Anda di halaman 1dari 3

c 


  cpp
p
à 
 
  
à !" ## $ 
! $$ !%&$
 '!#
  $$ !$'
#()

a à ppp 
p p p p 
p p
p p p 

 Akan tetapi, Namun begitu, ( Penanda Wacana )

.... manakala ...., ......malah... ( ditulis untuk dua ayat )

a p pppp ppp


 p 
p p 

 ..... bak kata pepatah ..... ( ditulis sebagai sambungan ayat )

a c p ...... bah kata peribaha melayu ...... 

  ..... bak kata peribahasa Melayu ..... pp p
p

a  pp p!!!!!!

 pmemberikan kasih sayang. Umumnya, kata kerja 'memberikan' perlu


diikuti oleh tidak bernyawa manakala 'memberi' diikuti objek bernyawa.

a p p p


p pp ppp pp

 pÀal / Perkara ini menunjukkan.... , Àal ini demikian kerana .... ,

a 
p p p pp p!p!!!!! ##
!!! p# p pp pp p
p p
%$ pp

 pp› › 


   › › 

a cp p p


p
 p
p pp p p
p
pp
 p p
pp
 !ppp 
p
a cp p
p pp p
p pppp 
p
p 
pp p
 

 p  pñangkah-langkah yang perlu diambil adalah menguatkuasakan


undang-undang ..... sepatutnya .... 
 p
p pp"p
 p
p pp 
pppp 
pp p
 p

ppadalah untuk, adalah dengan, adalah melalui, adalah seperti

a p p

 p  pAntara faktor-faktor ....,  Antara faktor. Pelbagai


langkah-langkah ....  p!!!!!Pelbagai langkah .....

a c p#p$%

 p  pdan lain-lain lagi, s .... aktiviti-aktiviti lain. ( berdasarkan


perkara yang dibincangkan )

a à ppp
p p&&pp 
pp p

 p  pà  


 $ ! '!
&&p#'()cpà)*+,p& p

à  p !!!

a p 
 p p p pp pp
 pp

)à'-* *!Ã**+ $

a à
pppp

)à'- &!

a c p 
p p p
 
pp"p p
pp

)à'-pÃ&!!!!!Ã#!!!Ã&!!!!!!Ã&
!!!!!!#!!!!!Ã&!!!!!!!

a p pp

)à'-p!!!!!!

a à pp p
 p p !Ã)!!!!
pp
ppp p pp#'
'#!
)à'-p',-.& ',--.&',-
/.& , .-# #
!" ##& ,0.!

a c p ppp),p+..#-p !!!!!!


#!!!!!!!& $!!!!!# $!

a c ppp&p &p!
&p &p 122 2 Ã  2!


à 23) %p !Ã
 ! !
'!  
 ! 
2 Ã # ! &
$ 1 Ã !


p