TokohTokoh-Tokoh Wayang Raden Antasena

Sawetawis katur versi Yogyakarta. Tapi ing pewayangan zaman saiki. . Antasena dan Antareja iku dua tokoh ingkang beda. amargi asli ciptaan saking pujangga Jawa. lan sodara lain ibu saka Antareja dan Gatutkaca. Ing pewayangan klasik versi Surakarta.RADEN ANTASENA Anantasena. Antasena iku jeneng lain saka Antareja. para dalang Surakarta uwis biasa misah antara tokoh Antasena karo Antareja. utawa sering disingkat Antasena iku jeneng salah sawijining tokoh pewayangan kang ora kajupuk saka naskah Mahabharata. Tokoh iki dikenal dadi putra bungsu Bimasena. yaiku putra sulung Bimasena.

Tapi pas iku Bima lan sodara-sodaranne isih disekap karo sekutu Korawa sing jenenge sodaraGanggatrimuka raja Dasarsamodra. Amarga nggunakake Cupu Madusena pusaka warisan eyange. Antasena uga berhasil mateni Ganggatrimuka. Antasena lahir lan digedeake ing naungan ibu lan eyange. Antasena berhasil nemukake para Pandawa ing keadaan mati amarga disekap ing jero penjara wesi lan dkintirake ing segara. yaitu Pandawa nomor loro. .AsalAsal-Usul Antasena iku putra bungsu Bimasena utawa Wrekodara. Antasena lahir soko ibu kang jeneng Dewi Urangayu putri Batara Mintuna. Antasena berhasil nguripake Pandhawa maneh. Banjur dewasa ia mangkat dateng Kerajaan Amarta kanggo nemoni bapak kandungne. Bima ninggalake Urangayu ing keadaan mbobot sak nalika Dewi Urangayu mseti mbalik ing nageri Amarta.

Raden Antasena .

Sifat lan Kesaktian Antasena digambarkake duwe watak polos lan lugu. Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti. serta menyelam di air. tapi teguh ing pendirian. Ia mampu terbang. . Raden Antasena selalu menggunakan bahasa ngoko sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama. Namun seolahhal ini justru menunjukkan kejujurannya di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. amblas ke dalam bumi. Kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. basaDalam hal kesaktian. Dene Ngomong karo sapa bae.