carta Organisasi * Pengurus Kurikulum Pengurusan Kurikulum Sekolah * Strategi Perancagan * Strategi Pelaksanaan Program Akademik * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris * Matematik * Sains Sasaran Pencapaian Akademik * Tahun 1 * Tahun 2 * Tahun 3 * Tahun 4 * Tahun 5 * Tahun 6 Borang Pengesanan Pengajaran & Pembelajaran Surat Pekeliling 87-88 89 90 91 92 92 93 94 94-95 96-97 98 99 100 100 100 101 101 101 102 103 104-107 • • • • • .* * * * * * * Tujuan Konsep MPK & FM Kandungan MPK Perbezaan Antara MPK & FM Senarai Tugas Harian Contoh MPK (Cuti Bersalin) Contoh Carta Aliran MPK v 42 42-44 45 46 47 48-49 50 • Pengendalian Mesyuarat Tanggungjawab Urusetia Format Minit Mesyuarat Contoh Rekod Khas pengesanan maklumbalas/ Pelaksanaan keputusan mesyuarat Menduduki Rumah Guru Sistem Fail Sekolah Pembangunan Dan Prasarana STKP .

Keselamatan Dan Kesihatan Rekod-Rekod Penting Fail-Fail Penting Biasiswa Insurans Keselamatan PBSS Kantin Koperasi Tabung Kebajikan Pelajar SPBT 148-152 153-155 • 156 157-160 161-172 • 173 174 175 176 177-178 179-180 181 182 183 184 185 186-187 188-189 190 ► PENGURUSAN KOKURIKULUM • Mukadimah .• ► Lampiran 108-130 PENGURUSAN HEM • Visi Dan Misi • * Objektif Asrama Carta Organisasi * HEM * Asrama * AJK Makanan Skop Bahagian Hal Ehwal Murid Senarai Tugas : * * * * PK HEM Warden Penyelia Asrama Pelayan Asrama/Tukang Masak 131-132 133 133 • • 134 135 136 137-139 140-142 143-145 146 147 vi • Peraturan-Peraturan * Asrama * Sekolah Carta Aliran * Kemasukan Pelajar Bukan Warganegara * Pengesahan Dan Penempatan Tahun 1 * Pekeliling Mengenai HEM Senarai Semak * * * * * * * * * * * * Pengurusan HEM Kebajikan.

• * Skop Dan Peranan Guru Pembimbing Kokurikulum * Carta Organisasi Kurikulum Pengurusan Kokurikulum * Perancangan * Pelaksanaan * Pemantauan * Penilaian * Pengiktirafan Dan Penghargaan Pengurusan Kokurikulum Mengurus Sukan ≈ Perancangan ≈ Pelaksanaan ≈ Pemantauan ≈ Penilaian ≈ Penambaikan Kokurikulum Pendidikan Islam Lampiran * 191 192 193 194 195 195 195 195 • • • ► 196 196 196 197 197 197 198 199-201 PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN • Penempatan Pertama • • • • • • • Pengisytiharan Harta Kursus Induksi Perlanjutan Tempoh Percubaan Pengesahan Penyerahan Dan Akuan Nota Serahan Tugas Persaraan & Ganjaran Lampiran 202-203 204 204 204 205 205 205 205 207-222 vii ► KEWANGAN • Penubuhan AJK Kewangan • Mesyurat AJK • Agihan Peruntukan PTJ • Kawalan Pengurusan Kewangan • Laporan Prestasi Perbelanjaan 224-225 226 226 226 226 227 .

• Elaun Perjalanan & Jadual Bayaran Balik Pinjaman • Perpindahan Rumah • Elaun Pertukaran ► KEMUDAHAN • Cuti * * * * * * * * * * * * * * * ► Cuti Sambilan Cuti Tanpa Rekod Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh Gaji Cuti Sakit Cuti Tibi. Kusta Dan Barah Cuti Bersalin Cuti Haji Cuti Rehat Tahunan Cuti Belajar Pelepasan Perakuan Tidak Hadir Di Pejabat Cuti Penggal Persekolahan Cuti Gantian Cuti Isteri Bersalin 228 229 230 232-233 234 234 234 235-236 237 237 238 238 238 239 239 240 240 241 241 241 242-243 244 244 PINJAMAN • Perumahan • Kereta ► ► ► SENARAI SURAT PEKELILING BAHAN RUJUKAN / BIBLIOGRAFI SEKALUNG BUDI 245-246 247 248 viii .