Anda di halaman 1dari 12

BIMBINGAN DAN KAUNSELING (EDU

3107)

Intervensi Kaunseling Kanak -kanak

“Terapi Biblio”

PENSYARAH :
PN. SARINA BT MOHD YASSIN
AHLI KUMPULAN:
SITI AMALINA
SITI KHAIRIAH
YULISA IRNA
ZURIA SALMIZA
Definisi

Terapi ini melibatkan penggunaan buku-buku untuk


membantu individu menyelesaikan masalah.

Merupakan satu teknik menstruktur interaksi antara


kaunselor dengan klien.

Pemudahcara dengan klien berasaskan perkongsian


secara mutual dengan idea literatur yang dibaca.
Dalam konteks kaunseling kanak-kanak, kaunseling

biblioterapi adalah bacaan bahan penulisan yang

terbimbing bertujuan untuk memperoleh pemahaman

atau menyelesaikan masalah sejajar dengan keperluan

teraputik kanak-kanak (peroleh ilmu,luahkan perasaan

dan selesaikan masalah).

Ia juga dikenali sebagai “bimbingan melalui bacaan”.


Sejarah
Mula dikesan dari masa orang Yunani :

Terdapat sebuah papan kenyataan yang tergantung di pintu masuk


sebuah pusat sumber dengan kata-kata: “ Tempat Merawat Jiwa “.

(Zaccaria dan Moses dalam Nyystul,2003)

Diaplikasikan selepas Perang Dunia Kedua :

Anggota tentera yang cedera membaca dalam tempoh pemulihan.

Mempercepatkan pemulihan.
Konsep
Fleshman dan Fryrear (dalam Nystul,2003) menyatakan
bahawa konsep utama kaunseling biblioterapi berasal
daripada teori psikoanalisis Freud iaitu:
Unsur kesejagatan

Identifikasi

Catharsis

Celik akal

Penyelesaian masalah
Memupuk penilaian
dan refleksi kendiri
individu secara jujur
Menambahbaik
kefahaman tingkah
laku manusia dengan Melepaskan tekanan
motivasi emosi atau mental

Menunjukkan
kepada klien
Memupuk konsep terdapat pelbagai
kendiri positif
RASIONA cara bagi
individu L menyelesaikan
masalah yang
dihadapinya
Menolong individu
Menujukkan kepada
merancang tindakan
klien bukan dirinya
konstruktif untuk
sahaja yang
menyelesaikan
menghadapai masalah
masalah yang
tersebut
dihadapinya

Menimbulkan minat Menolong individu


terhadap peristiwa membincangkan
yang berlaku di masalah secara senang
sekeliling hati
RASIONA
L
Prosedur pelaksanaan

Mempunyai masa
Memotivasikan Membenarkan
yang cukup untuk
individu menyertai masa refleksi dan
membaca bahan
aktiviti pengenalan penilaian
berkaitan

Penutup
merangkumi Menyediakan masa
penilaian kaunselor tindakan susulan
dan penilaian klien
4 3 2 1
• Kesimpulannya ia • Terhibur dan • Kanak-kanak • Seorang kanak-kanak
bersedih atas
adalah proses kesunyian yang membaca atau pemergian kedua ibu
mengenal manusia dirasakan akan dibacakan dengan bapanya yang terlibat
melalui ekspresi berkurangan. cerita dan sesuatu dalam satu
dalam literatur dan bahan bacaan yang kemalangan. Kanak-
seni. menarik. kanak tersebut berasa
sangat kesunyian dan
tiada tempat
bergantung.
Contoh Situasi
Kebaikan & Kelemahan
Kebaikan Kelemahan

• Tidak boleh dijalankan kepada


• Bagus untuk individu yang
individu yang tidak boleh
tidak boleh ditegur/ cepat
membaca.
terasa, proses dalaman
• Lebih efektif kepada individu yang
secara tidak langsung.
lebih dewasa, lebih matang untuk
• Memupuk sikap membaca
memahami dan mengaplikasi apa
• Konsep ‘do it yourself’
yang dibaca.
Jenis Buku

Cerita pendek

Biografi

Buku bantu-kendiri

Cerita dongeng

Buku gambar
~ Sekian, terima kasih ~