SISTEM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN MALAYSIA

SISTEM PEMILIHAN KERAJAAN MALAYSIA
y y y y y Pendahuluan Sistem Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya Proses Pilihan Raya Kawasan Pilihan Raya

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN MALAYSIA.
y Komponen Utama dalam system kerajaan Malaysia o Badan Perundangan (Legistative) o Badan Eksekutif (Executive) o Badan Kehakiman (Judical) y Struktur pemerintahan kerajaan Malaysia o YDPA o Perundangan,Eksekutif,Kehakiman o Parlimen ( Dewan Rakyat,Dewan Negara) o Perdana Menteri ( Jemaah Menteri,Jabatan) o Ketua Hakim ( Mahkamah Atasan,Mahkamah Rendah)