P. 1
Manual Pusat Serenti_versi baru

Manual Pusat Serenti_versi baru

|Views: 921|Likes:
Dipublikasikan oleh sahrola

More info:

Published by: sahrola on Feb 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

Sections

  • BORANG AKUAN PEMBEBASAN BORANG AKUAN PEMBEBASAN
  • BORANG AKUAN PEMBEBASAN BORANG AKUAN PEMBEBASAN BORANG AKUAN PEMBEBASAN

i

MANUAL
PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS
DIPUSAT SERENTI

CAWANGAN AIDS/STI
BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMULIHAN DAN RAWATAN
AGENSI DADAH KEBANGSAAN

ii

PENASIHAT

Dato’ Dr Faisal Ibrahim
En. Lasimon Matokrem

SIDANG PENGARANG

Dr Rohani Ali
Dr Teo Gim Sian
Dr Khalijah Mohd Yusof
Dr Zahariah Yakob
DSP Sharifah Aini Syed Bab
En Mohd Fudzi Hj Ibrahim
Suriani Mustapha
Che Mah Mat Nor

OLAHAN DAN SEMAK SEMULA OLEH

Dr Abdul Rasid Kasri
Dr Shaari Ngadiman
Dr Rohani Ali
Dr Anita Suleiman
Dr Mahanim Md Yusuf
Dr Khalijah Mohd Yusof
Dr Balkis Ab Karim

Pihak kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan mereka yang terlibat
dalam penyediaan manual ini.

iii

SEKAPUR SIREH

AIDS merupakan cabaran utama kesihatan awam dekad ini. Sehingga kini masih belum
lagi ditemui vaksin untuk mencegah jangkitan dan ubat untuk menyembuhkannya.
Pengetahuan tentang AIDS, pengesanan awal kes, penjagaan kesihatan dan amalan cara
hidup sihat merupakan benteng utama menghadapi ancaman wabak AIDS. AIDS berkait
rapat dengan isu moral serta sosial, maka kerjasama pelbagai agensi adalah sangat penting
dalam mengawal dan mencegah penularan penyakit ini.

Penagihan dadah merupakan satu ancaman utama kepada keselamatan dan kesihatan negara.
Statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan lebih daripada 70% pengidap HIV di negara
ini adalah dari kalangan penagih dadah. Ramai juga dari kalangan penagih dadah ini
dimasukkan ke pusat-pusat serenti selama 1-2 tahun di seluruh negara untuk menjalani
rawatan dan pemulihan. Semasa mereka menjalani pemulihan, pendidikan AIDS serta
penjagaan kesihatan perlu diberikan supaya mereka dapat mengamalkan cara hidup yang
sihat dan membendung merebaknya HIV.

Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Agensi Dadah Kebangsaan di atas segala
kerjasama dan komitmen dalam memerangi masalah HIV/AIDS di negara ini. Saya juga
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan daripada
pegawai-pegawai Agensi Dadah Kebangsaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang
telah menyediakan manual ini. Saya berharap manual ini dapat membantu anggota Agensi
Dadah Kebangsaan khususnya di Pusat Serenti dan Kementerian Kesihatan dalam
melaksanakan Program Pencegahan Dan Kawalan HIV/AIDS di Pusat Serenti di seluruh
negara.

Sekian Terima Kasih.

Tan Sri Datu’ Dr Hj. Mohamad Taha Arif

Ketua Pengarah Kesihatan

iv

SEULAS PINANG

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana
memberi peluang dan ruang kepada saya untuk merakamkan Seulas Pinang di dalam Manual Program
Pencegahan dan Kawalan HIV/AIDS Di Pusat Serenti ini. Penerbitan manual ini sememangnya
bertepatan dengan usaha-usaha dan langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengawal dan
mencegah jangkitan penyakit HIV/AIDS terutamanya di kalangan penagih-penagih yang sedang
mengikuti rawatan dan pemulihan di Pusat-pusat Serenti.

Sejak jangkitan HIV/AIDS yang pertama dikesan di negara ini pada tahun 1986, jumlah yang dijangkiti
penyakit tersebut terus menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Ianya kini telah menjadi wabak
sehingga mengakibatkan masalah kesihatan yang serius dan sukar untuk dibendung. Penagih-penagih
dadah di negara ini merupakan golongan yang paling berisiko di jangkiti HIV kerana tabiat mereka
yang suka berkongsi jarum suntikan untuk pengambilan dadah. Justeru, tidak hairanlah mengapa
sebahagian besar daripada pesakit-pesakit HIV/AIDS yang dikesan di negara ini merupakan penagih-
penagih dadah yang menggunakan jarum suntikan (IVDU). Menyedari bahawa penawar penyakit HIV/
AIDS ini masih belum ditemui, oleh yang demikian kawalan dan pencegahan jangkitan penyakit tersebut
merupakan satu-satunya pendekatan yang bersesuaian dan berkesan.

Penagih-penagih yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti berada dalam keadaan
yang terkawal dan ini sudah pasti memudahkan usaha-usaha untuk memberi pendidikan mengenai
HIV/AIDS dengan secara sistematik terutama dari aspek kawalan dan pencegahannya. Namun begitu,
sikap yang prihatin, komited dan profesional di kalangan pegawai-pegawai dan kakitangan amat
diperlukan untuk memberi sokongan psikologi dan emosi yang berterusan kepada penghuni-penghuni
khasnya yang telah dijangkiti HIV/AIDS.

Saya percaya manual ini memberi garispanduan dan prosedur yang menyeluruh kepada pegawai-
pegawai dan kakitangan untuk melaksanakan program pencegahan dan kawalan HIV/AIDS di Pusat
Serenti. Saya juga berharap manual ini dijadikan rujukan utama dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam
sebarang usaha dan aktiviti yang berkaitan dengan kawalan dan pencegahan HIV/AIDS di Pusat Serenti.

Akhir sekali saya juga ingin merakamkan perhargaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia terutama
cawangan AID/STD dan pegawai-pegawai dari Agensi Dadah Kebangsaan sendiri yang telah berusaha
bersungguh-sungguh melahirkan manual ini.

Sekian Terima Kasih.

DATO SALLEH BIN MAT SOM

Ketua Pengarah
Agensi Dadah Kebangsaan
Kementerian Dalam Negeri

v

PRAKATA

Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Agensi Dadah Kebangsaan, Jabatan Kesihatan
Negeri dan Cawangan AIDS/STD di atas inisiatif dan komitmen dalam melaksanakan
usaha-usaha pencegahan dan kawalan HIV/AIDS di pusat-pusat serenti di seluruh negara.
Melalui usaha-usaha ini, pengetahuan pelatih-pelatih serta staf di pusat-pusat serenti di
negara ini tentang HIV/AIDS dapat ditingkatkan. Penularan jangkitan HIV dikalangan
pelatih didalam pusat serenti juga dapat dikurangkan dan penjagaan kesihatan terutamanya
bagi pelatih yang dijangkiti HIV/AIDS di pusat serenti dapat disediakan.

Di negara kita gejala sosial iaitu penagihan dadah secara perkongsian jarum suntikan
merupakan faktor penyumbang utama meningkatnya wabak HIV diikuti dengan tingkah
laku seks berisiko tinggi. Memandangkan pelatih mempunyai tingkahlaku berisiko tinggi
terhadap HIV, beberapa garispanduan tentang pencegahan HIV/AIDS di institusi pemulihan
telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semenjak tahun 1989. Pada tahun
1996 satu Pasukan Petugas (task force) telah ditubuhkan untuk mengkaji semula
perlaksanaan aktiviti ini.

Kajian semula ini telah menghasilkan manual baru bagi membantu anggota Agensi Dadah
Kebangsaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melaksanakan program ini dengan
lebih berkesan.

Sekian Terima Kasih.

DR SHAFIE OOYUB

Pengarah Kawalan Penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia

vi

KANDUNGAN

MUKA
SURAT

Sekapur sireh

iii

Seulas pinang

iv

Prakata

v

1.Situasi semasa

1

2.Objektif

2

3.Strategi

2

4.Aktiviti dan perlaksanaan

3

PROSES KERJA

5.Saringan HIV

5

6.Pengurusan kes penghuni HIV positif

8

7.Rujukan penghuni HIV positif yang dibebas/dipindah dari Pusat Serenti

10

8.Pengurusan Data Asas Dan Aktiviti Pencegahan dan Kawalan AIDS
Di Pusat Serenti

10

ORGANISASI

9.Carta organisasi

14

10.Tugas dan tanggungjawab

16

LAMPIRAN

1.Format pemantauan maklumat asas Pusat Serenti

18

2.Format pemantauan aktiviti pencegahan dan kawalan HIV/AIDS

19

3.Format laporan jangkitan HIV/AIDS/kematian AIDS (HIV-97)

22

4.Borang pemberitahuan kes HIV/AIDS yang dibebas/dipindah

25

5.Borang akuan pembebasan

24

6.Senarai pusat serenti dan pejabat kesihatan

26

7.Senarai Pegawai AIDS dan Pegawai Pendidikan Kesihatan

28

8.Senarai Klinik Kesihatan yang mempunyai pasukan pengurusan HIV

29

9.Glosari

30

10.Senarai penyumbang

32

11.Terminalogi dan definasi

33

12.Perintah Tetap Ketua Perintah Bilangan 11 Tahun 1998

34

1

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

PROGRAM PENCEGAHAN D
PROGRAM PENCEGAHAN D

PROGRAM PENCEGAHAN D
PROGRAM PENCEGAHAN D
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KA
AN KA

AN KA
AN KA
AN KAWWWWWALAN HIV/AIDS
ALAN HIV/AIDS

ALAN HIV/AIDS
ALAN HIV/AIDS
ALAN HIV/AIDS

DI PUSA
DI PUSA

DI PUSA
DI PUSA
DI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

1.
1.

1.

1.
1.

SITU
SITU

SITU
SITU
SITUASI SEMASA
ASI SEMASA

ASI SEMASA
ASI SEMASA
ASI SEMASA

AIDS merupakan cabaran kesihatan masa kini. AIDS adalah satu penyakit
berjangkit yang berkait rapat dengan tingkahlaku yang berisiko. Justeru itu, AIDS
boleh dicegah sekiranya manusia mengawal tingkahlaku yang berisiko tinggi seperti
berkongsi jarum suntikan terutamanya di kalangan penagih dadah dan
mengadakan hubungan seks dengan mereka yang telah dijangkiti HIV.

Semenjak kes pertama dilaporkan pada tahun 1981, AIDS terus meningkat dan
menyebabkan kematian tidak kira bangsa, umur dan status sosial. Dianggarkan
lebih 40 juta manusia seluruh dunia telah dijangkiti HIV dan masih hidup sehingga
penghujung tahun 2001. Seramai 3 juta pula telah meninggal dunia sepanjang
tahun 2001. Pada tahun yang sama, dunia menyaksikan lebih kurang 14,000
jangkitan HIV baru berlaku setiap hari dan 95% daripadanya adalah di negara
membangun.

Di Malaysia, sehingga penghujung tahun 2001, seramai 44,278 orang telah
dilaporkan mengidap HIV dengan 6,025 kes AIDS. Lelaki masih lagi menjadi
mangsa utama jangkitan ini. Penyebab utama jangkitan HIV adalah melalui
pengambilan dadah secara berkongsi jarum suntikan (IDU), iaitu sebanyak 74%.
Lebih kurang 80% daripada mereka adalah terdiri dari golongan yang produktif
iaitu yang berusia di antara 20 – 40 tahun.

Pada tahun 1998 satu kajian di kalangan pelatih di 26 buah pusat serenti seluruh
negara, mendapati 84.7% dari jumlah kes HIV mendapat jangkitan melalui
perkongsian jarum suntikan dan hanya 5.8% sahaja melalui hubungan seksual.
Kajian ini juga mendapati hampir 50% kes HIV berkongsi jarum suntikan dan
melakukan hubungan seks dengan teman wanita dan hampir 40% kes HIV pula
berkongsi jarum suntikan dan melakukan hubungan seks dengan pelacur.

Penagih dadah yang diperintahkan oleh mahkamah di bawah seksyen 6(1) (a)
Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) akan ditempatkan di Pusat Serenti
bagi tujuan rawatan dan pemulihan. Dalam tempoh rawatan ini, aktiviti pencegahan
dan kawalan HIV/AIDS perlu dimanafaatkan sepenuhnya. Program sediada perlu
diperkukuhkan dan peranan anggota pusat serenti dipertingkatkan serta
memungkinkan penglibatan agensi-agensi lain termasuk agensi bukan kerajaan.

Walaupun telah terdapat garispanduan tentang Pencegahan dan Kawalan HIV/
AIDS ianya tidak berjalan dengan lancar. Adalah diharapkan manual ini dapat
memperkukuhkan Program Pencegahan dan Kawalan HIV/AIDS di Pusat Serenti.

2

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

2.
2.

2.
2.
2.

OBJEK
OBJEK

OBJEK
OBJEK
OBJEKTIF
TIF

TIF
TIF
TIF

a.Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang cara jangkitan,
pencegahan dan kawalan HIV/AIDS.

b.Saringan HIV di kalangan pelatih pusat serenti.

c.Mencegah penularan jangkitan HIV di kalangan pelatih.

d.Penjagaan kesihatan, rawatan dan sokongan semasa dalam pusat serenti.

3.
3.

3.
3.
3.

STRA
STRA

STRA
STRA
STRATEGI
TEGI

TEGI
TEGI
TEGI

Pengukuhan Program Pencegahan Dan Kawalan HIV/AIDS Di Pusat Serenti serta
kerjasama kedua-dua agensi terlibat melalui :

•Meningkatkan pendidikan dan promosi kesihatan.

•Pengesanan awal kes HIV.

•Mengelakkan penularan melalui seks dengan mengasingkan tempat tinggal
pelatih HIV.

•Menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang mudah diperolehi.

•Latihan kaunseling HIV/AIDS untuk kaunselor dan anggota lain yang terlibat.

•Meningkatkan Integrasi dan kolaborasi dengan agensi-agensi berkaitan.

4.

AK
AK

AK
AK
AKTIVITI-AK
TIVITI-AK

TIVITI-AK
TIVITI-AK
TIVITI-AKTIVITI D
TIVITI D

TIVITI D
TIVITI D
TIVITI DAN PERLAKSANAANNY
AN PERLAKSANAANNY

AN PERLAKSANAANNY
AN PERLAKSANAANNY
AN PERLAKSANAANNYAAAAA

4.1
4.1

4.1
4.1
4.1

Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan

Kaunselor di pusat serenti perlu menyedia, menyelaras dan melaksanakan
pelan tindakan bagi aktiviti promosi dan pendidikan kesihatan (AIDS)
sepanjang tahun. Aktiviti pendidikan boleh dalam bentuk ceramah, dialog,
perbincangan kumpulan kecil kepada penghuni dan anggota. Bantuan
teknikal termasuk sumber rujukan boleh diperolehi daripada Pegawai AIDS
Negeri, Pegawai Pendidikan Kesihatan Negeri atau Pegawai Kesihatan
Daerah berhampiran (rujuk lampiran 7).

Pusat serenti perlu menyediakan pusat sumber yang dilengkapi dengan
bahan-bahan pendidikan kesihatan termasuk HIV/AIDS, alat pandang
dengar sebagai media pendidikan kesihatan. Bantuan bahan pendidikan
boleh didapati daripada Pejabat Kesihatan Daerah berhampiran.

3

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

4.2
4.2

4.2
4.2
4.2

Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV

Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV.....

Ujian saringan HIV perlu dilaksanakan ke atas semua pelatih. Ujian HIV
perlu dibuat semasa kemasukan, enam bulan selepas kemasukan dan
sebelum dibebaskan. Selepas kaunseling pra ujian, pelatih boleh memilih
untuk tidak menjalani ujian saringan HIV (opt out).

Kaunseling Pra Ujian HIV dan Selepas Ujian perlu diberikan dalam
melaksanakan aktiviti ini (rujuk carta alir ujian saringan).

4.3
4.3

4.3
4.3
4.3

Pencegahan penularan HIV
Pencegahan penularan HIV

Pencegahan penularan HIV
Pencegahan penularan HIV
Pencegahan penularan HIV

a.Pengasingan pelatih HIV positif

Pelatih yang didapati HIV positif perlu ditempatkan berasingan
daripada pelatih HIV negatif. Langkah ini bertujuan untuk
mengurangkan kemungkinan penularan jangkitan HIV melalui kegiatan
seks (homoseks) sekiranya berlaku.

b.Hadkan aktiviti berisiko kepada kecederaan

Untuk mengelakkan penularan jangkitan HIV melalui darah, aktiviti
yang melibatkan penggunaan peralatan tajam hendaklah dihadkan
bagi pelatih HIV positif.

c.Langkah Pencegahan Umum

Anggota dan pelatih di pusat serenti hendaklah mengamalkan langkah-
langkah pencegahan (Rujuk Garis Panduan KKM Siri 6) untuk
mengelakkan penularan jangkitan HIV/AIDS.

4.4
4.4

4.4
4.4
4.4

PPPPPerkhidmatan K
erkhidmatan K

erkhidmatan K
erkhidmatan K
erkhidmatan Kesihatan dan P
esihatan dan P

esihatan dan P
esihatan dan P
esihatan dan Perubatan
erubatan

erubatan
erubatan
erubatan

Bagi tujuan penjagaan kesihatan pelatih, pihak pusat serenti perlu
menyediakan perkhidmatan kesihatan di dalam pusat serenti atau merujuk
kepada klinik kesihatan berhampiran.

Disamping itu, semua pelatih yang dijangkiti HIV perlu menjalani
pemeriksaan saringan jangkitan Tibi paru-paru (rujuk Garispanduan
Amalan Untuk Kawalan dan Penjagaan Tuberculosis- edisi kedua 2002).
Sekiranya perkhidmatan ini tiada di pusat serenti berkenaan, pesakit perlu
dirujuk kepada hospital kerajaan atau klinik kesihatan terdekat yang
mempunyai kemudahan X-Ray.

Pihak Pusat serenti perlu memaklumkan pelatih HIV yang akan dibebaskan
kepada Pegawai Kesihatan Daerah di mana kes HIV akan dibebaskan
(lampiran 4). Maklumat ini perlu bagi membolehkan Pegawai Kesihatan
Daerah mengambil tindakan susulan bagi memastikan penjagaan kesihatan
yang berterusan diberi kepada bekas pelatih tersebut.

4

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

4.5
4.5

4.5
4.5
4.5

LLLLLatihan K
atihan K

atihan K
atihan K
atihan Kaunseling HIV/AIDS
aunseling HIV/AIDS

aunseling HIV/AIDS
aunseling HIV/AIDS
aunseling HIV/AIDS

Kaunselor, pembantu kaunselor, pembantu perubatan dan pegawai-
pegawai yang terlibat dengan pengurusan pelatih di pusat serenti perlu
diberi latihan kaunseling HIV/AIDS bagi mempertingkatkan pengetahuan
dan memahami isu-isu berkaitan HIV/AIDS.

Pihak pusat serenti perlu mengkoordinasi serta mengurus latihan kaunseling
untuk anggota-anggota terlibat dengan kerjasama Kementerian Kesihatan
samada di peringkat ibu pejabat, negeri atau pun daerah.

5

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

5.
5.

5.
5.
5.

PROSES KERJA SARINGAN HIV
PROSES KERJA SARINGAN HIV

PROSES KERJA SARINGAN HIV
PROSES KERJA SARINGAN HIV
PROSES KERJA SARINGAN HIV

PROSES KERJA
PROSES KERJA

PROSES KERJA
PROSES KERJA
PROSES KERJA

TTTTTANGGUNG
ANGGUNG

ANGGUNG
ANGGUNG
ANGGUNG
JA
JA

JA
JA
JAWWWWWAB
AB

AB
AB
AB

1

Bagi setiap pelatih baru masuk ke Pusat Serenti,
ambil sejarah samada pernah di diagnosa sebagai

Ketua Kaunselor

HIV positif. Jika mengaku HIV positif, maklumat
ini perlu disahkan daripada pusat serenti lain
atau pusat serenti.

2

Pastikan semua pelatih baru (kecuali yang telah
disahkan HIV positif) menjalani ujian saringan

Komandan

HIV samada menggunakan kaedah ‘rapid-test’
atau ELISA.

3

Pastikan semua pelatih baru diberikan kaunseling

Ketua Kaunselor

pra-ujian sebelum menjalani ujian saringan HIV.

4

Daftarkan butiran setiap pelatih baru yang akan
menjalani ujian saringan HIV ke dalam buku

Unit Kesihatan

daftar.

5

Buat ‘rapid-test’ atau ambil darah untuk ujian ELISA.

Unit Kesihatan

6

Baca keputusan ‘rapid-test’ atau dapatkan

Unit Kesihatan

keputusan ELISA dari makmal saringan.

6.1Jika keputusan tidak reaktif, ulang ujian selepas

6 bulan.

6.2Jika keputusan reaktif, ambil sampel darah

Unit Kesihatan

untuk ujian pengesahan HIV dan isi borang
HIV-97/pind./1.

7

Jalankan ujian pengesahan (ELISA/PA) dan hantar
keputusan kepada pegawai yang meminta (di

Pengarah

pusat serenti) dengan sesalinan kepada Pegawai

Hospital/

Kesihatan Daerah dan Jabatan Kesihatan Negeri

Pakar Patologi

untuk tujuan kemas kini daftar HIV daerah dan
negeri.

8

Dapatkan keputusan ujian pengesahan.

8.1Beri kaunseling selepas – ujian dan beritahu
keputusan kepada pelatih terbabit.

8.2 Sekiranya keputusan negatif, ulang ujian
selepas 6 bulan.

6

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

8.3Sekiranya keputusan positif, beritahu komandan

mengenai status HIV pelatih untuk tujuan peng-
asingan.

8.4Buat ujian saringan TB (rujuk Manual Pengurusan
Program Kawalan Tibi, KKM) Unit Kesihatan.

9

Tempatkan pelatih HIV di penempatan khas.

Komandan

10

Beri kaunseling sokongan dan rujuk pelatih HIV

Kaunselor/

untuk jagaan susulan.

Unit Kesihatan

11

Ulang langkah 5 hingga 8 atau 9 bagi saringan
enam bulan selepas kemasukan dan sebelum dibe-

Komandan

baskan bagi pelatih HIV negatif.

12

Memastikan semua pelatih diberikan pendidikan

Komandan

kesihatan HIV/AIDS sebelum dibebaskan.

Nota:

*

Unit Kesihatan Pusat Serenti pada kebiasaannya dianggotai oleh Pegawai
Perubatan, Pembantu Perubatan atau Jururawat.

**

Bagi Pusat Serenti yang kekurangan anggota dalam unit kesihatan,
Komandan Pusat Serenti perlu menghubungi Pegawai Kesihatan Daerah
yang terdekat untuk menjalankan saringan HIV.

***

Kaunseling pra ujian dan selepas ujian boleh dilakukan oleh Ketua
Kaunselor, Kaunselor atau Unit Kesihatan Pusat Serenti/Kementerian
Kesihatan Malaysia mengikut kesesuaian.

7

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

CART
CART

CART
CART
CARTA ALIR SARINGAN HIV BA
A ALIR SARINGAN HIV BA

A ALIR SARINGAN HIV BA
A ALIR SARINGAN HIV BA
A ALIR SARINGAN HIV BAGI PELA
GI PELA

GI PELA
GI PELA
GI PELATIH DI PUSA
TIH DI PUSA

TIH DI PUSA
TIH DI PUSA
TIH DI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

PELATIH BARU

Ambil
Sejarah HIV

Ada Sejarah HIV

Tiada Sejarah HIV

Sahkan status
HIV dari PS lain

POSITIF

PENGASINGAN
PELATIH HIV
POSITIF

UJIAN SARINGAN HIV
(Kemasukan)*

KEPUTUSAN

Bukan HIV

Reaktif

UJIAN PENGESAHAN
HIV

KEPUTUSAN

NEGATIF

UJIAN ULANGAN
(Selepas 6 Bulan
dan 3 bulan
sebelum bebas)

TAMAT

Tidak Reaktif

•Kaunseling Selepas Ujian
•Saringan TB
•Kaunseling sokongan
•Rujuk ke klinik untuk rawatan
susulan

•Kaunseling
Selepas Ujian

•Isi format HIV-97 pind.1
•4 salinan

•Kaunseling Pra-Ujian
•Rapid Test/ELISA

-EIA/ELISA
-PA

* Proses kerja ujian ulangan adalah sama seperti di atas

8

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

6.
6.

6.
6.
6.PENGURUSAN KES PELA
PENGURUSAN KES PELA

PENGURUSAN KES PELA
PENGURUSAN KES PELA
PENGURUSAN KES PELATIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF

TIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF

Proses Kerja
Proses Kerja

Proses Kerja
Proses Kerja
Proses Kerja

TTTTTanggung
anggung

anggung
anggung
anggung

FFFFFormat
ormat

ormat
ormat
ormat

Jawab
Jawab

Jawab
Jawab
Jawab

1

Daftarkan butiran setiap pelatih yang

Unit Kesihatan

Buku

akan menjalani saringan HIV.

pendaftaran

2

Lakukan ujian saringan ‘rapid-test’

Unit Kesihatan

Buku Daftar

atau ambil darah bagi ujan ELISA.

3

Bagi sampel yang reaktif, hantar darah

Unit Kesihatan

Borang

untuk ujian pengesahan.

(HIV/AIDS-97

bersama borang HIV-97 Pind. 1.

Pind.1)

4

Jalankan ujian pengesahan dan hantar

Pengarah

Keputusan

keputusan kepada pegawai yang me-

Hospital

(Borang HIV-97

minta (pusat serenti) dan salinan

Pind.1)

kepada Pegawai Kesihatan Daerah
yang berkaitan.

5

Lengkapkan reten suku tahun aktiviti

Komandan

Borang

Pencegahan dan Kawalan HIV Di Pusat

HIV PP 2/01

Serenti dan hantar ke Pejabat Kesihatan

Daerah berkenaan.

6

Merujuk kes HIV untuk menjalani saring-

Unit Kesihatan

Borang

an TB.

permohonan
ujian berkaitan

7

Kemaskini daftar HIV di daerah dan

Pegawai

Daftar

lakukan tindakan susulan yang ber-

Kesihatan

HIV Daerah

kaitan bagi kes HIV termasuk peng-

Daerah

esanan kontak.

8

Hantar salinan borang HIV-97 Pind.1

Pegawai

bagi setiap pelatih HIV ke Jabatan

Kesihatan

Kesihatan Negeri.

Daerah

9

Kemaskini daftar HIV negeri.

Pegawai

Daftar

Kesihatan AIDS

HIV Negeri

9

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

CART
CART

CART
CART
CARTA ALIR PENGURUSAN MAKL
A ALIR PENGURUSAN MAKL

A ALIR PENGURUSAN MAKL
A ALIR PENGURUSAN MAKL
A ALIR PENGURUSAN MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT PENGHUNI HIV POSITIF
T PENGHUNI HIV POSITIF

T PENGHUNI HIV POSITIF
T PENGHUNI HIV POSITIF
T PENGHUNI HIV POSITIF

Pusat
Serenti

Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV

Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV
Ujian Saringan HIV

Rapid Test

ELISA

Keputusan

Reaktif

Ujian Pengesahan
Ujian Pengesahan

Ujian Pengesahan
Ujian Pengesahan
Ujian Pengesahan
(Makmal Saringan)
(Makmal Saringan)

(Makmal Saringan)
(Makmal Saringan)
(Makmal Saringan)

Makmal Saringan
beritahu keputusan

Pegawai Yang
Meminta Ujian

Pejabat
Kesihatan Daerah

Unit AIDS/STD
Negeri

•Kemaskini Daftar HIV Daerah

•Isi borang HIV-97/pind. 1
•4 salinan

•Kemaskini Daftar HIV Negeri

TTTTTamat
amat

amat
amat
amat

•Kemaskini Daftar HIV Pusat Serenti

10

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

7.
7.

7.
7.
7.RUJUKAN PELA
RUJUKAN PELA

RUJUKAN PELA
RUJUKAN PELA
RUJUKAN PELATIH HIV Y
TIH HIV Y

TIH HIV Y
TIH HIV Y
TIH HIV YANG AKAN DIBEBAS / PIND
ANG AKAN DIBEBAS / PIND

ANG AKAN DIBEBAS / PIND
ANG AKAN DIBEBAS / PIND
ANG AKAN DIBEBAS / PINDAHKAN D
AHKAN D

AHKAN D
AHKAN D
AHKAN DARI PUSA
ARI PUSA

ARI PUSA
ARI PUSA
ARI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

Proses Kerja
Proses Kerja

Proses Kerja
Proses Kerja
Proses Kerja

T/Jawab
T/Jawab

T/Jawab
T/Jawab
T/Jawab

1

Lengkapkan borang PP 1/01 dan hantar ke Pejabat Kesihatan
Daerah di mana pelatih HIV positif akan dibebas atau dipindah-Kaunselor
kan satu bulan sebelum tarikh pembebasan.

2

Berikan kaunseling pra-bebas ke atas semua pelatih HIV positif
yang akan dibebas/pindahkan dan minta pelatih isi borang

Kaunselor

akuan pembebasan (lampiran 5).

3

Bebas / pindahkan pelatih .

Komandan

8.
8.

8.
8.
8.PENGURUSAN D
PENGURUSAN D

PENGURUSAN D
PENGURUSAN D
PENGURUSAN DAAAAATTTTTA ASAS D
A ASAS D

A ASAS D
A ASAS D
A ASAS DAN AK
AN AK

AN AK
AN AK
AN AKTIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN D

TIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN DAN KA
AN KA

AN KA
AN KA
AN KAWWWWWALAN AIDS DI
ALAN AIDS DI

ALAN AIDS DI
ALAN AIDS DI
ALAN AIDS DI

PUSA
PUSA

PUSA
PUSA
PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

Proses Kerja
Proses Kerja

Proses Kerja
Proses Kerja
Proses Kerja

T/Jawab
T/Jawab

T/Jawab
T/Jawab
T/Jawab

1PPPPPengurusan Data Asas Pusat Serenti
engurusan Data Asas Pusat Serenti

engurusan Data Asas Pusat Serenti
engurusan Data Asas Pusat Serenti
engurusan Data Asas Pusat Serenti

•Lengkapkan borang maklumat asas Pusat Serenti (lampiran 1)Komandan
dan hantar ke Pejabat Kesihatan Daerah sebelum 10 Februari
setiap tahun.

•Kumpulkan borang maklumat asas Pusat Serenti setiap tahunPegawai
dan hantarkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri.

Kesihatan
Daerah

•Kumpulkan borang maklumat asas Pusat Serenti di peringkatPegawai
negeri dan hantar ke Cawangan AIDS setiap tahun.

AIDS

2PPPPPengurusan Data Aktiviti di Pusat Serenti
engurusan Data Aktiviti di Pusat Serenti

engurusan Data Aktiviti di Pusat Serenti
engurusan Data Aktiviti di Pusat Serenti
engurusan Data Aktiviti di Pusat Serenti

•Lengkapkan borang Serenti 1/01 (lampiran 2) setiap bulanKomandan
dan hantar ke Pejabat Kesihatan Daerah sebelum 10 hb
bulan berikutnya.

•Kumpulkan borang Serenti 1/01 setiap bulan dan hantarPegawai
kepada Jabatan Kesihatan Negeri sebelum 15 hb bulan

Kesihatan

berikutnya.

Daerah

•Kumpulkan borang Serenti 1/01 di peringkat negeri dan

Pegawai

hantar ke Cawangan AIDS setiap 3 bulan sekali (Jan- Mac,AIDS
Apr-Jun, Julai- Sept, Okt-Dis).

11

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

CART
CART

CART
CART
CARTA ALIR RUJUKAN PELA
A ALIR RUJUKAN PELA

A ALIR RUJUKAN PELA
A ALIR RUJUKAN PELA
A ALIR RUJUKAN PELATIH HIV Y
TIH HIV Y

TIH HIV Y
TIH HIV Y
TIH HIV YANG AKAN DIBEBAS A
ANG AKAN DIBEBAS A

ANG AKAN DIBEBAS A
ANG AKAN DIBEBAS A
ANG AKAN DIBEBAS ATTTTTAAAAAUUUUU

DI PIND
DI PIND

DI PIND
DI PIND
DI PINDAHKAN D
AHKAN D

AHKAN D
AHKAN D
AHKAN DARI PUSA
ARI PUSA

ARI PUSA
ARI PUSA
ARI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

Pusat Serenti

Beritahu PKD di mana
pelatih akan dibebaskan,
sebelum bebas/pindah

Kaunseling Pra Bebas
Di Pusat Serenti

PKD BUAT

TINDAKAN SUSULAN

KES HIV

TAMAT

BEBAS
BEBAS

BEBAS
BEBAS
BEBAS

•Format HIV PP
1/01

•Borang Akuan
Pembebasan.

12

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

9.
9.

9.
9.
9.

CART
CART

CART
CART
CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN KESIHA
A ORGANISASI KEMENTERIAN KESIHA

A ORGANISASI KEMENTERIAN KESIHA
A ORGANISASI KEMENTERIAN KESIHA
A ORGANISASI KEMENTERIAN KESIHATTTTTAN (PENGURUSAN KES)
AN (PENGURUSAN KES)

AN (PENGURUSAN KES)
AN (PENGURUSAN KES)
AN (PENGURUSAN KES)

NEGERI
NEGERI

NEGERI
NEGERI
NEGERI

PENGARAH KESIHA
PENGARAH KESIHA

PENGARAH KESIHA

PENGARAH KESIHA
PENGARAH KESIHATTTTTAN NEGERI
AN NEGERI

AN NEGERI
AN NEGERI
AN NEGERI

PEGA
PEGA

PEGA
PEGA
PEGAWWWWWAI KESIHA
AI KESIHA

AI KESIHA
AI KESIHA
AI KESIHATTTTTAN AIDS NEGERI
AN AIDS NEGERI

AN AIDS NEGERI
AN AIDS NEGERI
AN AIDS NEGERI

DAERAH
DAERAH

DAERAH
DAERAH
DAERAH

PEGA
PEGA

PEGA
PEGA
PEGAWWWWWAI KESIHA
AI KESIHA

AI KESIHA
AI KESIHA
AI KESIHATTTTTAN D
AN D

AN D
AN D
AN DAERAH
AERAH

AERAH
AERAH
AERAH

KLINIK
KLINIK

KLINIK
KLINIK
KLINIK

PAKAR PERUBATAN

INSPEKTOR KESIHATAN

KELUARGA

KANAN/INSPEKTOR KESIHATAN

PEGAWAI PERUBATAN & KESIHATAN

JURUTEKNOLOGI

PEMBANTU

JURURAWAT

MAKMAL PERUBATAN

PERUBATAN

13

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

CART
CART

CART
CART
CARTA ORGANISASI (PENGURUSAN MAKL
A ORGANISASI (PENGURUSAN MAKL

A ORGANISASI (PENGURUSAN MAKL
A ORGANISASI (PENGURUSAN MAKL
A ORGANISASI (PENGURUSAN MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT KES) DI PUSA
T KES) DI PUSA

T KES) DI PUSA
T KES) DI PUSA
T KES) DI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

IBU PEJABA
IBU PEJABA

IBU PEJABA
IBU PEJABA
IBU PEJABATTTTT

KETUA PENGARAH ADK

TIMBALAN KETUA PENGARAH ADK

PENGARAH RAWATAN

KETUA PEN.

KETUA PEN.

KETUA PEN. PENGARAH

PENGARAH INSTITUSI

PENGARAH DASAR

KAUNSELING

NEGERI
NEGERI

NEGERI
NEGERI
NEGERI

PENGUASA ADK NEGERI

INSTITUSI
INSTITUSI

INSTITUSI

INSTITUSI
INSTITUSI

KOMANDAN

UNIT KESIHATAN

PEG. HAL EHWAL PENGHUNI

KETUA KAUNSELOR

KAUNSELOR

*Nota : ADK - Agensi dadah Kebangsaan

14

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

10.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN KESIHATAN

JABATAN KESIHATAN NEGERI

Pegawai Kesihatan (AIDS/STD)
Pegawai Kesihatan (AIDS/STD)

Pegawai Kesihatan (AIDS/STD)
Pegawai Kesihatan (AIDS/STD)
Pegawai Kesihatan (AIDS/STD)

a.Merancang, menyelaras dan menilai pelaksanaan program di peringkat negeri.

b.Merancang dan menganjurkan latihan anggota.

c.Mengumpul dan menganalisa data peringkat negeri.

d.Memberi maklumbalas pelaksanaan program kepada Kementerian Kesihatan
Malaysia.

PEJABA
PEJABA

PEJABA

PEJABA
PEJABAT KESIHA
T KESIHA

T KESIHA

T KESIHA
T KESIHATTTTTAN D
AN D

AN D

AN D
AN DAERAH
AERAH

AERAH

AERAH
AERAH

Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Kesihatan Daerah

Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Kesihatan Daerah

a.Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program di peringkat

daerah.

b.Mengenalpasti masalah dan memberi maklumbalas pelaksanaan program
peringkat daerah.

c.Mengumpul dan menganalisa data peringkat daerah.

d.Merancang dan menganjur latihan kepada anggota.

e.Memberi maklumbalas pelaksanaan program kepada peringkat negeri melalui
reten-reten berkaitan.

f.Mengadakan mesyuarat bersama dengan pusat serenti sekurang-kurang sekali
setahun.

g.Memantau aktiviti ujian saringan HIV dan TB (HIV positif) di pusat serenti.

h.Menjalankan pengesanan kontak ke atas pelatih yang disahkan dijangkiti HIV.

i.Menerima notis pembebasan/perpindahan pelatih (PP 1/01) dari pusat serenti
dan mengambil tindakan susulan.

15

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

KLINIK KESIHA
KLINIK KESIHA

KLINIK KESIHA
KLINIK KESIHA
KLINIK KESIHATTTTTAN
AN

AN
AN
AN

PPPPPakar P
akar P

akar P
akar P
akar Perubatan K
erubatan K

erubatan K
erubatan K
erubatan Keluarga
eluarga

eluarga
eluarga
eluarga

a.Melaksanakan aktiviti tindak susulan bagi kes-kes HIV yang dirujuk ke Klinik
Kesihatan:

-rawatan antiviral jika perlu
-rawatan infeksi oportunis
-memberi pendidikan kesihatan kepada kes
-saringan TB

PPPPPegawai P
egawai P

egawai P
egawai P
egawai Perubatan & K
erubatan & K

erubatan & K
erubatan & K
erubatan & Kesihatan
esihatan

esihatan
esihatan
esihatan

a.Membuat pemeriksaan dan rawatan yang perlu ke atas kes HIV yang dirujuk
oleh Pusat Serenti.

b.Memberi pendidikan kesihatan dan kaunseling.

PPPPPembantu P
embantu P

embantu P
embantu P
embantu Perubatan
erubatan

erubatan
erubatan
erubatan

a.Membantu menjalankan aktiviti saringan HIV/Tibi di Pusat Serenti yang tiada
Pembantu Perubatan.

b.Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan.

INSTITUSI PUSA
INSTITUSI PUSA

INSTITUSI PUSA
INSTITUSI PUSA
INSTITUSI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

Komandan
Komandan

Komandan
Komandan
Komandan

a.Merancang, mengurus dan menyelaras perlaksanaan program pencegahan
dan kawalan HIV di peringkat Pusat Serenti mengikut garis panduan yang
ditetapkan.

b.Mengenalpasti masalah dan memberi maklum balas perlaksanaan program
di peringkat pusat serenti kepada ADK/Jabatan Kesihatan.

c.Memastikan maklumat pelatih HIV dihantar ke Pejabat Kesihatan Daerah pada
masa yang ditetapkan.

d.Menguruskan keperluan kakitangan yang mencukupi dan terlatih termasuk
memastikan semua kaunselor mendapat latihan kaunseling HIV.

e.Menyediakan keperluan logistik termasuk memastikan adanya pusat sumber
untuk penyebaran maklumat HIV kepada semua pelatih.

f.Memastikan semua pelatih HIV positif diasingkan untuk mengelakkan transmisi
HIV melalui kegiatan homoseksual.

16

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

g.Memantau perlaksanaan program Pencegahan Dan Kawalan HIV/AIDS di
Pusat Serenti.

Ketua Kaunselor
Ketua Kaunselor

Ketua Kaunselor
Ketua Kaunselor
Ketua Kaunselor

a.Memastikan semua pelatih baru mengikuti Kaunseling Pra Ujian sebelum
saringan dibuat.

b.Bertanggungjawab mengadakan Kaunseling Selepas Ujian kepada pelatih yang
telah menjalani saringan HIV.

c.Memaklumkan kepada kaunselor berkenaan tentang pelatih HIV positif mereka.

d.Memastikan kes HIV mendapat khidmat kaunseling sokongan secara berterusan.

e.Menerima kes-kes HIV yang dirujuk oleh kauselor untuk tujuan kaunseling
sokongan.

f.Memastikan kaunseling pra bebas pelatih HIV dibuat sebulan sebelum mereka
dibebaskan.

g.Mendapat maklumat agensi lain untuk membantu pelatih HIV jika perlu.

Kaunselor
Kaunselor

Kaunselor
Kaunselor
Kaunselor

a.Memastikan semua pelatih baru menjalani ujian saringan darah HIV.

b.Mengumpul maklumat-maklumat pelatih yang akan menjalani ujian saringan.

c.Bertanggungjawab memberi kaunseling sebelum dan selepas ujian serta
kaunseling sokongan dan pra bebas.

d.Menyelaras perlaksanaan program saringan dengan Pembantu Perubatan Pusat
Serenti dan Pegawai Kesihatan Daerah.

e.Mengisi borang-borang berkaitan ujian dan reten laporan.

f.Melaksanakan proses penempatan pelatih-pelatih ( pengasingan ).

g.Menjalankan kaunseling individu/kelompok/keluarga secara berterusan .

h.Menyelaras program pendidikan dan pencegahan untuk pelatih, anggota dan
keluarga pusat serenti (pameran, ceramah, tayangan video, pusat sumber
dsb).

i.Menyelaras aktiviti-aktiviti keagamaan dan kerohanian.

j.Membantu dan menyelaras hal-hal kebajikan pelatih.

17

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

k.Menyediakan laporan statistik mingguan, bulanan dan tahunan.

l.Memastikan alamat pelatih yang tepat untuk dimaklumkan kepada PKD.

m.Memastikan semua pelatih HIV mendapat maklumat HIV yang secukupnya
dari pusat sumber.

Unit Hal Ehwal Penghuni
Unit Hal Ehwal Penghuni

Unit Hal Ehwal Penghuni
Unit Hal Ehwal Penghuni
Unit Hal Ehwal Penghuni

a.Membuat pengasingan asrama bagi setiap pelatih yang disahkan HIV.

b.Memastikan semua pelatih HIV berada di asrama yang ditetapkan.

c.Memastikan semua pelatih HIV hanya terlibat dengan aktiviti kurang berisiko.

d.Memaklumkan kepada Pegawai Kaunselor senarai pelatih HIV.

Unit Kesihatan
Unit Kesihatan

Unit Kesihatan
Unit Kesihatan
Unit Kesihatan

a.Menyenaraikan setiap pelatih baru untuk dibuat saringan.

b.Mengendalikan saringan kepada semua pelatih baru.

c.Menghantar sampel darah pelatih HIV ke hospital bagi tujuan pengesahan.

d.Mengadakan pra ujian dan post kaunseling kepada semua pelatih baru.

e.Meneliti sejarah kesihatan/HIV bagi semua pelatih.

f.Merujuk kes-kes HIV ke hospital/ klinik kesihatan bagi rawatan lanjutan.

g.Menyediakan kelengkapan yang mencukupi untuk tujuan saringan.

h.Menyediakan bahan-bahan bacaan untuk penyebaran maklumat kesihatan.

i.Merujuk pelatih HIV untuk dibuat saringan TB.

j.Merekod semua maklumat kesihatan/HIV pelatih Pusat Serenti.

k.Menyediakan perangkaan bulanan pelatih HIV.

18

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1

MAKL
MAKL

MAKL
MAKL
MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT ASAS PUSA
T ASAS PUSA

T ASAS PUSA
T ASAS PUSA
T ASAS PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

(DIISI P
(DIISI P

(DIISI P
(DIISI P
(DIISI PAD
AD

AD
AD
ADA BULAN JANU
A BULAN JANU

A BULAN JANU
A BULAN JANU
A BULAN JANUARI SETIAP T
ARI SETIAP T

ARI SETIAP T
ARI SETIAP T
ARI SETIAP TAHUN)
AHUN)

AHUN)
AHUN)
AHUN)

A. NAMA PUSAT

:

& ALAMAT

:
:

B. ASRAMA PENGASINGAN KES HIV :ADA / TIADA

C. PUSAT SUMBER

:ADA / TIADA

D. SENARAI NAMA ANGGOTA UNIT KESIHATAN PUSAT SERENTI

:

DOKTOR

:

PEMBANTU PERUBATAN

:

JURURAWAT

:

JURUTEKNOLOGI MAKMAL

:

E. SENARAI KAUNSELOR DAN LATIHAN YANG PERNAH DIHADIRI:

NAMA
NAMA

NAMA
NAMA
NAMA

TTTTTARIKH (T
ARIKH (T

ARIKH (T
ARIKH (T
ARIKH (TAHUN)
AHUN)

AHUN)
AHUN)
AHUN)

TTTTTARIKH TERAKHIR
ARIKH TERAKHIR

ARIKH TERAKHIR
ARIKH TERAKHIR
ARIKH TERAKHIR

HADIRI LA
HADIRI LA

HADIRI LA
HADIRI LA
HADIRI LATIHAN
TIHAN

TIHAN
TIHAN
TIHAN

MENGHADIRI KURSUS
MENGHADIRI KURSUS

MENGHADIRI KURSUS
MENGHADIRI KURSUS
MENGHADIRI KURSUS

KAUNSELING HIV
KAUNSELING HIV

KAUNSELING HIV
KAUNSELING HIV
KAUNSELING HIV

ULANGKAJI HIV/AIDS
ULANGKAJI HIV/AIDS

ULANGKAJI HIV/AIDS
ULANGKAJI HIV/AIDS
ULANGKAJI HIV/AIDS

19

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2
PS 1/01

LAPORAN PEMANT
LAPORAN PEMANT

LAPORAN PEMANT
LAPORAN PEMANT
LAPORAN PEMANTAAAAAUUUUUAN AK
AN AK

AN AK
AN AK
AN AKTIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN D

TIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN D
TIVITI PENCEGAHAN DAN KA
AN KA

AN KA
AN KA
AN KAWWWWWALAN
ALAN

ALAN
ALAN
ALAN

HIV/AIDS DI PUSA
HIV/AIDS DI PUSA

HIV/AIDS DI PUSA
HIV/AIDS DI PUSA
HIV/AIDS DI PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI

PUSA
PUSA

PUSA
PUSA
PUSAT SERENTI
T SERENTI

T SERENTI
T SERENTI
T SERENTI:::::

NEGERI
NEGERI

NEGERI
NEGERI
NEGERI

:::::

LAPORAN SUK
LAPORAN SUK

LAPORAN SUK
LAPORAN SUK
LAPORAN SUKU T
U T

U T
U T
U TAHUN
AHUN

AHUN

AHUN
AHUN

IIIII

IIIIIIIIII

III
III

III
III
IIIIV
IVIV

IVIV

1.0 UJIAN SARINGAN HIV
1.0 UJIAN SARINGAN HIV

1.0 UJIAN SARINGAN HIV
1.0 UJIAN SARINGAN HIV
1.0 UJIAN SARINGAN HIV

1.1 Semasa Kemasukan
1.1 Semasa Kemasukan

1.1 Semasa Kemasukan
1.1 Semasa Kemasukan
1.1 Semasa Kemasukan

Bil. Kemasukan pelatih baru (a)

Bil. Pelatih baru disaring (b)

% Pelatih baru disaring (a/b) X 100

Bilangan Pelatih baru disahkan HIV ( c )

% Pelatih baru disahkan HIV ( c/b ) X 100

1.2 Enam (6) bulan selepas kemasukan
1.2 Enam (6) bulan selepas kemasukan

1.2 Enam (6) bulan selepas kemasukan
1.2 Enam (6) bulan selepas kemasukan
1.2 Enam (6) bulan selepas kemasukan

Bil. Pelatih HIV Negatif disaring semula (d)

Bil. Pelatih disahkan HIV (e)

% Pelatih disaring semula disahkan HIV ( e/d ) X 100

1.3 Sebelum pembebasan (Pra pembebasan)
1.3 Sebelum pembebasan (Pra pembebasan)

1.3 Sebelum pembebasan (Pra pembebasan)
1.3 Sebelum pembebasan (Pra pembebasan)
1.3 Sebelum pembebasan (Pra pembebasan)

Bilangan Pelatih HIV Negatif yang dibebaskan (f)

Bil. Pelatih HIV Negatif disaring semula (g)

% Pelatih disaring semula ( g/f ) X 100

Bilangan Pelatih disaring semula disahkan HIV (h)

% Pelatih disaring semula disahkan HIV ( h/g ) X 100

2.0 AK
2.0 AK

2.0 AK
2.0 AK
2.0 AKTIVITI PENDIDIKAN & PROMOSI KESIHA
TIVITI PENDIDIKAN & PROMOSI KESIHA

TIVITI PENDIDIKAN & PROMOSI KESIHA
TIVITI PENDIDIKAN & PROMOSI KESIHA
TIVITI PENDIDIKAN & PROMOSI KESIHATTTTTAN
AN

AN
AN
AN

Bil. Sesi Pendidikan Kesihatan diberikan

Bilangan Pelatih dibebaskan

Bilangan Pelatih yang dibebaskan dan diberi Pendidikan Kesihatan

% Pelatih yang dibebaskan dan diberi pendidikan kesihatan

NOTA: Pendidikan Kesihatan adalah sekurang-kurangnya satu sesi ceramah/

kaunseling dsbnya)

3.0 PENJA
3.0 PENJA

3.0 PENJA
3.0 PENJA
3.0 PENJAGAAN KESIHA
GAAN KESIHA

GAAN KESIHA
GAAN KESIHA
GAAN KESIHATTTTTAN PELA
AN PELA

AN PELA
AN PELA
AN PELATIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF

TIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF
TIH HIV POSITIF

Bilangan Pelatih HIV disaring untuk Tibi paru-paru

Bilangan Pelatih HIV disahkan mengidap Tibi paru-paru

% Pelatih HIV disahkan mengidap Tibi paru-paru

Bil. Pelatih HIV Yang Dirujuk ke Klinik/hospital untuk rawatan lanjut

20

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

LAMPIRAN 3

HIV-97 Pind. 1

LAPORAN JANGKITAN HIV / AIDS/ KEMATIAN AIDS (HIV-97)

21

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

22

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

LAMPIRAN 4

HIV PP 1/01

SULIT
SULIT

SULIT
SULIT
SULIT

Borang Pemberitahuan
Borang Pemberitahuan

Borang Pemberitahuan
Borang Pemberitahuan
Borang Pemberitahuan
Kes HIV/AIDS yang akan dipindah/bebas dari Pusat Serenti
Kes HIV/AIDS yang akan dipindah/bebas dari Pusat Serenti

Kes HIV/AIDS yang akan dipindah/bebas dari Pusat Serenti
Kes HIV/AIDS yang akan dipindah/bebas dari Pusat Serenti
Kes HIV/AIDS yang akan dipindah/bebas dari Pusat Serenti

Daripada:

Kepada:

Komandan

Pegawai Kesihatan Daerah

Pusat Serenti

AAAAA

MAKL
MAKL

MAKL
MAKL
MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT TENT
T TENT

T TENT
T TENT
T TENTANG KES HIV/AIDS
ANG KES HIV/AIDS

ANG KES HIV/AIDS
ANG KES HIV/AIDS
ANG KES HIV/AIDS:::::

1.
1.

1.
1.
1.

Nama:
Nama:

Nama:
Nama:
Nama:

2.
2.

2.
2.
2.

Umur :
Umur :

Umur :
Umur :
Umur :

3.
3.

3.
3.
3.

Jantina :
Jantina :

Jantina :
Jantina :
Jantina :

4.
4.

4.
4.
4.

Bangsa :
Bangsa :

Bangsa :
Bangsa :
Bangsa :

5.

5.

5.
5.
5.

Pekerjaan :
Pekerjaan :

Pekerjaan :
Pekerjaan :
Pekerjaan :

6.
6.

6.

6.
6.

Status Perkahwinan :
Status Perkahwinan :

Status Perkahwinan :

Status Perkahwinan :
Status Perkahwinan :

Lelaki
Lelaki

Lelaki
Lelaki
Lelaki

Melayu
Melayu

Melayu
Melayu
Melayu

India
India

India
India
India

Lain-lain
Lain-lain

Lain-lain
Lain-lain
Lain-lain

Cina`

Cina`

Cina`
Cina`
Cina`

Perempuan
Perempuan

Perempuan
Perempuan
Perempuan

TTTTTahun
ahun

ahun
ahun
ahun

WWWWW.asing
.asing

.asing
.asing
.asing

Penganggur
Penganggur

Penganggur
Penganggur
Penganggur

Pelajar
Pelajar

Pelajar
Pelajar
Pelajar

Nelayan/P
Nelayan/P

Nelayan/P
Nelayan/P
Nelayan/P.Ikan
.Ikan

.Ikan
.Ikan
.Ikan

Pelacur/GRO
Pelacur/GRO

Pelacur/GRO
Pelacur/GRO
Pelacur/GRO

Pemandu jarak jauh
Pemandu jarak jauh

Pemandu jarak jauh
Pemandu jarak jauh
Pemandu jarak jauh

Buruh
Buruh

Buruh
Buruh
Buruh

Surirumah
Surirumah

Surirumah
Surirumah
Surirumah

PPPPP.Kilang
.Kilang

.Kilang
.Kilang
.Kilang

TTTTTentera/P
entera/P

entera/P
entera/P
entera/Polis
olis

olis
olis
olis

Bujang
Bujang

Bujang
Bujang
Bujang

Kahwin
Kahwin

Kahwin
Kahwin
Kahwin

Duda/Janda

Duda/Janda

Duda/Janda
Duda/Janda
Duda/Janda

Peg. Kerajaan
Peg. Kerajaan

Peg. Kerajaan
Peg. Kerajaan
Peg. Kerajaan

Lain-lain
Lain-lain

Lain-lain
Lain-lain
Lain-lain

23

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

7.

No. Kad Pengenalan:Lama:[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Baru:[ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ]

8.

No. Pendaftaran pelatih:

BBBBB

MAKL
MAKL

MAKL
MAKL
MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT KESIHA
T KESIHA

T KESIHA
T KESIHA
T KESIHATTTTTAN KES HIV/AIDS
AN KES HIV/AIDS

AN KES HIV/AIDS
AN KES HIV/AIDS
AN KES HIV/AIDS.....

9.

Status Klinikal:

Pembawa HIV

AIDS

10.

Rawatan Antiretroviral

Ya

Tidak

C.
C.

C.
C.
C.

MAKL
MAKL

MAKL
MAKL
MAKLUMA
UMA

UMA
UMA
UMAT TENT
T TENT

T TENT
T TENT
T TENTANG PIND
ANG PIND

ANG PIND
ANG PIND
ANG PINDAH/BEBAS
AH/BEBAS

AH/BEBAS
AH/BEBAS
AH/BEBAS

11.

Tarikh akan dipindah/bebaskan :

11.1Untuk Kes Pindah:

Nama dan Alamat pusat serenti:

No telefon:

11.2Untuk Kes Bebas

Alamat untuk menetap:

No. telefon:

Nama dan alamat waris terdekat

No telefon:

Nota; Pemberitahuan melalui surat adalah satu bulan sebelum kes HIV/AIDS itu akan dipindah/
bebaskan

24

MANUAL PENCEGAHAN DAN KAWALAN HIV/AIDS

LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 5

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->