Anda di halaman 1dari 13

Karakter Umat

MENGHADAPI BENCANA MENURUT


ETIKA AGAMA (ETIKA RELIGI)
KENALI ALLAH DENGAN MENGENAL
FENOMENA ALAM

Oleh :
H. Mas’oed Abidin
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1
ALAM TUNDUK PADA KEKUASAAN
ALLAH

“SUNNATULLAH”
ALAM
MANUSIA

TAUHID
KHALIFAH

MENGERTI & FAHAM

MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH


08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2
MANUSIA KHALIFAH DI BUMI

• Manusia adalah figur sekaligus model khalifah.


• Pesan Wahyu melekat pada pribadi Manusia.
• Obyek wahyu menangkap pesan dakwah.
• Pembentukan karakter akhlak mulia,
• Penguatan ibadah, kuat iman, ikhlas.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 3


SUNNATULLAH – NATUURWET

MANUSIA ~ ALAM ~ “HIDUP”


1. PEDOMAN WAHYU
2. MENJAGA & MEMELIHARA
3. SYUKUR & SHABAR
4. ILMU & IBADAH
5. MUAMALAH

SIKAP JIWA – KARAKTER - AKHLAQ

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 4


ESENSI DASAR KOMUNIKASI DENGAN
ALLAH ( MUAMALAH MA’AL
KHALIQ )

IBADAH
MAHDHAH KEHIDUPAN
DUNIA AKHIRAT
TAUHIDULLAH HASANAH
AKHLAK AMAN
KARAKTER SEJAHTERA

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 5


IMAN
AKHLAQ
SA DAR

TAQARRUB

IBADAH ILMU
UKHUWAH

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6


Hidayah Allah syarat
penting menggapai
TAZKIYAH NAFS
1. Tauhid menumbuhkan rasa
takut.
2. Tauhid melahirkan mahabbah
3. Tauhid mempersembahkan
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 7
ENAM UNSUR MEMBENTUK
KETAHANAN JIWA

Ukhuwah IMAN Akhlaq


Kekuatan
Interaksi Ruhiyah
DOMAIN RUHIYAH
MENGHADAPI
BENCANA
Social Kerjasama
Efisiensi

Capital
Teknologi Ilm u Ta’awun

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 8


Karakter Umat

IMAN
BARANG
WAKAF
Undang-Undang

IBADAH ILMU
PEMBERI NADZIR
WAKAF WAKAF

WAHYU ALLAH

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9


Strukturisasi mental - FAST
• Fathanah (Ilmiah),
• Amanah (jujur),
• Amaliyah (transparan),
• Shiddiq (lurus),
• Shaleh (Yakin terhadap akhirat),
• Setia (ukhuwah mendalam),
• Tabligh (Dialogis),
• Tauhid (Percaya kepada Allah),
• Taat (Disiplin),
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 10
Masya rakat Yan g Ku at Had api Ben ca na
adal ah ma sya rak at integ rati f, un gg ul
dal am iba dah , so si al, po litik, eko no mi ,
intel ektual .
• Nilai Islam menjadi landasan tauhidullah untuk
menjalankan peran hidup ibadah (pengabdian
vertikal) dan khilafah (pengabdian horisontal)
untuk meraih ridha dan rahmat Allah.
• Agama mesti benar-benar dipahami, dihayati
dan diamalkan secara totalitas (kaffah), dalam
kaitan syarak mangato adaik mamakai.
• Menampilkan ruhul infaq tidak dapat
dilepaskan dari menerjemahkan pesan-pesan
Kitabullah dan menjaga lingkungan yang
sehat dalam ulayat yang kaya.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 11


‫الحمد ل رب العالمين‬

‫صدق ال العظيم‬
‫‪08/16/08‬‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪12‬‬
H. Mas’oed Abidin
bin H.Zainal Abidin bin Abdul Jabbar
Imam Mudo
Lahir : 11 Agustus 1935 di Koto Gadang, Bukittinggi
Jabatan : Ketua Umum Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumbar, Wakil
Ketua Dewan Penasehat MUI Sumbar
Alamat : Jalan Pesisir Selatan V/496 Siteba Padang (KP - 25146),
Fax/Telepon 7052898, Tel: 7058401
Web-site : http://www.masoedabidin.web.id
Mail to : masoedabidin@yahoo.com
masoedabidin@hotmail.com
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 13