Anda di halaman 1dari 27

MODUL BIMBINGAN KELOMPOK

‘MENINGKATKAN POTENSI DIRI’

DISEDIAKAN OLEH:

MOHD ISKANDAR SHAH BIN KAMARUDDIN


135947

MOHD ZAIDI BIN ABDUL RASHID


135987

BAC. PEND. BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SEM 3

PENSYARAH:
EN. WAN MARZUKI
ISI KANDUNGAN

BIL. MUKA SURAT

PRAKATA 1

PENGENALAN 2 - 4

Modul aktiviti 1 5 - 6

Modul aktiviti 2 7 - 8

Modul aktiviti 3 9 - 10

Modul aktiviti 4 11 - 12

Modul aktiviti 5 13 - 14

Modul aktiviti 6 15 - 16

Modul aktiviti 7 17

Modul aktiviti 8 18 - 19

Modul aktiviti 9 20 - 22

Modul aktiviti 10 23 – 24

BIBLIOGRAFI 25
PRAKATA

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan kepada En.

Wan Marzuki. Bersyukur kami kepada Allah kerana dengan izinNya, akhirnya

kami dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini dengan jayanya, iaitu

Pembinaan Modul Latihan Bimbingan Kelompok.

Terlebih dahulu kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih yang

tidak terhingga buat En. Wan Marzuki kerana memberi tunjuk ajar, dan

nasihat yang berguna kepada kami dalam menyiapkan tugasan yang diberi.

Banyak halangan yang kami tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini.

En. Wan juga dapat membentuk

Kehidupan kami sebagai pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam

bidang akademik, tetapi juga sahsiah. Semoga Allah merahmati dan

memberkati En. Wan Marzuki dan sekeluarga.

Tidak lupa kepada insan yang telah mendidik kami dari kecil lagi, iaitu

ibu bapa kami, yang sentiasa doakan kejayaan kami. Terima kasih atas

segalanya. Doa kami, moga Allah melindungi, merahmati dan menempatkan

diri kalian di kalangan hamba-hambaNya yang diredhai.

Untuk sahabat-sahabat yang banyak membantu, terima kasih atas

segalanya. Sesungguhnya, perjuangan kita masih belum selesai. Wassalam.


PENGENALAN

Bimbingan merupakan satu proses pembelajaran yang bertujuan untuk

perkembangan potensi individu yang paling maksimum (Robert D.Myrick,

Ph.D, 1987). Bimbingan boleh dilakukan secara individu atau berkelompok.

Terdapat banyak program bimbingan yang dijalankan dan alat bantuan yang

digunakan dalam menjalankan program bimbingan tersebut, salah satu alat

bantuan ialah modul.

Greager dan Murray (1985) menyatakan bahawa modul adalah satu

unit pengajaran yang lengkap dan bebas dengan fokus utamanya ialah untuk

mencapai beberapa objektif yang telah dinyatakan.

Kamdi Kamil (1990) pula mentakrifkan modul sebagai satu pakej

pengajaran dan pembelajaran atau pukal belajar sendiri yang lengkap dengan

komponen-komponen pengajaran pembelajaran seperti objektif, bahan dan

aktiviti pembelajaran, aktiviti penilaian serta arahan dan tatacara yang

sistematik supaya pelajar dapat mengikuti langkah demi langkah bagi

menguasai sesuatu unit pembelajaran dan boleh dijalankan secara individu

(Sidek Mohd Noah dan Jamaludin Ahmad, 2005).

Terdapat beberapa jenis modul dan pendapat yang berbeza berkaitan

dengan jenis modul ini. Antaranya, Amrstrong (1973) telah membahagikan

modul kepada tiga jenis, iaitu modul permohonan, modul prosedur dan modul

struktur. Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa jenis iaitu, kelompok

perbincangan, kelompok maklumat, kelompok melaksanakan sesuatu tugas,

kelompok latihan, kelompok kaunseling, dan kelompok psikoterapi.


Sasaran kami untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalam modul yang dicipta ini

ialah pelajar sekolah menengah kerana menyedari hakikat bahawa pelajar

sekarang perlu bersaing untuk menempatkan peluang belajar di universiti.

Jadi dengan ini, pelajar perlu membuktikan dengan mendapat keputusan

yang cemerlang dalam peperiksaan. Ini membuktikan dengan berbekalkan

keputusan yang cemerlang dalam akademik sahaja tidak mencukupi untuk

menunjukkan potensi pelajar itu berjaya di universiti atau lebih tinggi,

Oleh itu, pelajar terbaik adalah cemerlang dalam akademik dan ko-

korikulum perlu mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran

komunikasi, kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, berkepimpinan dan

pelbagai kemahiran lain. Dalam modul kami ini terdapat aktiviti-aktiviti yang

mengandungi kemahiran tersebut dan mampu untuk membantu pelajar sedikit

sebanyak.

Dalam modul ini kami memilih Modul Meningkatkan Potensi diri. Di

mana pelajar-pelajar dapat membentuk personaliti yang terbaik dalam

menjalani kehidupan seharian.


OBJEKTIF MODUL

Selepas, selesai mengikuti modul ini, pelajar-pelajar :

1) Meningkatkan keyakinan diri sewaktu berkomunikasi dengan orang

ramai.

2) Menyedari halangan dan dugaan dalam menjalani kehidupan sebagai

pelajar sekolah pada masa kini.

3) Menyedarkan para peserta betapa pentingnya bekerja dalam satu

kumpulan kerana apabila bersatu padu dalam satu kumpulan, maka

semua masalah dapat diatasi.

4) Melatih diri untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan

hidup sebagap bakal pemimpin pada masa hadapan.

5) Melatih diri supaya berfikiran kreatif dan kritis apabila berhadapan

dengan sesuatu isu.

6) Mempertingkatkan keyakinan diri dan menganggap diri mereka adalah

yang terbaik.

KUMPULAN SASARAN
Para pelajar sekolah menengah

KAEDAH PENYAMPAIAN
1. Percambahan pendapat
2. Penerangan fasilitator
3. Aktiviti kumpulan
MODUL AKTIVITI 1

Nama Aktiviti : Ice Breaking

Masa : 1 jam

Bahan : Pen, Pensil & Kertas

Objektif :

1) Mengenali serta mewujudkan hubungan yang baik

antara ahli.

2) Melatih kemahiran berinteraksi secara

interpersonal di kalangan ahli kelompok.

3) Melatih diri menjadi lebih berani apabila berdepan

dengan masyarakat.

4) Dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi

pelajar lebih baik.

Prosedur :

1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi

yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim,

mereka diminta bertafakur sebentar.

2) Fasilitator akan memperkenalkan diri kepada ahli-

ahli kelompok sebelum memulakan aktiviti.

3) Seterusnya fasilitator memberikan penerangan

mengenai aktiviti yang akan dijalankan.

4) Selepas itu, fasilitator mengedarkan bahan-bahan

aktiviti kepada setiap ahli.

5) Ahli-ahli kelompok dikehendaki melukis lambang

pengenalan diri masing-masing. Setiap ahli


diperuntukkan masa selama 7 minit dalam

menyiapkan tugasan yang diberikan.

6) Seterusnya setiap ahli diminta supaya

membentangkan hasil kerja yang dilakukan secara

individu itu kepada ahli-ahli kelompok yang lain.

7) Semasa proses pembentangan dilakukan ahli-ahli

kelompok yang lain bebas mengutarakan soalan

mengenai diri ahli yang membuat pembentangan.

8) Setelah setiap ahli selesai membentangkan hasil

tugasan masing-masing, fasilitator mengutarakan

kesimpulan aktiviti tadi.

9) Fasilitator memberitahu bahawa setiap insan

adalah unik dan mempunyai kesitimewaan yang

tersendiri.

10)Peserta akan belajar menghormati dan

menghargai diri dan orang lain. Hal ini bertujuan

untuk memastikan setiap ahli kelompok memberi

perhatian semasa proses pembentangan

dilakukan.

11)Fasilitator membuat konklusi aktiviti.

Falsafah : “Mengenali keistimewaan diri sendiri dan orang lain

seperti berada di puncak bukit,harganya tidak ternilai”


MODUL AKTIVITI 2

Nama Aktiviti : Diriku Seorang Bisu

Masa : 1 jam

Bahan : satu bilik kosong

Objektif :

1) Mempertingkatkan keyakinan diri dan

menganggap diri mereka adalah yang terbaik.

2) Mengetahui teknik-tenik komunikasi yang

berkesan.

3) Menilai kepentingan kerjasama di dalam sesuatu

kelompok.

Prosedur :

1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-

Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan

muslim mereka diminta bertafakur sebentar.

2) Fasilitator memanggil salah seorang daripada ahli

kelompok yang paling kacak atau cantik.

3) Peserta yang sukarela mengaku diri mereka

kacak atau cantik di kehendaki masuk ke dalam

sebuah bilik yang kosong.

4) Fasilitator memberi satu ungkapan

peribahasa kepada peserta sukarela tersebut.

Contoh, ‘hangat-hangat tahi ayam’.

5) Peserta tersebut dikehendaki menyampaikan

peribahasa tersebut kepada seorang rakan yang


lain tanpa menggunakan percakapan lisan dan

hanya menggunakan gaya serta pergerakan tubuh

badan sahaja.

6) Peserta yang kedua dikehendaki

menyampaikan pribahasa tersebut dengan syarat

yang sama kepada peserta yang ketiga dan

seterusnya secara bergilir-gilir.

7) Seorang fasilititor memantau pergerakan

peserta dalam bilik tersebut agar peserta tidak

melanggar syarat aktiviti.

8) Peserta terakhir dikehendaki memberitahu

pribahasa yang diterima kepada ahli kelompok.

9) Fasilitator seterusnya mengesahkan

pribahasa yang disampaikan oleh peserta yang

terakhir. Jika tidak benar, fasilitator memberitahu

peribahasa yang sebenar kepada peserta.

10) Fasilitator membuat rumusan tentang

aktiviti yang telah dijalankan.

Falsafah : “Komunikasi berkesan asas perpaduan”


MODUL AKTIVITI 3

Nama aktiviti : Menuju ke puncak Everest

Masa : 1 jam

Bahan : 2 helai kertas mahjung, 10 helai kertas A4, pita pelekat

dan gunting.

Objektif :

1) Menggunakan daya kreativiti dalam membuat

sesuatu perancangan.

2) Menyedari hakikat kegagalan dalam mengejar

cita-cita.

3) Menyedari betapa tingginya harapan ibu bapa

terhadap masa depan mereka.

4) Dapat membentuk sifat kerjasama antara ahli

kumpulan.

5) Peserta dapat berkongsi idea, pengalaman dan

kemahiran di dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang diarahkan

Prosedur :

1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-

Fatihah bagi yang muslim dan bagi yang bukan

muslim mereka diminta bertafakur sebentar.

2) Ahli kelompok dibahagikan kepada dua kumpulan.

3) Setiap kumpulan disediakan dengan sehelai kertas

mahjung, 5 helai kertas A4, pita pelekat dan

gunting.
4) Setiap kumpulan dikehendaki membina sebuah

menara setinggi dan secantik yang mungkin serta

sekukuh yang boleh.

5) Setelah selesai, fasilitator akan menguji tahap

pengukuhan menara yang telah dibina dengan

meniup menara tersebut.

6) Fasilitator menerang dan memprovok binaan yang

telah dihasilkan oleh peserta dengan mengaitkan

matlamat atau cita-cita masing-masing.

7) Seterusnya, fasilitator bertindak meroboh dan

memusnahkan binaan tersebut bagi meningkatkan

kemarahan peserta.

8) Peserta diberi peluang untuk meluahkan perasaan

mereka apabila hasil binaan mereka diruntuhkan.

9) Fasilitator membuat rumusan dengan mengaitkan

binaan yang musnah tersebut bagaikan harapan

ibu bapa yang tinggi terhadap mereka tetapi

mereka telah mensia-siakannya.

Falsafah : “Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih

tidak akan datang melayang.”


MODUL AKTIVITI 4

Nama aktiviti : Cita-cita saya

Masa : 1 jam

Bahan : alat tulis dan kertas A4

Objektif :

1) Pelajar dapat menyenaraikan kaedah-kaedah yang

boleh dilakukan untuk mencapai cita-cita mereka.

2) Pelajar dapat berfikir cita-cita beliau pada masa akan

datang.

3) Dapat mengatur langkah-langkah agar berjaya dengan

cita-cita yang diinginkan.

Prosedur :

1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah

bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka

diminta bertafakur sebentar.

2) Fasilitator mengedarkan kertas A4 kepada setiap

peserta.

3) Fasilitator menerangkan tugasan yang perlu dilakukan

oleh peserta.

4) Pelajar menulis dan menyenaraikan kaedah-kaedah ke

arah mencapai cita-cita tanpa pengetahuan rakan-

rakan.

5) Setelah selesai menyenaraikan, secara rawak pelajar

membacakan kaedah-kaedah yang ditulis oleh mereka.


6) Fasilitator menyenaraikan semua kaedah-kaedah

tersebut di papan tulis.

Falsafah : “Kejayaan boleh dicapai melalui usaha-usaha yang

betul, berterusan dan bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti putus asa.”


MODUL AKTIVITI 5

NAMA AKTIVITI : Fantasi kejayaan

MASA : 45 minit

BAHAN : Tiada

OBJEKTIF :

1) Supaya peserta dapat meningkatkan konsep diri.

2) Supaya peserta dapat menikmati erti dan perasaan

sesuatu kejayaan.

3) Otak pelajar dapat berfikir pada masa akan datang.

4) Timbul celik akal untuk berjaya.

PROSEDUR :

1) Aktiviti dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah


bagi yang muslim dan bagi yang bukan muslim mereka
diminta bertafakur sebentar.
2) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan
memejam mata, tarik nafas dan hembusan (beberapa
kali). Cuba bertenang.
3) Cuba bayangkan suatu hari anda berasa amat gembira
sekali sepanjang hidup anda. Tumpukan perhatian
pada suatu kejayaan waktu itu.
4) Cuba ingatkan kembali kejayaan itu. Di manakah ia

berlaku ? Adakah anda mencapainya secara

berseorangan atau dengan bantuan orang lain ?

Adakah anda merancang untuk mencapainya atau ia

berlaku secara spontan.

5) Sekarang sedarkan diri anda.


6) Minta peserta berkongsi kejayaan masing- masing

FALSAFAH : “Setiap individu perlu yakin mereka akan berjaya jika


berusaha dengan bersungguh-sungguh.”
MODUL AKTIVITI 6

NAMA AKTIVITI : Rantaian Bing Bong

MASA : 45 minit

BAHAN : 2 kotak pencil

OBJEKTIF :

1) Meningkatkan kemahiran komunikasi.

2) Memupuk semangat kerjasama diantara ahli

kumpulan

3) Mempertingkatkan kemahiran menerima

maklumat dan menyebarkan maklumat.

PROSEDUR :

1) Fasilitator mengarahkan supaya semua ahli kumpulan

duduk dalam satu bulatan besar. Fasilitator akan

bertindak sebagai ketua kumpulan untuk memberikan

arahan.

2) Fasilitator akan memberi kotak pensel kepada orang

kanannya dengan berkata “this is a bing”. Ahli yang

terima kotak pensil mesti bertanya “what?”

3) Fasilitator akan membalas “ A bing”. Penerima akan

membalas “A bing, thank you” sambil terima kotak

pensil.

4) Pemegang kotak pensil diberikan pula pada orang

kanan yang seterusnya. Mengikut putaran lawan jam.

Ulang langkah ‘2’ dan ‘3’ tetapi pertanyaan akan


dilontarkan secara berantai kepada ketua begitu juga

jawapan akan diberikan secara berantai melalui ahli.

5) Kotak pensil yang satu lagi diberikan kepada orang

disebelah kiri. Mengikut putaran Dialog yang sama

akan diberikan tetapi ‘bing’ akan ditukarkan kepada

‘bong’. Prosuder sama seperti ‘2’, ‘3’, dan ‘4’ sehingga

kedua-dua kotak pensil kembali kepada ketua dengan

melalui satu putaran lengkap.

6) Minta ahli berkongsi pendapat masing- masing.

FALSAFAH : “kecelaruan dalam penyampaian maklumat akan


menyukarkan makna yang ingin disampaikan”.

Fasilitator
MODUL AKTIVITI 7

Nama aktiviti : Garisan hidupku

Masa : 1 jam

Bahan : alat tulis dan kertas A4

Objektif :

1) Mengingatkan kembali ahli-ahli kelompok tentang

pengalaman lepas.

2) Menghargai kejayaan dan kegagalan yang dilalui

3) Menjadikan perkara yang telah dilalui sebagai

pemangkin dalam mencapai matlamat hidup.

Prosedur :

1) setiap pelajar dikehendaki untuk melukiskan graf

hidup berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

2) Lajur ‘Y’ mewakili perasaan bermula dari -20 hingga

20. manakala lajur ‘X’ mewakili umur mereka yang

bermula dengan ‘0’ hingga umur sekarang.

3) Pelajar dikehendaki melukiskan graf tentang masam

manis pengalaman yang dilalui mengikut tahun.

4) Setelah semua pelajar selesai, mereka diminta

menceritakan tentang graf hidup mereka. Ahli

kelompok digalakkan bertanyakan soalan.

Falsafah : “Segala pengalaman yang dilalui lebih mendewasakan

diri seseorang”.
MODUL AKTIVITI 8

Nama aktiviti : “Aku bukan mat jenin”

Masa : 40 Minit

Bahan : Kertas A4, pensel warna, pen/pensel,

Objektif :

1) Melahirkan ahli kelompok yang mampu melahirkan idea

serta cadangan yang bernas dan rasional

2) Memberi peluang ahli bersuara dan memberi

pendapat,seterusnya menjana kekuatan dalaman ahli

3) Memupuk keyakinan diri di kalangan ahli kelompok

Prosuder :

1) Setiap ahli kelompok akan diberi kertas A4.

2) Fasilitator meminta ahli kelompok melukis objek yang

paling penting dalam kehidupan seharian.

3) Fasilitator meminta ahli kelompok menerangkan tentang

lukisan masing-masing dan memberi alasan atau sebab

mereka memilih objek tersebut.

4) Rakan-rakan lain diminta untuk bertanyakan soalan

kepada ahli kelompok.

5) Setelah giliran untuk menerangkan tentang lukisan

mereka tamat, ahli kelompok diminta untuk berbahas

dan menegakkan bahawa objek yang dipilih oleh masing-

masing adalah paling penting.

6) Kaunselor akan memastikan setiap ahli bercakap dan

tidak pasif
7) Kaunselor meminta ahli memberi pandangan tentang

tujuan aktiviti tersebut diadakan dan apakah manfaat

yang diperolehi oleh setiap ahli

8) Fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti.

 Setiap ahli seharusnya mempunyai keyakinan

dalam menentukan setiap kenyataan atau setiap

idea yang mereka utarakan.

 Memupuk semangat berkerjasama di kalangan

ahli kelompok.

 Ahli perlu sedar bahawa setiap manusia

mempunyai hak untuk bersuara.

Falsafah : “Selagi tak dipecahkan ruyungnya, bagaimana untuk

mendapatkan sagunya.”
MODUL AKTIVITI 9

Nama aktiviti : Seharian Dalam Kehidupan Saya

Masa : 1 jam

Bahan : Kertas A4, borang pengurusan masa, pen.

Objektif : Pada akhir aktiviti ini peserta akan dapat

1. membuka minda dan fikiran tentang pentingnya

pembahagian masa mengikut kepentingan.

2. Menetapkan jadual harian yang wajib dengan

mengutamakan tugasan yang segera dan penting.

3. Menguruskan kehidupan harian dengan baik dan

sistematik.

Prosuder :

1. Fasilitator mengedar kertas A4, pen dan boring

pengurusan masa kepada setiap peserta.

2. Fasilitator memberi penerangan berkenaan aktiviti

yang akan dijalankan.

3. Peserta dikehendaki mengisi borang yang telah

diedarkan.

4. Setelah selesai mengisi borang, setiap peserta

menyampaikan kepada ahli kelompok berkaitan

dengan jadual yang telah diisi.

5. Setelah setiap peserta mengambil bahagian, para

peserta berbincang antara mereka berkenaan

kepentingan keutamaan aktiviti seharian.


6. Peserta dikehendaki berbincang antara mereka

berkenaan pengurusan masa dari sudut akademik

dalam aktiviti seharian.

7. Hasil perbincangan, peserta dikendaki membuat

jadual aktiviti seharian mereka. Jadual tersebut

akan menjadi rujukan sepanjang kehidupan

seharian mereka.

8. Fasilitator membuat rumusan berkaitan

kepentingan pengurusan diri dan masa mengikut

kepentingan-kepentingan.

Falsafah : “kecemerlangan pengurusan masa pembentuk

peribadi unggul dalam meningkatkan potensi diri”.


Lampiran :

Borang pengurusan masa

SEGERA TIDAK SEGERA

PENTING

TAK
PENTING
MODUL AKTIVITI 10

Nama aktiviti : Muhasabah Diri

Masa : 1 jam

Bahan : kertas A4 dan pen

Objektif :

1) Mengingat kembali semua aktiviti yang telah mereka

lalui iaitu aktiviti pertama hingga aktiviti sembilan.

2) Kesedaran tentang peranan mereka sebagai hamba

Allah yang taat, anak yang soleh dan pelajar yang

cemerlang, gemilang dan terbilang.

3) Merapatkan lagi ukhuwah sesama ahli kelompok dan

fasilitator.

4) Ahli kelompok menyedari tugas mereka sebagai

pelajar berat.

Prosedur :

1) Aktiviti dimulakan dengan bacaan Al Fatihah bagi

yang Muslim dan bagi yang bukan Muslim, mereka

diminta bertafakur sebentar.

2) Ahli kelompok sama-sama memberi pendapat tentang

input yang telah diperolehi sepanjang sesi yang telah

dijalankan sebelum ini.

3) Aktiviti diteruskan dengan refleksi diri. Dimana ahli

kelompok diminta untuk menutup mata.

4) Ahli kelompok diminta untuk kosongkan fikiran,

tenangkan hati, dan ikhlaskan diri dalam menjawab


soalan yang akan diutarakan oleh fasilitator. Ahli

kelompok diminta untuk merenung kembali kesalahan

mereka dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan

5) Ahli kelompok diminta untuk membuka mata

6) Seterusnya fasilitator akan memberikan ahli kelompok

sehelai kertas A4 dan pen.

7) Setiap ahli kelompok diminta untuk membentangkan

hasil kerja mereka.

8) Setelah selesai perbentangan, fasilitator akan

merumus tentang aktiviti yang terakhir ini.

9) Aktiviti diakhiri dengan bacaan Tasbih Kifarah dan

surah Al-Asr bagi ahli yang beragama Islam dan bagi

yang bukan Islam, diminta bertafakur sebentar

10)Fasilitator dan ahli kelompok bermaaf-maafan.

Falsafah : “Manusia Bukanlah Maksum seperti Nabi-Nabi ALLAH,

Tapi Ini Bukan Alasan Untuk Kita melakukan Kesilapan.”


RUJUKAN

Dato’ Dr. Hj. Mohd. Fadzilah Kamsah dan Hj Muhammad Zakaria (2005)

Petua Pelajar Cemerlang,Cheras, Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn. Bhd

Mohamed Fadzil Che Din. (2005). Modul Umum dalam Aktiviti Bimbingan dan

Kaunseling Kelompok. Universiti Putra Malaysia.

Mohd. Azhar Abd. Hamid, Mohd. Nasir Markom, Othman A. Kassim (2001).

Permainan kreatif untuk guru dan jurulatih, Karya Bestari Sdn. Bhd. : Shah

Alam.

Sidek Mohd Noah, Jamaluddin Ahmad. 2005. Pembinaan Modul. Universiti

Putra Malaysia. SERDANG: Penerbit UPM.