KANDUNGAN

► KATA ALU-ALUAN
• Pengarah Pendidikan Sarawak • Pegawai Pendidikan Daerah • Isi kandungan dokumentasi • Peta Daerah Baram ► BUKU PANDUAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH VERSI 1.0 • Pendahuluan • Matlamat • Objektif • Pelaksanaan ► PENGURUSAN AM SEKOLAH • Mukadimah • Peraturan Am • Bidang Tugas, Senarai Tugas Dan Tanggungjawab : * Guru Besar * Penolong Kanan 1 * Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid * Penolong Kanan Kokurikulum * Guru * Guru Pra Sekolah * Guru Bertugas Harian * Guru Kelas * Guru Perpustakaan * Guru Pusat Sumber * Guru Bimbingan & Kaunseling * Guru SPBT * Setiausaha Peperiksaan * Ketua Warden & Warden * Guru Sukan/Permainan * Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir Rendah * Penyelia Asrama * Pembantu Am Rendah (Pelayan Pejabat) * Pembantu Am Rendah (Tukang Masak) * Pekerja Rendah Awam (Tukang Kebun) * Pembantu Guru Pra (Pengasuh Pra Sekolah) Rancangan Sekolah • Rancangan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Sekolah Panduan Manual Prosedur Kerja (MPK) Dan Fail Meja • *
10-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23 24-25 26-27 28 29-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mukasurat
i-ii iii-iv v-viii ix-x

xi xi xi xii

1-2 3 4-9

41

Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Lampiran – Contoh surat arahan dan MPK * * * 51 52-53 54 55-57 58-63 64 65-66 67-86 • • • • • ► KURIKULUM • Mukadimah * Carta Organisasi * Pengurus Kurikulum Pengurusan Kurikulum Sekolah * Strategi Perancagan * Strategi Pelaksanaan Program Akademik * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris * Matematik * Sains Sasaran Pencapaian Akademik * Tahun 1 * Tahun 2 * Tahun 3 * Tahun 4 * Tahun 5 * Tahun 6 Borang Pengesanan Pengajaran & Pembelajaran Surat Pekeliling 87-88 89 90 91 92 92 93 94 94-95 96-97 98 99 100 100 100 101 101 101 102 103 104-107 • • • • • .* * * * * * * Tujuan Konsep MPK & FM Kandungan MPK Perbezaan Antara MPK & FM Senarai Tugas Harian Contoh MPK (Cuti Bersalin) Contoh Carta Aliran MPK v 42 42-44 45 46 47 48-49 50 • Pengendalian Mesyuarat Tanggungjawab Urusetia Format Minit Mesyuarat Contoh Rekod Khas pengesanan maklumbalas/ Pelaksanaan keputusan mesyuarat Menduduki Rumah Guru Sistem Fail Sekolah Pembangunan Dan Prasarana STKP .

Keselamatan Dan Kesihatan Rekod-Rekod Penting Fail-Fail Penting Biasiswa Insurans Keselamatan PBSS Kantin Koperasi Tabung Kebajikan Pelajar SPBT 148-152 153-155 • 156 157-160 161-172 • 173 174 175 176 177-178 179-180 181 182 183 184 185 186-187 188-189 190 ► PENGURUSAN KOKURIKULUM • Mukadimah .• ► Lampiran 108-130 PENGURUSAN HEM • Visi Dan Misi • * Objektif Asrama Carta Organisasi * HEM * Asrama * AJK Makanan Skop Bahagian Hal Ehwal Murid Senarai Tugas : * * * * PK HEM Warden Penyelia Asrama Pelayan Asrama/Tukang Masak 131-132 133 133 • • 134 135 136 137-139 140-142 143-145 146 147 vi • Peraturan-Peraturan * Asrama * Sekolah Carta Aliran * Kemasukan Pelajar Bukan Warganegara * Pengesahan Dan Penempatan Tahun 1 * Pekeliling Mengenai HEM Senarai Semak * * * * * * * * * * * * Pengurusan HEM Kebajikan.

• * Skop Dan Peranan Guru Pembimbing Kokurikulum * Carta Organisasi Kurikulum Pengurusan Kokurikulum * Perancangan * Pelaksanaan * Pemantauan * Penilaian * Pengiktirafan Dan Penghargaan Pengurusan Kokurikulum Mengurus Sukan ≈ Perancangan ≈ Pelaksanaan ≈ Pemantauan ≈ Penilaian ≈ Penambaikan Kokurikulum Pendidikan Islam Lampiran * 191 192 193 194 195 195 195 195 • • • ► 196 196 196 197 197 197 198 199-201 PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN • Penempatan Pertama • • • • • • • Pengisytiharan Harta Kursus Induksi Perlanjutan Tempoh Percubaan Pengesahan Penyerahan Dan Akuan Nota Serahan Tugas Persaraan & Ganjaran Lampiran 202-203 204 204 204 205 205 205 205 207-222 vii ► KEWANGAN • Penubuhan AJK Kewangan • Mesyurat AJK • Agihan Peruntukan PTJ • Kawalan Pengurusan Kewangan • Laporan Prestasi Perbelanjaan 224-225 226 226 226 226 227 .

Kusta Dan Barah Cuti Bersalin Cuti Haji Cuti Rehat Tahunan Cuti Belajar Pelepasan Perakuan Tidak Hadir Di Pejabat Cuti Penggal Persekolahan Cuti Gantian Cuti Isteri Bersalin 228 229 230 232-233 234 234 234 235-236 237 237 238 238 238 239 239 240 240 241 241 241 242-243 244 244 PINJAMAN • Perumahan • Kereta ► ► ► SENARAI SURAT PEKELILING BAHAN RUJUKAN / BIBLIOGRAFI SEKALUNG BUDI 245-246 247 248 viii .• Elaun Perjalanan & Jadual Bayaran Balik Pinjaman • Perpindahan Rumah • Elaun Pertukaran ► KEMUDAHAN • Cuti * * * * * * * * * * * * * * * ► Cuti Sambilan Cuti Tanpa Rekod Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh Gaji Cuti Sakit Cuti Tibi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful