RUMAH KERAJAAN

Maksud Rumah Kerajaan 
Rumah yang dibina sendiri oleh pihak Kerajaan atau yang dibeli daripada pemaju yang mempunyai piawaian yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Rumah yang dibina tersebut mempunyai kemudahan asas yang sempurna seperti bekalan air bersih, elektrik, sistem kumbahan dan pembentungan najis dan mempunyai jalan masuk. Rumah itu dibina atau diperolehi melalui peruntukan Kerajaan yang diperuntukkan melalui sesebuah Jabatan atau Kementerian.

PENYEDIAAN RUMAH KERAJAAN Kerajaan menyediakan rumah-rumah kediaman.. (Rumah Khas Jawatan) iii) Pegawai-pegawai yang dikehendaki berhampiran dengan tempat kerja mereka. Khas Jabatan) tinggal (Rumah Samb«. kepada pegawai-pegawai berikut :i) Pegawai-pegawai Tingkatan Utama. (Rumah Khas Jawatan) ii) Pegawai-pegawai lain yang disediakan rumah kerana jawatan mereka. . termasuk Ketua Setiausaha Negara.

(Rumah Kediaman Luar Negeri) .PENYEDIAAN RUMAH KERAJAAN iv) Pegawai-pegawai yang ditempatkan bekerja di kawasan-kawasan terperincil di mana rumah-rumah persendirian yang sesuai untuk disewa tidak diperolehi. (Rumah Biasa Kerajaan) v) Pegawai-pegawai yang ditempatkan bekerja di kedutaan atau pejabat-pejabat Kerajaan Malaysia di seberang laut.

PERATURAN Memperuntukan Rumah Dan Berkongsi Rumah Mengosongkan Rumah Menarik Balik Peruntukan Rumah Dilarang Meminda Rumah Dilarang Menyewakan Rumah Dilarang Menternak Binatang Menjaga Kebersihan Melaporkan Kerosakan .

termasuk rumah yang disewa oleh Kerajaan di Malaysia atau di seberang laut hendaklah membayar sewa mengikut kadar yang ditetapkan.KADAR SEWA Pegawai Kerajaan yang menduduki rumah Kerajaan. melainkan pegawai-pegawai yang dikecualikan Samb«. ..

KADAR SEWA Gred Utama µB¶/Gred Khas µB¶ dan ke atas Utama µC¶/Gred Khas µC¶ 53 dan 54 47 hingga 52 41 hingga 46 31 hingga 40 27 hingga 30 21 hingga 26 13 hingga 20 1 hingga 12 Kelas Rumah A B C/B (B sekiranya ada kekosongan) C D/C (C sekiranya ada kekosongan) E/D (D sekiranya ada kekosongan) E F/E (E sekiranya ada kekosongan) G H. J Sewa (RM) 650 500 350 350 200 150 150 100 45 20/10/10 . I.

2 TAHUN 1996 Pegawai yang diberi kemudahan rumah Kerajaan (termasuk Mes/Asrama) tidak diberi ITP dan tidak dikenakan bayaran sewa. dan dikenakan sewa lebih daripada kelayakan ITP pegawai. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan melebihi kelas kelayakan pegawai atas permintaan sendiri.PELAKSANAAN PEK. . pegawai hendaklah membayar perbezaan kadar sewa tersebut. PERKHIDMATAN BIL. Samb«..

. maka pegawai yang diperuntukkan rumah atas namanya adalah tidak diberi ITP dan tidak dikenakan sewa. Suami/isteri pegawai Kerajaan yang menduduki rumah Kerajaan. Guru-guru di sekolah mubaligh yang menduduki rumah yang disediakan oleh Lembaga Sekolah dengan dikenakan bayaran sewa. guru-guru berkenaan layak diberi ITP kerana rumah tersebut bukan rumah Kerajaan. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan secara berkongsi. mereka juga tidak diberi ITP dan tidak dikenakan sewa.

11 TAHUN 2002 BAYARAN PERUMAHAN KHAS Bayaran Perumahan Khas Bayaran Perumahan Khas sebanyak 50% daripada kelayakan ITP pegawai diberi kepada pegawai yang menduduki :a. Rumah Khas Jawatan (Ditetapkan oleh Kementerian) c. Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan (Ditetapkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Rumah Khas Jabatan (Ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Kementerian) b.PELAKSANAAN PEK. 1/2001) . PERKHIDMATAN BIL.

. tetapi tidak mendudukinya. d..A. Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jabatan. Syarat Bayaran a. Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas Jawatan atau Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan. tetapi tidak mendudukinya. c. Pegawai tidak dibayar ITP dan tidak dikenakan sewa mengikut P. pegawai tidak layak Bayaran Perumahan Khas serta ITP. Samb«. 15 Bab µE¶. b. Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan tidak menyewakan rumah sendiri. pegawai tidak layak Bayaran Perumahan Khas serta ITP.

Penjara dan Unit Pencegah Penyeludupan adalah tidak layak bayaran ini. Ruj. Bomba. Perkhidmatan Tentera. Pegawai Yang Tidak Layak a. Polis.. walaupun sewa tidak dikenakan kepada pegawai yang menduduki rumah Kerajaan. Pegawai yang diperuntukkan (mendiami) Rumah Biasa Kerajaan (atas sebab pilihan sendiri) ITP Dicatatkan Dalam Penyata Gaji ITP hendaklah dicatatkan dalam penyata gaji dan dikontra dengan kadar sewa bagi merekodkan hasil Kerajaan. . b. : Jabatan Akauntan Negara Samb«.

Contohnya ITP melebihi kadar sewa rumah Kelas Rumah Sewa Rumah ITP Slip Gaji Kod Pendapatan ITP ± RM350 C RM350 sebulan RM700 sebulan (Gred 52) Sewa kuarters Putrajaya 1065 Potongan Bayaran Sewa Rumah ± RM350 .

PERKHIDMATAN BIL. Kawasan A b. a. Kawasan lain RM300 sebulan RM200 sebulan RM100 sebulan . layak diberikan Bantuan Sara Hidup sebanyak 50% daripada kelayakan pegawai yang tidak diperuntukkan rumah Kerajaan. Kawasan B c.PELAKSANAAN SURAT PEK. 7 TAHUN 2006 PEMANJANGAN BANTUAN SARA HIDUP Pemanjangan Bantuan Sara Hidup Pegawai Kerajaan yang diperuntukkan Rumah Kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat kerja.

PELAKSANAAN PEK. 2 TAHUN 2008 MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN / PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN Pegawai yang menduduki Rumah Biasa Kerajaan. . bertugas dan memiliki rumah sendiri melalui pembiayaan Skim Pinjaman/Pembiayaan Rumah Kerajaan dalam kawasan lingkungan 25 kilometer dikehendaki mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan. PERKHIDMATAN BIL. 13 TAHUN 2007 / SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

Samb«.. Samad bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Negeri Sembilan. Bangunan Sultan Abd. dan iv. Kompleks Kediaman Kakitangan Awam di Kompleks Kastam. Bangunan Dewan Serbaguna. Bangunan Dewan Serbaguna. ii. Kawasan Lingkungan 25 kilometer adalah ditetapkan daripada bangunan kekal / mercu tanda :- i. . Imigresen dan Kuarantin bagi Gelang Patah. iii. Bangunan Perdana Putra bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya. Johor. Kompleks Kediaman Kakitangan Awam Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur bagi Nilai.

. Jika pegawai masih menduduki rumah tersebut selepas tarikh 1 April 2008. pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008. Pegawai yang masih menduduki rumah Biasa Kerajaan pada atau selepas 1 September 2007 sehingga 1 April 2008 adalah dikecualikan daripada dikenakan sewa dua kali ganda. Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan di Putrajaya pada 1 Januari 2002 sehingga 1 April 2008 adalah dikecualikan daripada dikenakan sewa dua kali ganda. Jika pegawai masih menduduki rumah tersebut selepas tarikh 1 April 2008. . Samb«. pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008.

pegawai akan dikenakan sewa dua kali ganda. Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan di Putrajaya pada 1 April 2008 kerana rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman Kerajaan masih belum siap. . hendaklah mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan dalam tempoh 45 hari dari tarikh CF dan kunci rumah diterima oleh pegawai. Sekiranya pegawai masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas tempoh tersebut.

SEKIAN. TERIMA KASIH .