Anda di halaman 1dari 1

Latihan Amali Terapi Pertuturan/ ( PISMP PK SEM 5/ 2011)

Terapi pertuturan merupakan pemulihan yang dapat membantu seseorang memperbaiki


kebolehannya berkomunikasi, ini termasuklah pertuturan, iaitu bagaimana bunyi dibentuk
dan bahasa yang melibatkan pemahaman dan pemilihan perkataan yang
sesuai.Rasionalnya terapi ini dilaksanakan adalah sebagai persediaan murid untuk belajar
yang merangkumi pelbagai aspek psikomotor, kognitif,emosi dan sosial.

Secara kumpulan (5) anda dikehendaki merancang dan melaksanakan satu sesi terapi
melalui aktiviti Terapi Pertuturan berdasarkan kepada tugasan yang diberi.

1) Pilih seorang pelajar dan nyatakan profil pelajar tersebut ( kategori pelajar
berkeperluan khas, umur, jantina, kesukaran yang dihadapi dan sebagainya)

2) Menyediakan satu rancangan aktiviti yang mengandungi gambar rajah/ ilustrasi aktiviti
dan peralatan yang akan digunakan.

3) Jelaskan spesifikasi peralatan yang telah dipilh dan akan digunakan ( spt. nama,
ukuran, cara penggunaan dsb.)

4) Objektif aktiviti yang dirancang dan tempoh masa pelaksanaan.

5) Kepentingan terapi kepada kanak-kanak pendidikan khas

6) Sediakan satu laporan bergambar pelaksanaan aktiviti terapi tersebut.

7) Refleksi secara individu TIDAK melebihi satu muka surat.

- Terapi pertuturan latihan kawalan pernafasan (sesi individu/kumpulan)

- Terapi pertuturan latihan menyebut huruf dengan betul (sesi individu)

- Latihan yang melibatkan aktiviti terapi pertuturan dengan alatan dan tanpa alatan.

-Senaraikan aktiviti mudah yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pertuturan.

- Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan terapi pertuturan