PERBEZAAN DAN PERSAMAAN AKHLAK DAN MORAL

5) Matlamat moral hanya untuk manusia sahaja.W Nilainya adalah mutlak Matlamat akhlak adalah untuk keredhaan Allah Akhlak adalah ciptaan Allah dan ia adalah sempurna sifatnya ‡ MORAL 1) Hanya terhad kepada zahir dan akal semata-mata 2) Hanya mementingkan hubungan sesama manusia 3) Hanya merujuk berdasarkan sentiment masyarakat 4) Moral tidak mutlak dan berubah-rubah mengikut adat sesebuah masyarakat.PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN MORAL ‡ 1) 2) 3) 4) 5) 6) AKHLAK Merangkumi dari segi aspek zahir.A. Mementingkan hubungan dengan Tuhan Merujuk berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah S. dan sifat-sifatnya adalah terdedah kepada kritikan. batin dan pemikiran manusia. 6) Moral adalah ciptaan manusia dan tidak sempurna sifatnya. .

keteladanan serta sokongan keluarga dan masyarakat diperlukan. tingkah laku. . sifat dan perangai baik. tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki. pendidikan.PERSAMAAN ANTARA AKHLAK DAN MORAL Mengajak kepada ajaran dan gambaran tentang perbuatan. Merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan. Tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap.