RUMAH KERAJAAN

Maksud Rumah Kerajaan 
Rumah yang dibina sendiri oleh pihak Kerajaan atau yang dibeli daripada pemaju yang mempunyai piawaian yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Rumah yang dibina tersebut mempunyai kemudahan asas yang sempurna seperti bekalan air bersih, elektrik, sistem kumbahan dan pembentungan najis dan mempunyai jalan masuk. Rumah itu dibina atau diperolehi melalui peruntukan Kerajaan yang diperuntukkan melalui sesebuah Jabatan atau Kementerian.

termasuk Ketua Setiausaha Negara. (Rumah Khas Jawatan) ii) Pegawai-pegawai lain yang disediakan rumah kerana jawatan mereka. kepada pegawai-pegawai berikut :i) Pegawai-pegawai Tingkatan Utama. . Khas Jabatan) tinggal (Rumah Samb«.PENYEDIAAN RUMAH KERAJAAN Kerajaan menyediakan rumah-rumah kediaman.. (Rumah Khas Jawatan) iii) Pegawai-pegawai yang dikehendaki berhampiran dengan tempat kerja mereka.

(Rumah Biasa Kerajaan) v) Pegawai-pegawai yang ditempatkan bekerja di kedutaan atau pejabat-pejabat Kerajaan Malaysia di seberang laut. (Rumah Kediaman Luar Negeri) .PENYEDIAAN RUMAH KERAJAAN iv) Pegawai-pegawai yang ditempatkan bekerja di kawasan-kawasan terperincil di mana rumah-rumah persendirian yang sesuai untuk disewa tidak diperolehi.

PERATURAN Memperuntukan Rumah Dan Berkongsi Rumah Mengosongkan Rumah Menarik Balik Peruntukan Rumah Dilarang Meminda Rumah Dilarang Menyewakan Rumah Dilarang Menternak Binatang Menjaga Kebersihan Melaporkan Kerosakan .

termasuk rumah yang disewa oleh Kerajaan di Malaysia atau di seberang laut hendaklah membayar sewa mengikut kadar yang ditetapkan. melainkan pegawai-pegawai yang dikecualikan Samb«..KADAR SEWA Pegawai Kerajaan yang menduduki rumah Kerajaan. .

J Sewa (RM) 650 500 350 350 200 150 150 100 45 20/10/10 . I.KADAR SEWA Gred Utama µB¶/Gred Khas µB¶ dan ke atas Utama µC¶/Gred Khas µC¶ 53 dan 54 47 hingga 52 41 hingga 46 31 hingga 40 27 hingga 30 21 hingga 26 13 hingga 20 1 hingga 12 Kelas Rumah A B C/B (B sekiranya ada kekosongan) C D/C (C sekiranya ada kekosongan) E/D (D sekiranya ada kekosongan) E F/E (E sekiranya ada kekosongan) G H.

2 TAHUN 1996 Pegawai yang diberi kemudahan rumah Kerajaan (termasuk Mes/Asrama) tidak diberi ITP dan tidak dikenakan bayaran sewa. Samb«. PERKHIDMATAN BIL. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan melebihi kelas kelayakan pegawai atas permintaan sendiri. .PELAKSANAAN PEK. dan dikenakan sewa lebih daripada kelayakan ITP pegawai. pegawai hendaklah membayar perbezaan kadar sewa tersebut..

 Guru-guru di sekolah mubaligh yang menduduki rumah yang disediakan oleh Lembaga Sekolah dengan dikenakan bayaran sewa. mereka juga tidak diberi ITP dan tidak dikenakan sewa. . maka pegawai yang diperuntukkan rumah atas namanya adalah tidak diberi ITP dan tidak dikenakan sewa. guru-guru berkenaan layak diberi ITP kerana rumah tersebut bukan rumah Kerajaan. Suami/isteri pegawai Kerajaan yang menduduki rumah Kerajaan. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan secara berkongsi.

11 TAHUN 2002 BAYARAN PERUMAHAN KHAS Bayaran Perumahan Khas Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada kelayakan ITP pegawai diberi kepada pegawai yang menduduki :a. Rumah Khas Jabatan (Ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Kementerian) b. Rumah Khas Jawatan (Ditetapkan oleh Kementerian) c. PERKHIDMATAN BIL. Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan (Ditetapkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. 1/2001) .PELAKSANAAN PEK.

15 Bab µE¶. Pegawai tidak dibayar ITP dan tidak dikenakan sewa mengikut P. Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jawatan atau Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan. c. Syarat Bayaran a. tetapi tidak mendudukinya. tetapi tidak mendudukinya. pegawai tidak layak Bayaran Perumahan Khas serta ITP.A. b. Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jabatan. . Samb«. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan tidak menyewakan rumah sendiri. d. pegawai tidak layak Bayaran Perumahan Khas serta ITP..

b. walaupun sewa tidak dikenakan kepada pegawai yang menduduki rumah Kerajaan. Perkhidmatan Tentera.. : Jabatan Akauntan Negara Samb«. Penjara dan Unit Pencegah Penyeludupan adalah tidak layak bayaran ini. Pegawai yang diperuntukkan (mendiami) Rumah Biasa Kerajaan (atas sebab pilihan sendiri) ITP Dicatatkan Dalam Penyata Gaji ITP hendaklah dicatatkan dalam penyata gaji dan dikontra dengan kadar sewa bagi merekodkan hasil Kerajaan. Ruj. Pegawai Yang Tidak Layak a. . Bomba. Polis.

Contohnya ITP melebihi kadar sewa rumah Kelas Rumah Sewa Rumah ITP Slip Gaji Kod Pendapatan ITP ± RM350 C RM350 sebulan RM700 sebulan (Gred 52) Sewa kuarters Putrajaya 1065 Potongan Bayaran Sewa Rumah ± RM350 .

Kawasan lain RM300 sebulan RM200 sebulan RM100 sebulan . layak diberikan Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% daripada kelayakan pegawai yang tidak diperuntukkan rumah Kerajaan. 7 TAHUN 2006 PEMANJANGAN BANTUAN SARA HIDUP Pemanjangan Bantuan Sara Hidup Pegawai Kerajaan yang diperuntukkan Rumah Kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat kerja. Kawasan A b. Kawasan B c. a.PELAKSANAAN SURAT PEK. PERKHIDMATAN BIL.

2 TAHUN 2008 MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN / PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN Pegawai yang menduduki Rumah Biasa Kerajaan.PELAKSANAAN PEK. 13 TAHUN 2007 / SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. PERKHIDMATAN BIL. . bertugas dan memiliki rumah sendiri melalui pembiayaan Skim Pinjaman/Pembiayaan Rumah Kerajaan dalam kawasan lingkungan 25 kilometer dikehendaki mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan.

Bangunan Sultan Abd. . Kawasan Lingkungan 25 kilometer adalah ditetapkan daripada bangunan kekal / mercu tanda :- i. Kompleks Kediaman Kakitangan Awam Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur bagi Nilai. Imigresen dan Kuarantin bagi Gelang Patah. iii. Bangunan Dewan Serbaguna. Bangunan Dewan Serbaguna. Samb«. Johor. Kompleks Kediaman Kakitangan Awam di Kompleks Kastam. ii. dan iv. Bangunan Perdana Putra bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya. Samad bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Petaling Jaya.. Negeri Sembilan.

Samb«. Jika pegawai masih menduduki rumah tersebut selepas tarikh 1 April 2008. pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008. Jika pegawai masih menduduki rumah tersebut selepas tarikh 1 April 2008.. . Pegawai yang masih menduduki rumah Biasa Kerajaan pada atau selepas 1 September 2007 sehingga 1 April 2008 adalah dikecualikan daripada dikenakan sewa dua kali ganda. pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008. Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan di Putrajaya pada 1 Januari 2002 sehingga 1 April 2008 adalah dikecualikan daripada dikenakan sewa dua kali ganda.

Sekiranya pegawai masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas tempoh tersebut. hendaklah mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan dalam tempoh 45 hari dari tarikh CF dan kunci rumah diterima oleh pegawai. . Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan di Putrajaya pada 1 April 2008 kerana rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman Kerajaan masih belum siap. pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful