Anda di halaman 1dari 30

SYAZA YASMIN

FATIN ADILA • PENGENALAN


Pengenalan • SEJARAH
Sejarah • PERALATAN
Peralatan • PRINSIP ASAS LONTARAN
Prinsip
• FASA PERGERAKAN
Fasa Pergerakan MELONTAR PELURU
Teknik • TEKNIK MELONTAR PELURU
Latihan • LATIHAN ANSUR MAJU GAYA
Peraturan MELUNGSUR SELANGKAH
Jarak Lontaran
• CARA MENGUKUR JARAK
LONTARAN
Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA
o Acara ini memerlukan kekuatan dan kemahiran
Pengenalan untuk melontar peluru dari bulatan kecil.

Sejarah
o Lontaran ini hanya boleh dilakukan dengan
Peralatan
sebelah tangan sahaja.

Prinsip o Balingan dari belakang bahu merupakan teknik


yang salah.
Fasa Pergerakan

Teknik o Oleh itu sebagai satu acara pertandingan, lontar


peluru lebih sesuai bagi pelajar sekolah
Latihan menengah.

Peraturan
o Walau bagaimanapun, asas melontar peluru,
seperti acara-acara yang lain boleh juga
Jarak Lontaran
diperkenalkan kepada pelajar sekolah rendah.
Rujukan
SYAZA YASMIN
Mengikut sejarah, aktiviti melontar batu telah
FATIN ADILA dijadikan pertandingan bermula pada abad ke-
19. Orang Scotland dan Ireland telah dianggap
Pengenalan sebagai golongan pertama yang mencipta acara
lontar peluru, berdasarkan pertandingan
Sejarah melontar batu yang mereka lakukan ketika itu.
Bagaimanapun, acara lontar peluru tidak dapat
Peralatan
diterima sebagai acara sukan di kedua-dua
Prinsip
buah negara ini.

Fasa Pergerakan Setelah diperkenalkan di Amerika Syarikat, acara


lontar peluru telah mendapat sambutan di
Teknik beberapa kejohanan sukan olahraga. Sebagai
sebuah negara yang mengambil berat tentang
Latihan kegiatan sukan, Amerika Syarikat telah
menganggap kegiatan sukan sebagai sangat
Peraturan menarik, dan akhirnya menjadi acara olahraga
yang dipertandingkan.
Jarak Lontaran

Rujukan
Dari sini, bermulalah sejarah baru bagi acara
lontar peluru. Pada ketika ini, peluru diperbuat
daripada besi seberat 16 paun. Beberapa
peraturan yang berkaitan dengan kawasan
SYAZA YASMIN lontaran telah dicipta. Pada mulanya kawasan
FATIN ADILA lontaran berbentuk segi empat sama dengan
ukuran 7 kaki x 7 kaki. Dengan ini, acara lontar
Pengenalan peluru telah diperkenalkan ke negara-negara
lain seperti Greek. Acara ini telah diterima
Sejarah untuk dipertandingkan di Sukan Olimpik moden
tahun 1896.
Peralatan

Prinsip Malah bentuk kawasan lontaran ini terus


digunakan untuk Sukan Olimpik pada tahun
Fasa Pergerakan 1900 dan 1904. Pada tahun 1909, bentuk
kawasan telah ditukar kepada bentuk bulatan
Teknik yang berdiameter 7 kaki, dengan bahagian
hadapan tempat melakukan lontaran diletakkan
Latihan papan yang seakan-akan penanda, yang
terdapat pada kawasan lontaran seperti yang
Peraturan diguna pakai sekarang. Namun begitu, tiada
peraturan yang tetap berhubung teknik
Jarak Lontaran melontar peluru.
Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA
Kumpulan Berat peluru
Pengenalan
umur
Sejarah Lelaki Perempuan
Peralatan Bawah 18 5.45 kg 4.0 kg
Prinsip
tahun

Fasa Pergerakan Bawah 15 4.55 kg 4.00 kg


Teknik tahun

Latihan Bawah 12 2.72 kg 2.72 kg


Peraturan
tahun

Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA  Gaya melontar Parry O’Brien adalah kurang


sesuai bagi pelajar sekolah rendah sekiranya
Pengenalan
mereka tidak mempunyai kaki yang kuat.
Sejarah  Di samping itu acara ini terlalu teknikal dan
memerlukan koordinasi yang tinggi.
Peralatan
 Justeru itu adalah memadai sekiranya para
Prinsip pelajar hanya diajar cara berdiri dan melontar
dan cara melungsur ke belakang sebagai suatu
Fasa Pergerakan usaha untuk memenuhi kehendak-kehendak
pelajaran Pendidikan Jasmani.
Teknik
 Para pelajar seharusnya membina kesedaran
Latihan bahawa melontar memerlukan pergerakan yang
licin dan koordinasi seluruh anggota badan dan
Peraturan bukan setakat menolak dengan tangan sahaja.
Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan
Fasa-fasa atau peringkat pergerakan
Sejarah melontar peluru biasanya terdiri daripada
yang berikut:
Peralatan

Prinsip Pegangan peluru


Fasa Pergerakan
Lakuan sedia
Lungsuran
Teknik
Kilasan badan
Latihan Lontaran
Pulihan
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
PEG AN GAN PELU RU

Walau apa pun cara atau gaya lontaran yang


SYAZA YASMIN
diamalkan, teknik asas memegang peluru
secara umumnya boleh dibahagikan kepada
FATIN ADILA dua:
Pengenalan Teknik memegang peluru dengan tiga jari
Sejarah
-Peluru disokong di pangkal ketiga-tiga jari
tengah (yang direnggangkan sedikit) dan ibu
Peralatan jari. Jari kelingking dibengkokkan di sisi peluru.
Teknik memegang peluru dengan lima jari
Prinsip
-Kelima-lima jari digunakan. Ibu jari dan jari
Fasa Pergerakan kelingking mengimbangi kedudukan
peluru.Teknik ini disyorkan kepada pelajar
Teknik
sekolah rendah.
Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran
i)Memegang dengan ii) Memegang dengan
Rujukan lima jari
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan Teknik atau gaya melontar peluru


Sejarah
yang biasa diamalkan ialah:
Peralatan
Gaya berdiri dan melontar (tanpa
Prinsip lungsuran)
Fasa Pergerakan

Teknik
Gaya melungsur selangkah

Latihan
Gaya Parry O’Brien
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
GAYA B ERDIRI DAN ME LON TAR (TANP A
LUN GS URAN )

Lakuan sedia
SYAZA YASMIN
Peserta berdiri di bahagian hadapan bulatan
dengan bahu kirinya menghala ke arah lontaran.
FATIN ADILA
Setelah menempatkan peluru di bahagian yang
Pengenalan sesuai (lebih kurang di bawah telinga), peserta
hendaklah merendahkan badan dengan
Sejarah
membengkokkan kaki kanannya yang terletak
Peralatan
hampir dengan garis pusat bulatan.
Berat badan peserta hendaklah dipindahkan ke
Prinsip kaki belakang.
Fasa Pergerakan
Kil asan badan
Teknik
Pergerakan mengilas badan dimulakan dengan
Latihan bahu tangan bebas digerakkan ke hadapan.
Ini diikuti dengan bahagian pinggul kanan
Peraturan bergerak ke hadapan dan ke atas.
Jarak Lontaran Serentak dengan kesemua pergerakan ini
tangan harus mula menolak peluru.
Rujukan
Lontar an
Tolakan peluru diteruskan dengan kaki
SYAZA YASMIN belakang (kaki kanan) diluruskan sambil
FATIN ADILA
menekan ke atas tanah sehingga badan
menjadi terangkat.
Pengenalan Peluru pun dilontar keluar dari tangan menuju
ke hadapan dan ke atas.
Sejarah
Tangan pelontar mengakhiri pergerakan ini
Peralatan dalam keadaan lurus.
Mata pelontar pula mengikuti pergerakan
Prinsip sehigga peluru itu mendarat.
Fasa Pergerakan
Pulihan
Teknik Dalam gaya berdiri ini pelontar tidak melakukan
dan pergerakan badan pula tidak begitu kuat.
Latihan Oleh itu fasa pulihan tidak ditegaskan dalam
gaya ini.
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
Cara melontar peluru secara berdiri

SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan

Sejarah

Peralatan

Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan
Lakuan sedia – mengilas badan - melontar
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
GAY A MELUN GSU R SELAN GKAH
Lakuan sedia
Pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan dengan
membelakangkan kawasan lontaran.
SYAZA YASMIN Selepas menempatkan peluru di tempat yang
sepatutnya, bongkokkan badan dengan
FATIN ADILA membengkokkan kaki kanan.
Pengenalan
Kaki kiri diibaratkan dalam keadaan selesa (bengkok
dan mencecah bahagian tengah bulatan dengan
hujung kaki).
Sejarah
Tangan bebas berperanan untuk mengimbangkan
Peralatan kedudukan badan dan ia diletakkan di hadapan
badan pelontar dengan sikunya dibengkokkan
Prinsip
sedikit.

Fasa Pergerakan Lungsuran


Daripada lakuan sedia menolak dengan kaki kiri
Teknik supaya kaki kanan pelontar dapat membuat
lungsuran ke bahagian tengah bulatan.
Latihan Lungsuran ini dilakukan secara pantas dan licin.
Berat badan pelontar mestilah masih berada di kaki
Peraturan kanan manakala bahagian badan pula terus dibiarkan
membongkok.
Jarak Lontaran Kaki kiri pelontar pula diletakkan di hadapan
bulatan.
Rujukan
Kil as an b ad an
Sebaik sahaja kaki kanan bertapak semula dan
proses lungsuran itu tamat, pinggul kanan
SYAZA YASMIN dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan
kilasan badan.
FATIN ADILA
Bahu dan tangan kanan (yang memegang peluru)
Pengenalan masih menghala ke belakang.
Sejarah
Lo ntar an
Peralatan Apabila kilasan badan itu selesai (badan menghadap
ke arah lontaran), kaki yang melungsur (kaki kanan
Prinsip yang di belakang) menolak dengan kuat sehingga
badan menjadi terangkat dan melentik.
Fasa Pergerakan
Pergerakan ini hendaklah disusuli dengan
Teknik
pergerakan menolak peluru yang bermula dengan
menggunakan bahagian bahu dan diikuti pula dengan
Latihan tangan yang memegang peluru.
Tangan mengikut peluru sejauh yang boleh dan kaki
Peraturan kiri mestilah digunakan untuk menahan dengan kuat.
Kedua-dua belah kaki mesti bersentuhan dengan
Jarak Lontaran tanah semasa peluru dilontarkan.
Rujukan
Pul ihan
SYAZA YASMIN
Sebaik langkah mengelakkan pelontar daripada
FATIN ADILA kehilangan imbangan dan terjatuh di kawasan
hadapan selepas melepaskan peluru,
Pengenalan
pergerakan pulihan hendaklah dilakukan jika
Sejarah
perlu.
Pergerakan ini merupakan sebahagian daripada
Peralatan pergerakan ikut lajak.
Langkah pulihan ini dilakukan dengan
Prinsip membawa kaki kanan ke hadapan bulatan
(belakang papan penahan) dan pada masa yang
Fasa Pergerakan
sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara
Teknik
tergantung untuk membantu imbangan badan.

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
GAYA PA RRY O’B RIE N
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA
Gaya Parry O’Brien adalah satu gaya yang telah
Pengenalan diperkenalkan oleh Parry O’Brien sendiri.
Sejarah
Beliau ialah seorang ahli sukan Amerika yang
terkemuka pada tahun 50-an.
Peralatan Pada tahun 1956, dengan gaya mulaan yang
membelakangkan kawasan lontaran, beliau
Prinsip telah berjaya menjadi pelontar pertama yang
mencipta rekod dunia dengan lontaran melebihi
Fasa Pergerakan 18 meter jaraknya.
Teknik lontaran ini masih popular hingga ke
Teknik
hari ini. Di samping sumbangannya dari segi
teknik melontar, Parry O’Brien juga telah
Latihan
membuktikan kepada ahli sukan tentang betapa
pentingnya latihan bebanan bagi acara
Peraturan
melontar peluru.
Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan

Sejarah

Peralatan

Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan
Contoh gaya Parry O’Brien

Jarak Lontaran

Rujukan
Lakuan sedia
Sama seperti dalam gaya melungsur selangkah,
pelontar berdiri membelakangi arah lontaran.
SYAZA YASMIN
Kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian
FATIN ADILA badan dibongkokkan ke hadapan sehingga
hampir selari dengan tanah.
Pengenalan

Sejarah Lungsuran
Sebaik sahaja badan condong ke hadapan dan
Peralatan berat badan dirasa di atas kaki kanan,
pergerakan melungsur dilakukan.
Prinsip
Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan
Fasa Pergerakan dijengketkan (lutut dibiarkan bengkok) ke
belakang.
Teknik Serentak dengan pergerakan ini, kaki kiri
ditendang ke bahagian hadapan bulatan.
Latihan
Badan pelontar ketika ini masih di dalam
keadaan condong.
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
Kilasan badan
Pada akhir pergerakan lungsuran dan apabila
SYAZA YASMIN kaki bebas (kaki kiri) telah bertapak di
belakang papan penahan, badan pula mengilas
FATIN ADILA
ke atas dan ke hadapan (teknik mengilas badan
Pengenalan adalah hampir sama dengan teknik yang
diterangkan dalam gaya melungsur selangkah).
Sejarah Butiran yang penting ditegaskan oleh guru
kepada para pelajar ialah lungsuran dan kilasan
Peralatan badan hendaklah dilakukan sebagai satu
pergerakan yang terus-menerus supaya tidak
Prinsip
menjejaskan pengumpulan daya untuk
Fasa Pergerakan
membuat lontaran.

Teknik
Lontaran, ikut lajak dan pul ihan
Latihan Teknik kesemua fasa ini adalah hampir sama.

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan
Latihan 1
Berdiri menghadap ke kawasan lontaran dan
Sejarah
melontar peluru dengan tolakan yang kencang
Peralatan (melontar dari kedudukan berdiri)
Latihan ini dapat membiasakan para pelajar
Prinsip
menolak peluru dengan baik.
Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
Latihan 2
• Berdiri dengan bahu kiri menghadap kawasan
lontaran. Kaki direnggangkan.
SYAZA YASMIN
• Putarkan bahu kiri ke kanan sambil
FATIN ADILA
merendahkan badan.
Pengenalan
• Berat badan dipusatkan di kaki kanan yang
Sejarah diletakkan di belakang.

Peralatan
• Kilaskan badan ke hadapan dan tolak peluru.

Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
Latihan 3
Berdiri merusuk ke arah lontaran di bahagian
bulatan.
SYAZA YASMIN Kaki kiri diletakkan di garis pusat bulatan dan
FATIN ADILA
kaki kanan diletakkan berhampiran dengan
lingkaran bulatan.
Pengenalan
Condongkan badan sedikit. Ketingting ke
Sejarah hadapan bulatan dengan menggunakan kaki
kanan dan kaki kiri mestilah bertapak di
Peralatan
bahagian belakang papan penahan atau di garis
Prinsip bulatan.
Fasa Pergerakan Kilaskan badan dan buat lontaran.

Teknik

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
Latihan 4
Pelontar berdiri dan membelakangkan kawasan
lontaran. Badan dicondongkan ke hadapan
hingga betul-betul berada di atas kaki kanan.
SYAZA YASMIN Kemudian pelontar melungsur selangkah ke
FATIN ADILA
belakang. Latihan ini dibuat secara berulang-
ulang.
Pengenalan
Latihan ini merupakan latihan pergerakan kaki
Sejarah pelontar semasa membuat lungsuran.
Peralatan

Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan Latihan 5

Jarak Lontaran Pelajar digalakkan mencuba pergerakan keseluruhan


gaya melungsur selangkah. Latihan ini dapat
Rujukan menyatukan semua fasa lontaran.
SYAZA YASMIN
Peserta hendaklah memulakan lontarannya di
FATIN ADILA
dalam bulatan
Pengenalan Peluru mestilah dilontar melalui atas bahu dengan
Sejarah menggunakan sebelah tangan sahaja.
Peserta dibenarkan menyentuh bahagian dalam
Peralatan
lengkungan atau papan penahan.
Prinsip Peserta boleh menghentikan percubaan melontar
yang telah dimulakannya dengan meletakkan
Fasa Pergerakan
peluru di dalam bulatan, berdiri tegak semula dan
Teknik memulakan percubaan yang baru. Gangguan
seperti ini dibenarkan sekali sahaja dalam setiap
Latihan pusingan.
Peraturan
Peluru yang dilontar mestilah mendarat dalam
kawasan garis sektor.
Jarak Lontaran Selepas peluru mendarat, peserta dikehendaki
keluar dari bulatan melalui bahagian belakang
Rujukan
bulatan.
Lakuan-lakuan yang
membatalkan lontaran
SYAZA YASMIN

X X
FATIN ADILA

Pengenalan

Sejarah

Peralatan

Prinsip

X X
Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA Jarak lontaran diukur dari kesan peluru di


Pengenalan kawasan mendarat sehingga ke bahagian dalam
papan penahan atau garis bulatan.
Sejarah
Pangkal pita ukur di tempatkan pada bahagian
Peralatan kesan peluru yang lebih dekat dengan bulatan
melontar
Prinsip
Tarik pita ukur secara lurus sehingga sampai di
Fasa Pergerakan tandaan di tengah-tengah bulatan melontar
Teknik Bahagian pita ukur yang bertemu dengan
bahagian dalam papan penanda akan
Latihan menunjukkan jarak lontaran itu.
Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA

Pengenalan

Sejarah

Peralatan
Zon lontaran
tidak sah
Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan
Bulatan melontar peluru dan cara mengukur jarak
Peraturan lontaran
Jarak Lontaran

Rujukan
SYAZA YASMIN

FATIN ADILA
http://ms.wikipedia.org/wiki/Lontar_peluru
Pengenalan
Idris bin Mohamad, Pendidikan Jasmani dan
Sejarah
Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1, Dewan
Peralatan Bahasa dan Pustaka, 2002

Prinsip

Fasa Pergerakan

Teknik

Latihan

Peraturan

Jarak Lontaran

Rujukan