Anda di halaman 1dari 10

Kerjakhusus sejarah

Muhammad Syahiman
970820385477

ELEMEN 3

1.BERBANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

Sebagai rakyat Malaysia, harus menghargai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh

Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al – Haj. Hal ini boleh disaksikan melalui

pengamalan nilai – nilai murni. Hal ini, boleh melahirkan warganegara yang berbangga

sebagai rakyat Malaysia.

Saya menghormati raja dan pemimpin negara serta menghargai jasa dan perjuangan tokoh –

tokoh negara. Saya juga menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan

cara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa kita. Saya amat berbangga

dengan sejarah negara kita.

Saya juga bersemangat setia negara supaya peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan

negara. Saya bersyukur kerana menjadi warganegara Malaysia ,sebuah negara yang aman

damai. Selain itu, rasa cinta akan bangsa,negara dan taat serta setia kepada raja dan pemimpin

negara haruslah ada dalam diri kita. Kita wajar mempamerkan sikap bertanggungjawab

kepada bangsa dan negara di samping berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan

bangsa dan negara.

Kita mestilah bersemangat kekitaan mengamalkan sikap bersatu padu dan berharmoni serta

bertolak ansur selain bertolerasi sesama sendiri. Kita haruslah bekerjasama dan tolong –

menolong serta hormat – menghormati antara satu sama lain. Selain itu, kita mestilah

bersefahaman dan bermuafakat. Muhibah dan semangat bermasyarakat mesti ada pada diri

1
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

kita.

Saya berdisiplin berakhlak dan dan berbudi pekerti mulia serta mempertahankan dan

menjunjung Perlembangaan Negara, selalu mematuhi peraturan dan undang – undang negara

yang disediakan oleh pemimpin dan kerajaan. Saya juga selalu berkelakuan sopan,

bertatasusila dan berhemah tinggi serta bertindak dengan sewajarnya. Saya juga mesti bersifat

amanah dan jujur dan berlaku adil dan bertimbang rasa terhadap orang lain.

Selain itu, saya juga harus berusaha dan produktif seperti rajin dan gigih dalam sesuatu

pekerjaan. Saya juga mesti berdikari, tabah menghadapi cabaran dan menyokong dan serta

melibatkan diri dalam usaha pembangunan Negara

2.SEMANGAT SETIA NEGARA

Pada zaman atom ini, sifat mementingkan kebendaan dan diri sendiri telah biasa diamalkan

dalam kalangan masyarakat. Tidak kurang sikap seperti enau dalam belukar, melepaskan

pucuk masing-masing terutama di kawasan bandar. Generasi muda kini pula kurang bersikap

patriotik. Budaya barat diagung-agungkan manakala nilai cinta akan tanah air sendiri

diketepikan. Semangat patriotik memang harus diamalkan dalam jiwa rakyat negara ini

semenjak mereka kanak-kanak lagi.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kanak-kanak harus didedahkan kepada nilai cinta

akan negara dan sifat-sifat patriotik. Mereka perlu disedarkan bahawa kepentingan semangat

patriotisme. Ibu bapa harus mendidik mereka tentang sejarah kemerdekaan negara dan

kepahlawanan tokoh-tokoh terkenal yang berjuang demi tanah air. Kanak-kanak akan ingat

pada pengajaran dan ikut kata ibu bapa. Sikap yang diamalkan semasa kecil biasanya akan

kekal hingga dewasa. Semangat patrotik yang disemaikan dalam jiwa bakal pemimpin negara

2
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

turut akan diingati dan dipraktikkan oleh mereka pada masa hadapan.

Bapa borek anak rintik. Ibu bapa wajar menjadi teladan kepada kanak-kanak. Mereka harus

menerapkan semangat patriotik dalam kehidupan. Kanak-kanak yang cepat belajar daripada

ibu bapa akan mengikut jejak mereka dengan mengamalkan semangat patriotik . Secara tidak

langsung, perbuatan membelot negara akan dikeji dan lahirlah keinginan rakyat untuk

memberi sumbangan untuk kepada negara. Dengan semangat itu, negara kita dapat

membangun dengan pesat dan menjadi negara maju.

Selain itu, pengaruh guru turut beperanan penting dalam usaha menyemai semangat patriotik

dalam jiwa rakyat negara ini semenjak kanak-kanak. guru-guru yang mengajar di sekolah

patut menekankan unsur-unsur patriotik terutamanya dalam mata pelajaran Sejarah dan

Pendidikan Moral. Mereka perlu mendorong kanak-kanak lahir perasaan bangga dan syukur

terhadap negara serta cinta akan negara. Mereka perlu mendedahkan amalan yang

mengandungi unsur patriotisme kepada kanak-kanak. Maka wujud patriotisme dalam

pembentukan sahsiah insan-insan mulia.

Pihak berkuasa juga boleh mengambil beberapa langkah untuk memupuk semangat patriotik

dalam kalangan kanak-kanak. Pelbagai pertandingan boleh dianjurkan sempena bulan

penghayatan merdeka. Misalnya, pertandingan menulis esei berkaitan dengan tokoh yang

mempertahankan negara, pertandingan kolaj dengan topik merdeka atau sejarah,

pertandingan kolaj dengan bertemakan topik merdeka atau sejarah, pertandingan melukis

dengan bertemakan "negaraku" dan lain-lain lagi. Secara tidak langsung semangat patriotik

dapat disemaikan dalam jiwa kanak-kanak semasa mereka mengambil bahagian dalam

pertandingan yang diadakan.

3
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

Jika semangat patriotik tidak disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak mereka

kanak-kanak, kemungkinan mereka akan kurang perhatian terhadap isu-isu negara dan tidak

mempunyai sifat-sifat patriotik. Mereka akan mengagung-agungkan budaya luar negara serta

kurang kesedaran untuk mempertahankan maruah negara. Sebaliknya, mereka akan terpikat

oleh dunia di luar dan meninggalkan tanah air demi kepentingan negara sendiri dan tidak

mahu melakukan perbuatan tidak setia kepada negara seperti mambakar bendera negara.

Kesimpulannya, semangat patriotik mesti disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak

mereka kanak-kanak. Demikianlah perbuatan derhaka dapat dicegahkan dan kukuh semangat

patriotik dalam kalangan masyarakat. Maka wawasan 2020 dapat dicapai dan Malaysia akan

menjadi negara gemilang. Rasa bangga sebagai warganegara Malaysia semasa Jalur

Gemilang dikibarkanPada zaman atom ini, sifat mementingkan kebendaan dan diri sendiri

telah biasa diamalkan dalam kalangan masyarakat. Tidak kurang sikap seperti enau dalam

belukar, melepaskan pucuk masing-masing terutama di kawasan bandar. Generasi muda kini

pula kurang bersikap patriotik. Budaya barat diagung-agungkan manakala nilai cinta akan

tanah air sendiri diketepikan. Semangat patriotik memang harus diamalkan dalam jiwa rakyat

negara ini semenjak mereka kanak-kanak lagi.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kanak-kanak harus didedahkan kepada nilai cinta

akan negara dan sifat-sifat patriotik. Mereka perlu disedarkan bahawa kepentingan semangat

patriotisme. Ibu bapa harus mendidik mereka tentang sejarah kemerdekaan negara dan

kepahlawanan tokoh-tokoh terkenal yang berjuang demi tanah air. Kanak-kanak akan ingat

pada pengajaran dan ikut kata ibu bapa. Sikap yang diamalkan semasa kecil biasanya akan

kekal hingga dewasa. Semangat patrotik yang disemaikan dalam jiwa bakal pemimpin negara

4
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

turut akan diingati dan dipraktikkan oleh mereka pada masa hadapan.

Bapa borek anak rintik. Ibu bapa wajar menjadi teladan kepada kanak-kanak. Mereka harus

menerapkan semangat patriotik dalam kehidupan. Kanak-kanak yang cepat belajar daripada

ibu bapa akan mengikut jejak mereka dengan mengamalkan semangat patriotik . Secara tidak

langsung, perbuatan membelot negara akan dikeji dan lahirlah keinginan rakyat untuk

memberi sumbangan untuk kepada negara. Dengan semangat itu, negara kita dapat

membangun dengan pesat dan menjadi negara maju.

Selain itu, pengaruh guru turut beperanan penting dalam usaha menyemai semangat patriotik

dalam jiwa rakyat negara ini semenjak kanak-kanak. guru-guru yang mengajar di sekolah

patut menekankan unsur-unsur patriotik terutamanya dalam mata pelajaran Sejarah dan

Pendidikan Moral. Mereka perlu mendorong kanak-kanak lahir perasaan bangga dan syukur

terhadap negara serta cinta akan negara. Mereka perlu mendedahkan amalan yang

mengandungi unsur patriotisme kepada kanak-kanak. Maka wujud patriotisme dalam

pembentukan sahsiah insan-insan mulia.

Pihak berkuasa juga boleh mengambil beberapa langkah untuk memupuk semangat patriotik

dalam kalangan kanak-kanak. Pelbagai pertandingan boleh dianjurkan sempena bulan

penghayatan merdeka. Misalnya, pertandingan menulis esei berkaitan dengan tokoh yang

mempertahankan negara, pertandingan kolaj dengan topik merdeka atau sejarah,

pertandingan kolaj dengan bertemakan topik merdeka atau sejarah, pertandingan melukis

dengan bertemakan "negaraku" dan lain-lain lagi. Secara tidak langsung semangat patriotik

dapat disemaikan dalam jiwa kanak-kanak semasa mereka mengambil bahagian dalam

pertandingan yang diadakan.

Jika semangat patriotik tidak disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak mereka

kanak-kanak, kemungkinan mereka akan kurang perhatian terhadap isu-isu negara dan tidak

5
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

mempunyai sifat-sifat patriotik. Mereka akan mengagung-agungkan budaya luar negara serta

kurang kesedaran untuk mempertahankan maruah negara. Sebaliknya, mereka akan terpikat

oleh dunia di luar dan meninggalkan tanah air demi kepentingan negara sendiri dan tidak

mahu melakukan perbuatan tidak setia kepada negara seperti mambakar bendera negara.

Kesimpulannya, semangat patriotik mesti disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak

mereka kanak-kanak. Demikianlah perbuatan derhaka dapat dicegahkan dan kukuh semangat

patriotik dalam kalangan masyarakat. Maka wawasan 2020 dapat dicapai dan Malaysia akan

menjadi negara gemilang. Rasa bangga sebagai warganegara Malaysia semasa Jalur

Gemilang dikibarkan

6
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

3.DISIPLIN TERAS KEJAYAAN AKADEMIK

Seseorang yang berjaya dalam hidup biasanya merupakan orang yang mematuhi peraturan,

menghargai masa dan mempunyai matlamat hidup. Dalam hal ini ,bagi seorang

pelajar,disiplin merupakan teras kejayaaan akademik.Mengapakah disiplin begitu penting

dalam kehidupan seorang pelajar? Marilah kita lihat hubungan erat antara disiplin dengan

kejayaan akademik seseorang itu.

Pelajar yang berdisiplin dapat menguruskan masa dengan sempurna . Mereka tidak

membuang masa dengan sia-sia kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi.Apabila

pelajar belajar mengikut masa yang ditetapkan dan mengikut jadual waktu yang

disediakan,sudah tentu dia dapat belajar dengan tenang dan dapat menjawab soalan-soalan

peperiksaan dengan mudah. Akhirnya,pelajar yang berdisiplin ini akan mendapat kejayaan

dalam akademik.Di sini, jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakan teras kejayaan

akademik.

Disiplin Teras Kejayaan Akademik

Seseorang yang berjaya dalam hidup biasanya merupakan orang yang mematuhi peraturan,

menghargai masa dan mempunyai matlamat hidup. Dalam hal ini ,bagi seorang

pelajar,disiplin merupakan teras kejayaaan akademik.Mengapakah disiplin begitu penting

dalam kehidupan seorang pelajar? Marilah kita lihat hubungan erat antara disiplin dengan

kejayaan akademik seseorang itu.

7
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

Pelajar yang berdisiplin dapat menguruskan masa dengan sempurna . Mereka tidak

membuang masa dengan sia-sia kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi.Apabila

pelajar belajar mengikut masa yang ditetapkan dan mengikut jadual waktu yang

disediakan,sudah tentu dia dapat belajar dengan tenang dan dapat menjawab soalan-soalan

peperiksaan dengan mudah. Akhirnya,pelajar yang berdisiplin ini akan mendapat kejayaan

dalam akademik.Di sini, jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakan teras kejayaan

akademik.

Selain itu, remaja perlu menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang terjebak dalam

masalah sosial. Janganlah melibatkan diri dalam vandalisme,gengsterisme,peras ugut dan

penyalahgunaan dadah. Kesemua gejala ini akan merosakkan diri remaja itu dan memalukan

keluarga. Kerajaan pula terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk menyelesaikan

masalah ini. Alangkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang terluang dengan aktiviti-

aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku dan mengumpul setem. Lantaran itu,remaja

yang berwawasan perlu menghargai masa dengan sebaik-baiknya kerana masa itu emas.

Di samping itu, remaja juga perlu mematuhi segala peraturan dan undang-undang

negara agar negara aman dan rakyat dapat hidup dalam harmoni. Apabila remaja

mengamalkan sikap yang terpuji dan tidak melanggar undang-undang negara,barulah segala

wawasan negara dapat dijalankan dengan sempurna.

Remaja juga perlu menjayakan segala program yang dianjurkan oleh kerajaan.

Remaja sepatutnya menjadi teladan yang baik kepada adik-adik mereka dengan berusaha

bersungguh- sungguh bagi menjayakan kempen-kempen seperti Kempen Anti

merokok,Kempen Cintailah Sungai kita dan Kempen Galakan Membaca. Remaja yang

menjadi tonggak negara akan dapat memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan

negara.

8
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

4.SEMANGAT KEKITAAN

'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan

masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat

tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara.

Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu

padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin

keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'.

Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara

yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang

dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat

Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata

pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya,

masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang

telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar

tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.

9
Kerjakhusus sejarah
Muhammad Syahiman
970820385477

Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat

kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk

masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum.

Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika

Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan

jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya,

wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit.

Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan

semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini.

Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan

ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat

pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang

berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras

dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing.

Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan

negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu,

perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan

Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain.

Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat

memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan

dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52

tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk

menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia

Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

10