Penilaian Mosep Pengurusan Diri

7

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : 1. URUS DIRI Nama Murid : Tahun
Kemahiran 1.1.1 a 1.1.2 a 1.1.3 a 1.2.1 a 1.2.2 a 1.2.3 a 1.3.1 a 1.3.2 e 1.3.3 c 1.4.1 b 1.4.2 a 1.4.3 a 1.5.1 a 1.5.2 a 1.5.3 a 1.6.1 a,b,c

: ______________
Item Kemahiran yang di nilai

Umur : ___________
Tiada Respon Sedang Menguasai Telah Menguasai Catatan

Menamakan peralatan minum berdasarkangambar Menunjuk cara minum mengikut arahan guru Menyata secara lisan adab sebelum dan selepas minum Menamakan peralatan makan berdasarkangambar Memadan peralatan makan yang sesuai Menyatakan secara lisan adap sebelumdan selepas makan Suaikan pakaian mengikut bangsa Menunjuk cara membuka pakaian bertali iaitu kasut mengikut arahan guru Menunjuk cara memakai pakaian berbutang iaitu kemeja mengikut arahan guru Menamakan pakaian seragam sekolah mengikut jantina Menamakan jenis pakaian sukan berdasarkangambar. Menamakanunit-unit beruniform yang terdapat di sekolah Menamakan alat dandanan kepala secara lisan Menamakan alat dandanan badan secara lisan Menamakan alat dandanan tangan dan kaki secara lisan Menerangkan secara lisan cara penjagaan sebelum semasa dan selepas haid

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : : Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

8

Kemahiran : 2. Kebersihan dan Kesihatan Nama Murid : Tahun
kemahiran 2 Kebersihan dan kesihatan 2.2 Menyebut, menama dan melabel anggota badan 2.1.1 Anggota badan a. Menyebut bahagian-bahagian anggota badan yang ditunjukkan oleh guru. b. Melabel bahagian-bahagian anggota badan 2.2 Menyatakan fungsi anggota badan 2.2.1 Fungsi anggota badan a. Menyatakan fungsi anggota badan 2.2.2 Deria a. Menyatakan fungsi deria b. Menyatakan rasa c. Meneka bunyi d. Meneka bau 2.3 Menama dan melabel alat penjagaan diri dan fungsi 2.3.1 Alat penjagaan diri a. Menama alat penjagaan diri yang ditunjukkan oleh guru b. Melabel alat-alat penjagaan diri 2.3.2 Fungsi alat penjagaan diri a. Menyebut fungsi alat penjagaan diri b. Memadan fungsi alat penjagaan diri dengan bahagian – bahagian badan. 2.4 Membersihkan bahagian anggota badan 2.4.1 Kepala a. Rambut i. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk rambut ii. Menunjuk cara penjagaan rambut yang betul b. Muka i. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk muka ii. Menunjuk cara penjagaan muka yang betul c. Gigi
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

: ______________
Item kemahiran yang di nilai

Umur : ___________
Tiada respon Sedang menguasai Sudah menguasai catatan

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

9

i. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk gigi ii. Menunjuk cara penjagaan gigi yang betul d. Telinga i. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk telinga ii. Menunjuk cara penjagaan telinga yang betul e. Hidung i. Menunjuk cara penjagaan hidung yang betul f. Mata i. Menunjuk cara penjagaan mata yang betul 2.4.2 Badan a. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk badan b. Menunjuk cara penjagaan badan yang betul 2.4.3 Tangan a. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk tangan b. Menunjuk cara penjagaan tangan yang sesuai 2.4.4 Kaki a. Menyatakan alat penjagaan diri yang sesuai untuk kaki b. Menunjuk cara penjagaan kaki yang sesuai

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

10

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (3) PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid : Tahun : ______________ Umur : ___________

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

11

Sedang Kemahi ran 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Item kemahiran yang di nilai Belum menguasai menguasai

Sudah menguasai

catatan

Memaklumkan apabila perlu ke tandas mengetahui lokasi tandas sekolah boleh menunjukkan arah tandas sekolah boleh membezakan bentuk tandas dan bangunan lain

3.1.4 3.1.5 3.1.6

boleh menyatakan apabila perlu ke tandas boleh memberi isyarat apabila hendak ke tandas boleh ‘melakonkan’ aksi secara lisan apabila perlu ke tandas

3.1.7 3.1.8

boleh melakonkan bersama rakan boleh membiasakan diri ke tandas setiap hari selepas waktu rehat

3.1.9

boleh ke tandas bersama rakan selepas waktu rehat

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

12

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (3) PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid : Tahun : ______________ Umur : ___________

kemahiran

Item kemahiran yang di nilai

Belum mengausai

Sedang menguasai

Telah mengausai

catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

13

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7

Mengenal Simbol dan Perkataan Tandas boleh mengeja perkataan tandas boleh mengenal perkataan tandas boleh menyebut perkataan tandas boleh mengenal ‘tanda’ perkataan “tandas” boleh membezakan perbezaan jantina boleh membezakan simbol L/P boleh membezakan lokasi tandas L/P

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

14

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (3) PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid : Tahun
kemahiran 3.3.3

: ______________
Item kemahiran yang di nilai boleh menyebut semula kedua-dua jenis tandas tersebut

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

15

3.3.4

boleh menunjukkan tandas cangkung dan duduk apabila penguji menguji

3.3.5 3.3.6

boleh memadankan gambarajah boleh mengecam bentuk mangkuk tandas

3.3.7 3.3.8 3.3.9

boleh mengecam warna mangkuk tandas boleh mengecam saiz mangkuk tandas boleh mengecam lokasi mangkuk tandas

3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17

boleh mengecam bentuk pam air boleh mengecam warna pam air boleh mengecam saiz pam air boleh mengecam saiz pam air mengetahui bentuk paip air dan hos air mengetahui saiz paip air dan hos air mengetahui warna paip air dan hos air mengetahui lokasi paip air dan hos air

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

16

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (3) PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid : Tahun
Kemahiran

: ______________
Item kemahiran yang dinilai

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

3.4 3.4.1

Menggunakan tandas dengan cara yang betul boleh menggunakan tandas cangkung dengan betul

3.4.2

boleh mencakung dengan seimbang
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

17

3.4.3 3.4.4 3.4.5

boleh menggunakan tandas duduk dengan betul boleh duduk dengan seimbang boleh melakonkan semula apabila di arah oleh penguji

3.4.6

boleh melakonkan situasi cara menggunakan tandas bersama rakan

3.4.7

boleh mengenal alatan pembersihan dalam tandas i. ii. iii. iv. berus tandas cebuk/gayung baldi cecair/serbuk pencuci tandas

3.4.8

boleh menerangkan fungsi alatan pembersihan dalam tandas i. ii. iii. iv. berus tandas cebuk/gayung baldi cecair/serbuk pencuci

3.4.9

boleh melakonkan semula cara bersihkan diri selepas menggunakan tandas

3.4.10

3 boleh memadankan gambar cara membersihkan diri dengan betul selepas ke tandas

3.4.11

boleh bercerita secara lisan cara yang betul mencuci alat sulit

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

18

3.4.12

boleh bercerita semula cara yang betul mencuci tangan

3.4.13 3.4.14 3.4.15

boleh menyusun gambar cara membasuh tangan dengan betul mengikut turutan gambar boleh memadankan gambar dengan betul boleh bercerita secara lisan apabila mengenakan pakaian semula.

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

19

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (3) PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid : Tahun
kemahiran 3.5 3.5.1 3.5.2

: ______________
Item kemahiran yang dinilai

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Menjaga Kebersihan Tandas / Bilis Air Selepas Menggunakannya boleh mengepam tandas selepas digunakan boleh mencuci tandas selepas digunakan

3.5.3

boleh

menceritakan

bagaimana

adab-adab

memasuki tandas

3.5.4

boleh memadankan gambar mengikut kesesuaian
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

20

3.5.5

mengetahui cara-cara penjagaan tandas i. ii. iii. sekolah rumah lain-lain tempat

3.5.6

menutup pintu tandas semula selepas menggunakan tandas

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

21

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun
kemahiran 4.1

: ______________
Item kemahiran yang dinilai Alatan untuk membersihkan bilik

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Cacatan

darjah dan fungsinya 4.1.1 boleh mengenali dan menamakan alatan untuk membersihkan bilis darjah i. ii. iii. iv. v. vi. vii. penyapu lidi penyapu jerami penyapu plastik penyapu sawang ‘feather duster’ White/black board duster ‘wet and dry vacuum’

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

22

4.1.2

boleh memadankan ganbar peralatan dengan perlakuan

4.1.3 4.1.4

boleh menerangkan fungsi setiap alatan boleh membersihkan bilik darjah dengan menggunakan alatan yang betul

4.1.5

boleh mengikat dan membuangkan plastik di dalam tong sampah

4.1.6

boleh membuat buku skrap mengenai alatan untuk membersihkan bilik darjah

4.1.7

boleh

mengumpulkan

alatan

untuk

membersihkan bilik darjah 4.1.8 boleh melabelkan alatan untuk

membersihkan bilik darjah

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

23

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun : ______________ Umur : ___________

kemahiaran 4.2

Item kemahiran yang dinilai

Belum menguasai

Sedang menguasai

Telah menguasai

Catatan

Mematuhi Jadual Tugas Harian Belajar Membaca Jadual Tugas Harian 4.2.1 4.2.2 4.2.3 boleh membaca jadual tugas harian boleh bertugas mengikut jadual boleh bercerita kepentingan peraturan jadual waktu 4.2.4 boleh merancang carta aktiviti harian / jadual waktu 4.2.5 boleh berbincang dan berbual mengenai jadual tugas.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

24

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

25

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun
kemahiran 4.3 4.31

: ______________
Item kemahiran yang dinilai

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Menyusun Benda-benda Dalam Bilik Darjah / Ruang Pada Tempat Yang Sesuai Latihan amali meletakkan barang- barang sendiri di tempat khas i. ii. boleh meletakkan kasut di rak kasut / almari dengan kemas dan tersusun boleh meletakkan bekas air di temapt yang betul dengan kemas dan tersusun iii. iv. v. Boleh meletakkan baju sejuk di dalam almari Boleh meletakkan beg sekolah di dalam almari Boleh menyimpan buku di rak buku dengan kemas dan teratur.

4.3.2

menyimpan barang-barang di tempat tertentu

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

26

4.3.3

boleh menyatakan lokasi tempat khas untuk menyimpan barang

4.3.4

boleh menyatakan kegunaan tempat menyimpan barang

4.3.5 4.3.6 4.3.7

4.3.5 boleh menyimpan alatan di ruang yang betul boleh mengecam kedudukan alatan boleh mengumpul dan menyusun gambar mengikut kumpulan i. ii. iii. rak kasut almari laci

4.3.8 4.3.9

boleh memadankan alatan dan fungsinya boleh berbual dengan guru tentang kepentingan menjaga peralatan

4.3.10

boleh menyusun semula peralatan yang telah digunakan

4.3.11

boleh menyatakan apa yang berlaku sekiranya tiada sikap bertanggungjawab untuk menyusun semula peralatan yang telah digunakan.

4.3.12

boleh berbincang bersama rakan sekiranya tiada sikap bertanggungjawab untuk menyusun semula peralatan yang telah digunakan.

4.3.13

boleh menunjukkan cara menyusun barang yang telah digunakan dengan kemas dan rapi apabila di arahkan

4.3.14

boleh mengasingkan dan menyusun peralatan selepas di gunakan

Perakuan Guru Kelas
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

:

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

27

Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : :

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun : ______________ Umur : ___________

kemahiran 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Item kemahiran yang dinilai Menjalankan Tugas Harian Di Dalam Bilik Darjah boleh menunjukkan lokasi pintu dan tingkap boleh membezakan pintu dan tingkap boleh menyatakan fungsi pintu dan tingkap boleh membuka dan menutup pelbagai jenis pintu dan tingkap dengan cermat

Belum menguasai

Sedang menguasai

Telah menguasai

Catatan

4.4.5

boleh mengelap dan membersihkan pelbagai jenis pintu / tingkat

4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9

boleh membuka dan mengunci pintu boleh menyatakan lokasi suis elektrik boleh menyatakan fungsi suis elektrik boleh menerangkan peraturan keselamatan semasa menggunakkan suis elektrik

4.4.10

boleh membuka / menutup suis elektrik
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

28

4.4.11 4.4.12

boleh menutup suis kipas sebelum menyapu lantai boleh menutup suis kipas / lampu selepas meninggalkan kelas.

4.4.13 4.4.14 4.4.15

boleh mengenal jenis-jenis perabot mengetahui fungsi jenis-jenis perabut boleh menamakan dan melabelkan perabot yang ada didalam bilik darjah

4.4.16

boleh menyusun perabot berada di tempat yang sesuai

4.4.17

boleh menyusun perabot dengan kemas dan teratur

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

29

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun
kemahiran 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3

: ______________
Item kemahiaran yang dinilai

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Menceriakan Kelas boleh menggantung dan menampal gambar boleh menggantung dan menampal carta mengetahui jenis-jenis gambar dan carta serta fungsinya

4.5.4 4.5.5 4.5.6

boleh mengalas meja dan almari boleh menghias kelas mengikut upacara perayaan boleh menyertai pertandingan kelas terbersih, tercantik, kemas dan teratur

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

: :

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

30

Perakuan Ibubapa Tarikh

: :

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

31

Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun : ______________ Umur : ___________

kemahiran 4.6 4.6.1

Item kemahiran yang dinilai Menamakan Perkakasan dan Kegunaannya boleh menamakan alatan / perkakas yang digunakan untuk membersihkan luar bilik darjah

Belum menguasai

Sedang menguasai

Telah menguasai

Catatan

4.6.2

boleh menerangkan fungsi alatan

4.6.3

boleh menamakan gambar peralatan dengan perkataan

4.6.4

boleh bermain kad cantuman peralatan di luar bilik darjah

4.6.5

boleh memadankan gambar peralatan dengan aktiviti

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

: :

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

32

Perakuan Ibubapa Tarikh

: :

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

33

Kemahiran : (4) PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid : Tahun
kemahiran 4.7 4.7.1

: ______________
Item kemahiran yang dinilai Alatan Untuk Membersihkan dan

Umur : ___________
Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Mengemaskan Persekitaran Luar Bilik Darjah boleh memberitahu lokasi kaki lima dan longkang

4.7.2 4.7.3 4.7.4

boleh membezakan kaki lima dan longkang boleh membersihkan kaki lima dan longkang boleh menggunakan peralatan yang sesuai untuk membersihkan luar bilik darjah

4.7.5 4.7.6 4.7.7

boleh membersihkan peralatan setelah digunakan boleh menyimpan peralatan setelah digunakan boleh menyusun pasu bunga dengan teratur dan kemas

4.7.8

boleh mengenal i. ii. iii. iv. v. pinggan mangkuk sudu garpu cawan / piring gelas

4.7.9 4.7.10 4.7.11

boleh menyusun kerusi di tempat makan boleh menyusun pinggan mangkuk di atas meja boleh menyusun garpu dan sudu

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

34

4.7.12 4.7.13 4.7.14

boleh menyusun gelas dan cawan boleh mengemas peralatan yang telah di gunakan boleh melakukan simulasi / lakonan semula

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri
Kemahiran : (5) PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid : Tahun kemahiran 5.1 : Item kemahiran yang dinilai Mengenalpasti dan Membezakan Jenis Ruang / Bilik Di Rumah dan Fungsinya Umur : __________ Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

35

5.1.1

boleh menunjukkan gambar ruangruang di rumah.

5.1.2

boleh menamakan gambar jenis-jenis ruang di rumah.

5.1.3

boleh menamakan jenis-jenis ruang di rumah.

5.1.4

boleh menerangkan perbezaan jenisjenis ruang.

5.1.5 5.1.6

boleh mencantum gambar jenis-jenis ruang. boleh menyatakan fungsi ruang-ruang di rumah.

5.1.7

boleh menunjuk cara kegunaan ruangruang

5.1.8

boleh mewarna perbezaan jenis-jenis ruang

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

36

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri
Kemahiran : (5) PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid : Tahun kemahiran 5.2 : Item kemahiran yang diniali Mengemas dan menyusun peralatan disetiap ruang / bilik Umur : __________ Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

37

5.2.1

boleh mengenal a) c) e) f) bantal almari solek kabinet televisyen b) almari pakaian d) sofa

g) permaidani h) bunga hiasan i) j) l) 5.2.2 5.2.3 5.2.4 set pinggan mangkuk sink cadar

k) tilam

boleh menunjukkan alatan mengikut ruang boleh mengasingkan latan mengikut ruang boleh menyusun alatan di ruang yang betul

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

38

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri
Kemahiran : (5) PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid : Tahun kemahiran 5.3 : Item kemahiran yang dinilai Menjaga Kebersihan Ruang / Bilik Umur : __________ Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

39

5.3.1

boleh mengemas ruang tamu serta membersihkannya

5.3.2 5.3.3 5.3.4

boleh membersihkan permaidani boleh mencuci tingkap / siling / kipas angin boleh melakukan amali membersihkan ruang / bilik

5.3.5

boleh bekerjasama membersihkan ruang / bilik

5.3.6 5.3.7

boleh bekerjasama membersihkan ruang / bilik boleh mengemas ruang makan dan membersihkannya

5.3.8

boleh mengemas meja makan sebelum dan selepas makan

5.3.9

boleh menyusun pinggan, gelas, cawan pada rak / almari

5.3.10 5.3.11 5.3.12 5.3.13

5.3.10 boleh menyapu sampah / habuk boleh mencuci tingkap / siling / kipas angin boleh melakukan amali membersihkan ruang boleh mengemas tempat tidur serta membersihkannya

5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18

boleh melipat selimut boleh menyarung bantal boleh menggulung tilam / tikar memgemas tilam dan bantal boleh membentang / mengemaskan cadar
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

40

5.3.19 5.3.20 5.3.21

boleh menyusun bantal boleh menghias bilik tidur boleh menggantung kelambu / mengemas kelambu

5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27

boleh bekerjasama menjaga kebersihan ruang boleh mengemas bilik tidur boleh membersihkan bilik tidur boleh membuang sampah mengemas meja dapur mengalas meja dengan kain / plastik

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

41

Borang Penilaian Individu Pengurusan Diri
Kemahiran : (5) PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid : Tahun kemahiran 5.4 5.4.1 : Item kemahiran yang dinilai Mematuhi Peraturan Penggunaan ruang / Bilik mengetahui ruang tamu berfungsi khas untuk rehat dan menonton 5.4.2 engetahui ruang makan berfungsi khas untuk makan dan minum 5.4.3 mengetahui bilik tidur berfungsi untuk berehat dan tidur Umur : __________ Belum menguasai Sedang menguasai Telah menguasai Catatan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Penilaian Mosep Pengurusan Diri

42

5.4.4

mengetahui dapur berfungsi untuk memasak, mencuci alatan dapur

5.4.5

mengetahui bilik air dan tandas untuk mandi dan membuang air kecil / air besar

5.4.6

mengetahui ruang rekreasi khas untuk rekreasi.

Perakuan Guru Kelas Perakuan Pengetua / Guru Besar Perakuan Ibubapa Tarikh

: : : :

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa