Anda di halaman 1dari 60

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.1 Pengenalan

Latihan industri merupakan salah satu kompenan didalam mata pelajaran kokurikulum
atau KPTM. Pelajar hendaklah lulus latihan industri sebagai salah satu syarat untuk
mendapat sijil atau diploma di politeknik (KPTM) semua pelajar mestilah berada
didalam satu organisasi kerja yang bersesuai dengan bidang yang diceburi . ini adalah
untuk memdedahkan pelajar terhadap suasana berkerja sebelum menghadapi realiti
kerja yang sebenar.

1
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.1.1 Objektif Latihan Industri

a. Membina personaliti individu.


b. Berkomunikasi dengan berkesan .
c. Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik.
d. Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan.
e. Menghasilkan laporan latihan industri.

1.1.2 Objektif Buku Laporan Latihan Industri

a) Memastikan pelajar dapat membukukan segala pekara yang telah di


pelajarinya semasa latihan industri.
b) Bagi memastikan pelajar tidak lupa terhadap perkara yang telah
dipelajarinya semasa latihan industri.
c) Selain daripada itu , ia juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan
kepada pelajar lain.
d) Melalui buku laporan ini juga pelajar mudah untuk mendapat
perkerjaan di masa akan datang setelah tamat belajar.
e) Buku laporan ini juga dapat menunjukkan seorang pelajar itu komited
terhadap latihan industri yang dijalankan.

2
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.1.3 Kepentingan Latihan Industri

a) Latihan industri merupakan kokurikulum yang sangat penting kepada semua


pelajar politeknik KPTM sama ada dari bidang Perdagangan , Hospitaliti atau
Kejuruteraan.
b) Melaluai latihan industri ini pelajar mendapat pendedahan awal terhadap alam
pekerjaan yang akan ditempuhinya.
c) Dengan ini pelajar juga dapat menambah keyakinanya serta menghilangkan rasa
gementarnya terhadap alam pekerjaan
d) Selain itu ia juga, pelajar dapat mengatahui perkara yang perlu dilakukan
sebelum menjalankan sesuatu pekerjaan
e) Latihan industri ini juga dapat memotivasikan pelajar agar dapat menghindari
tekanan semasa bekerja kelak
f) Dengan adanya latihan industri ini pelajar dapat memperaktik perkara yang
dipelajarinya selama 2 semestar bagi pelajar sijil dan 3 semester bagi pelajar
diploma.
g) Melalui latihan ini pelajar dapat membezakan perkara yang diajar semasa
pengajaran dan pembelajaran (PNP) secara teori dengan perkara yang dipelajar
semasa latihan industri

3
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.2 Latar Belakang Syarikat

Jabatan Kerja Raya (JKR) ditubuhkan pada tahun 1872 dan diketuai Major J.F.A
McNair dengan gelaran PWD iaitu Public Work Department .
Jabatan Kerja Raya telah ditubuhkan seawal tahun 1872 apabila pihak British East India
Company ( BEIC) memerlukan sebuah stesen untuk di jadikan pengkalan untuk
memperbaiki kapal-kapal dagangan diantara England, India dan China. Mereka
menemukan pulau pinang sebagai pangkalan dengan kedudukannya yang strategic tanpa
gangguan tiupan angin.
Pada tahun 1976, mereka memujuk Sultan Kedah untuk melepaskan hak ke atas pulau
pinang kepada syarikat mereka . Mereka berjaya mendapat pulau pinang pada 1791
melalui satu perjanjian . 1825 , melalui Anglo- Dutch Treaty , Melaka dikembalikan
kepada British melalui pertukaran dengan Bencoolen. Rafel, pada 1819, membuat satu
perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggong Abdul Rahman untuk memberi hak
British ke atas Singapura.
Tiga buah daerah ini (Pulau Pinang, Melaka, Dan Singapura) menyebabkan penubuhan
Straits Settlement pada 1826. Sebab lain yang membawa British menguasai rantau ini
adalah kerana Tanah Melayu kaya dengan hasil bijih timah dan tanah penanamannya
yang subur . Penurapan jalan sewaktu Pangkor Engagement (1874) menambahkan lagi
pengaruh Inggeris dalam Tanah Melayu.
Sepanjang tahun ini, mereka merancang untuk membina laluan berturap termasuk di
Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, residen dan Subordiante
Officers dihantar untuk berunding dan menasihati raja-raja Melayu. Selepas itu, sistem
residen diterima pula di Pahang. Pada tahun 1896, sistem itu telah ditadbir secara
berpusat iaitu di Kuala Lumpur. Kesemua empat negeri dan Kuala Lumpur akhirnya
dikenali sebagai Tanah Melayu Bersekutu.

4
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.2.1 Maksud Logo

 Secara umumnya lambang JKR ini dikaitkan dengan pembinaan dan


bertanggungjawab dalam semua hal berkenaan infrastruktur samaada pembinaan
jalan dan bangunan
 Bemula dari bawah garisan hitam tersebut melambangkan kerja-kerja pengairan
(waterwork)ia juga memberi maksud organisasi yang dinamik.
 Garis hitam tebal melambangkan pembinaan jambatan dan menunjukkan salah
satu kerja didalam kerjaya kejuruteraan.
 Garis lurus nipis menunjukkan pembinaan jalan raya
 14 jalur hitan menunjukkan kerja-kerja banguan yang dijalankan dan sebagai
simbol 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan.
Warna
 Kuning sebagai salah satu organisasi jabatan yang terawal dibina dan dalam
mengubah pembinaan Negara.
 Hitam simbol kekuatan ikatan organisasi diantara JKR seluruh Negara dalam
menjayakan objektifnya
 Kelabu sebagai sikap kemanusiaan dalam menjalankan kerja.

5
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.3 Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan

Jabatan Kerja Raya W.P Labuan merupakan salah satu jabatan kerajaan yang terdapat di
W.P Labuan .Sebahagian daripada tugasnya telah di swastakan iaitu berkaitan dengan
jalan.

Jabatan Kerja Raya Labuan telah ditubuhkan pada tahun 60-an dan pejabat rasminya
terbentuk setelah pulau Labuan menyertai Wilayah Persekutuan pada tahun 1984.
Segala urusan pembangunan ditadbirkan di bangunan baru Jabatan Kerja Raya W.P
Labuan yang siap dibina pada bulan Jun 1987 beralamat di Jalan Kampung Jawa.

Pada masa kini Jabatan Kerja RayaW.P Labuan terdiri daripada 10 bahagian iaitu
Bahagian Pentadbiran, Bangunan, Arketik, Ukurbahan, Koporat, Kewangan dan Jalan
yang bertempat di pejabat utama di kg jawa manakala Bahagian Mekanikal, Elektrik
dan Stor terletak dibahagian peralatan JKR di jalan Rancha –rancha.

Jabatan Kerja Raya W.P Labuan (JKRWPL) dibuka selama 8 jam sehari dan 5 hari
seminggu untuk menjalankan tugas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
sempurna. Jabatan ini mempunyai 135 kakitangan yang berkerja dalam semua bahagian.

JKRWPL ini merupakan jabatan yang melaksanakan pembangunan selain daripada


jabatan Lofsa dan Perbadanan Labuan.

Jabatan kerja raya Labuan telah diketuai oleh Ir Zulkefli Bin Ahmad sebagai Pengarah,
jabatan ini juga pernah diterajui seramai 7 orang pengarah yang berkaliber dalam
menjalankan tugasnya. Mereka daripada anggota yang berkelulusan dalam unit J58 dan
berpangkat Ir.

6
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.4 Objektif Jabatan Kerja Raya Labuan

Untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan jalan, bangunan, lapangan terbang,


pelabuhan dan pangkalan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dengan
sentiasa memberi kepada :

 Jangka masa secepat yang mungkin.


 Kos yang ekonomik.
 Rekabentuk dan mutu terbaik.

7
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.5 Objektif Kualiti

1. Menyediakan perkhidmatan pakar dan sokongan dalam bidang teknikal kepada


cawangan-cawangan di peringkat ibu pejabat JKR, JKR negeri wilayah
persekutuan atau unit khas JKr yang mengendali projek pembangunan
infrastruktur kerajaan bagi memenuhi dasar pembangunan Negara dengan
menumpu kan kepada :
2. Menyerahkan 100% projek/produk rekabentuk mengikut jadual yang dipersetujui
dalam Q-plan dengan varian 10%
3. Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%
4. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5%
5. Kearah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap
melebihi 70% (berdasarkan kepada borang kajian kepuasan pelanggan)
6. Kearah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan
dengan memastikankurang dari 10 jenis aduan* bagi setiap projek yang
berkaitan dengan cirri-ciri berikut:
i. Kefungsian produk sebagaimana direkabentuk
ii. Keselamatan penggunaan
iii. Kemudahan senggaraan.
iv. Mutu ketukangan (workmanship)

Nota *
Jenis aduan bermaksud suatu bentuk kerosakan/kecacatan/kegagalan mana-mana
kompenan dalam produk tanpa mengira bilangan lokasi atau kekerapan yang berlaku
semasa tempoh tanggungan kecacatan bagi satu-satu projek .

8
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.6 Visi Dan Misi

Visi
Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecermelangan dalam bidang
pengurusan asset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur
Negara berteraskan modal insane yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

Misi
Misi JKR ialah untuk meyumbang kepada pembangunan Negara dengan:
1. Membantu pelanggan kami merialisasikan matlamat dasar dan menyampaikan
perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
2. Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang
konsisten.
3. Menyediakan perkhidmatan pengurusan asset dan projek yang efektif dan
inovatif.
4. Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sediaada.
5. Membangunkan modal insane dan kompetensi baru.
6. Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
7. Membina hubungan harmoni dengan masyarakat
8. Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan

9
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.7 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrastruktur dan


kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara.

Dalam menyediakan keperluan diatas, jabatan ini sentiasa menambahbaikan


perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan
dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan memberi penekanan kepada :
 Pelaksanaan projek dalam jangka masa dipersetujui
 Kos untuk mendapat nilai setara wang
 Kualiti dari segi kefungsian dan , mutu kerja yang dipersetujui

Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastruktur dan kemudahan awam yang
dipertanggungjawabkan berfungsi sepertimana ditetapkan dengan gangguan yang
minima.

10
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.8 Carta Organisasi Induk Jkr Labuan

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

Jubinia Soindi
Pem. Khas

11
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9 Salasila Pengarah Jkr Labuan ( Tahun 1982 Sehingga 2009)

1.9.1

COSMAS J. ABAS
Berkhidmat selama 5 tahun dari 12 december 1982 sehingga 25 januari1987.

1.9.2

Ir WAN MOHD. HATTA BIN WAN MOS


Berkhidmat hanya selama 5 bulan dari 26 januari 1987 sehingga 15 jun 1987

12
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9.3

MAAROF BIN BAHROM


Berkhidmat selama 6 tahun dari 16 jun 1987 sehingga 31 ogos 1993

1.9.4

WAN HJ. NORDIN BIN ABU BAKAR


Berkhidmat selama 4 tahun dari 01september 1993 sehingga 31 mei 1997

1.9.5

Ir. ZULKIFLY BIN MADON


Berkhidmat selama 3 tahun dari 01 jun 1997 sehingga 15 ogos 2000
1.9.6

Ir. CHE HASSIN BIN CHE MUD


Berkhidmat selama 4 tahun dari 16 ogos 2000 sehingga 15 januari 2004.

13
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9.7

HJ. SHAHAWAI BIN AWANG


Berkhidmat selama 3 tahun dari 16 januari 2004 sehingga16 jun 2007.

1.9.8

Ir. HJ. ZULKEFLI BIN AHMAD


Berkhidmat dari 17 jun 2007 sehingga sekarang.

14
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10 Bahagian –Bahagian Dalam Jkr Labuan

1.10.1 Bahagian Pentadbiran

1.10.1.1 Pengenalan

Bahagian Pentadbiran JKR W.P. Labuan mengendalikan semua urusan yang berkaitan
dengan pengurusan pentadbiran dan personal. Bahagian ini merupakan nadi kepada
bahagian-bahagian dalam jabatan yang mengurus hal ehwal kakitangan, persuratan, fail-
fail, kursus, pergerakan gaji dan pelbagai urusan jabatan.

1.10.1.2 Objektif

Objektif utama Bahagian Pentadbiran adalah untuk memperkemaskan struktur


organisasi jabatan serta memperkenalkan cara-cara baru dalam sistem pengurusan dan
pentadbiran pejabat. Bahagian ini sentiasa berusaha memberi perkhidmatan yang lebih
berkesan dan berkualiti kepada semua bahagian.

15
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.3 Fungsi

1. Memberikan khidmat sokongan pengurusan yang berkualiti kepada semua unit


dalam jabatan.
2. Bertanggungjawab dalam pengurusan hal ehwal kakitangan terutama sekali
dalam urusan pengisian jawatan, pengesahan jawatan dan persaraan, kursus,
seminar dan sebagainya.
3. Mengemaskinian sistem fail, rekod cuti dan perkhidmatan kakitangan, carta
organisasi.
4. Menyelaras laporan tahunan dan pergerakan gaji anggota-anggota jabatan.

1.10.1.4 Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan member perkhidmatan berkualiti seperti berikut :


Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan melalui perlaksanaan
pengurusan sunber manusia yang menepati cici-ciri berikut :

 Segera
 Layanan mesra
 Adil dan saksama dan
 Menepati peraturan yang telah ditetapkan.

16
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.5 Carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

17
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Shaiful Bahri Bin Abdul Karim Penolong Pegawai Tadbir

Shakirah Binti Che Man Pembantu Tadbir (N22)

Meriyam Bte Zakaria Pembantu Tadbir (N17)

Amina Bte Juhara Peg. Khidmat Pelanggan


(N17)

Abdullah Sani B. Hj. Abdul Pembantu Tadbir (N17)


Rahman

Lurita Binti Stephen Burau Pembantu Tadbir (N17)

Dgku Hasnah Bt. Pg. Omar Pembantu Tadbir (N17)

Mohd Irull Ezam B. Mohd Hezazi Pembantu Tadbir (17)

Robiah Bte Laiman Pembantu Am Pejabat (N1)

Herman Tuah Bin Sabtu Pembantu Am Pejabat (N1)

Jad Bin Karim Pemandu ( R3 )

18
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Yunus Bin Hj. Mohamad Pemandu ( R3 )

1.10.2 Bahagian Koporat

1.10.2.1 Pengenalan

Unit Pengurusan Korporat merupakan salah satu unit dibawah Bahagian Penyelarasan
Dan Khidmat Sokongan. Unit ini mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2009. Ia
befungsi bagi memberikan khidmat yang lebih efisien dalam pengurusan kualiti jabatan
selaras dengan kehendak Sistem Pengurusan Kualiti ( SPK ).

1.10.2.2 Objektif

Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti sentiasa teratur dan menepati standard ISO
9001:2000, EMS 14001.

19
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2. 3 Fungsi

 Mengawal peruntukan latihan yang diterima daripada Cawangan Pengurusan


Korporat dan mempastikan perbelanjaan yang dibuat adalah teratur.
 Bertanggungjawab memastikan kakitangan jabatan mendapat latihan yang
bersesuaian berdasarkan keperluan.
 Bertanggungjawab dalam mengurus dan menggerakkan perlaksanaan Aktiviti
Kualiti dalam JKR W.P. Labuan.
 Mengendalikan dan mengawal sistem Teknologi Maklumat agar sentiasa dalam
keadaan bersedia dan teratur.
 Menerima dan mengambil tindakan terhadap segala aduan awam yang diterima.

20
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2.4 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

21
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2.5 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Suhairi Bin Sainan Jurutera Awam J44
PP Pengurusan Korporat

Norhaizan Binti Baharudin Pembantu juruteknik senibina J29

Rusnani Bte Noor Zali Pembantu Tadbir (N22)

Hajimin Bin Moksin Pelukis Pelan J17


(Teknologi maklumat dan aduan)

Norlian Bte Mohd. Yatim Juruteknik ukur bahan J17


(kualiti dan naziran)

Munil Bin Laiman Pekerja awam (R1)

22
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3 Bahagian Kewangan

1.10.3.1 Pengenalan

Bahagian Kewangan merupakan satu unit sokongan kepada unit-unit lain dalam Jabatan
Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan. Ia bertanggungjawab untuk
mengimplimentasikan tanggungjawab yang berkaitan dengan kewangan.

1.10.3.2 Objektif

 Mempastikan segala urusan pembayaran yang berkaitan dengan kewangan


berjalan dengan lancar.
 Mempastikan peraturan-peraturan kewangan dipatuhi.

1.10.3.3 Fungsi

 Mengawal peruntukan-peruntukan yang diterima dan mempastikan perbelanjaan


yang dibuat adalah teratur.
 Bertanggungjawab ke atas semua wang awam yang dikutip. Ini termasuk
Kutipan Hasil dan Amanah.
 Menyelesaikan sebarang permasaalahan dan urusan yang berkaitan dengan
kewangan JKR.

23
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3.4 Piagam pelanggan

Piagam pelanggan bagi bahagian ini diantaranya ialah :-


 Proses bagi baucar bayaran yang diterima dapat dijelaskan tidak melebihi 14
hari.
 Menyelesaikan aduan pelanggan dalam masa kurang 14 hari
 Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.

1.10.3.4 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

24
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3.5 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Rabbina Binti Zainal Penolang akautan

Johnny Anak Musit Pembantu Tadbir (W17)

Katijah Bte Ibrahim Pembantu Tadbir (N17)

Butiwana Bte Jalipen Pembantu Tadbir (W17)

Noraini Bte Othman Pembantu Tadbir (W17)

Haryanti Bte Damir Pembantu Tadbir (N17)

Siti Rubiah Bte Ali Pembantu Tadbir Rendah (N11)

Matasan Bin Matnor Pembantu Am Pejabat (N1)

25
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4 Bahagian Bangunan

1.10.4.1 Pengenalan

Bahagian bangunan merupakan bahagian yang paling sibuk diantara lain-lain bahagian,
bahagian ini menguruskan segala pembinaan berkaitan bangunan rumah dan pejabat.

1.10.4.2 Objektif

 Memastikan pengurusan dan penyeliaan projek-projek pembinaan bangunan


Kerajaan seperti Pejabat-Pejabat dan rumah-rumah kediaman dapat disiapkan
mengikut jadual, spesifikasi dan kehendak kontrak.
 Memberi khidmat nasihat teknikal yang terbaik kepada agensi-agensi Kerajaan
dalam hal yang berkaitan dengan pembinaan bangunan.

1.10.4.3 Fungsi

 Mengurus dan menyelia projek-projek pembinaan bangunan Kerajaan seperti


Pejabat-Pejabat dan rumah-rumah kediaman.
 Memberi khidmat nasihat teknikal kepada lain-lain agensi Kerajaan yang
memerlukan khidmat JKR

26
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.4 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrstruktur dan


kemudahan awam bagi memenuhi keperluan Negara.

Dalam menyediakan keperluan diatas, jabatan ini akan sentiasa menambahbaikan


perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan,rekabentuk perlaksanaan
dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan member penekanan kepada :

Pelaksanaan projek dalam jangka masa yang dipersetujui


Kos untuk mendapat nilai setara wang;
Kualiti dari segi kefungsian dan mutu kerja yang dipersetujui.

Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastruktur dan kemudahan awam yang
dipertanggungjawabkan berfungsi sepertimana ditetapkan dengan gangguan yang
minimum

27
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.5 carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

Projek 1 Projek 2

28
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Peyelenggaraan Pentadbiran

29
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Nazlim Bin Abu Ketua Penolong Pengarah Bangunan
Jurutera Awam J48

Norlinah Binti Nawir Penolong Pengarah Kanan Bangunan


Jurutera Awam J44

Law Jia Haur Penolong Pengarah Bangunan


Jurutera Awam J41

Almizan Bin Mohasen Penolong Pengarah Bangunan


Jurutera Awam J41

Hatiyah Binti Jenawi Penolong Pengarah Bangunan


Jurutera Awam J41

Shafie Bin Mohd. Amin Pembantu Teknik Awam J38

Suhaimi Bin Matusin Pembantu Teknik Awam J29

Dzulkufli Bin Malik Juruteknik Awam J17

Jopri Bin Abdullah Juruteknik Awam J17

Sudirman Bin Salim Juruteknik Awam J17

Nasarina Binti Halim Juruteknik Awam J17

30
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Shirley JB Agang Juruteknik Awam J17

Sauyah Bte Sigun Juruteknik Awam J17

Richard Sintin@Fikri Juruteknik Awam J17


Abdullah

Abdul Cim Bin Adtong Juruteknik Awam J17

Dk Rafidah Binti Awang Pembantu Tadbir Rendah (N11)


Ku Chuchu

Artono Bin Arpih Pekerja Rendah Awam R1

Maidin Bin Awang Tajudin Pekerja Rendah Awam R1

Sapar Bin Awang Amit Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Saidi Bin Guntas Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Awg Azmi Bin Lamin Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Ali Hussien Bin Mukran Tukang K3 R9

Masri Bin Oteh Pekerja Rendah Awam R1

SALLEH BIN BARONG Pekerja Rendah Awam R1

31
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Francis Bin Ajau Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Syamsul Bin Sidek Tukang K3 R9

Ismail Bin Pg. Hj. Mohd Tukang K3 R9


Yassin

Abdul Rahman Bin Nor Tukang K3 R9


Ahmad

Abdul Hamid Bin Tamin Pemandu Kenderaan Bermotor R3

32
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5 Bahagian Jalan

1.10.5.1 Pengenalan

 Pulau Labuan yang mempunyai rangkaian jalan raya yang bertar terutama sekali
bagi menghubungi Pusat Bandar dengan kawasan perindustrian dan kawasan
kediaman.
 Bahagian ini bertanggungjawab terus kepada pengurusan dalam semua perkara
yang berkaitan dengan jalan raya dan kelengkapannya. Peranan dimainkan oleh
bahagian ini mencerminkan imej jabatan secara keseluruhannya. Keadaan jalan
raya yang mereka gunakan setiap hari secara langsung memberi input kepada
nama baik jabatan.

1.10.5.2 Objektif

 Membina dan menyelenggara semua jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan lain


di bawah tanggungjawab Jabatan Kerja Raya WP. Labuan dam mempastikan ia
berada dalam keadaan selamat dan selesa sepertimana tahap yang dikehendaki.

33
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.3 Fungsi

 Fungsi Bahagian ini dibahagikan kepada dua aktiviti utama iaitu:-


i) Program Pembangunan Jalan dan Jambatan.
ii) Program Penyelanggaraan Jalan
 Bertanggungjawab untuk menyelia projek-projek pembangunan serta
penyelenggaraan bagi Jabatan Kerajaan yang lain yang ada kaitan dengan
kemudahan awam seperti jeti, lapangan terbang, jalan dalam kawasan em tentera
dan lain-lain yang berkaitan.
 Bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Jabatan Kerajaan lain terutamanya
berhubung dengan permohonan pembangunan tepi jalan, pecah sempadan tanah,
tukar syarat, keselamatan jalan raya dan sebagainya.

1.10.5.4 Piagam Pelanggan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan, bahagian jalan berjanji:


Melaksanakan proses-proses pembinaan jalan yang berkualiti mengikut arahan teknik
jalan dan piawaian yang di iktiraf mengikut jadual yang ditetapkan.
Memastikan pengguna jalanraya dapat menikmati perjalanan yang selamat dan selesa
dengan cara-cara berikut :-

1. Setiap kerja pembaikan diatas jalan akan dilengkapi dengan papan-papan tanda
keselamatan dan alat-alat antara lain dengan secukupnya mengikut garis panduan
JKR.
2. Tindakan akan diambil dalam masa tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima
untuk memperbaiki lubang-lubang(potholes) diatas jalan yang membahayakan
lalulintas.

34
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

3. Tindakan akan diambil dalam masa tidak melebihi 12 jam setelah aduan diterima
untuk membersihkan pokok-pokok tumbang dari permukaan jalan.
4. Sekiranya berlaku keadaan seperti tanah runtuh yang menggangu lalu lintas atau
keselamatan awam, tindakan yang sewajarnya akan diambil dalam masa tidak
melebihi 24jam setelah aduan diterima.
5. Setiap penutup jalanraya yang disebabkan oleh kecemasan seperti banjir,
jambatan runtuh dan sebagainya akan diumumkan melalui media massa dalam
masa 12jam setelah aduan diterima.
6. Setiap penutupan berjadual akan diumum melalui media massa sekurang-
kurangnya 3 hari sebelum ia dijalankan.

Maklumbalas permohonan pembangunan tepi jalan yang diterima melalui pihak


berkuasa tempatan iaitu perpadanan Labuan (PL) akan mengambil masa tidak melebihi 2
minggu selepas menerima.

35
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.5 Carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

36
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Ir. Mohd. Nazam Bin Ismail Ketua penolong pengarah jalan
Jurutera Awam J48

Azali Bin Ardy@ Azali Ah Siong Penolong pengarah jalan


Jurutera awam J41

Idzwan Bin Rapaiee Penolong pengarah jalan


Jurutera awam J41

Mohd Fathullah Bin Haron Penolong pengarah jalan


Jurutera awam J41

Sohaanie Binti Awang Juruteknik awam J17

Ruzysuryani Binti Mohd. Jais Juruteknik awam J17

Sharif Aldin Bin Mat Juruteknik awam J17

Wahab Bin Osman Juruteknik awam J17

Arniwana Binti Ajimin Juruteknik awam J17

Lasumin Bin Kayoh ( R6 ) Pemandu kenderaan bermotor


R6

37
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6 Bahagian Arkitek

1.10.6.1 pengenalan

Bahagian ini ditubuhkan bertujuan untuk mempermudahkan segala pembinaan yang


dijalankan sama ada pembinaan bangunan atau jalan. Melalui bahagian ini jurutera
bahagian dapat berkongsi pendapat sekiranya berlaku kesalahan pada lukisan sama ada
lukisan senibina atau struktur.

1.10.6.2 objektif

Memastikan segala kerja dapat diselesaikan secepat yang mungkin


Memastikan agar masalah-masalah yang timbul akibat kesalahan lukisan dapat
dibetulkan
Dapat menghasilkan rekaan yang kretif dan memuaskan pelanggan

1.10.6.3 Fungsi

 Memberi khidmat nasihat kesenibinaan, merekabentuk, ubahsuai dan


pemuliharaan bagi bangunan-bangunan kerajaan.
 Menyediakan rekabentuk untuk kerja-kerja hiasan dalaman dan luar bangunan.
 Menyediakan rekabentuk landskap.

38
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.4 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrastruktur dan


kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan. Dalam menyediakan
keperuan diatas, bahagian ini akan sentiasa menambahbaikan perkhidmatan professional
yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan dalam
segala projek dan program dengan menberi penekanan kepada:

i. Pelaksanaan projek dalam jangka masa yang dipersetujui.


ii. Kos untuk mendapat nilai setara wang.
iii. Kualiti dari segi kefungsiaan dan mutu kerja yang dipersetujui.

Bahagian ini akan sentiasa memastikan infratruktur dan kemudahan awam yang
dipertanggungjawabkan berfungsi seperti mana yang ditetapkan dengan gangguan yang
minimum.

39
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

40
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Mohd Yusoff Bin Awang Penolong pengarah kanan arketik
Jurutera J44

Mohd Fauzi Bin Abas Penolong pengarah arketik


Jurutera J41

Hasman Bin Hassan Pembantu Teknik Senibina J29

Canisius mujama Juruteknik senibina J17

Evelyn Mailap Pelukis Pelan J17

Sarimah binti kiat Pembantu tadbir rendah N11

Mohd faizal bin mohd kassim Pemandu kenderaan bermotor R6

Ag tazuddin bin sapri Pekerja awam R1

41
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7 Bahagian Ukur Bahan

1.10.7.1 Pengenalan

Bahagian ini yang telah diwujudkan di JKR WP. Labuan adalah untuk mengendali dan
memberi khidmat nasihat di dalam pengurusan projek-projek yang dilaksanakan oleh
JKR WP. Labuan.

1.10.7.2 Objektif

 Memberi perkhidmatan Ukur Bahan bagi memastikan projek-projek Kerajaan


dilaksanakan dengan adil, efisyen dan dengan kos sepadan dengan nilai yang
diperolehi.
 Mengawasi supaya perlaksanaan projek-projek adalah dijalankan selaras dengan
syarat-sayarat kontrak dan lain-lain peraturan yang telah ditetapkan.
 Memberi khidmat nasihat berhubung dengan peraturan kontrak supaya
perlaksanaannya teratur dan berkesan dan dapat menentukan setiap projek yang
dilaksanakan oleh JKR berjalan dengan adil dan efisyen serta memenuhi ciri-ciri
"Public Accountability".

42
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.3 Fungsi

Fungsi bahagian ini boleh dibahagi kepada empat (4) kategori:-

I. Penglibatan Terus

i).Perkhidmatan Pra-Kontrak
 Menyediakan dan menyemak anggaran awal termasuk butir-butir permulaan.
 Menyedia dan menyemak Dokumen Meja Tawaran.
 Menyedia dan menyemak Dokumen Tender.
 Memanggil Tender.
 Menilai, membuat laporan tender dan menghadiri Mesyuarat Tender.
 Menyediakan cabutan butir-butir seperti yang ditawarkan (ATDA).
 Menyedia, membincang dan menyerah/menghantar Surat Setujuterima Tender
dan juga mengendalikan Majlis Menandatangani Surat Setujuterima Tender.
ii).Perkhidmatan Pos-Kontrak
 Menyedia dan menyemak kontrak utama dan kecil.
 Menyedia dan menyemak tawaran dan memanggil tawaran untuk kerja-kerja
sub-kontrak (P.C. Sum).
 Menyemak tuntutan bayaran kemajuan kontraktor, penilaian di tapak dan
penyediaan Bayaran Kemajuan.
 Menyemak segala tuntutan kontraktor, menyediakan APK dan Perakuan
Muktamad.
 Menghadiri Mesyuarat Tapak.
 Menilai dan mengesyorkan keatas tuntutan "Loss and Extra Expense" yang
dibuat oleh Kontraktor.
 Memberi nasihat keatas bayaran Juruperunding.
 Memberi nasihat kepada Pengarah JKR WP. Labuan/Pegawai Penguasa
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kontrak, termasuk kelewatan

43
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

dan lanjutan masa, ganti rugi yang tertentu dan ditetapkan banyaknya,
pemansuhan kontrak dan sebagainya.
 Membantu dalam Timbangtara dan dakwaan Mahkamah.

II. Penglibatan Tidak Terus

Butir-butir perkhidmatan adalah seperti berikut:-


 Menyemak anggaran.
 Menyemak Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tawaran yang disediakan,
Gerenti Bank/Insuran bagi Cagaran Perlaksanaan dan polisi-polisi insuran adalah
teratur.
 Menyemak Dokumen Sebutharga dan memanggil Sebutharga.
 Menyemak perjanjian dan bayaran perkhidmatan Juruperunding Ukur Bahan.
 Menjalankan tugas mengesan (monitering) projek-projek di peringkat pra dan
pos-kontrak yang dilaksanakan oleh JKR WP. Labuan.
 Menyemak Bayaran Pendahuluan dan Bayaran Kemajuan Kontraktor.
 Menyemak Sijil Lanjutan Masa, Arahan Pinda Kerja, Sijil Siap Kerja, Sijil LAD,
Sijil Memperbaiki Kecacatan dan Perakuan Muktamad (Final Account) dan
seterusnya pengesyoran untuk kelulusan dan kemudian mengedarkan.
 Menyemak PDA, ATDA dan ACDA.
 Memberi nasihat dan syarahan berkaitan dengan peraturan pentadbiran tender
dan kontrak secara keseluruhan kepada semua pegawai yang memerlukan.

III. Urusetia

Bahagian ini juga terlibat dan menjadi urusetia untuk kerja-kerja berikut :-
 Tender-tender JKR sebelum dihantar kepada Lembaga Tender Wilayah
Persekutuan Labuan.
 Urusetia Jawatankuasa Sebutharga.
 Urusetia Jawatankuasa Permohonan Pindaan Kerja.

44
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 Urusetia Mesyuarat Projek Sakit.

IV. Pengedaran Maklumat

 Bahagian ini juga ditugaskan untuk mengedarkan maklumat-maklumat ke


bahagian-bahagian lain JKR WP. Labuan berkaitan dengan kontrak termasuk
juga Pekeliling-Pekeliling KPKR dan Perbendaharaan.

1.10.7.4 Piagam Pelanggan

1. Memberikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan di peringkat pra-kontrak dan


pos kontrak yang berkualiti dan disiapkan mengikut tempoh masa yang
ditetapkan.
2. Memberikan dan menyiapkan laporan tander dalam tender dalam tempoh tiga
minggu selepas penerimaan dokumen tender daripada Perbandaharaan Malaysia
Sabah (PMS).
3. Mengeluarkan surat setuju terima dalam tempoh 14 hari selepas menerima
keputusan Lembaga Tender atau selepas ATDA diluluskan.
4. Menyemak bayaran interim dalam tempoh empat hari selepasmenerima sijil
bayaran interim dari bahagian.
5. Menyediakan dan menyiapkan Dokumen Kontrak dalam tempoh empat bulan
selepas tarikh milik tapak.
6. Menyedia, menyemak dan mengeluarkan Bayaran Perakuan Muktamad dalam
tempoh enam bulan selepas tarikh perakuan siap kerja.

45
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

46
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Hamidon bin sajari Penolong pengarah kanan
ukurbahan
Jurutera J44
Mohd Ali Sabral Mallisi Bin Jurutera ukurbahan J41
Zulkipeli

Muhammad Faiz Bin Ahmad Jurutera ukurbahan J41


Kamal

Tarmiji bin wahab Pembantu teknik J29

Wan Zawawi Bin Wan Juruteknik ukurbahan J17


Muhammad

Nurimah Bte Mohd Noor Pembantu Tadbir Rendah (N11)

Suhaimi Bin Abd. Gani Pekerja awam R1

47
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8 Bahagian Mekanikal

1.10.8.1 Pengenalan

Bahagian ini terletak di Kompleks Woksyop Jalan Ranca-Ranca, yang dilengkapkan


dengan peralatan dan mesin. Kenderaan dan jentera berat dibaiki oleh kakitangan JKR
sendiri.

1.10.8.2 Objektif

Objektif Bahagian Mekanikal JKR WP. Labuan adalah seperti berikut :


 Memberi perkhidmatan sokongan yang efisyen bagi kerja penyelenggaraan
kepada bahagian-bahagian lain serta memelihara prestasi kecekapan kenderaan,
logi air, peralatan mekanikal jabatan dan juga pihak pelanggan.
 Merekabentuk dan menyelia peralatan mekanikal yang terbaik dalam
pelaksanaan projek baru peringkat jabatan.

1.10.8.3 Fungsi

 Mengendalikan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan dan


jentera berat JKR dan juga jabatan pelanggan kerajaan di WP. Labuan.
 Menyelenggara semua alat mekanikal seperti pelbagai jenis hawa dingin, alat
dapur, pemampat udara, janakuasa pencegah kebakaran dan pam di Kem-Kem
Tentera di WP. Labuan.

48
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 Menyelenggara semua peralatan pam di stesen pam dan loji rawatan bekalan air
di WP. Labuan.
 Menyedia sijil 'BER' kepada JKR dan Jabatan Kerajaan.
 Memberi perkhidmatan penilaian kenderaan terpakai kepada pegawai kerajaan
dan badan berkanun bagi tujuan memohon pinjaman kerajaan.
 Menjadi Lembaga Pelupusan Harta Benda Kerajaan bagi JKR.
 Menyelia dan mengawasi projek-projek pemasangan peralatan mekanikal di
bangunan-bangunan kerajaan.

1.10.8.4 Piagam Pelanggan

Bahagian kejuruteraan mekanikal, JKR W.P Labuan akan berusaha merialisasikan


untuk mencapai fokus dan objektif sepertimana digariskan oleh ibupejabat,
cawangan mekanikal, Kuala Lumpur.
1. Tindakan 24 jam aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal.
2. 4 bulan bagi kerja-kerja pembabitan besar (major overhaul) kenderaan dan
logi berat .
3. 1 bulan bagi kerja-kerja pembabitan kecil kenderaan dan loji berat.
4. 15 bulan bagi kerja-kerja pengantian chiller.
5. 15 bulan bagi kerja-kerja pengantian lif.
6. 15 bulan bagi kerja-kerja menaik-taraf system pencegah kebakaran kepada
sistem perlindungan jenis sprinkler.

49
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

50
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Azhary Bin Awang Jurutera Mekanikal J41

Anthony Timbah Pembantu Teknik Mekanikal J29

Junaidi Alan Juruteknik Mekanikal J22

Jaine Bin Radin Juruteknik Mekanikal J17

Mohd. Amhari Bin Ag. Juruteknik Mekanikal J17


Mohd. Arifin Azmi

Bitinawi Gintang Juruteknik Mekanikal J17

51
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9 Bahagian Elektrik

1.10.9.1 Pengenalan

Pada bulan April 1990, Bahagian Elektrik telah berpindah ke bangunan barunya sendiri
di Kompleks Woksyop JKR, Jalan Ranca-Ranca.
Bahagian ini terlibat didalam menyumbangkan perkhidmatannya kepada individu
ataupun orang ramai yang memerlukannya. Di Labuan selain dari Pihak Lembaga Letrik
Sabah (LLS) yang membekalkan tenaga elektrik, bahagian ini bertanggungjawab
memastikan orang ramai menikmati faedah bekalan tanpa gangguan

1.10.9.2 Objektif

Memberi perkhidmatan kerja-kerja yang berkaitan dengan pemasangan elektrik kepada


semua Jabatan-jabatan Kerajaan.

1.10.9.3 Fungsi

 Pemasangan kerja-kerja elektrik yang berkaitan dengan projek baru bagi pelbagai
Kementerian/Jabatan dan juga lampu-lampu isyarat di WP. Labuan.
 Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan peralatan-peralatan elektrik di semua
Kem Tentera, Polis, Hospital, Loji Air, Stesen Pam, Rumah-rumah Pam Air dan
sebagainya.
 Menyelenggara lampu-lampu jalan raya dan lampu-lampu isyarat.

52
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan di dalam


menyelesaikan masalah yang ada hubungkait dengan pemasangan atau
penyelenggaraan elektrik di Jabatan berkenaan.
 Memberi khidmat tunggu sedia untuk apa jua urusan-urusan yang memerlukan
khidmat berkenaan.

1.10.9.4 Piagam Pelanggan

Bahagian Elektrik JKR W.P Labuan adalah komited untuk member khidmat kepakaran
dalam bidang Kejututeraan elektrik kepada organisasi JKR dan agensi pelanggan
berdasarkan norma-norma berikut:-

1.10.9.4.1 Pelaksanaan projek


 Member respon input elektrikal kepada HOPT, HODT, pegawai penguasa dan
pasukan projek yang berkaitan dalam tempoh satu (1) minggu waktu berkerja.
 Member respon input elektrikal kepada pihak jabatan pelanggan, kontrak,
perunding dan agensi berkaitan dalam tempoh dua(2) minggu waktu berkerja.
 Menyerahkan lukisan rekabentuk untuk tujuan tender dalam tempoh tiga(3)
bulan selepas tarikh pengeluaran surat setuju terima kepada kontraktor utama
atau mengikut tarikh yang ditetapkan dalam Q-plam.
 Menyedia dan menyerahkan lapoan penilaian tender tiga (3) minggu selepas
penerimaan dokumen tender.
 Menyediakan laporan penilaian kemajuan kerja sata(1) minggu sebelum tarikh
bayaran kemajuan ditetapkan.
 Menyedia dan menyerahkan perakuan muktamad tiga(3) bulan selepas tarikh
CPC dikeluarkan.
 Member respon kepada aduan kerosakan dalam tempoh tanggungan kecacatan
dalam tempoh satu(1) hari

53
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9.4.2 Pengurusan fasiliti asset


 Member respon kepada setiap aduan dalam tempoh satu(1) hari.
 Mengambil tindakan keatas aduan kerosakan elektrik dalam tempoh
I. Satu(1) hari kerja bagi kerosakan elektrik yang biasa
II. Tujuh (7) hari kerja bai kerosakan elektrik yang rumit
 Memberi angaran bajet kepada pihak pelanggan untuk kerja senggara dalam
tempoh dua(2) minggu dari tarikh pemohonan diterima.

1.10.9.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

54
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Pentadbiran Peyelenggaraan

55
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Syarimin Bin Sahari Jurutera elektrik J41

Hasbudin Bin Abdullah Pembantu Teknik Elektrik J29

Ajamain Bin Ajah Juruteknik Elektrik J17

Christopher Lemisin Juruteknik Elektrik J17

Mohd. Zaki Bin Rismin Juruteknik Elektrik J17

Zunaibi Bin Paiman Juruteknik Elektrik J17

Ali Apendei B. Jafril @ Jafree Tukang K3 R17

Hamidah Bte Fattah Pembantu Tadbir Rendah N11

Sabtu Saidy Pemandu kenderaan bermotor


R3

Azizan Bin Lamit Pemandu kenderaan bermotor


R3

Saifol Mirzan Bin Wahap Pekerja rendah awam R1

56
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Samihon Bin Hj. Sundrak Tukang K3 R9

Ahmad Daud Bin Maharail Tukang K3 R9

Deman B Kabadul Tukang K3 R11

Yusoff Bin Muhamad Tukang K3 R9

Haswandi Bin Kasdi Tukang K3 R9

Datu Ameron Bin Datu Ahmad Tukang K3 R9

1.10.10 Bahagian Stor

1.10.10.1 pengenalan

Bahagian Stor merupakan satu bahagian penting yang memberi khidmat sokongan
dalam aspek perolehan dan pembekalan barang-barang bagi memenuhi keperluan semua
bahagian di JKR WP. Labuan.

57
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.10.2 Objektif

Bahagian ini bertangungjawab bagi memastikan setiap bahagian mendapat bekalan


secukupnya untuk tujuan kerja-kerja penyelenggaraan dan kegunaan pejabat.

1.10.10 3 Fungsi

 Menerima, menyimpan, mengeluar dan mengangkat barang-barang Kerajaan


untuk kegunaan semua bahagian di JKR WP. Labuan.
 Mengawal pengeluaran barang-barang stor serta mengemaskini rekod-rekod
Daftar Harta, Inventori dan Kad-Kad Lejer dengan baik dan teratur.
 Mengurus pembelian barang-barang Kerajaan serta memastikan kualitinya.
 Menjadi Urusetia kepada J/kuasa Perumahan JKR dan menyimpan kunci-kunci
rumah-rumah kediaman Kerajaan yang lain dibawah pengawasan Jabatan
Perdana Menteri serta memastikan perabut-perabut perumahan berkenaan adalah
dalam keadaan baik.

1.10.10.4 Piagam Pelangan

Kami adalah komited untuk menyediakan bekalan barang-barang keperluan kepada


semua bahagian di JKR Labuan dengan member penekanan kepada:
 Permohonan keperluan barang-barang akan dipenuhi dalam jangkamasa secepat
yang mungkin.
 Kualiti barang-barang yang dibekalkan adalah terbaik dan menepati kehendak
pelanggan.

58
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 Pengurusan stor yang professional mengikut tatacara pengurusan stor.


 Sedia membantu member khidmat nasihat berkaitan pengurusan stor kepada
jabatan-jabatan lain.

1.10.10.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad
Pengarah JKR Labuan

59
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.10.6 Nama Dan Jawatan

Gambar Nama Jawatan


Razali Bin Omar Pembantu Tadbir (N22)

Hadizah Bte Junggal Pembantu Tadbir (N17)

Faizal@Justin George Niol


Pembantu Tadbir (N17)
Bakar Bin Hj. Mohamad Pemandu kenderaan bermotor R3

Mohd Tabian Bin Ismail Pekerja rendah awam R1

Romi Bin Boy Pekerja rendah awam R1

Mazlan bin ahmad Pekerja rendah awam R1

60