Anda di halaman 1dari 8

Pendidikan jasmani

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Lompat ke: pandu arah, gelintar
Rencana atau bahagian ini mungkin mengandungi bahan
kajian peribadi atau tuntutan pendapat yang tidak disahkan.
Sila perbaiki rencana ini dengan menambah rujukan. Lihat laman perbincangan
untuk maklumat lanjut. (Julai 2008)

Rencana atau bahagian ini perlu diwikikan untuk


memenuhi mutu piawaian Wikipedia.
Harap anda perbaiki rencana ini dengan pautan yang sesuai.

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia
melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-
kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan
keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti
fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi
pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal
termasuk perkembangan mental dan sosial.

Isi kandungan
[sorok]

 1 Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


 2 Maksud Pendidikan Kesihatan
 3 Objektif Pendidikan Jasmani
o 3.1 Matlamat Pendidikan Kesihatan
 4 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani?
 5 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan?
 6 Kecergasan
 7 Kecergasan Fizikal
 8 Koordinasi
 9 Berasaskan pelakuan motor
 10 Kemahiran
 11 Kesukanan
 12 Kesihatan Diri dan Keluarga
 13 Gaya Hidup Sihat
 14 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

[sunting] Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Barrow (1971, 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan
menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu.

Baley & Field (1976), satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik,
neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, hasil melalui aktiviti-aktiviti
fizikal yang terpilih dan agak rancak,

Freeman (1977, 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal
dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan
individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecergasan
yang tinggi.

Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan
yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman
pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak.

[sunting] Maksud Pendidikan Kesihatan


Pendidikan Kesihatan merupakan suatu proses membekalkan atau menggunakan pengalamaan
bagi mempengaruhi secara mendalam kefahaman, sikap dan amalan berhubung dengan kesihatan
individu, keluarga dan komuniti.

[sunting] Objektif Pendidikan Jasmani


Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviiti fizikal dan amalan
kecergasan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama :

Kognitif Mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam
kehidupan seharian

[sunting] Matlamat Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan,


memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat

[sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan


Jasmani?
 Penglibatan murid secara aktif dan selamat
 Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alatan
 Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran
[sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan
Kesihatan?
 Penglibatan murid secara penghayatan ilmu
 Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat
 Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran

…==Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani==

[sunting] Kecergasan
 Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara
berterusan .
 Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan berasaskan fizikal.

[sunting] Kecergasan Fizikal


[sunting] Koordinasi
 Imbangan
 Ketangkasan
 Kuasa
 Masa Respons
 Kepantasan

[sunting] Berasaskan pelakuan motor


 Berasaskan kesihatan
 Daya tahan kardiovaskular
 Daya tahan Otot
 Kekuatan
 Kelenturan
 Komposisi badan

[sunting] Kemahiran
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan
otot Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan , olahraga, gimnastik, pergerakan
kreatif dan rekreasi

[sunting] Kesukanan
Konsep tunjang ini menitik beratkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan
pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya
etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

[sunting] Kesihatan Diri dan Keluarga


 Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri, perasaan, kekeluargaan
 Tumpuan diberi kepada kesihatan diri, seksualiti, kekeluargaan, perkahwinan dan
keibubapaan

[sunting] Gaya Hidup Sihat


 Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi
tingkah laku berisiko secara berterusan.
 Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik, pengurusan stres, kemahiran merancang,
pemakanan, penyalahgunaan bahan dan pencegahan dadah

[sunting] Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran dan
pertolongan cemas

Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jasmani"


Kategori: Rencana yang mengandungi kajian peribadi since Julai 2008 | Semua rencana yang
mungkin mengandungi kajian peribadi | Rencana perlu diwikikan | Pendidikan

Khas:Gelintar

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jasmani

12. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam


kegiatan di peringkat daerah / negeri /
keban saan den an baik.
7. Merancang strategi untuk peningkatan
kecemerlangan
Pasukan Badan Beruniform
1. Memastikan pengurusan kewangan dan harta
benda / peralatan
diuruskan dengan baik
9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan
aktiviti disediakan
10 . Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform
kepada Pengetua
/ Badan Induk
11. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan
tunjuk ajar serta
galakan kepada ahli
Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahl
13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau
projek yang dijalankan
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan
dan pencapaian ahli
15. Menandatangani buku kehadiran ahli
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat
yang berkaitan
dengan unit yang diwakili
17. Menentukan papan kenyataan diujudkan
dan diguna
dengan sepenuhnya
1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa
1. Mencadangakan nama ahli yang layak
menerima sijil
penghargaan daripada Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah
20. Bekerjasama dengan pihak sekolah
dalam menjayakan
sesuatu program
12. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam
kegiatan di peringkat daerah / negeri /
keban saan den an baik.
7. Merancang strategi untuk peningkatan
kecemerlangan
Pasukan Badan Beruniform
1. Memastikan pengurusan kewangan dan harta
benda / peralatan
diuruskan dengan baik
9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan
aktiviti disediakan
10 . Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform
kepada Pengetua
/ Badan Induk
11. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan
tunjuk ajar serta
galakan kepada ahli
http://www.scribd.com/doc/3060361/PERANAN-
TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3

1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


Pengetua dari semasa ke semasa
Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahl
13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau
projek yang dijalankan
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan
dan pencapaian ahli
15. Menandatangani buku kehadiran ahli
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat
yang berkaitan
dengan unit yang diwakili
17. Menentukan papan kenyataan diujudkan
dan diguna
dengan sepenuhnya