Anda di halaman 1dari 46

Fiqh Zakat

Fungsi Harta dalam


Islam
Kewajiban
Memungut
dan Mengelola
oleh Zakat
H. Mas’oed Abidin

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1


Menghidupkan Jiwa Ummat
Membangun Masyarakat
Potensial

Interaksi
Jiwa
Sadar Iman

Adat Amaliyah
Istiadat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2
Shadaqah
•Rukun/Zakat (diri/jiwa = zakat fitrah da
(harta = zakat maal)
Tangible •Wajib (infak)
•Sunnah (shadaqah)

Shadaqah

•Tasbih, tahmid, tahlil & takbir


•Senyum, tenaga dll
Itangible •Membantu atau menolong orang kesusa
•Membuat Kebaikan/kebajikan
•Menahan diri dari kejahatan

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 3


Upaya Menguatkan Akidah ummat
NILAI AMAL
Akidah / Nawaitu

Masyarakat Ukhuwwah
Muslim

Social Social
Support Control

Amar Nahyun
Makruf ‘Anil Munkar
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 4
Menguatkan Aqidah Ummat
Potensi Ummatisasi

SDA/ Adat
ULAYAT Iman
Istiadat

Interaksi EFISIENSI
Ukhuwah Amaliyah

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 5


Program Ke Surau
• Akidah Tauhid (Ketuhanan yg Maha Esa
• Spiritual/Teologis (Bimbingan wahyu da
Sunnah Rasulullah)
Landasan•Wajib melaksanakan kehidupan dengan
Syarak pagar spritualitas dalam bernegara/nag
•Sunnah (Mu’malah ma’al khaliq)
khaliq

•Ukhuwah,
Ukhuwah esensi kesatuan bernegara,
bernegara
Wawasan•Menghormati hak-hak & kewajiban asasi m
•Membantu atau menolong orang kesusaha
Ideologis
Bina Surau •taat undang-undang (law enforcement),
•Mua’malat ma’an naas.
&
Taklim •Amaliyah berprikemanusiaan beradab,
Pemikiran
•Mengedepankan integrasi bangsa,
Strategis
•Berkeadilan social,
Berkeadilan social,
•Alam takambang jadikan guru, (good gover

•Membantu atau menolong orang kesusahan


Tindakan•Membuat Kebaikan/kebajikan, adil, jujur, b
taktis•Menahan diri dari kejahatan, hormati sesam
•Musyawarah, menjaga kerahasiaan, konsis
•Menghormati perbedaan, loyal dan beradat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6
‫الخوة السلمية‬ ‫الخوة السلمية‬
‫‪Kesaudaraan Islam‬‬

‫َتأْلِيْ ُ‬
‫ف‬
‫فَرْ ِديّا‬
‫قَـلْبِيّا‬ ‫‪‬القُلُوبِ‬ ‫جَسَدِيّا‬
‫‪ٍٍSeh ati‬‬ ‫‪Fisik‬‬ ‫‪Individu‬‬
‫‪Rasa‬‬
‫َتأْلِيْ ُ‬
‫ف‬
‫الِتْصَالُ ال ّتعَارُف فِكْرِيّا التّفَا ُه ُم‬
‫تَأْلِيْ ُ‬
‫ف‬
‫الِفْرَادِ‬ ‫ال ّتعَاوُنُ فِكْرِيّا التّآلُ ُ‬
‫ف‬ ‫‪‬الَ ْفكَارِ‬
‫‪Pend e‬‬
‫‪Pribadi‬‬ ‫‪Sat u‬‬ ‫‪Id e Fikir kat an Jaringan‬‬
‫‪Mi si Karsa Gerak‬‬ ‫‪visi‬‬
‫‪Utuh‬‬

‫التّكَا ُفلُ‬ ‫عمَلِيّا‬


‫َ‬ ‫تَ ْأ ِليْ ُ‬
‫ف‬ ‫َنفْسِيّا‬ ‫جَمَاعِيّا‬
‫‪Kar ya‬‬ ‫‪Ke lomp ok‬‬
‫‪Saling‬‬ ‫‪‬الَعْمَالِ‬ ‫‪Jiw a‬‬
‫‪Menjaga‬‬ ‫‪Sat u‬‬
‫‪ger ak‬‬
‫تَوْحِيْدُ‪‬‬ ‫توحيد‬
‫الصف ‪ 08/16/08‬ال َعمَلِ‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪7‬‬
‫)‪(0‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫الحسا‬
‫إخلص‬ ‫ن‬ ‫مراقبة الله‬
‫حب من الله‬ ‫النية‬
Dicintai Allah Ikhlas
Niat
‫أجر من‬
‫إحسان العمل‬
‫إتقان العمل‬ ‫إحسان النية‬
‫الله‬
Baik Amal DiyakiniBaik Cita
Pahal
a
dr
‫الله‬ ‫من‬ ‫نصر‬ ‫جودة الداع‬ ‫إحسان الله‬
Allah
Bantuan dr Ungkapan
Allah Indah
08/16/08
Istighfar/Ta
H. Mas'oed Abidin 8
Iman
(Landasan Ketuhanan yg Maha Esa)

Ukhuwah
(Wawasan Kesaudaraan & Kebangsaan)

Tafahum Ta’aluf
(Kesepahaman) (Kesatuan)

Tawazun Ta’awun Takaful


(Keselarasan) (Kerjasama) (Keterpaduan)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9


Pembangunan adalah
untuk keadilan, untuk
menjadikan kehidupan
manusia dan usahanya
bermanfaat serta bernilai
kepada masyarakat
08/16/08
umum.
H. Mas'oed Abidin 10
Tujuan Baitulmal
• Membangun syiar Islam
• Memberikan kemudahan dan faedah bagi
ummah Islam
• Membantu pembangunan ekonomi dan sosial
ummah
• Membasmi kemiskinan
• Menyediakan kemudahan agama dan
pendidikan ummah
• Membantu dalam kegiatan amanah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 11
Harta (‫(مال‬

Islam mempunyai konsep tersendiri


terhadap “harta”, berbeda dengan
konsep harta (property) menurut
pengertian orang-orang non muslim.
Begitupun terhadap pengertian
“pembangunan” menurut Islam juga
berbeda daripada Barat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 12
Pengertian
Pengertian harta menurut Islam
sekurang-kurangnya mempunyai 2 ciri
utama:
• Benda yang dapat disimpan dan dikumpul,
dalam artian boleh dijadikan hak milik.
• Benda yang dapat diambil faedahnya dan
memberikan manfaat

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 13


َّ َ
‫ن‬
ْ َ ِ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ َ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ ّ ‫إِن‬
‫د‬ ‫ج‬ ‫سا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ما‬
َ َ ْ ْ َ ّ
‫م‬
َ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫و‬
َ ِ ‫خر‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ِ ْ َ َ ِ ‫ن بِالل‬
‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫ءَا‬
‫م‬
ْ َ َ ‫ل‬ ‫و‬ َ ‫ة‬ ‫ا‬َ ‫زك‬ َ ّ ‫ال‬ ‫ى‬ َ ‫َات‬ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ة‬ ‫ل‬َ َ
‫ص‬ ّ ‫ال‬
َ ِ ‫سى أولَئ‬ ُ َ َ ّ َ ّ
‫ك‬ َ َ َ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ِ‫ش إ‬ َ ‫خ‬ ْ َ‫ي‬
‫ن‬ ‫مهْتَدِي‬ ْ ‫ن ال‬ mesjid-mesjidُ Allah ialah َ
ُ kepada َ ‫م‬ ِ dan‫وا‬hariُ ‫ون‬kemudian, ‫ن يَك‬ ‫ أ‬tetap
ْ serta
Hanyalah yang memakmurkan orang-
orang yang َ beriman Allah
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat
petunjuk. (Al-Taubah:9:18)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 14
Baitulmal bertujuan
memajukan dan
mengukuhkan kedudukan
ekonomi dan sosial
masyarakat Islam serta
memelihara kesucian agama
Islam di tengah-tengah
masyarakat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 15
Potens i Z aka t
Indones ia
Umat Islam Indonesia dengan
jumlahnya yang mayoritas, sebenarnya
merupakan potensi yang sangat besar
bagi zakat. Namun, selama ini potensi
ini belum dimanfuatkan dan dikelola
secara terpadu dan optimal.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 16


Potensi ini nampak dalam bentuk rezeki
dan nikmat yang terlihat dengan banyaknya
pembangunan fisik, jalan-jalan tol, gedung-
gedung tinggi, supermarket dan mall di kota-
kota besar, perumahan-perumahan baru,
mobil-mobil bagus banyak dijumpai di jalan
raya. Pabrik-pabrik dan perusahaan besar
yang dibangun di mana-mana, baik di Jawa
maupun luar Jawa.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 17


Potensi ini dapat menjadi kekuatan yang
dahsyat, namun juga bisa menjadi bencana apabila
tidak menyadari rumbu-rambunya dan kurang
pandai-pandai memanfaatkan dan mengelola dengan
benar sesuai ketentuan Allah SWT.
Keadaan negara yang terpuruk mengindikasikan
kepada setiap pribadi manusia Indonesia, selaku
khalifah Allah yang diberi tugas memakmurkan
dunia, bahwa kelihatannya ada sesuatu yang kurang
benar dalam mengelola alam dan lingkungannya
serta dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah
diperolehnya.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 18
Undang-Undang Zakat No. 38/
1999 pada saat negara dalam krisis,
suatu rahmat Allah SWT yang patut
disyukuri.
Kepres No.8 Tahun 2001 tanggal 17
Januari 2001 di bentuk BAZNAS untuk
mengelola zakat dan mengkoordinir
BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah)
Propinsi, Kab./Kota dan Kecamatan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 19
Perolehan Zakat
Perolehan zakat berasal dari 2
sumber, yaitu perorangan dan institusi
atau lembaga dalam dan luar negeri.
Pengumpulan dapat memanfaatkan
lembaga masjid yang merupakan pusat
aktivitas umat Islam. Selama ini belum
diberdayakan optimal.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 20
Sedangkan dari institusi
atau instansi dapat
melalui departemen,
perkantoran dan
perusahaan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 21
Menga pa Har us
Mem bay ar Z aka t

Allah SWT telah mencipta


manusia menjadi Khalifah
(wakil) di bumi dalam keadaaan
bersih dan suci.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 22


Allah SWT menetapkan rukun Islam
menjadi kewajiban yang mesti dipatuhi
manusia (Shahadat, Shalat, Zakat, Puasa
dan Haji)
Pada hakekatnya kelima
rukun Islam itu merupakan
sarana pembersih dan pensucian
bagi manusia.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 23


Zakat adalah bagian dari
rukun Islam yang harus
dilaksanakan oleh setiap insan
muslim, sebagai sarana untuk
mensucikan harta dan diri
atau jiwanya.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 24
Di kenal ada 2 jenis zakat; zakat
harta atau zakat maal dan zakat
fitrah.

ُْ ‫موَالِك‬
‫م‬ َ ‫أ‬ ‫ي‬ َ َ َ
ْ ‫ف‬ ‫ن‬
ِ ّ ُ ُْ ‫ل‬
‫و‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ت‬
(186 :‫ )آل عمران‬... ‫م‬ُْ ‫سك‬ َ
ِ ‫ف‬ ُ ْ ‫وَأن‬
“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap
08/16/08 hartamu danAbidin
H. Mas'oed dirimu”. 25
Zakat Maal dan Zakat
Fitrah selain kewajiban
adalah ujian bagi setiap
muslim yang menyangkut
kepatuhan mereka dalam
memenuhi perintah
08/16/08
Allah.
H. Mas'oed Abidin 26
Penger ti an
Shadaqah, I nf ak
dan Zaka t
Pengertian shadaqah, infak dan zakat
memang beragam sesuai dengan sudut
pandang dari masing-masing
pemerhati. Namun, berdasarkan
penelitian dan pengkajian, sebenarnya

semuanya itu adalah shadaqah.


08/16/08 H. Mas'oed Abidin 27
ً َ‫صدَق‬
‫ة‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫موَالِه‬ ْ ‫نأ‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خذ‬ ُ
ِّ ‫ص‬
‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫يه‬ّ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫ت‬
َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ِّ ‫تُط‬‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ َ
‫م‬ َ
ْ ُ‫ن له‬ َ
ٌ ‫سك‬ َ
َ ‫صلت َك‬ َ َ ‫ن‬ َ ّ ِ‫م إ‬ْ ِ‫عَليْه‬َ
َّ
:‫م )التوبة‬ ٌ ‫ميعٌ عَلِي‬ ِ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ ‫وَالل‬
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
(103
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 28
Shadaqah merupakan
pengertian yang luas.
Shadaqah itu terbagi dua yang
bersifat tangible atau
material/fisik dan yang
bersifat intangible atau
nonfisik.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 29
Tangible
Shadaqah yang tangible tendiri dari yang rukun,
wajib dan yang sunnah. Shadaqah yang rukun
adalah zakat, terdiri dari dua yaitu berlaku atas
diri atau jiwa yang dikenal luas sebagai zakat
fitrah dan yang berlaku atas harta munusia
dikenal sebagai zakat maal atau zakat harta.
Shadaqah yang wajib itulah infak dan yang
sunnah itulah shadaqah.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 30


Intangible
Shadaqah intangible meliputi minimal lima yaitu;
Pertama, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.
Kedua berasal dari badan berupa senyum, tenaga
untuk bekerja dan membuang duri dari jalan dan
lain-lain. Ketiga, menolong atau membantu orang
yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
Keempat, menyuruh kepada kebaikan atau yang
ma’ruf. Kelima, menahan diri dari kejahatan atau
merusak.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 31
Infak
Ada 2 golongan yang diwajibkan mengeluarkan
infaknya, yaitu:
Mereka yang sedang dalam kesempatan yang juga
diwajibkan untuk mengeluarkan infak, bagi golongan
ini dapat berlaku rumus seperti halnya zakat, yaitu
2½ % dari penghasilan.
Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam
kelapangan, berlaku rumus minimal 20% s/d 30%
dari penghasilannya dilkeluankan infaknya sampai
jumlah maksimal (100%).

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 32


Infaq harus dikeluarkan dari
rezeki setiap pribadi muslim
berdasarkan ketentuan yang
tencantum dalam Al Qur’an dan As
Sunnah. Dalam Al Qur’an sendiri
dinyatakan, bahwa infak harus
dikeluarkan dari hal-hal sebagai
berikut:
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 33
• Infak terhadap hasil usaha

َ َّ ُ َ
‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ ُ ‫ف‬ِ ْ ‫منُوا أن‬َ ‫ن ءَا‬
َ ‫يَاأي ّهَا الذِي‬
... ‫م‬ ‫ت‬
ْ ُْ َ ‫سب‬َ ‫ك‬ ‫ما‬
َ ِ َ ِّ ‫ط‬
‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ي‬َ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik …. (Al-
Baqarah: 267)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 34


• Infak dari yang dikeluarkan bumi

َّ ‫م‬ َ ّ ُ َ
‫ما‬ ِ َ‫ و‬... ‫منُوا‬ َ ‫ن ءَا‬َ ‫يَاأي ّهَا الذِي‬
... ‫ض‬ ‫ر‬ َ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫جن‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ْ َ ‫أ‬
ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ
Hai orang-orang yang beriman … sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu… (Al-
Baqarah: 267)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 35


• Infak terhadap harta (bagi mereka
yang menumpuk harta belum
sampai haul/nisab)
َّ
‫ه‬
ِ ‫ل الل‬
ِ ‫ما‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬ِ ‫م‬ ْ ُ‫ وَءَاتُوه‬...
َ
ُْ ‫ال ّذِي ءَاتَاك‬
...‫م‬
“…berikanlah kepada mereka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu …” (An-Nuur: 33)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 36
• Infak dari Infak

َ َ
ْ ُ ‫قةٍ أوْ نَذَْرت‬
‫م‬ َ ‫ف‬ َ َ‫ن ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ْ ُ ‫قت‬
ْ ‫ف‬
َ ْ ‫ما أن‬َ َ‫و‬
َ َ ّ َ
...‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬
ُ ُ َْ َ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ن نَذْرٍ فَإ‬ ْ ‫م‬ ِ
Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja
yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya. (Al-Baqarah:270)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 37


• Infak dari Rezeki

‫م‬
ْ ُ ‫ه‬ ‫ا‬َ ‫ن‬ْ ‫ق‬ ‫ز‬
َ َ ّ ‫م‬
‫ر‬ ‫ما‬ َ ِ َ‫و‬...
‫ن‬
َ ‫قو‬ ُ ‫ف‬
ِ ْ ‫يُن‬
dan menafkahkan sebahagian rezki yang
Kami anugerahkan kepada mereka(Al-
(Baqarah: 3
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 38
• Infak dari Harta yang Dicintai

‫ما‬َّ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ُ ‫ف‬ِ ْ ‫حتَّى تُن‬
َ ‫ن تَنَالُوا الْبَِّر‬ ْ ‫ل‬َ
َّ ِ ‫يءٍ فَإ‬
‫ن‬ ْ َ
‫ش‬ ‫ن‬ْ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ُ ‫ف‬
ِ ْ ‫ن‬ ُ ‫ت‬ ‫ما‬ ُ
َ َ َ ّ ‫حب‬
‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ِ ُ‫ت‬
َّ
‫م‬ٌ ‫ه بِهِ عَلِي‬ َ ‫الل‬
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah H.mengetahuinya.))Ali
08/16/08 Mas'oed Abidin
Imran: 92 39
• Infak dari Harta Apa Saja

َ َ
ْ ُ ‫قةٍ أوْ نَذَْرت‬
‫م‬ َ ‫ف‬ َ َ‫ن ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ْ ُ ‫قت‬
ْ ‫ف‬
َ ْ ‫ما أن‬َ َ‫و‬
َ َ ّ َ
...‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬
ُ ُ َْ َ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ن نَذْرٍ فَإ‬ ْ ‫م‬ ِ
Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja
yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya. (Al-Baqarah:270)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 40


Memperhatikan ayat-ayat di atas, pada
dasarnya infak atau zakat dikeluarkan dari
penghasilan dan penghasilan yang diperoleh
itu berasal dari:
• Hasil pekerjaan
• Hasil bumi termasuk pertambangan, pertanian
dan lain-lainnya.
• Infak
• Warisan
• Pendapatan dari rampasan perang.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 41
Arti Pentingny a
Zaka t
‫ل‬ ِ َ
‫سائ‬ ‫ل‬ِ ‫ل‬ ٌ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫مو‬ َ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و‬
ِ ّ ّ َ ْ ِ َ ْ ِ َ
‫روم‬ ‫ح‬
ْ ‫م‬
َ ْ ‫ال‬ ‫و‬
ِ ُ َ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang


miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak
mendapat bahagian. (Adz Dzariyat:19)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 42
Khulasah
Untuk membangun sistem zakat, maka
acuannya harus dari Al Qur’an dan As Sunnah
tentunya. Kenyataannya banyak dalam
pengelolaan zakat masih tidak mengacu kepada
Al Qur’an dan As Sunnah.
Yang sering tenjadi Al Qur’an dan As
Sunnah pun hanya dilihat sebagian-sebagian,
betapi tidak dilihat secara menyeluruh.
Akibatnya dalam pelaksanaannya zakat tidak
pernah optimal.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 43
Pembayaran zakat seyogyanya
dilakukan melalui Badan Amil
yang terkait dengan pemerintah
selaku ulil Amri. Pembayaran
zakat dilakukan dengan
memperhatikan kriteria yang
telah ditetapkan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 44
Sukses tidaknya
pengelolaan zakat sangat
bergantung kepada
pemahaman setiap pribadi
muslim mengenai zakat itu
sendiri dan sistemnya
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 45
‫الحمد لله رب‬
‫العالمين‬

‫‪08/16/08‬‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪46‬‬