TokohTokoh-Tokoh Wayang Raden Antasena

yaiku putra sulung Bimasena. para dalang Surakarta uwis biasa misah antara tokoh Antasena karo Antareja. Ing pewayangan klasik versi Surakarta. Tapi ing pewayangan zaman saiki. Tokoh iki dikenal dadi putra bungsu Bimasena. lan sodara lain ibu saka Antareja dan Gatutkaca. Antasena iku jeneng lain saka Antareja.RADEN ANTASENA Anantasena. utawa sering disingkat Antasena iku jeneng salah sawijining tokoh pewayangan kang ora kajupuk saka naskah Mahabharata. Sawetawis katur versi Yogyakarta. Antasena dan Antareja iku dua tokoh ingkang beda. . amargi asli ciptaan saking pujangga Jawa.

Banjur dewasa ia mangkat dateng Kerajaan Amarta kanggo nemoni bapak kandungne. Antasena lahir soko ibu kang jeneng Dewi Urangayu putri Batara Mintuna.AsalAsal-Usul Antasena iku putra bungsu Bimasena utawa Wrekodara. yaitu Pandawa nomor loro. Bima ninggalake Urangayu ing keadaan mbobot sak nalika Dewi Urangayu mseti mbalik ing nageri Amarta. Antasena lahir lan digedeake ing naungan ibu lan eyange. Antasena berhasil nguripake Pandhawa maneh. Tapi pas iku Bima lan sodara-sodaranne isih disekap karo sekutu Korawa sing jenenge sodaraGanggatrimuka raja Dasarsamodra. Antasena uga berhasil mateni Ganggatrimuka. Amarga nggunakake Cupu Madusena pusaka warisan eyange. . Antasena berhasil nemukake para Pandawa ing keadaan mati amarga disekap ing jero penjara wesi lan dkintirake ing segara.

Raden Antasena .

tapi teguh ing pendirian. Kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Dene Ngomong karo sapa bae. Namun seolahhal ini justru menunjukkan kejujurannya di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. Ia mampu terbang. basaDalam hal kesaktian. amblas ke dalam bumi. Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti. .Sifat lan Kesaktian Antasena digambarkake duwe watak polos lan lugu. Raden Antasena selalu menggunakan bahasa ngoko sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama. serta menyelam di air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful