Anda di halaman 1dari 22

H.

Mas'oed Abidin 08/16/08 1


1. Jadi orang berilmu, belajar
ilmu, atau mendengarkan ilmu
(al Hadist)
Menuntut ilmu wajib bagi .2
setiap muslim, laki-laki &
,perempuan
Dunia & Akhirat direbut dgn .3
,ilmu
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 3
 Pengagungan materi secara berlebihan
(materialistik)
 Menjauhi supremasi agama
(sekularistik)
 Mengejar kenikmatan badani
(hedonistik)
 Jauh dari budaya luhur dan akhlak
mulia
 Ketidakberdayaan menampilkan model
keteladanan sikap & watak
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 4
Membangun Sahsiah Generasi
A. Sifat Ruhaniah dan Akidah
Iman yang kental kepada Allah SWT

• Sifat-Sifat Akhlak
Benar, jujur, tepat janji , amanah, Sabar, tabah,
cekatan,
hemat, toleransi, Penyayang, berani bertindak
mujahadah. H. Mas'oed Abidin 08/16/08 5
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6
‫ه‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ي‬ ِ ‫ت‬ْ ‫أ‬َ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ق‬ ُ ‫خل‬
ُ ‫ن‬ ‫ع‬
َ ‫ه‬ ْ ‫ن‬َ ‫ت‬ َ ‫ل‬
ُ ِ َ ٍ ْ َ
َ ْ ‫علَي‬
‫ك‬ َ ‫عاٌر‬ َ
‫م‬
ٌ ْ ‫عظِي‬
َ ‫ت‬ ْ
َ ‫عل‬ َ ‫إِذَا‬
َ ‫ف‬
Jangan lakukan perbuatan yang orang lain anda tegah,
Perbuatan demikian aibnya (bagi anda) amatlah
parah
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 7
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 8
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 9
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 10
GAMBARAN BUDAYA MINANG BERDASAR SUMPAH SATIE ABS-SBK

ALLAH S.W.T

Nan Rancak dan Nan Elok•


Tanah Ulayat•
Peta Alam Semest KITABULLAH
ALAM SEMESTA Harta milik kaum•
Petunjuk/Pedoman& Al-Qu’an &)
Sikap Umum Hukum/Cupak•
Hidup Manusia Sunnah Rasul
Tigo Tungku Sajarangan•
Balai Adat•
Musajik/Surau•
Dilestarikan lewat
Taratak, Nagari•

ABS-SBK SEBAGAI
& PANDANGAN DUNIA
Memengaruhi
PANDANGAN HIDUP
Ibadah Mahdah
Di Masjid/Surau

Sarana
Pengungkapan Tata-cara Musyawarah/mupakaik•
Adat istiadat•
Pergaulan Sistim kekeluargaan•
Masyarakat Matrilinial•
Pangulu•
,Mamak, Tungganai•
/Seni Musik & Benda Pidato Adaik•
Bahasa Bangunan Komunikasi informal•
/Seni Tari
Seni Beladir (Rumah Bagonjong) Komunikasi non-verbal•
Direkam lewat

Kato Pusako

Sastera
Lisan
Pariangan manjadi tampuak tangkai,“
,Pagarruyuang pusek Tanah Data
.Tigo Luhak rang mangatokan
Adat jo syara’ , jiko bacarai
bakeh bagantuang nan lah sakah,
”tampek bapijak nan lah taban
,Tasindorong jajak manurun“
,tatukiak jajak mandaki
adaik jo syara’ , kok tasusun
”bumi sanang padi manjadi
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 12
 Fathanah (ilmiah),
 Faham Nikmat Allah (Optimis tinggi),
 Amanah (jujur),
 Amaliyah terjaga (Percaya akhirat),
 Shiddiq (lurus, transparan),
 Solidaritas mendalam (ukhuwah).
 Tabligh (dialogis),
 Tauhidiyah (Keimanan yang kokoh),
 Taat Syar’I (Disiplin ibadah),

H. Mas'oed Abidin 08/16/08 13


“Indak nan merah pado kundi,
indak nan bulek pado sago,
Indak nan indah pado budi,
indak nan elok pado baso.
Anak ikan dimakan ikan,
gadang di tabek anak tanggiri,
ameh bukan pangkaik pun bukan,
budi sabuah nan diharagoi.
Dulang ameh baok balaie,
batang bodi baok pananti,
utang ameh buliah babaie,
utang budi dibaok mati.”

H. Mas'oed Abidin 08/16/08 14


H. Mas'oed Abidin 08/16/08 15
Membentuk watak ketahanan
individu masyarakat

IMAN Akhlaq
Ukhuwah Kekuatan
Interaksi Ruhiyah
DOMAIN
RUHIYAH
Adat Istiadat
Ulayat Kerjasama
Efisiensi

Teknologi Ta’awun
ILMU
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 16
1. Kokohkan peran orang tua, ninik mamak
2. Fungsikan unsur masyarakat secara
efektif,
3. Perkaya warisan budaya dengan sikap
setia, cinta dan tanggung jawab,
4. Tanamkan aqidah tauhid , istiqamah
kepada ajaran Islam,
5. Tularkan ilmu pengetahuan yang segar
dengan tradisi luhur.

H. Mas'oed Abidin 08/16/08 17


Masyarakat Madani
adalah masyarakat berbudaya
yang maju, berakhlak,
berperadaban, melaksanakan
ajaran agama dengan benar,
( masyarakat adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah ).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 18
1. Tanggungjawab kepada Allah
2. Tanggungjawab kepada Diri
3. Tanggungjawab kepada Ilmu
4. Tanggungjawab kepada Profesi
5. Tanggungjawab kepada Negeri
6. Tanggungjawab kepada Sejawat
7. Tanggungjawab kepada Masyarakat
8. Tanggungjawab kepada Rumah Tangga.

H. Mas'oed Abidin 08/16/08 19


‫صدق الله‬
‫العظيم‬
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 21
H. Mas’oed Abidin
binH.Zainal Abidin bin Abdul Jabbar Imam
Mudo

Lahir : 11 Agustus 1935 di Koto Gadang, Bukittinggi


Sekolah : Surau Lakuak, Rahmatun-Niswan, SR KGadang, Thawalib
Lambah dan Parabek, SMP II Bkt, SMA II A/C Negeri Bkt, FKIP Medan-
1963
Organisasi : PII, HMI, Dewan Dakwah, ICMI, MUI Sumbar, Dir. PPIM (2002-2006)
Jabatan : Ketua Umum FKDM Provinsi Sumbar, (2008 -
Alamat : Jalan Pesisir Selatan V/496 Siteba Padang - 25146), Fax,
7052898, Tel: 7058401
Web-site : http://www.masoedabidin.web.id
Mail to : masoedabidin@yahoo.com
masoedabidin@hotmail.com
H. Mas'oed Abidin 08/16/08 22