Lampiran A

PERMOHONAN UNTUK BERTUGAS DI LUAR PEJABAT
(Borang ini hendaklah diisi 2 salinan sebelum perjalanan dilakukan)

1 2 4

NAMA : ………………………………………………………………………………………………………………….……… JAWATAN : …………………………………………...….. TUGAS-TUGAS YANG AKAN DILAKUKAN a b TEMPAT : …………………………………………………………………………………………………………. PERIHAL TUGAS : ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. c TEMPOH : …………………………………………………………………………………………………………. 3 BAHAGIAN/UNIT : ……………………………………….

5

CARA PERJALANAN Kereta Sendiri Kenderaan Pejabat Kapalterbang Keretapi Kenderaan Awam

Menumpang kereta pegawai lain (Sila sebut nama dan tempat bertugas pegawai ini) …………...…………………………………………………………………. 6

Jika tidak menaiki keretapi/kapalterbang kerana menggunakan kereta sendiri, sila nyatakan sebabnya. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

7

Jika menggunakan kereta sendiri tuntutan yang akan dibuat ialah :Elaun hitungan batu Tarikh : …………..…….. Gantian tambang kapalterbang/keretapi …………………………………… (Tandatangan Pemohon)

PERAKUAN KETUA JABATAN
Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat seperti di atas adalah diluluskan/tidak diluluskan. Adalah disahkan pegawai ini perlu menggunakan kereta sendiri dan diperakukan bahawa beliau dibayar. Elaun hitungan batu Gantian tambang kapalterbang/keretapi ……………………………………. Tarikh : ………………… Gantian tambang terendah (Tandatangan Ketua Bahagian)
(Pegawai Atasan Yang Langsung)

Nama : ……………………………………….. Jawatan : …………………………………….. Cop Rasmi : ………………………………….

Sila tandakan ( √ ) pada petak yang berkenaan .

Penempahan dibuat melalui Pembantu Tadbir Waran. Kelantan. Hospital Kuala Krai. PERMOHONAN MENEMPAH TIKET PENERBANGAN (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) Nama Pegawai : …………………………………………………. Tujuan Perjalanan : ………………………………………………………………………………………………………… No... Permohonan tidak diluluskan / diluluskan. Tandatangan Pembantu Tadbir Vot Tarikh WPPUA : …………………………………………. Ke ………………………………… No. Untuk dihubungi : ……………………………………… Tarikh : …………………………………. Tarikh : ……………………………………………………. Jumlah Kena dibayar : …………………………………… .. No. Tel... Penerbangan : ……………. Perjalanan Dari : …………………………….. Tarikh / Masa yang dikehendaki Ext : …………………………………………… Hadir di tempat bertugas rasmi ……………………………. ………………………………………………………………………… Pengarah Hospital.. Perjalanan Dari : ……………………………. ………………………………………………… Tandatangan Pemohon ( Cop Jawatan ) Telah disahkan bahawa pegawai ini akan menjalankan tugas rasmi dengan menaiki kapalterbang.. Penerbangan : ……………. Rumah : …………………………….Pengarah. Gaji Bulanan : ……………………………………………..………………… Kelas Penerbangan : …………… ( Seperti tercatit di Kad Pengenalan / Passport ) Jawatan : …………………………………………………. Ke ………………………………… No. Tarikh Perjalanan Pergi : ……………………………………………… Masa : ………………………………………… Tarikh Perjalanan Balik : ……………………………………………… Masa : ………………………………………… Perjalanan Dari : …………………………….. ………………………………………………….. Hospital Kuala Krai ( Cop Nama & Jawatan ) Tanggungan ini telah dicatitkan dalam Buku Vot Berkenaan Waran Perjalanan Udara Waran No : …………………. Pejabat : ……………………………. 18000 Kuala Krai... Penerbangan : ……………. Penerbangan : ……………. Tel. Perjalanan Dari : ……………………………. Ke ………………………………… No. Ke ………………………………… No..

.

Lampiran A PERMOHONAN UNTUK BERTUGAS DI LUAR PEJABAT (Borang ini hendaklah diisi 2 salinan sebelum perjalanan dilakukan) 1 2 4 NAMA : JAWATAN : ' 3 BAHAGIAN/UNIT : TUGAS-TUGAS YANG AKAN DILAKUKAN a b TEMPAT : PERIHAL TUGAS : c 5 TEMPOH : CARA PERJALANAN Kereta Sendiri Kenderaan Pejabat Keretapi Kenderaan Awam Menumpang kereta pegawai lain (Sila sebut nama dan tempat bertugas pegawai ini) 6 Jika tidak menaiki keretapi/kapalterbang kerana menggunakan kereta sendiri. Elaun hitungan batu Gantian tambang kapalterbang/keretapi Tarikh : ' Gantian tambang terendah (Tandatangan Ketua Bahagian) (Pegawai Atasan Yang Langsung) . 7 Jika menggunakan kereta sendiri tuntutan yang akan dibuat ialah :Elaun hitungan batu Tarikh : (Tandatangan Pemohon) Gantian tambang kapalterbang/keretapi PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat seperti di atas adalah diluluskan/tidak diluluskan. Adalah disahkan pegawai ini perlu menggunakan kereta sendiri dan diperakukan bahawa beliau dibayar. sila nyatakan sebabnya.

Sila tandakan ( √ ) pada petak yang berkenaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful