DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN Kadar Kemiskinan Mengikut Kaum & Kawasan (Semenanjung Malaysia) Tahun 1970

Tahun 1970 Melayu/ Bumiputera Cina India Bandar Luar bandar

Kadar Kemiskinan (Peratus) / Pendapatan Purata Keluarga Sebulan

64.8% 26.0% 39.2% 21.3% 58.7%

Perbandingan Kadar Kemiskinan Mengikut Kaum & Kawasan (Semenanjung Malaysia) Tahun 1970 dengan tahun 1990

Tahun

1970

1990

Bumiputera Cina India Bandar Luar bandar

64.8 26.0 39.2 21.3 58.7

20.8 5.7 8.0 7.3 19.3

DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN

DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN Kadar Kemiskinan Mengikut Kaum Tahun 2004

Tahun 2004 Melayu/ Bumiputera

Kadar Kemiskinan (Peratus)

8.3%

Cina India Bandar

0.6% 2.9% Bumiputera 4.1 % Cina 0.4 % India 2.4%

Luar bandar

Bumiputera 13.4 % Cina 2.3 % India 5.4

DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN Perbandingan insiden kemiskinan KSP-RMK9 (2007) dan RMK10 (2009)

Wilayah Semenanjung Sabah Sarawak Malaysia

KSP-RMK9 [%] RMK10 [%] Peratusan [+/-] 2.3 16.0 4.2 3.6 2.0 19.2 5.3 3.8 (-) 0.3 (+) 3.2 (+) 1.1 (+) 0.2

Iinsiden kemiskinan sebenarnya telah meningkat sebanyak 0.2 peratus dalam tempoh dua tahun 2007-2009. Jelas bahawa insiden kemiskinan di Sabah dan Sarawak telah meningkat sejak tahun 2007. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut? Apakahrakyat di Sabah dan Sarawak telah dipinggirkan dalam pelaksanaan program pembangunan membasmi kemiskinan? Dokumen RMK10 tidak memberi apa jua penjelasan mengenai peningkatan insiden kemiskinan tersebut. Isi rumah pendapatan rendah RMK10 menyatakan bahawa terdapat 2.4 juta isi rumah berpendapatan rendah dengan purata pendapatan bulanan RM1,440. Pembahagian isi rumah ialah 1,233,600 ataupun 51.4% di Bandar dan 1,166,400 ataupun 48.6% di Luar Bandar .

DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN Sasaran yang ditetapkan ialah untuk meningkatkan purata pendapatan 40 peratus isi rumah dari RM 1,440 pada 2009 ke RM2,300 pada 2015.??? Dalam perkara ini RMK10 membekalkan dua set data yang agak mengelirukan. Set data pertama adalah seperti jadual berikut: (RMKe10; ms.151) Isi rumah Miskin Tegar Miskin Berpendapatan Rendah Jumlah Peratusan Bilangan 1.8 7.6 90.6 100.0 43,200 182,400 2,174,400 2,400,000

Set data kedua mengenai kelas pendapatan yang dikira daripada Carta 4 (RMK10; ms.152) -3 menunjukkan profail yang berbeza. Kelas Pendapatan Isi Rumah [%] Bilangan isi rumah [RM/Sebulan] < 500 500-999 1,000-1,499 1,500-1,999 Jumlah 1.2 6.1 14.2 11.9 32.4 72,294 367,495 855,480 716,915 2,012,184

Isi rumah dalam kelas pendapatan <RM500 harus dikategorikan sebagai miskin tegar mengikut kriteria PGK separuh penggal yang digunapakai oleh kerajaan. Ini bermakna angka untuk miskin tegar seharusnya 72,294 isi rumah dan bukan 43,200 seperti yang dilaporkan. Berdasarkan PGK purata nasional RM800, sekurang kurangnya 80 peratus daripada isi ruma dalam h kelas RM500-999 harus diklasifikasikan sebagai miskin , iaitu 293,996 isi rumah berbanding dengan angka 182,400 yang dicatatkan. Tambahan pula, RMK10 tidak memberi data mengenai kadar kemiskinan atau isi rumah berpendapatan rendah mengikut kumpulan etnik atau mengikut negeri seperti yang dibuat oleh semua Rancangan Malaysia sejak RMK2 (1971-1975).

DATA KEMISKINAN KAUM DI MALAYSIA MENGIKUT TAHUN