TokohTokoh-Tokoh Wayang Raden Antasena

Ing pewayangan klasik versi Surakarta. Tokoh iki dikenal dadi putra bungsu Bimasena. Tapi ing pewayangan zaman saiki. Antasena dan Antareja iku dua tokoh ingkang beda. lan sodara lain ibu saka Antareja dan Gatutkaca.RADEN ANTASENA Anantasena. Sawetawis katur versi Yogyakarta. para dalang Surakarta uwis biasa misah antara tokoh Antasena karo Antareja. Antasena iku jeneng lain saka Antareja. yaiku putra sulung Bimasena. utawa sering disingkat Antasena iku jeneng salah sawijining tokoh pewayangan kang ora kajupuk saka naskah Mahabharata. . amargi asli ciptaan saking pujangga Jawa.

yaitu Pandawa nomor loro. Antasena berhasil nemukake para Pandawa ing keadaan mati amarga disekap ing jero penjara wesi lan dkintirake ing segara.AsalAsal-Usul Antasena iku putra bungsu Bimasena utawa Wrekodara. Antasena lahir lan digedeake ing naungan ibu lan eyange. Bima ninggalake Urangayu ing keadaan mbobot sak nalika Dewi Urangayu mseti mbalik ing nageri Amarta. Banjur dewasa ia mangkat dateng Kerajaan Amarta kanggo nemoni bapak kandungne. Antasena berhasil nguripake Pandhawa maneh. . Antasena lahir soko ibu kang jeneng Dewi Urangayu putri Batara Mintuna. Tapi pas iku Bima lan sodara-sodaranne isih disekap karo sekutu Korawa sing jenenge sodaraGanggatrimuka raja Dasarsamodra. Antasena uga berhasil mateni Ganggatrimuka. Amarga nggunakake Cupu Madusena pusaka warisan eyange.

Raden Antasena .

tapi teguh ing pendirian. amblas ke dalam bumi. serta menyelam di air. Kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. . Dene Ngomong karo sapa bae. Namun seolahhal ini justru menunjukkan kejujurannya di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. Raden Antasena selalu menggunakan bahasa ngoko sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama. Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti. basaDalam hal kesaktian.Sifat lan Kesaktian Antasena digambarkake duwe watak polos lan lugu. Ia mampu terbang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful