Anda di halaman 1dari 12

Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 67

PERKHIDMATAN KAUNSELING KELUARGA: SATU ALTERNATIF


DALAM PENGURUSAN KONFLIK RUMAHTANGGA

Siti Fatimah Haji Abdul Ghani


Unit Bimbingan dan Kaunseling
Universiti Putra Malaysia

Haslee Sharil Lim Abdullah


Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling
Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya

All marriages are subject to continuous challenges due to differences in


values, feeling, lifestyle and attitude between the couple. If these differ-
ences are not dealt with properly, tension will build up causing stress that
jeopardizes the marital relationship. This paper discusses conflicts which
happen frequently in marriages. It also explores the contributory factors
to the conflicts. Any conflict which is not handled well will bring adverse
effects on one's marriage. If not resolved, the marriage may eventually end
in divorce. The prevalence of marital conflicts creates a need for marital
and family counseling services. The relevant counseling approaches,
techniques and skills are presented in this paper. It also elaborates on the
concept of marriage and family.

Tajuk artikel ini akan diperjelaskan secara teliti dan mendalam dengan menyentuh empat
perkara pokok iaitu perincian tentang perkahwinan, penjelasan tentang konflik suami
isteri, huraian tentang kaunseling dan akhirnya penelitian secara umum tentang proses
kaunseling yang terlibat dalam menguruskan konflik rumahtangga.
Perkahwinan merupakan satu jalinan yang kukuh berpandukan aspek penyatuan
terhadap beberapa elemen seperti perasaan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan,
komitmen, peranan dan tanggungjawab dan seumpamanya. Perkataan 'perkahwinan'
pada dasarnya bermula dari perkataan 'kahwin'. Kahwin bermaksud perikatan yang sah
antara lelaki dengan perempuan menjadi suami isteri. Perkahwinan seterusnya bermaksud
perihal berkahwin, pernikahan: ~ itu berlangsung dengan selamat (Dewan Bahasa, 2005,
ms. 654-655).
Menurut Islam, perkahwinan adalah satu ibadah, dan sunnah baginda Rasulullah
S.A.W. Melalui perkahwinan, individu akan dapat mengelakkan diri dari melakukan
perkara-perkara yang mungkar dan keruntuhan akhlak, akan menjaga diri dan terlindung
dari perkara yang tidak baik atau dosa. Perkahwinan juga membantu individu untuk
memelihara iman, akhlak dan Islamnya serta dapat menyempurnakan tuntutan agama.
Seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah S. A. W. bersabda:
Barangsiapa beristeri (berkahwin) bereiti ia telah memelihara sebahagian
agamanya. Kerana itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk
memelihara sebahagian yang tinggal.
68 Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya

Perkahwinan itu bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan, dari segi
perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang, bertimbang rasa dan cara yang halal untuk
mendapatkan zuriat dan keturunan. Ini disebabkan ikatan perkahwinan itu menghalal dan
membolehkan lelaki dan perempuan hidup bersama sebagai suami isteri melalui akad
nikah dengan persetujuan dan kerelaan kedua-dua pihak.
Betapa pun demikian, seseorang yang hendak mendirikan rumahtangga atau
berkahwin itu perlulah mempunyai keraampuan yang sempuma, umpamanya dari segi
keinginannya, kesanggupannya mengeluarkan belanja (mahar), bempaya menanggung
nafkah isteri dan sebagainya. Maka jika perkara-perkara tersebut dapat dilaksanakan
dengan sempurna, pastilah kehidupan rumahtangga akan terjamin dan seterusnya mampu
menjadi sebuah keluarga bahagia, harmoni, berkat, aman damai, serta berkekalan.
Namun tidak dinafikan bahawa perkahwinan yang pada asalnya dibina atas dasar
saling kasih-mengasihi berkemungkinan jua dilanda konflik. Dan jika konflik yang
melanda tidak diselesaikan dengan sebaik mungkin, ia boleh menjurus kepada perkara
yang lebih buruk seperti perceraian. Maka isu ini dikatakan dapat diselesaikan dengan
cara yang baik dan rasional menggunakan perkhidmatan kaunseling keluarga.
Falsafah Perkahwinan Menurut Islam

Di dalam al-Quran dijelaskan bahawa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan


ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud;

Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu bahawa Dia jadikan bagi
kamu pasangan hidup agar kamu mendapatkan ketenangan/kebahagiaan
bersamanya, Kemudian Allah ciptakan di antara kamu berdua mawaddah
dan rahmah.
(Surah al-Rum, ayat 21)
Kejadian alam ini terasa begitu unik dan indah. Ia sekaligus menunjukkan kebesaran Allah
yang menciptakannya berpasang-pasangan. Ada siang, ada pula malam. Ada tempat yang
subur, ada pula yang tandus. Ada gunung-ganang yang tinggi tapi ada juga lembah dan
lurah yang dalam. Ada lelaki dan ada pula perempuan. Allah menciptakan pasangan untuk
manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan penuh keredhaan dan keberkatan.
Selain ketenangan di dalam pernikahan, Allah juga menciptakan mawaddah dan
rahmah di hati suami dan isteri. Sebahagian ahli tafsir membezakan makna mawaddah dan
rahmah ini. Bagi mereka, mawaddah adalah rasa cinta berdasarkan syahwat kemanusiaan,
iaitu keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri yang akan melahirkan dan
mengembangkan keturunan manusia.
Mawaddah atau keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri ini ada hadnya
seiring dengan umur manusia itu sendiri. Apabila seorang lelaki telah berumur 60-70
tahun dan perempuan berumur 50 tahun, mawaddah ini akan berkurangan. Maka, pada
saat inilah Allah akan menimbulkan rahmah atau kasih sayang yang suci murni di hati
pasangan berkenaan.
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 69

Definisi Konflik

Definisi konflik pada asasnya bermaksud "perselisihan atau pertentangan antara individu,
idea, kepentingan dan Iain-lain: beliau memberi amaran kepada orang-orang yang hendak
menimbulkan ~ antara kaum di negeri ini: cerita itu penuh dengan ~ jiwa, antara kasih
dan tanggungjawab; berkonflik bermaksud berselisihan, bertentangan, terlibat dalam
sesuatu konflik" (Dewan Bahasa, 2005, ms. 814)
Konflik dalam rumahtangga pula merabawa maksud sebarang bentuk perselisihan
atau pertentangan antara ahli keluarga khususnya suami dan isteri. Perselisihan yang wujud
membawa banyak spekulasi dalam hidup berumahtangga yang berkemungkinan besar
boleh mengganggu sistem keharmonian rumahtangga tersebut. Konflik ini melibatkan
gangguan kepada beberapa elemen penting sesebuah institusi kekeluargaan iaitu perasaan,
pemikiran, tingkah laku dan sistem kepercayaan serta konsep nilai.
Konflik suami isteri pula berlaku disebabkan terdapat situasi di marra hubungarr,
peranan, komunikasi, pemikiran, dan sistem kepercayaan pasangan adalah tidak sejajar
dengan falsafah dan konsep perkahwinan.

Tanda dan Punca Konflik

Menurut Mat Saat Baki (1985), terdapat beberapa tanda konflik yang perlu disedari
dan diberi perhatian secukupnya oleh pasangan suami isteri agar sesuatu konflik dapat
diredakan. Di antaranya adalah ketiadaan nilai kasih sayang dan sikap mesra antara suami
isteri, berlakunya gangguan emosi dan sistem kepercayaan, wujud masalah/gangguan
komunikasi, sentiasa bertentangan pendapat dan perasaan, pergaulan menjadi kurang baik,
bersikap negatif dan tidur berasingan, merasa tidak tenang dan seronok untuk berada di
rumah, tanggungjawab dan peranan suami isteri terabai, bermasam muka dan menyendiri,
serta membawa haluan masing-masing. Pengesanan dan kesedaran awal tanda-tanda
konflik ini memudahkan proses pemulihan perhubungan yang renggang.
Terdapat banyak punca konflik dalam perhubungan suami isteri dan di antaranya
adalah menghadapi masalah kewangan, sikap marah yang tidak terkawal, sikap cemburu
yang melampaui batas, masalah di tempat kerja mengganggu ketenangan emosi,
gangguan dan faktor luaran yang negatif, perbezaan sistem nilai dan budaya serta gaya
hidup, menghadapi masalah kesihatan, ketiadaan sikap toleransi antara pasangan, suami
isteri tidak memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing, ketiadaan perasaan
hormat-menghormati di antara satu sama lain, kurang menghargai pasangan dan sikap
suka mengungkit peristiwa-peristiwa lampau.

Bentuk Konflik

Menurut Haji Abdul Rahman Ahmad (1989) konflik rumahtangga boleh dibahagikan
kepada 3 bentuk, iaitu:
1. Nusyuz (Kederhakaan daripada satu pihak)
Bentuk konflik ini melibatkan kederhakaan yang dilakukan oleh satu pihak sama
ada suami atau isteri. Nusyuz isteri biasanya disebabkan oleh beberapa perkara
seperti keluar rumah tanpa izin suami, ingkar perintah suami, melawan cakap
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 71

Kaunseling keluarga pula bermaksud proses di mana seorang kaunselor membantu


mereka yang sedang berkonflik. Matlamatnya ialah membantu mereka yang berkonflik
untuk mengenal pasti perasaan diri serta punca konflik yang melanda. Seterusnya,
membolehkan mereka yang terlibat mencari satu alternatif penyelesaian secara bijak dan
rasional menerusi usaha bersama kaunselor (Fauziah Mohamad, 1998). Proses kaunseling
yang terlibat masih sama dengan kaunseling individu. Namun apa yang membezakannya
ialah proses ini akan mengalami beberapa tahap awal seperti kaunseling individu bersama
kedua-dua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengumpul
maklumat berkenaan konflik dari perspektif diri klien secara individu sebelum menyatukan
mereka dalam satu sesi yang dipanggil kaunseling keluarga.

Suami Isteri yang Memerlukan Kaunseling

Menurut definisi kaunseling yang telah dinyatakan sebelum ini,ternyata setiap


individu itu memerlukan kaunseling. Paling tidak, cukuplah jika mempunyai sedikit
kemahiran kaunseling dalam menguruskan perihal konflik diri. Pun begitu, apabila
perbincangan berkisar kepada konflik, maka pastinya terdapat beberapa perkara yang
menyebabkan suami atau isteri perlu mendapatkan perkhidmatan kaunseling
(Fauziah Mohamad, 1998).
Suami isteri yang memerlukan kaunseling adalah mereka yang situasinya sering
berkonflik, sukar berinteraksi atau berkomunikasi, memerlukan bimbingan emosi,
memerlukan ruang perbincangan dan perkongsian masalah, untuk mengenal pasti masalah
yang wujud, menginginkan ketenangan, mengalami tekanan, ingin memahami diri,
pasangan dan ahli keluarga, ingin mempertingkatkan kemahiran diri, ingin memulihkan
keadaan yang tegang dalam keluarga, hilang perasaan hormat-menghormati antara satu
sama lain, berprasangka dan menghadapi cemburu yang melampaui batas.

Matlamat Kaunseling

Di antara matlamat utama kaunseling adalah untuk membantu klien mempertingkatkan


tanggungjawab ke atas dirinya dan mampu membuat keputusan. Adakalanya ia bertujuan
untuk memperbaiki imej diri yang negatif, memahami diri, pasangan dan orang lain
yang signifikan. Klien juga dibawa untuk memahami situasi dan konflik yang melanda,
mengenal pasti punca konflik, mengenal pasti jenis konflik, memilih alternatif dan
bertanggungjawab dengan keputusan yang diambil. Ada masanya klien perlu berusaha
untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan memulihkan perhubungan, mempermudah
dan menggerakkan perubahan tingkah laku dan perasaan, menjadi suami/isteri yang lebih
produktif, membina kekuatan jasmani, emosi, rohani dan pemikiran.

Fungsi dan Peranan Kaunselor


Dalam sesi kaunseling, seseorang kaunselor berfungsi untuk membantu klien mengetahui
dan memahami dirinya dan menggalakkan peluahan buah fikiran dan isi hatinya. Kaunselor
adakalanya menolong mengubah tingkah laku klien, membantu klien membuat keputusan,
menimbulkan rasa penerimaan dalam diri klien dan membentuk kemahiran daya tindak
72 Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya

klien. Jika perlu, kaunselor akan membantu klien memperbaiki imej diri yang negatif,
membantu klien berfikir secara rasional dan waras, serta membantu perkembangan
bakat klien. Kaunselor juga membantu klien membaiki perhubungan dengan orang lain
yang signifikan, membantu klien agar lebih sedar akan peranan dan tanggungjawab
terhadap diri dan hubungan dengan orang lain supaya lebih mudah mengetahui perasaan
orang di sekeliling mereka.

Fungsi dan Peranan Klien

Kejayaan sesuatu sesi kaunseling juga bergantung kepada komitmen klien untuk
hadir pada masa yang dijanjikan, memberikan kerjasama dengan meluahkan perasaan
tanpa menyembunyikan sesuatu, menghormati kaunselor, bersabar dan bertenang,
bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil, mempunyai matlamat yang jelas, dan
bersedia melakukan perubahan positif/menerima pandangan. Kejujuran dan keikhlasan
klien amat diperlukan untuk menjayakan sesuatu sesi kaunseling.

Penelitian Secara Umum: Proses Kaunseling dalam Menguruskan Konflik


Rumahtangga
Pendekatan Kaunseling Individu

Terlebih dahulu, kaunseling individu diperkenalkan kepada kedua-dua suami isteri


untuk meluahkan segala isi hati, supaya kaunselor dapat mengumpul maklumat dengan
lebih terperinci daripada kedua-dua pihak yang berkonflik. Tujuannya bagi
membolehkan kaunselor bersifat adil dan saksama terhadap klien dan bukan hanya
mendengar perasaan dan pengalaman sebelah pihak sahaja. Langkah-langkah yang
digunakan dalam sesi kaunseling ialah (menggunakan pernyataan Siti sebagai contoh):

Langkah 1: Membina hubungan


Dalam sesi pertama, kaunselor akan menggunakan kemahiran melayan sama ada secara
lisan atau bukan lisan bagi membina hubungan saling mempercayai antara klien dan juga
kaunselor. Kemahiran melayan ini bertujuan meyakinkan klien untuk meluahkan perasaan
hatinya tanpa menyembunyikan sesuatu. Dalam proses ini, kaunselor juga akan membuat
penstrukturan. Penstrukturan merupakan langkah pertama dalam proses kaunseling. la
juga ditakrifkan sebagai satu bentuk penjelasan mengenai proses kaunseling.
Penstrukturan akan membincangkan empat aspek utama iaitu memberitahu klien
tentang tujuan, tanggungjawab, fokus dan limitasi kaunseling. Antaranya meliputi
unsur masa, tingkah laku yang dikehendaki, tahu peranan klien dalara proses
kaunseling, peranan kaunselor, kekerapan sesi/limitasi, dan menjaga etika kerahsiaan
yang dicurahkan.

Langkah 2: Penerokaan masalah


Pada peringkat permulaan kaunseling, langkah ini bertujuan untuk mengenai pasti masalah
sebenar klien dan memahami diri klien. Kemahiran-kemahiran seperti mendengar dengan
aktif, empati, respon lisan, meminta penjelasan dan menggalakkan klien meneruskan
cerita amat diperlukan. Dalam peringkat ini, kaunselor akan menggunakan teknik-teknik
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 73

untuk meneroka masalah klien. Antaranya:

1. Kemahiran membuat parafrasa


Teknik ini digunakan oleh kaunselor dengan menyatakan semula pernyataan klien
menggunakan ayat yang lebih ringkas tanpa menambah apa-apa idea. Sebagai contoh,

Klien:" Setiap malam, saya tunggu dia di rumah selepas saya balik dari tempat kerja, tetapi
apa yang saya dapat hanyalah seperti menunggu bilik kosong, katil kosong, semuanya
kosong "
Kaunselor: "Anda tidak dapat tunggu dia."

2. Kemahiran membias
Kemahiran ini seolah-olah hampir sama dengan parafrasa, tetapi membias lebih
memfokus kepada konotasi perasaan atau emosi yang dibawa datam sesuatu mesej yang
disampaikan oleh klien. Teknik ini digunakan untuk memahami pengalaman klien seolah-
olah dari sudut pandangan klien, menggalakkan klien meluahkan perasaan mereka dan
menyedarkan klien tentang sesuatu perasaan yang dialaminya. Antara contohnya:

Klien: "Saya dan dia selalu bertengkar, bergaduh tak habis-habis. Saya tak tahu apa nak
buat lagi... .saya macam putus asa saya tak tau macam mana nak buat dengan hubungan
sayani...."
Kaunselor: "Anda sangat kecewa dengan pertengkaran yang tak mendatangkan sebarang
hasil dan tidak tahu pula macam mana nak memperbaiki keadaan ...."

3. Kemahiran merumus
Kemahiran ini pula digunakan untuk menonjolkan perkara-perkara yang penting atau
tema-tema yang dibawa oleh klien semasa proses kaunseling. la juga bertujuan untuk
memudahkan usaha memfokus permasalahan supaya kaunselor boleh memberi bantuan
tanpa mencari-cari apa masalah utama yang ingin diselesaikan klien. Contohnya:
Kaunselor: "Dalam sesi ini, kita telah berbincang tentang suami anda dan
perbalahan yang berlaku antara anda dengannya. Anda mengatakan anda merasa
kecewa dan juga marah. Hubungan anda dengan suami anda tidak baik. Kita juga telah
membincangkan tingkah laku atau tindakan yang anda telah jalankan terhadap suami
anda."
Selain daripada kemahiran-kemahiran tersebut, masih terdapat pelbagai kemahiran yang
sering digunakan oleh kaunselor dalam usaha membuat penerokaan. Malahan
kemahiran itu juga akan senantiasa digunakan oleh kaunselor sepanjang proses kaunseling
berlangsung. Antara kemahiran yang digunakan ialah seperti menyoal (soalan terbuka),
interpretasi isi dan perasaan, melayan secara lisan dan bukan lisan, memberikan dorongan
minimum, berempati dan sebagainya.

Langkah 3: Penetapan matlamat


Pada peringkat penerokaan masalah, klien dibantu untuk memahami masalahnya dengan
lebih jelas berdasarkan perspektif klien itu sendiri. Perspektif klien ini mungkin tidak
cukup luas, tetapi ia merupakan tahap permulaan untuk mengendalikan masalah itu
nanti. Apa yang mustahak di sini ialah kebijaksanaan kaunselor dalam membantu
klien
74 Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya

mendapatkan 'celik akal' (pemahaman kendiri yang rasional) dan berfikiran positif,
Pada peringkat ini, terdapat 3 perkara yang harus dilakukan oleh kaunselor, iaitu
membantu klien menyusun semula semua data atau maklumat yang diperolehi pada
peringkat penerokaan masalah supaya klien dapat melihatnya dari perspektif yang lebih
luas; raembantu klien untuk melihat masalah itu secara lebih objektif yang
membolehkan klien menentukan matlamat yang sewajarnya iaitu cara mengendalikan
masalah dan juga membantu klien menentukan matlamat berdasarkan pemahaman
klien tentang masalahnya. Matlamat hendaklah realistik dan wajar serta boleh
dilaksanakan. Keputusan tentang matlamat yang diambil mestilah berdasarkan nilai
klien, bukan nilai kaunselor.

Langkah 4: Pemilihan strategi


Beberapa strategi boleh diaplikasikan oleh kaunselor dalam perihal membantu klien
yang berkonflik. Strategi yang dimaksudkan di sini adalah daripada pelbagai teori
kaunseling yang telah diterima pakai oleh semua pakar dalam bidang kaunseling dan
psikologi. Antaranya ialah:

1. Strategi transferens
Dalam kes ini, strategi yang dipilih ialah transferens, kerusi kosong dan
penggunaan ganti nama diri. Dalam strategi transferens yang berdasarkan Teori Keluarga
Psikoanalitik, klien akan memindahkan perasaan dan pengalaman yang dirasainya
dahulu kepada kaunselor yang bersikap neutral, objektif dan pasif.
Konsep ini meletakkan klien dalam satu keadaan minda bahawa kaunselor
sebenarnya adalah ibu bapa atau orang yang signiflkan dalam hidupnya yang lampau.
Dalam proses ini, seorang klien itu akan menghidupkan semula tanpa disedari segala
tingkah laku patogeniknya kepada kaunselor. Kaunselor cuba memahami curahan isi
hati dan pengalaman ini, kemudiannya mentafsirkan kepada klien dan ahli keluarganya
supaya mereka benar-benar memahami sebab-sebab mengapa ia sering bertindak secara
tidak rasional. Melalui kefahaman dan celik akal sebegini bolehlah ia berkembang
dengan sewajamya dari segi intelektual dan emosi.
Sebagai contohnya, Siti akan memindahkan perasaan dan pengalamannya semasa
tempoh kedinginan hubungannya dengan suami kepada kaunselor supaya kaunselor
dapat membantunya memahami dan mentafsir. Kaunselor di sini akan membantu klien
untuk memahami perasaannya di ketika itu dan bekerjasama dengan kaunselor dalam
pentafsirannya.

2. Strategi kerusi kosong


Strategi kerusi kosong yang dikemukakan oleh teori Gestalt membenarkan
klien berpeluang berlagak terkeluar daripada apa yang sepatutnya dan dia bersikap
atau bercakap terhadap orang lain, yang digambarkan sebagai orang sedang duduk pada
kerusi yang kosong. Peranan yang dimainkan ini akan membantu klien berhubung
dengan bahagian dirinya sendiri yang mana mereka sendiri tidak sedar ataupun
mungkin sengaja menafikannya. Memainkan peranan ini juga membolehkan klien
meraptaikan dirinya dalam satu bentuk peranan baru yang akan dicubanya di luar
kaunseling nanti. Raptai ini akan menguatkan lagi keyakinan dan kepercayaan klien
bahawa tingkah lakunya yang
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 75

baru itu nanti memang boleh dijalankan.

3. Strategi penggunaan ganti nama diri


Kaunselor juga menggunakan strategi penggunaan ganti nama diri dalam teori
Gestalt kepada klien, Siti. Ini kerana Siti selalu menggunakan kata dia dalam sepanjang
sesi kaunseling. Penukaran ganti nama dari 'dia' kepada 'saya' amat diperlukan, untuk
merabantu klien memiliki tingkah laku diri dan lebih bereakap mengenai diridan bukannya
orang lain.

Pendekatan Kaunseling Keluarga

Setelah kaunseling individu, dapatlah kedua-dua pasangan memahami perasaan dan


pengalaman yang telah mereka hadapi selama ini. Mereka juga sedar akan bahagian-
bahagian diri sendiri yang tidak sedar atau sengaja dinafikan serta lebih memberi tumpuan
kepada tingkah laku atau perkara mengenai diri sendiri,
Menurut pandangan Sistem Berorientasi Interpersonal yang dikemukakan oleh
Goldenberg dan Goldenberg (1998), kaunseling akan lebih berkesan jika diberi fokus
yang tinggi iaitu melibatkan kedua-dua pasangan. Kognisi mengetahui adalah keperluan
bagi langkah pertama untuk mengurus semula sistem hubungan yang salah. Oleh itu,
kaunselor dengan penuh hikmahnya mempersilakan mereka (Siti dan Ahmad) menyertai
kaunseling keluarga untuk menyelesaikan masalah atau konflik rumahtangga mereka.

1. Teori Kaunseling Keluarga Bowen

Dalam kaunseling keluarga, beberapa teori digunakan untuk membantu keluarga Ahmad
dan Siti dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka. Teori kaunseling keluarga Bowen
adalah salah satu teori yang digunakan. Teknik rawatan yang digunakan ialah pulang ke
rumah semula atau 'going home', 'Detriangulation', Perhubungan individu ke individu
atau 'person to person relationship' dan menanya soalan.
Dalam teknik rawatan Pulang ke Rumah Semula, kedua-dua pasangan dikehendaki
pulang ke rumah semula untuk mengenali keluarga dengan lebih rapat. Teknik ini
memudahkan pasangan suami isteri untuk membuat proses pembezaan dan memiliki
kendiri yang lebih stabil. Sebelum mereka pulang ke rumah, mereka telah diajar untuk
banyak bertenang dan bersabar menghadapi apa jua kemungkinan yang akan berlaku. Ini
bermakna mereka akan kenal-mengenali semula antara satu sama lain dengan lebih rapat,
di mana pertengkaran dan pergaduhan mereka akan diberhentikan atau ditukarkan dengan
kesabaran dan ketenangan yang lebih.
'Detriangulation' pula melibatkan suami isteri untuk mempunyai kontrak dan
berpisah secara emosi dari kalangan ahli keluarga. la beroperasi pada dua tahap. Pertama
pasangan suami isteri akan menyelesaikan kebimbangannya mengenai keluarganya dan
tidak membuat projeksi. Kedua, membantu mereka untuk tidak memberi fokus kepada
diri sendiri apabila masalah muncul dalam keluarga. Dalam hal ini, tidak siapa yang akan
dilempar-salahkan.

Teknik perhubungan individu ke individu melibatkan kedua-dua pasangan yang


76 Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya

bercakap antara satu sama lain mengenai diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bercakap
tentang orang lain dan mereka tidak akan menjadi terlampau personal. Dalam keadaan
ini, mereka boleh menerangkan sebab-sebab mereka bertingkah laku demikian, apakah
perasaan mereka, apa yang mereka harap daripada pasangan dan Iain-lain.
Selain itu, mereka juga boleh menanyakan soalan yang berkaitan dengan masalah
akan membolehkan pasangan meluahkan perasaan untuk sama-sama difahami oleh
pihak yang lain. Contoh soalan kepada isteri kepada suaminya,”kenapa kamu selalu
keluar malam tanpa memikirkan perasaan saya?" "Kenapa kamu tidak sayang saya
seperti dahulu?" Dengan soalan-soalan inilah isteri dapat memahami jawapan kepada
soalan-soalan yang tidak ada jawapan selama ini.

2. Teori Kaunseling Keluarga Eksperiensial

Teori kaunselktg Vftiuwgtt eksperieusial pula, teknik-teknik yang digunakan


itdah modeling dan mengajar kemahiran komunikasi yang jelas, kenyataan 'saya',
menuduh atau 'blamer' dan pengelak atau 'placater'.
Bagi modeling dan mengajar kemahiran komunikasi yang jelas, dalam hal ini,
beberapa teknik telah disenaraikan. Pasangan suami isteri akan dibawa melalui mana-
mana teknik berikut dalam keadaan yang lebih 'exaggerated'1 agar mereka akan sedar apa
yang sedang berlaku dan apakah maklumat yang telah mereka sampaikan. Dengan ini,
mereka boleh mengubah atau memilih cara komunikasi yang lebih berkesan daripada apa
yang mereka amalkan selama ini.
Kenyataan 'saya' melibatkan luahan dalam bentuk yang lebih peribadi dan lebih
bertanggungjawab. la boleh menghasilkan keselarasan dalam proses komunikasi. la akan
menjadi lebih berterus terang, tulen dan kenyataan yang sebenar dalam konteks yang
lebih sesuai. la adalah serupa dengan penggunaan ganti nama diri dalam teori Gestalt.
Menuduh adalah keadaan di mana seseorang yang suka menuduh akan mengalihkan
fokus daripada dirinya kepada orang lain atau melepaskan dirinya daripada tanggungjawab.
Manakala pengelak akan sentiasa melakukan perkara yang tidak berkaitan dengan apa
yang sering berlaku dalam konteks. Suami isteri yang selama ini berperanan sebagai
penuduh dan pengelak akan ditunjukkan di dalam sesi kaunseling supaya mereka sedar
lalu memilih cara komunikasi yang berkesan.

3. Teori Kaunseling Keluarga Tingkah Laku dan Tingkah Laku Kognitif

Teori kaunseling keluarga tingkah laku dan tingkah laku kognitif telah memberi fokus
kepada terapi perkahwinan, rawatan ketidakfungsian seksual, latihan keibubapaan dan
Iain-lain. Terapi perkahwinan telah membantu pasangan suami isteri menjalankan fungsi
perkahwinan dengan lebih baik. Terdapat 4 komponen dalam terapi tersebut, iaitu:
a) Analisis tingkah laku mengenai tekanan yang dihadapi oleh pasangan,
berdasarkan temuduga, laporan soal-selidik dan pemerhatian tingkah laku;
b) Mewujudkan rasa positif yang bertimbal-balik, melalui teknik 'caring days'
dan kontrak;
c) Latihan kemahiran komunikasi, berlatih menggunakan kenyataan 'saya',
fokus kepada masalah kini dan berlatih memberi maklum balas yang positif
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 77

kepada pasangan;
d) Latihan menyelesaikan masalah, melengkapkan pasangan dengan kemahiran
menyelesaikan masalah yang lebih khusus terhadap apa yang mereka
perlukan, berunding dan membuat kontrak.

Rawatan ketidakfungsian seksual secara umumnya banyak memperlihatkan rawatan


terhadap mengurangkan aras kebimbangan dalam perlakuan seksual, pendidikan seks
termasuk penggunaan teknik-teknik seksual, latihan kemahiran dalam komunikasi dan
kaedah mengubah sikap dan perlakuan seksual.
Ringkasnya, kaunselor bukan sahaja memberi rawatan ke atas pengalaman lampau,
tetapi tumpuan juga diberikan kepada masalah kini dan akan datang, supaya dapat
mencegah pengulangan tingkah laku yang akan membangkitkan masalah dalam kalangan
ahli keluarga. Contohnya, teori kaunseling keluarga Bowen telah membantu klien dalam
masa lampau manakala teori kaunseling keluarga tingkah laku dan tingkah laku kognitif
membantunya dalam masalah kini atau akan datang. Di samping itu, teori kaunseling
keluarga eksperiensial digunakan untuk mengatasi masa lampau dan kini.
Namun perlu diingatkan bahawa keberkesanan proses kaunseling ini tidak
hams diletakkan sewenang-wenangnya sebagai tanggungjawab kaunselor seorang.
Keberkesanannya adalah sesuatu yang subjektif dan ianya memerlukan kerjasama
daripada kedua-dua pihak yang terlibat dalam sesuatu proses kaunseling iaitu kaunselor
dan klien. Perkara inilah yang perlu ditekankan secara lebih rasional kerana komitmen
klien untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi adalah amat penting.
Tanpa kesedaran, kefahaman dan inisiatif klien untuk melaksanakan sebarang bentuk
usaha penyelesaian sudah pastinya proses kaunseling tidak akan memberi sebarang
makna. Maka dengan ini wujudnya peranan kaunselor dalam membantu klien
mendapatkan kefahaman tentang diri dan situasi yang dialami.
Kerjasama antara kaunselor dan klien merupakan asas keberkesanan sesuatu sesi
kaunseling dalam meneapai matlamat kaunseling tersebut. Menerusi proses kaunseling,
kaunselor akan menggunakan kemahiran memerhati yang lebih sistematik, berfikir
dengan lebih mendalam dan menumpukan perhatian kepada maklumat-maklumat yang
disampaikan oleh klien. Dengan itu, kaunselor dapat memahami klien dan sekaligus
membolehkan klien memahami dirinya.

Kaunseling dalam Pembentukan Keluarga Bahagia

Sepertimana yang telah diperbincangkan sebelum ini, kaunseling mempunyai beberapa


matlamat yang dibina bagi setiap sesi kaunseling yang dijalankan. Sehubungan itu,
kaunseling dapat membantu pasangan suami isteri untuk menyedari tentang diri dan
pasangan serta konsep perkahwinan itu sendiri dengan lebih mendalam. Apabila mereka
menyedari semua itu, diyakini bahawa setiap klien yang mendapat celik akal akan
mula sedar betapa pentingnya perkahwinan dan mula mengambil langkah sesuai untuk
menguruskan konflik yang wujud selama ini.
Berikut merupakan perkara-perkara yang diteroka menerusi proses kaunseling dan
penelitian dari aspek Islam. Kesedaran tersebut boleh membantu klien dalam membentuk
keluarga bahagia. Antaranya, seperti:
1. Klien dibimbing untuk memahami tujuan perkahwinan ialah mencari
keredhaan
78 Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya

Allah. Naluri untuk berteman dan keinginan kepada anak-anak adalah kehendak
semulajadi yang telah diletakkan oleh Allah dalam diri setiap manusia yang normal.
Surah Al-Furqan ay at 74:
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami
sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang yang bertaqwa."
2. Membantu klien untuk menyedari bahawa perkahwinan dengan orang yang
dikasihi itu adalah suatu ketetapan dari Allah. Tanpa restu dan izin yang Maha
Berkuasa perkahwinan tidak mungkin akan terjadi walau bagaimana besar usaha
dan penat lelah yang telah dilakukan ke arahnya. Allah berfirman dalam surah
Al-An'am ayat 17:
"Jika Allah menimpakan satu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang
menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan
kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu."
3. Klien digalakkan untuk berfikir tentang hak-hak dan tanggungjawab tertentu yang
perlu ditunaikan baik oleh suami atau pun isteri. Di antara tanggungjawab suami
ialah melunaskan mas kahwin, memberi nafkah zahir dan batin, mendidik isteri
dan anak-anak serta berlaku baik terhadap mereka. Manakala tanggungjawab
isteri pula ialah mentaati suami dalam perkara yang tidak berlawanan dengan
syara', memelihara diri dari perkara yang mungkar, menjaga harta suami dan
menguruskan rumahtangga.
4. Klien dibantu untuk meneliti perihal keagamaan. Seorang mukmin, sama ada
lelaki dan perempuan mestilah meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada
segalanya. Firman Allah yang bermaksud:
"Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pemiagaan yang kamu khuatiri
kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu
cintai daripada Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalanNya, maka tunggulah
sampai Allah mendatangkan keputusanNya. Dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang fasik." [Surah At Taubah, 24] Maka dengan ini, klien akan
lebih memahami kedudukannya di sisi pasangan. Bagi suami, selepas ketaatan
kepada Allah dan RasulNya, ibu bapa jatuh tempat kedua kemudian barulah isteri
dan keluarga. Sementara bagi isteri, suami adalah tempat kedua selepas Allah dan
RasulNya. Kemudian itu barulah ibu bapa.
5. Klien diberi kekuatan untuk sedar akan hakikat hidup yang sebenarnya.
Kaunselor membantu klien untuk akur bahawa pasangannya adalah manusia
biasa yang tidak terkecuali daripada kelemahan dan kesilapan. Begitu juga
dengan dirinya. Oleh itu sekiranya pasangan melakukan kesilapan, janganlah
terlalu diperhitungkan. Klien digalakkan untuk mengamalkan sikap bertolak
ansur dan saling bermaafan antara suami dan isteri.
Masalah Pendidikan 2006, Universiti Malaya 79

Rumusan dan Kesimpulan

Rumahtangga dan keluarga adalah amanah dari Allah s.w.t. ke atas para suami dan ayah.
Dari itu ianya hendaklah dijaga, dipelihara dan diuruskan dengan sebaik-baiknya. Jangan
diabaikan jauh sekali untuk dikhianati. Begitu juga, keluarga bahagia dan diredhai Allah
tidak akan dapat dibentuk jika suami isteri tidak sama memainkan peranan ke arah
membentuk keluarga tersebut. Setiap suami isteri bertanggungjawab untuk melaksanakan
segala tugas dan tanggungjawabnya terhadap pasangan dan keluarga sebagaimana yang
digariskan oleh Islam.
Tegasnya, untuk mewujudkan sebuah perkahwinan yang bahagia dan diredhai Allah
itu, ianya hendaklah dibentuk dan diasaskan kepada nilai ajaran dan peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh Islam. Ianya tidak akan terbentuk melainkan dengan penghayatan
Islam sepenuhnya sebagai ad-Diin yang syumul serta cara hidup yang sempurna dalam erti
kata sebenar.
Pertelingkahan antara suami isteri adalah sesuatu yang biasa terjadi sebagaimana
lazim disebutkan "sedangkan lidah lagi tergigit." Maka apabila berlaku pergeseran
janganlah diperbesarkan. Kalau suami marah seeloknya isteri diam dan kalau isteri marah,
giliran suami pula diam. Walau bagaimanapun sesiapa yang marah ini perlulah ingat dan
bertanya "kenapa aku marah?" "Adakah pasangan aku telah melakukan mungkar yang
bertentangan dengan syariat Allah?" Jika tidak, nasihat yang baik adalah lebih berkesan.
Janganlah takut menghadapi dugaan dan ujian kerana rumahtangga yang diuji akan
membuatkannya lebih kukuh dan matang jika pasangan bijak mengendalikannya.
Sentiasalah berdoa kepada Allah agar mempermudahkan usaha kita dalam melayari
kehidupan berumahtangga.

Rujukan

Arbuckle, D. S. (1975). Counseling and psychotherapy: An existential humanistic view


(3rd ed.) Boston: Allyn & Bacon.
Cottle, W. C, & Downie, N. M. (1970). Preparation for counseling (2nd ed.). Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Dewan Bahasa (2005). Kamus dewan (Edisi ke-4). Kuala Lumpur: DBP. Ee Ah Meng.
(1999). Bimbingan dan kaunseling I. Shah Alam: Fajar Bakti.
Fauziah Mohamad. (1998). Kaunseling rumahtangga. Batu Caves, Selangor: Pustaka
Ilmi.
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (1998). Counseling today's families. Monterey, CA:
Brooks/Cole.
Haji Abd. Rahman Ahmad. (1989). Bimbingan dan kaunseling dari perspektif Islam.
Serdang, Selangor: Persatuan Siswazah Islam Universiti Pertanian Malaysia.
Kitab Suci Al-Quran. Klang: Book Centre.
Mat Saat Baki (1985). Asasperhubungan keluarga: Siri keluarga bahagia. Kuala Lumpur:
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
Suradi Salim. (1996). Bimbingan dan kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan.