TokohTokoh-Tokoh Wayang Raden Antasena

Tapi ing pewayangan zaman saiki. yaiku putra sulung Bimasena.RADEN ANTASENA Anantasena. lan sodara lain ibu saka Antareja dan Gatutkaca. Tokoh iki dikenal dadi putra bungsu Bimasena. Sawetawis katur versi Yogyakarta. para dalang Surakarta uwis biasa misah antara tokoh Antasena karo Antareja. utawa sering disingkat Antasena iku jeneng salah sawijining tokoh pewayangan kang ora kajupuk saka naskah Mahabharata. Ing pewayangan klasik versi Surakarta. . amargi asli ciptaan saking pujangga Jawa. Antasena iku jeneng lain saka Antareja. Antasena dan Antareja iku dua tokoh ingkang beda.

. Bima ninggalake Urangayu ing keadaan mbobot sak nalika Dewi Urangayu mseti mbalik ing nageri Amarta. Antasena lahir lan digedeake ing naungan ibu lan eyange. Antasena berhasil nemukake para Pandawa ing keadaan mati amarga disekap ing jero penjara wesi lan dkintirake ing segara. Amarga nggunakake Cupu Madusena pusaka warisan eyange. yaitu Pandawa nomor loro. Antasena berhasil nguripake Pandhawa maneh. Antasena lahir soko ibu kang jeneng Dewi Urangayu putri Batara Mintuna.AsalAsal-Usul Antasena iku putra bungsu Bimasena utawa Wrekodara. Tapi pas iku Bima lan sodara-sodaranne isih disekap karo sekutu Korawa sing jenenge sodaraGanggatrimuka raja Dasarsamodra. Banjur dewasa ia mangkat dateng Kerajaan Amarta kanggo nemoni bapak kandungne. Antasena uga berhasil mateni Ganggatrimuka.

Raden Antasena .

amblas ke dalam bumi. . Namun seolahhal ini justru menunjukkan kejujurannya di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. Ia mampu terbang. Kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. tapi teguh ing pendirian. basaDalam hal kesaktian. Dene Ngomong karo sapa bae. Raden Antasena selalu menggunakan bahasa ngoko sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama. Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti.Sifat lan Kesaktian Antasena digambarkake duwe watak polos lan lugu. serta menyelam di air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful