Anda di halaman 1dari 51

E 1043

LITAR ELEKTRIK 1

PENSYARAH :
KHUZAINEY BINTI ISMAIL
TOPIK 5 :
PERINTANG
KANDUNGAN TOPIK

1. Definisi Perintang
2. Jenis-jenis perintang.
3. Kod warna perintang.
4. Rintangan dalam litar siri.
5. Rintangan dalam litar
selari.
OBJEKTIF PENGAJARAN
Di akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1. Menyatakan definisi perintang dengan
tepat.
2. Menyatakan 2 daripada 4 jenis
perintang dengan tepat.
3. Membaca nilai perintang berdasarkan
kod warna dengan betul.
4. Mengira rintangan jumlah dalam litar
siri dengan tepat.
5. Mengira rintangan jumlah dalam litar
Pengenalan
• Setiap peralatan elektronik
mengandungi pelbagai komponen.
• Komponen terbahagi kepada
komponen aktif dan komponen
pasif
• Komponen aktif : diod, LED,
transistor, Litar Bersepadu (IC)
• Komponen pasif : perintang,
kapasitor, induktor dan pengubah
Samb.
Gambar komponen elektronik
1. Definisi Perintang

Perintang adalah komponen


elektronik atau elektrik yang
mempunyai dua terminal yang
memberi rintangan tertentu
terhadap aliran arus dan
menghasilkan voltan susut antara
terminal tersebut sepertimana
dalam Hukum Ohm : R = V / I.
Gambarajah
Perintang
Binaan Dalaman
Perintang
Simbol Perintang
Unit & Simbol
Rintangan
Unit rintangan adalah Ohm.
Satu ohm merupakan nilai
pertentangan
perintang kepada aliran arus. Lebih
besar unit Ohm maka semakin
besar
pertentangannya terhadap arus dan
sebaliknya.
Samb.

Resistance in Ohms Unit Symbol

1 Ohm Ω

1,000 Kiloohm KΩ

1,000,000 Megaohm MΩ
Kegunaan Perintang
Menghadkan arus dalam litar atau
untuk
mendapatkan voltan susun
merentasnya.
- Jika nilai rintangan tinggi, arus
yang kecil dihadkan melaluinya.
- Jika nilai rintangan rendah, arus
yang besar boleh melaluinya.
Kesan apabila arus melalui
2. Jenis-Jenis Perintang
- Perintang merupakan satu
komponen pasif yang terdapat
dalam pelbagai jenis, bentuk dan
saiz.
- Jenis-jenis perintang adalah :-
a. Perintang tetap
b. Perintang boleh ubah
c. Perintang LDR (Light Diode
Resistor)
Perintang dan Simbol
a. Perintang Tetap
• Mempunyai nilai rintangan yang tetap
dan tidak boleh diubah atau berubah.
• Fungsi adalah mengawal dan

menetapkan arus elektrik.


• Jenis-jenis perintang tetap:-

iv. Perintang Komposisi Karbon.

v. Perintang Saput Karbon.

vi. Perintang Wayar Berlilit.

vii.Perintang Saput Logam Oksida.


Gambar Perintang Komposisi Karbon.
Gambar Perintang Saput Karbon
Gambar Perintang Wayar Berlilit.
Gambar Perintang Saput Logam
Oksida.
Aplikasi Litar
b. Perintang Boleh Ubah
• Mempunyai nilai yang boleh
diubah mengikut keperluan nilai
rintangan yang dikehendaki .
• Mempunyai trek karbon. Apabila
lengan diputarkan, sentuhan
logam mengenai karbon
menyusuri trek.
• Digunakan untuk mengubah arus
elektrik dan voltan. Contohnya
Gambar dan Binaan Dalaman
Perintang Boleh Ubah
c. Perintang Foto (LDR)
• Perintang yang dibina daripada
bahan fotoaliran (kadmium
salenoid dan kadmium sulfid).
• Nilai rintangan bergantung
kepada
cahaya yang diterima.
• Apabila gelap, rintangan sel
adalah tinggi. Semakin banyak
cahaya yang diterima,
Aplikasi Litar
Apabila cahaya rendah,
kerintangan LDR menjadi
tinggi. Ia menghalang arus
mengalir ke tapak transistor.
LED tidak menyala.

Apabila cahaya dikenakan


pada LDR, kerintangan LDR
menjadi tinggi dan terdapat
arus yang mengalir ke tapak
transistor menyebabkan LED
mengeluarkan cahaya.
d. Perintang Termistor
• Nilai rintangan berubah berkadar dengan
suhu.
ii. NTC (Negative Temperature Coefficient
Thermistor)
Apabila suhu meningkat, nilai rintangan
rendah.
iv. PTC (Positive Temperature Coefficient
Thermistor)
Apabila suhu meningkat melebihi ‘spesific
point’, nilai rintangan akan meningkat.
vi. CTR (Critical Temperature Resistor Thermistor)
Samb.
Aplikasi Litar
Apabila suhu rendah, kerintangan
termistor adalah tinggi maka LED
tidak menyala kerana tiada arus
mengalir ke tapak transistor

Apabila suhu tinggi, kerintangan


termistor menjadi rendah, maka
LED menyala kerana terdapat
arus mengalir melalui tapak
transistor.Perintang preset
digunakan untuk melaras
kerintangan dan menjadikan litar
samada kurang atau lebih sensitif.
3. Kod Warna Perintang
Cara Membaca Kod
Warna

• Terdapat kod warna berbentuk jalur


pada perintang karbon.
• Kod warna dibaca dari kiri ke kanan.
• Jalur pertama adalah untuk digit
pertama, jalur kedua adalah untuk
digit kedua, jalur ketiga adalah
pendarab dan jalur keempat adalah
Pengiraan Nilai Kod Warna
Perintang

Jalur pertama : Merah (2)


Jalur kedua : Merah (2)
Jalur ketiga : Kuning (4)
Jalur keempat : Emas (+ 5 %)
Cara kiraan :
Jalur 1 Jalur 2 Pendarab Toleransi

2 2 0000 +5 = 220000 ≈ 220 kΩ +


% 5%
Samb.

Jalur pertama : Coklat (1)


Jalur kedua : Hitam (0)
Jalur ketiga : Coklat (1)
Jalur keempat : Emas (+ 5 %)
Cara kiraan :
Jalur 1 Jalur 2 Pendarab Toleransi

1 0 0 +5 = 100 Ω + 5 %
%
Samb.

Jalur pertama : Merah (2)


Jalur kedua : Merah (2)
Jalur ketiga : Merah (2)
Jalur keempat : Emas (+ 5 %)
Cara kiraan :
Jalur •
1 Jalur 2 Pendarab Toleransi

2 2 00 +5 = 2200 ≈ 2.2 kΩ + 5
% %
Samb.

Jalur pertama : Merah (2)


Jalur kedua : Ungu (7)
Jalur ketiga : Merah (2)
Jalur keempat : Emas (+ 5 %)
Cara kiraan :
Jalur •
1 Jalur 2 Pendarab Toleransi

2 7 00 +5 = 2700 ≈ 2.7 kΩ + 5
% %
Samb.

Jalur pertama : Kuning (4)


Jalur kedua : Ungu (7)
Jalur ketiga : Kuning (4)
Jalur keempat : Emas (+ 5 %)
Cara kiraan :
Jalur •
1 Jalur 2 Pendarab Toleransi

4 7 0000 +5 = 470000 ≈ 470 kΩ +


% 5%
Latihan
Apakah nilai perintang berikut:-
4. Rintangan dalam litar
siri

• Susunan Perintang Dalam Litar Siri


Ciri-ciri litar siri

i. Arus yang mengalir melalui setiap


perintang adalah sama.
Ij = I1 = I2 = I3
iii. Jumlah voltan adalah bersamaan
dengan hasil tambah voltan setiap
perintang.
Vj = V1 + V2 + V3
iii. Jumlah rintangan adalah sama dengan
hasil tambah rintangan setiap
perintang.
Pengiraan rintangan jumlah
dalam litar siri

Total voltage is 9 + 1 + 16 + 4 = 30 V
Total resistance is 30 + 10 + 40 + 20 =
100 ohm
Latihan
Apakah nilai rintangan jumlah bagi litar berikut.
5. Rintangan dalam Litar
Selari

• Susunan perintang dalam litar


selari
Samb.

1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2

OR= R1 x R2
R1 +R2
Ciri-ciri litar selari

i. Arus adalah bersamaan dengan hasil


tambah arus bagi setiap cabang
lintasan
Ij = I1 + I2 + I3
iii. Voltan pada setiap perintang adalah
sama.
Vj = V1 = V2 = V3
iii. Jumlah rintangan
1 1_ 1 1
Pengiraan rintangan jumlah
dalam litar selari
Latihan
Apakah nilai rintangan jumlah bagi litar berikut.
Litar Siri Selari
Rumusan
i. Perintang memainkan peranan penting
dalam litar elektrik kerana ia menghadkan
arus dalam litar.
ii. Perintang terdapat dalam pelbagai bentuk
Saiz dan jenis antaranya perintang tetap,
perintang bolehubah, perintang foto dan
perintang termistor.
vi. Nilai perintang boleh diperolehi daripada
bacaan kod warna perintang.
vii. Rintangan boleh didapati dalam litar siri dan
litar selari.
Tugasan
Sila hantar pada 28/02/08 selewat-lewatnya jam 4 ptg.

Take home quiz


Sila hantar pada 22/02/08 selewat-lewatnya pada 4
ptg
Topik pengajaran akan datang

• Prinsip Asas Pemuat


- Definisi pemuat
- Kemuatan
- Tenaga elektrik dalam pemuat
- Kegunaan pemuat dalam litar
elektrik
- Faktor-faktor yang
mempengaruhi kemuatan
Buku Rujukan

1. Asas Litar Elektrik


David A. Bell
Terbitan UTM

5. Asas Arus Terus


Orla E. Loper & Edgar Tedsen
Terbitan DBP
Sabda Rasullulah ....

"Perumpamaan orang yang berilmu di atas


mukabumi ini ibarat bintang bergemerlapan yang
terang benderang disisi gugusan bintang dan
cakerawala yang lain yang menerangi kegelapan di
daratan dan lautan. Apabila bintang itu tidak
bergemerlapan hampir-hampir menyebabkan
manusia tersesat dan tersasar daripada
matlamatnya"