Anda di halaman 1dari 1

Adab dan Cara Berzikir

 Mengikhlaskan niat dan motivasi dalam mengamalkan zikir, tidak mempunyai maksud
dalam melakukan zikir selain untuk mengingat Allah dalam rangka meningkatkan
amal ibadah dan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah swt (QS. Al-Bayyinah: 5).
 Dilakukan dengan rasa penuh ketundukan dan rasa takut, tanpa mengganggu orang lain
(QS al-A'raf: 205).

 Melakukan zikir dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar. Bagi yang berhadats
besar dibolehkan melakukan zikir selain membaca ayat-ayat al-Qur'an (lihat al-Adzkar
Imam an-Nawawi hal. 28).

 Zikir dilakukan pada tempat dan dengan pakaian yang suci dan bersih.