8U8UNAN PAN|T|A RE8EP8| PERN|KAhAN

" FA|ZAL RAHA0hANA & FATHA wAT|
ßENCKULU REJ0, 29 JANUAR| 2011

Kelua Par|l|a : VATTu8lN
Pe||rdurd : Al. A3VuNl |Ka|ar)
VC 1 : A8u 8AKAR. 3.Pd
VC 2 : JuNAl0l l0Rl3'


|. PENER|HA TAHU
1. usrar ÷ Nv : 3|rpard Ke|apa 1. E(sor ÷ Nv : 3|rpard Ke|apa
2. Jura|d| ÷ Nv : 0ururd Laourar 5. Jura|d| ÷ Nv : 3|rpard Ke|apa
3. Pa(jo : 8erd|u|u Rejo ê. Arar : 8erd|u|u Rejo

||. PENCANTAR TAHU
1. 8arda(svar : 3|rpard Ke|apa ê. R|r| : 3|rpard Ke|apa
2. E|o : 3|rpard Ke|apa Z. Eva : 3|rpard Ke|apa
3. \e(v : 3|rpard Ke|apa 8. Vo(| : 0ururd 8eluar
1. Asep : Tarjurd Ka(ard 9. Ve||v : 3|rpard Ke|apa
5. A|ex : 3|rpard Ke|apa

|||. 8NA6K dan ßUKU TAHU | 8NA6K dan ßUKU TAHU ||
1. o|a : 3|rpard Ke|apa 1. lsWad| : 3|rpard Ke|apa
2. A(sad : 3|rpard Ke|apa 2. EdW|r : 3|rpard Ke|apa
3. R|ar| : 0ururd Laourar 3. lsr| : 3|rpard Ke|apa
1. Ar| : wav Tuoa 1. Va(vara : Vardda T|da

|V.K0N8UH8| HEJA |
Koo(d|ralo( : Ar|la 3a(| : 3|rpard Ke|apa
1. Palra : 3|rpard Ke|apa 1. ud| : 3|rpard Ke|apa
2. R||a : 3|rpard Ke|apa 5. A|par| : 3|rpard Ke|apa
3. 3up(| : 3|rpard Ke|apa ê. Juard| : 3|rpard Ke|apa

K0N8UH8| HEJA ||
Koo(d|ralo( : Vupur : 3|rpard Ke|apa
1. 3a(| : 3|rpard Ke|apa 1. A(| : 3|rpard Ke|apa
2. Vardo(| : 3|rpard Ke|apa 5. er| : 3|rpard Ke|apa
3. lja| : 3|rpard Ke|apa ê. Lera : 3|rpard Ke|apa

V. 8APU JACAT
1. 0ed| : Peralard Kas|r 5. A|e| : 3|rpard Ke|apa
2. 0|sor : 3|rpard Ke|apa ê. Rus|ar : 3|rpard Ke|apa
3. Rero : 3|rpard Ke|apa Z. Perd| : 3|rpard Ke|apa
1. lrd(a : 3|rpard Ke|apa

V|.PARK|R
1. P(aou : 3|rpard Ke|apa 1. werd| : 3|rpard Ke|apa
2. le(rar : 3|rpard Ke|apa 0ar KaWar-|aWar
3. Ed| : 3|rpard Ke|apa

3|rpard Ke|apa. 29 Jarua(| 2011
Kelua Par|l|a.
HATTUß|N
6atatan
O Par|l|a ra(ap |urpu| jar 0Z.00 wl8
O Pa|a|ar :
O |a||-|a|| oaju oal|| ÷ Ce|ara 0asa(
O war|la oe(pa|a|ar oeoas lap| sopar