JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

NEGERI SABAH
LAMPIRAN C1

SIJIL PENGILANG – MEMBEKAL / MEMASANG
NO. RUJUKAN : ………………………….

ALAMAT PENGILANG :…………………………………….

NO. SIRI

:…………………………..

…………………………………………………………………

TARIKH

:…………………………..

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

LOKASI / PERIMIS
PROJEK

:……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

NO. RUJUKAN JABATAN :…………………………………………………………………………………………..

KEPADA : KETUA PENGARAH,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
LEBOH WAWSAN, PRESINT 7,
62250 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………)
Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu
Alat-alat

Bahan-bahan

Sistem

No. Siri
Perakuan
Bomba

Bagi premis di atas telah dibekalkan / dan dipasang mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
No………………………………………………………………..dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan
Penyelamat Malaysia.
Nama

:…………………………………………………………………………………………….

No. Kad Pengenalan

:…………………………………………………………………………………………….

Tandatangan orang yang
berkelayakan

:…………………………………………………………………………………………….

www.bombasabah.gov.my/syhrin

bombasabah.dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan Penyelamat Malaysia. PRESINT 7.. No. (U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………) Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu Roller Shutter Alat-alat Bahan-bahan Sistem No. No………………………………………………………………..JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH LAMPIRAN C2 SIJIL PEMBEKAL NO. www. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA.. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… LOKASI / PERIMIS PROJEK :……………………………………………………………………………………………………….. MALAYSIA. LEBOH WAWSAN. ………………………………………………………………… TARIKH :…………………………. 62250 PUTRAJAYA. RUJUKAN JABATAN :…………………………………………………………………………………………. Nama :……………………………………………………………………………………………. ALAMAT PENGILANG :……………………………………. NO. NO. ………………………………………………………………………………………………………. KEPADA : KETUA PENGARAH.my/syhrin . Kad Pengenalan :……………………………………………………………………………………………. SIRI :…………………………. Tandatangan orang yang berkelayakan :…………………………………………………………………………………………….gov. Siri Perakuan Bomba Bagi premis di atas telah dibekalkan / dan dipasang mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. RUJUKAN : …………………………..

Kad Pengenalan :……………………………………………………………………………………………. PRESINT 7. KEPADA : KETUA PENGARAH.. NO.JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH LAMPIRAN C3 SIJIL PENGAWASAN NO..bombasabah. RUJUKAN : ………………………….my/syhrin . ………………………………………………………………………………………………………. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. Nama :……………………………………………………………………………………………. LEBOH WAWSAN. NO. 62250 PUTRAJAYA. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… LOKASI / PERIMIS PROJEK :………………………………………………………………………………………………………. RUJUKAN JABATAN :…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… TARIKH :…………………………. www. Siri Perakuan Bomba Bagi premis di atas telah dijalankan / diawasi oleh saya / agent yang berhak / penyelia dan mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia No………………………………………………………………. MALAYSIA.. No...dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan Penyelamat Malaysia serta tanggungjawab di atas pemasangan tersebut. SIRI :…………………………. ALAMAT PENGILANG :…………………………………….gov. Tandatangan orang yang berkelayakan :……………………………………………………………………………………………. (U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………) Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu Roller Shutter Alat-alat Bahan-bahan Sistem No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful