Anda di halaman 1dari 6

PRASYARAT KEPADA

KEMAHIRAN MENULIS
TUTORIAL 3
PENGENALAN
• Menulis adalah satu proses atau
untuk menghasilkan bahan yang
berbentuk idea, pendapat,
pengalaman, perasaan, maklumat
dalam bentuk tulisan untuk
berhubung dengan orang lain atau
dengan dirinya.
• Menulis juga adalah proses
penghasilan simbol-simbol grafik
yang disusun berdasarkan pertuturan
yang membentuk ayat.
ASPEK-ASPEK BERKAITAN
DENGAN KEMAHIRAN MENULIS
• 2 jenis kemahiran menulis iaitu
kemahiran menulis secara mekanis dan
kemahiran untuk pelahiran (mental)
• Kemahiran menulis mekanis dikuasai
pada peringkat awal supaya murid
dapat menghasilkan tulisan yang kemas
dan boleh dibaca.
• Kemahiran menulis pelahiran (mental)
dijalankan selepas kanak-kanak dapat
menguasai kemahiran mekanis.
PERKEMBANGAN OTOT HALUS
dan KOORDINASI MATA DAN
• Kebolehan menulis memerlukan
kematangan urat saraf yang
mengawal jari dan tangan
• Kematangan urat saraf menghasilkan
penyelarasan di antara mata dengan
tangan, iaitu penyelarasan yang
penting bagi kebolehan menulis.
KEBOLEHAN MEMEGANG ALAT
TULIS
• Pada peringkat awal, kanak-kanak
akan menggenggam alat tulis kerana
otot halus mereka masih lagi belum
matang.
• Setelah otot halus mereka matang
kanak-kanak akan diajar cara
memegang alat tulis dengan betul
dan kemudian guru akan menyuruh
mereka menconteng dengan cara
memegang alat tulis dengan betul.
KEBOLEHAN MEMBUAT LAKARAN ASAS
(basic stokes) DAN PERSEPSI ABJAD /
• Kanak-kanak yang berumur dua tahun telah
menggunakan jari dan tangan mereka untuk
menconteng dan melukis gambar mengikut
tanggapan mereka
• Contengan adalah merupakan asas
kebolehan menulis
• Sambil kanak-kanak mempelajari tentang
fungsi lambang huruf (tulisan) sebagai wakil
bunyi (suara), mereka dapat membezakan
bentuk-bentuk huruf yang digunakan dalam
bacaan
• Kebolehan yang mereka dapati daripada
contengan lukisan itu digunakan untuk

Anda mungkin juga menyukai