JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

NEGERI SABAH
LAMPIRAN C1

SIJIL PENGILANG – MEMBEKAL / MEMASANG
NO. RUJUKAN : ………………………….

ALAMAT PENGILANG :…………………………………….

NO. SIRI

:…………………………..

…………………………………………………………………

TARIKH

:…………………………..

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

LOKASI / PERIMIS
PROJEK

:……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

NO. RUJUKAN JABATAN :…………………………………………………………………………………………..

KEPADA : KETUA PENGARAH,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
LEBOH WAWSAN, PRESINT 7,
62250 PUTRAJAYA, MALAYSIA.
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………)
Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu
Alat-alat

Bahan-bahan

Sistem

No. Siri
Perakuan
Bomba

Bagi premis di atas telah dibekalkan / dan dipasang mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
No………………………………………………………………..dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan
Penyelamat Malaysia.
Nama

:…………………………………………………………………………………………….

No. Kad Pengenalan

:…………………………………………………………………………………………….

Tandatangan orang yang
berkelayakan

:…………………………………………………………………………………………….

www.bombasabah.gov.my/syhrin

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… LOKASI / PERIMIS PROJEK :……………………………………………………………………………………………………….gov. MALAYSIA. LEBOH WAWSAN. (U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………) Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu Roller Shutter Alat-alat Bahan-bahan Sistem No. NO. NO.my/syhrin . PRESINT 7. RUJUKAN : …………………………. ………………………………………………………………… TARIKH :………………………….. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. SIRI :…………………………. www. No……………………………………………………………….. 62250 PUTRAJAYA.JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH LAMPIRAN C2 SIJIL PEMBEKAL NO..bombasabah. Nama :……………………………………………………………………………………………. Tandatangan orang yang berkelayakan :……………………………………………………………………………………………. Siri Perakuan Bomba Bagi premis di atas telah dibekalkan / dan dipasang mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. KEPADA : KETUA PENGARAH. No.. ……………………………………………………………………………………………………….. ALAMAT PENGILANG :…………………………………….dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan Penyelamat Malaysia. RUJUKAN JABATAN :…………………………………………………………………………………………. Kad Pengenalan :…………………………………………………………………………………………….

62250 PUTRAJAYA.. KEPADA : KETUA PENGARAH. MALAYSIA..dan kehendak – kehendak lain Jabatan BOmba dan Penyelamat Malaysia serta tanggungjawab di atas pemasangan tersebut. RUJUKAN : …………………………. Nama :……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… LOKASI / PERIMIS PROJEK :………………………………………………………………………………………………………..my/syhrin . ………………………………………………………………………………………………………. www. PRESINT 7. NO..JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH LAMPIRAN C3 SIJIL PENGAWASAN NO. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. Kad Pengenalan :…………………………………………………………………………………………….gov. No. Tandatangan orang yang berkelayakan :……………………………………………………………………………………………. LEBOH WAWSAN. ………………………………………………………………… TARIKH :…………………………. ALAMAT PENGILANG :……………………………………. SIRI :…………………………. NO. Siri Perakuan Bomba Bagi premis di atas telah dijalankan / diawasi oleh saya / agent yang berhak / penyelia dan mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia No……………………………………………………………….bombasabah.. (U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN……………………………………………………………) Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / system / alat-alat iaitu Roller Shutter Alat-alat Bahan-bahan Sistem No. RUJUKAN JABATAN :………………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful