SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH DAN KOS SEDERHANA RENDAH

SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
BIL
1 2 3 4 5
Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada : Ketua Penolong Setiausaha, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor ( Bahagian Perumahan ) Aras 1 & 2 , Parcel C3S Kota Iskandar 79000 Nusajaya, Johor Bahru, Johor. Beserta bayaran proses sebanyak RM5.00 secara tunai / Postal Oder atau Money Order atas nama : KETUA PENOLONG SETIAUSAHA ( BAHAGIAN PERUMAHAN )

KENYATAAN
Kad Pengenalan Pemohon. Kad Pengenalan Pasangan Sijil Nikah / Pendaftaran Perkahwinan / Perceraian /Kematian. Sijil Kelahiran Pemohon, Pasangan dan Anak-anak Slip gaji (3 bulan terkini) & Pengesahan Majikan i) bagi suami isteri yang bekerja ii) bagi yang bekerja sendiri, sila sertakan Daftar Syarikat (SSM) & Akuan Sumpah menyatakan pekerjaan dan pendapatan. Akuan Sumpah dari Pemohon sepertimana yang dilampirkan.

7

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH DAN SEDERHANA RENDAH

SYARAT ASAS
BIL
1 2 3 4 MALAYSIA. Berumur 18 TAHUN ke atas. Bujang boleh memohon selain yang telah berkahwin. Tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah di Malaysia. 6

KENYATAAN
WARGANEGARA MALAYSIA dan memiliki KAD PENGENALAN

BIL
5

KENYATAAN
Satu permohonan bagi pasangan suami / isteri kecuali lain-lain isteri ( isteri kedua dan seterusnya). Pemohon yang telah memilik Rumah Kos Rendah selama LIMA (5) tahun ke atas boleh memohon rumah kedua Rumah Kos Sederhana Rendah Kategori 5 atau Kategori 6.

BIL

KENYATAAN

SYARAT TAMBAHAN BIL

KENYATAAN

KATEGORI RUMAH : 1 KATEGORI 1 - RM 25,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 2,000.00 sebulan Lokasi : Semua Daerah di Negeri Johor

4 KATEGORI 4 - RM 35,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 3,000.00 sebulan Lokasi : Dalam Daerah Johor Bahru

2

KATEGORI 2 - RM 28,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 2,000.00 sebulan Lokasi : Di Bandar-bandar Kecil /Pekan dalam Daerah Muar, Batu Pahat, Kluang, Segamat, Pontian, Kota Tinggi dan Mersing

5 KATEGORI 5 - RM 50,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 3,500.00 sebulan Lokasi : Semua Daerah di Negeri Johor

3

KATEGORI 3 - RM 30,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 3,000.00 sebulan Lokasi : Di Kawasan Perbandaran dalam Daerah Muar, Batu Pahat, Kluang, Segamat, Pontian, Kota Tinggi dan Mersing

6 KATEGORI 6 - RM 80,000.00
Pendapatan maksima tidak lebih RM 4,500.00 sebulan Lokasi : Semua Daerah di Negeri Johor

BIL
1 2

PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN KENYATAAN BIL
Baca dengan teliti dan ikut kenyataan berikut. Pastikan borang permohonan diisi dengan lengkap dan jelas. Borang permohonan ini yang tidak jelas dan lengkap akan DITOLAK. 5

KENYATAAN

Permohonan yang dikirim melalui POS hendaklah dibuat bayaran dengan menggunakan POSTAl ORDER/MONEY ORDER berserta dengan SAMPUL SURAT berukuran 11X16 cm yang BERSETEM 30sen dan beralamat sendiri.

3

Sertakan SALINAN DOKUMEN yang berkaitan yang dikehendaki. Pastikan salinan dokumen tersebut jelas dan boleh dibaca, jika sebaliknya menyebabkan permohonan akan DITOLAK.

6 7 8 9 10

Pastikan setiap bayaran yang dibuat diakui terima dengan RESIT RASMI. Pendaftaran ini SAH SELAMA 5 TAHUN sahaja. Selepas tamat tempoh tersebut. Pemohon dikehendaki mendaftar semula. Sebarang urusan perubahan maklumat adalah PERCUMA selepas pendaftaran sehingga tamat tempoh pendaftaran. Jika berlaku pertukaran alamat, maklumkan ke Pentadbiran ini. Segala urusan surat menyurat hendaklah diberi NO. KAD PENGENALAN LAMA atau KHAS dan BARU.

4

Maklumat yang diberikan hendaklah benar. Seandainya didapati maklumat yang diberikan adalah PALSU, permohonan tidak akan dipertimbangkan.