Anda di halaman 1dari 9

April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN


MINGGU KE: __ WEB / PETA TEMA: ANGGOTA BADAN TARIKH: __________

KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL


Motor Kasar:
BAHASA MELAYU – Membuat pergerakan mengikut arahan
– Teka teki anggota badan guru
– Menyambung garis putus-putus – Permainan angkat kaki sebelah dengan
membentuk anggota muka iringan muzik
– Memadankan bentuk huruf dengan – Berjalan sambil menjunjung objek di atas
pancaindera seperti ‘m’ – mata. kepala
HP: 1.1.5(d), 4.1.2, 3.2.2 HP: 2.1.1, 2.4.3, 3.3.1
Motor Halus:
BAHASA INGGERIS – Murid mengoyak kertas mengikut bentuk
– Listen to simple rhymes and respond to anggota badan
the rhythm – Melukis bentuk badan; seorang murid
Eg: Touch Your Shoulders berbaring, murid-murid lain melukis
– Teacher give instruction and children bentuk badan
carry them out HP: 1.1.1, 3.1.1
Eg: Close your eyes, Open your mouth Keselamatan:
HP: 1.5.1, 2.2.1 – Bercerita dan berbincang tentang
TEMA: sesuatu yang membahayakan di rumah
HP: 4.1.2(a)(c)(d)

KOMPONEN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANGGOTA BADAN


MATEMATIK
– Menyesuaikan gambar dengan bilangan
pasangan yang sesuai
– Mengira bilangan anggota badan dan
meletakkan simbol nombor
– Rekodkan semua ukuran tinggi dan
berat murid menggunakan gambar objek
yang digunakan
HP: 3.1.1(a), 4.4.2, 6.1.2

SAINS
– Mencuba beberapa jenis minuman
Kopi-pahit, jus oren-masam, sirap-manis
– Meneka bau yang ditunjukkan guru
seperti bau wangi, busuk, hamis dan
masam RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
HP: 1.1.4, 1.1.5
Minggu :9 Hari : Isnin
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

Tema : Anggota Badan Saya (Muka Saya) Tarikh : 6 Mac 2008


MASA KOMPONEN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN /
CATATAN
20 minit Rutin – Berbaris, berdoa, menyanyi lagu Negaraku, menanda kehadiran
30 minit Bahasa Melayu 1.1.5 Mendengar dan memberi Guru memberi teka-teki dan murid Lembaran
gerak balas terhadap puisi memberi jawapannya kerja
(Perbualan
Pagi)
30 minit Perkembangan 1.1.1 Menggunakan jari untuk 1. Murid mengoyak kertas mengikut Kertas
Fizikal mengoyak, merenyuk dan melipat bentuk anggota badan
Permainan
Luar 2. Murid melipat dan merenyuk
kertas
60 minit Aktiviti Kumpulan

(Aktiviti Bahasa Melayu 4.1.1 Melakukan koordinasi mata Menggunting kertas garisan yang Buku cerita
Kumpulan) (Kumpulan 1) tangan pelbagai bentuk anggota badan dan
menampal pada tempat yang betul.

Kreativiti dan Estetika 2.1.6 Menggunakan pelbagai


Doh
bahan secara kreatif dalam rekaan Menguli dan membentuk doh
(Kumpulan 2)
pelbagai kraf untuk: menjadi wajah manusia.

b. binaan

Gambar
Kognitif
3.1.1 Memadankan objek Menyesuaikan gambar dengan Kertas
(Kumpulan 3) mengikut; pasangan yang sesuai. Lukisan
a. bilangan pasangan yang cukup

b. bilangan pasangan yang tidak


cukup
30 minit Rehat dan kudapan
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

30 minit Bahasa Melayu 4.1.2 Melakukan koordinasi mata Menyambung garis putus-putus Lembaran
tangan membentuk gambar anggota badan. Kerja
Aktiviti kelas /
individu
10 minit Penutup Murid menyebut semula nama anggota-anggota badan. Guru
mempamerkan hasil kerja murid.
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Komponen: Perkembangan Kreativiti dan Estetika


Kelas: Prasekolah Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia
Tarikh: 7 April 2008
Masa: 9.30-10.00 pagi
Bilangan pelajar: 25 orang
Tema: Anggota Badan
Subtema: Muka Saya
Hasil Pembelajaran: 2.1.6 Menggunakan pelbagai bahan secara kreatif dalam rekaan pelbagai kraf untuk:
b. binaan
1.1.1 Menceritakan pengalaman gembira, sedih, marah dan takut

Pengetahuan Sedia Ada: Murid boleh menggerakkan setiap anggota badan apabila diberi arahan
Objektif: Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Menguli dan membentuk doh menjadi wajah manusia.
2. Bercerita tentang diri murid yang mengalami pengalaman yang melibatkan emosi

Kemahiran Berfikir (KB): Menjana idea, membanding beza


April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

Penerapan Nilai: Bekerjasama, cermat, berkongsi alat, mengikut giliran


Bahan Bantu Belajar: Doh, kad bergambar, CD, radio, pembesar suara dan carta lirik lagu
Penggabungjalinan komponen: Perkembangan Sosioemosi, Fizikal, Bahasa

CATATAN
LANGKAH / ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BBB, Kesepaduan,
MASA KB, Nilai dll)
Set Induksi Nyanyian lagu secara
(3 minit) beramai-ramai. • Guru meminta murid duduk dalam kumpulan. Kesepaduan: Bahasa
Lirik • Guru mengarahkan semua murid berdiri dan dan Komunikasi, P.
Head and Shoulders menyanyikan lagu yang melibatkan Fizikal
knees and toes pergerakan kesemua anggota badan. Lagu BBB:Carta senikata
Knees and toes `Head and Shoulder’ dinyanyikan bersama- lagu ’Head and
Knees and toes, sama. Shoulder’
Head and shoulders Nilai: ikut giliran

knees and toes,


Eyes, ears, nose mouth.

Contoh soalan:
1. Nyatakan anggota
• Guru meminta setiap orang murid
badan yang kamu
menyatakan anggota badan yang terdapat
tahu?
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

Contoh jawapan; pada badan mereka.


• Kepala
• Tangan
• Kaki
• Telinga
• Mulut
• Hidung
2. Nyatakan anggota
badan yang
mempunyai
pasangan?
Contoh jawapan;
• Tangan
• Kaki
• Telinga
• Mata
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

Penyampaian Anggota badan yang BBB: Doh, kad gambar


(24 minit) terdapat pada muka • Murid duduk ikut kumpulan Nilai: ikut giliran,
Langkah 1 • Mata • Guru menunjukkan gambar-gambar mimik bekerjasama,
• Hidung muka dan bersoal jawab. berkongsi alat

• Mulut • Guru menunjukkan cara membuat model KB: banding beza


yang dibentuk daripada doh.
• Murid membuat model bentuk muka.

Langkah 2
Contoh soalan: • Guru menunjukkan model muka yang
Kesepaduan: P.
1. Apakah emosi atau diperbuat daripada doh dan bersoal jawab
Sosioemosi, P. Fizikal
perasaan yang dengan murid.
ditunjukkan pada • Guru mengarahkan murid supaya
Nilai: kerjasama
mimik muka model membentuk mimik muka pada doh,
Kesepaduan: P.
doh ini? contohnya muka seseorang yang sedang
Sosioemosi
• Sedih sedih, marah, suka dan sebagainya.
• Setelah siap, murid menunjukkan hasil kerja
• Marah mereka.

• Gembira

Penutup Contoh soalan: Guru membuat rumusan dengan bertanya soalan


April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

(3 minit) 1. Apakah anggota dan meminta murid menyebut semula nama


badan yang kamu anggota badan yang ditunjukkan.
ada?
Contoh jawapan:
• Kepala
• Kaki
• Tangan
• Muka
• Perut

2. Apakah anggota
badan yang terdapat
pada muka kamu?
Guru mengarahkan semua murid berdiri dan BBB:Carta senikata
Contoh jawapan:
menyanyikan lagu sekali lagi yang melibatkan lagu ’Head and
• Mata
pergerakan kesemua anggota badan. Lagu `Head Shoulder’
• Hidung and Shoulder’ dinyanyikan bersama-sama.
• Mulut
April 21, 2008 [PKMP_CONTOH WEB TEMA, RPH, PERANCANGAN SLOT]

Lirik
Head and Shoulders
knees and toes
Knees and toes
Knees and toes,
Head and shoulders
knees and toes,
Eyes, ears, nose mouth.

Anda mungkin juga menyukai