Anda di halaman 1dari 1

ISU PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Berdasarkan Akta Pendidikan 1996 tadika perlu didaftarkan terlebih dahulu di bawah
akta ini, sekiranya terdapat sebarang tadika yang tidak mendaftarkannya di bawah akta ini ia di
anggap telah melakukan suatu kesalahn kerana telah melanggar akta ini.

Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan


menyenggara tadika, maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar, akan berpeluang
mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan
rendah.

Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana
tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.