P. 1
Tender Kenderaan Kastam

Tender Kenderaan Kastam

|Views: 1,388|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Affendy

More info:

Published by: Mohd Affendy on Feb 08, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos.00 tengahari daD 2. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /. 14. 23. 17. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan. Bagi pembida yang berjaya. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. 18. . 15 16. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. krona tertinggi daD ketiga tertinggi. 21 22. 24.00 tengahari. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9.30 petang hingga 4.00 petang. 20. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini. 19.00 pagi hingga 12. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia.

Melaka. Pahang. sebagai Deposit Tender. Perlis.. Nama Penuh Pembida / Syarikat No../ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). Negeri Sembilan.00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS . Telefon / HP / Fax : ……………………….. NO.BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. No. Lot dan No. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. LOT NO.. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender. / …………………………. Selangor. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender.Cawangan…………………………………………. Perak. Kedah.………………………………………………………. Johor. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No. Pulau Pinang. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. Bayaran Tunai. Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : .

Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. 05050 Alor Setar.Tel : 04-3972969 samb. NEGERI KELANTAN . Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Fax : 03-78057834 7. Jalan Kampong Pondok. Fax : 04-7751329 4. 15400 Kota Bharu. Jalan Perusahaan Perai. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. Jalan Pengkalan Chepa. PERLIS No. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Kompleks Kastam Negeri. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh. NEGERI SEMBILAN. Kompleks Pencegah Negeri.Tel : 04-9760251/9761421 No. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. Fax : 06-6793666 .L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. No. Plot 356 & 357. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. 37-39.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 01000 Kangar. No. Aras 4.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1. 16. Fax : 04-3977459 5. Tel : 03-78054805 No. 30100 Ipoh PERAK No. Fax : 04-9769264 3. WILAYAH PERSEKUTUAN K. Padang Bongor. Tel : 05-5272010 No. Tel : 06-6793700 No. Jalan SS 4B/13. KEDAH. Fax : 03-31769148 8.Razak. 13600 Perai. Petaling Jaya SELANGOR.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. No. Kelana Jaya 47301. No. Fax : 05-5266411/5284423 6. PULAU PINANG. 364 No. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.Tel : 04-7751212 No. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. Kompleks Kastam Negeri. Peti Surat 16. Wisma KDRM.

NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. 803000 Johor No. No. Fax : 06-2824832 10. Sepang. SELANGOR. Tel : 07-4355554 No. PAHANG. Fax : 07-4338480 11.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. Menara Kastam Johor. MELAKA. Kompleks Setor Pencegahan. Tel : 06-2846190 No. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 43800 Dengkil. 21100 Kuala Terengganu. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 80990 Johor Bahru. JOHOR No. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . Taman Harmoni 28700 Bentong. Larkin. Jalan Panji Alam. Tel : 07-2265666 No. Jalan Air Hitam. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. 75450 Ayer Keroh. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh.

Persiaran Sultan Abdul Hamid. 4. Petaling Jaya. 13600 Perai. Plot 356 & 357.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. 364 No. Fax : 04-3977459 5. 2. Tel : 05-6221119 No. Tel : 04-9222212 No. Wisma KDRM. 6. Fax: 04-9222278 4. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. 1. 06010 Bukit Kayu Hitam. Fax : 05-6228651 6. Jalan Kg. KEDAH No. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1.Fax 09-7447009 2.Tel: 09-7439252 No. 36000 Teluk Intan. Kelana Jaya 47301. SELANGOR No. Jalan Pengkalan Chepa. 5. Kompleks Kastam Negeri. No. Tel : 04-7751212 No. Jalan Perusahaan Perai. Tel : 03-78054805 No.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 05050 Alor Setar. No.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. No. Jalan Maharajalela. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ .1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22.Tel : 04-3972969 samb. Fax: 04-7751329 3. No. Pondok 01000 Kangar PERLIS.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. PERAK. Kelantan. KEDAH No. 1407F. PULAU PINANG. Fax: 04-9769264 3. Kota Bharu. 15400.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. 3. SS 6/3. Kompleks Pencegah Negeri.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Padang Bongor. Jln.

Fax : 06-2824832 10.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No. Tel : 07-2225666 10.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat.Tel :09 2201212 No. Tel : 06-2846190 No. SELANGOR. Fax : 03-31769148 8. 21100 Kuala Terengganu. 43800 Dengkil. Jalan Panji Alam. Tel : 07-4355554 11. PAHANG. Tel : 03-31792334 / 31792342 No.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. Taman Harmoni 28700 Bentong. NEGERI SEMBILAN. Sepang. 16. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . JOHOR. Tel : 06-6793700 No. No. No. 9.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. No. 13.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. MELAKA.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 10.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Kompleks Setor Pencegahan.Fax : 09-2234606 12. Fax : 06-6793666 9. 11. 8. 12.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. No. 75450 Ayer Keroh. 7. Jalan Air Hitam.

000. 9.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 8 MITSUBISHI GALANT 2.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU.000.0 DBR 5304 2003 / 2003 S. 11. 2003 / 2003 S. 1994 / 1994 S. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S. 2000 / 2000 S.000. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S.P. 1991 / 1991 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S.000. 17.P. 15. 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 110.000.P.P.000.00 22.P.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.000.P. PERLIS STOR ALOR SETAR. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S.600. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S. 50.P. 1990 / 1990 S.P. 53.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 25. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S.00 15.00 86.P. 25.000.00 10. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. KEDAH . PERLIS STOR (P) KANGAR.000. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S.00 20. 2003 / 2003 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1. 12 TOYOTA / COROLLA 1.00 3. 5.600. 2002 / 2002 S.000.200. PERLIS STOR (P) KANGAR.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 86.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.000.P.00 25. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.P.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.000.00 86.P. 64.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 56. 65.000. 2001 / 2001 S.P.P. 2000 / 2000 S.000. 44.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.P.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2003 / 2003 S. 7.000.000.00 STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.000.00 10.000.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S.

0 TOYOTA CORONA SAGA 1.P.00 1.00 1.00 10. 1992 / 1992 S.P. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.5GL WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN. 2002 / 2002 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 1993 / 1993 S. 1988 / 1988 S. 1995 / 1995 S. 1994 / 1994 S.000. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 2000 / 2000 S.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN. 2000 / 2000 S.P.5S GEN2 1.6AT PERDANA 2. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. PERAK STOR TELUK INTAN.00 65.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 8. 2002 / 2002 S.000.P. 1995 / 1995 S.000.000.000.5GL(M) WIRA AB 1. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 1997 / 1997 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 1.5GL WIRA 1.5I VOLVO SAGA 1. PERAK STOR TELUK INTAN. 1999 / 1999 S.000.P.P.00 1. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P.P. 1992 / 1992 S.000. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN. 2003 / 2003 S.000.00 2. 2001 / 2001 S.00 1. PERAK . DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1. 20.P.00 2.P.5GL WIRA 1.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1.P.00 500.000. 2002 / 2002 S.5GL(A) WIRA 1. 2001 / 2001 S.00 116.00 2.P. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.P.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S.00 800.000. 1991 / 1991 S.P.3GLI WIRA 1.000.000.00 1.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.00 500.P.P.3S WIRA 1.500. 2004 / 2004 S.00 1.P. 1989 / 1989 S. KEDAH STOR ALOR SETAR.000.00 1. 1984 / 1984 S.00 500. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.000.P.000. 1997 / 1997 S.00 7.P.P.00 STOR ALOR SETAR.000.P.5GLM WIRA 1.500.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.000.3GL(M) WIRA 1.

000. 2000 / 2000 S.000.00 1. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 1995 / 1995 S.P.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 1.P.000. 2003 / 2003 S.00 120.00 1.00 20. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1.00 8.00 15. 2003 / 2003 S. 2000 / 2000 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 2002 / 2002 S.00 70. SELANGOR . SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 1980 / 1980 S. 2005 / 2005 S. 2005 / 2005 S. 1998 / 1998 S.5GL(A) WIRA 1.00 104.000.00 88.000.00 56.000.P.P. 1999 / 1999 S.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.00 58. 1998 / 1998 S.00 20.000.000.000. 2004 / 2004 S.00 800.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000. 2003 / 2003 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 4.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. PERAK STOR TELUK INTAN.00 68. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.500. PERAK STOR TELUK INTAN. 2001 / 2001 S. 1990 / 1990 S. 2005 / 2005 S.P.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2001 / 2001 S.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 6. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.P.000.000.00 1. 2001 / 2001 S.00 50.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S.P.6(M) WIRA 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN. 1993 / 1993 S.000.00 5.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 72. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P.00 128.00 STOR TELUK INTAN. 1999 / 1999 S.000.00 60. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.P.P.000.00 3. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2.P.P.P.P.500. 1998 / 1998 S.P.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 2004 / 2004 S.000.00 15.5GLI(M) GEN2 1. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.

18. MITSUBUSHI GALLANT 2.000.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S.00 89 MELAKA SALOON 1.000.P. 1.P.000. MITSUBISHI LANCER 1. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S. 300. 3. 13.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.0 MBX 6711 2002 / 2002 S.P. 8.000.P.000. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.0 NCA 9484 1992 / 1992 S. MITSUBUSHI GALLANT 2.P. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S. 28. 39.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S.000.000.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2.P.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 24.P. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000. 35.000. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S. 95 TOYOTA COROLLA 1.000.000. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S. 2.000. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S.P. 1. 8. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 JOHOR .5 JMD 4050 1990 / 1990 S. 4.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 100 PROTON WIRA 1.P.P.P.P.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S. 15.000.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR. 28.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 4.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.P.P.800.P.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. MITSUBISHI GALLANT 2. 5. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S.500. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S. 19.000.P.600.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.000.0 MBX 6709 2002 / 2002 S.500.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM.P. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P. 48. 8.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 5.000.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 76.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.

000. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S.P.P.P.P.00 1. 1990 / 1990 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.500. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT. 15.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD .200.00 1.00 10.P.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S. 1.000.00 2.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S.000. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.000. 1994 / 1994 S.P.000.00 800. 1994 / 1994 S. 15.P.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.P. PROTON WAJA 1.P. 4. 1990 / 1990 S.00 JOHOR STOR (P) BENTONG. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 PAHANG STOR (P) BENTONG. TOYOTA COROLLA 1.000. 1. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 1998 / 1998 S.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL.000.P.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->