Geguritan IBU DUDU WIDHADARI, NANGING KANUGRAHAN LELABUHAN SUCI

Nalika mendhung angendhanu Ana kala mangsane Ibu urip cecingkrangan Golek sandhang pangan ngupaya panguripan Tanpa rowang, santer lelabuhan Ing pangajab bisa nggayuh kaluhuran Nalika mendhung wus sumilak Titi wancine Ibu bisa gumuyu Sengkud makarya, olah jiwa raga sejajar priya Dadi cundhakane laku emansipasi Senadyan kebak pepalang ri bebondhotan Rawe-rawe rantas, malang-malang putung Nalika tawang wus kebak lintang Para Pinther asung piwulang Sedhulur .... Ibu dudu Widhadari, Nanging kanugrahan lelabuhan suci Kang wasis salin salaga, ngemban wasesa Nglunturake daya kepintheran ing kulawarga Tumus ing sanubari para putra Nglunturake nugraha welas asih ing bale wisma Gawe adhem, ayem, lan tentreme swasana Nglunturake ubarampe kawicaksanan lan pakormatan Marang sapepadhan titah bebrayan Ora bisa diselak-i .... Ibu dudu Widhadari, nanging kanugrahanlelabuhan suci Sugeng asung raharjane ³Dinten Ibu´ Ngaturaken agunging panuwun Mugi rahayu, jinangkung Gusti Ilahi Robbi.

Sutrisno, S.Pd. ( SMP Negeri 1 Rembang )

1

Dening : Sutrisno, S.Pd SMP Negeri 1 Rembang Jalan Gajah Mada No. 3 Rembang Kabupaten Rembang ( 59214 ) No.HP 085225742047

Sutrisno, S.Pd. ( SMP Negeri 1 Rembang )

2