Novel Jeriji Kasih Model Pengajaran dan Pembelajaran Tingkatan

Page | 1

: : : : :

Empat 80 minit Jeriji Kasih Tema dan Persoalan Novel

Masa Tajuk Aspek Sastera Genre

Hasil Pembelajaran Utama

:

3.0

Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa

Hasil Pembelajaran Khusus

:

3.2 3.3 3.4

menghuraikan tema karya menghuraikan persoalan dalam karya Menghubung kaitkan antara pesoalan dengn tema karya

Objektif

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: i.
ii.

Menerangkan tema Novel Jeriji Kasih Menjelaskan empat persoalan dalam cerita Jeriji Kasih

kesabaran. Kemahiran Bernilai Tambah : Kontekstual. Ilmu : Pendidikan Keagamaan/ Moral Nilai Kemanusiaan : Kasih sayang. iii. hormat-menghorati.kesabaran.Kajian Masa Depan Pendekatan : Mengalami menghayati. Berfokus Aktiviti : Perbincangan Kumpulan.Berhemah tinggi. Lakonan . Main Peranan.Novel Jeriji Kasih Page | 2 Pengisian Kurikulum : i.

Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan. Penilaian Formatif Catatan Pita rakaman: Lagu ” Isabella” Teknik Sumbang Saran Langkah Set Induksi - 1 - Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan dan mengedarkan skrip lakonan pendek.Novel Jeriji Kasih Page | 3 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru memperdengarkan lagu “Isabella” Guru meminta murid mendengar dengan teliti dan guru mengemukakan beberapa soalan Contoh: Apakah kisah dalam lagu tersebut? Jawapan murid: kisah percintaan Bagaimanakah kesudahan percintaan tersebut? Jawapan murid: cinta mereka terhalang. mereka (mengikut kumpulan) Guru menjalankan aktiviti Sumbang Saran untuk mengesan tema dan persoalan berdasarkan lakonan pendek tersebut. Guru meminta murid membaca dan berbincang dalam Objektif kedua tercapai Rujuk Lampiran Kad Imbasan . Guru menggunakan jawapan murid untuk memandu mereka ke arah isi pelajaran hari ini. Teknik Perbincangan Teknik Lakonan Teknik Sumbang Saran. Objektif pertama Guru memanggil kumpulan murid mempersembahkan lakonan tercapai. 2 - Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan sekeping kad imbasan yang tertera petikan daripada novel Jeriji Kasih.

Guru meminta murid lain menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema novel Jeriji Kasih. Semangat kejiranan tanpa membataskan kedudukan dan pangkat. . Objektif Ketiga tercapai Lembaran Kerja Teknik Perbincangan Page | 4 3 - Penutup Murid dengan panduan guru membuat rumusan pelajaran tentang tema. Guru memberi komen berdasarkan jawapan murid dan menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema karya. . Contoh jawapan : Kesungguhan dalam merealisasikan cita-cita Kesibukan mengejar kekayaan dan pangkat. Berlakunya gejala sosial di sekolah. Kekuatan agama membentuk keperibadian tinggi.Novel Jeriji Kasih kumpulan bagi mengesan persoalan daripada cerita ini.Guru meminta murid membentangkan persoalan yang telah disenaraikan hasil perbincangan kumpulan. persoalan dan perkaitannya. Pengorbanan diri demi kebagian keluarga. Guru memanggil murid secara rawak untuk membentangkan jawapan yang telah dihasilkannya. Guru memberi ulasan berdasarkan jawapan murid. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkan ruangan kosong berkaitan tema dan persoalan daripada novel Jeriji Kasih.

Novel Jeriji Kasih Page | 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful