6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

3.3.6. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. rosak.3.3.3.3. 6. iaitu di awal dan di akhir tahun. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.2. SENARAI TUGAS 6. hapuskira.3. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.3.5 6. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT.3.3.3.4.1.3.6 6.3. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.7 . 6.3. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran.3 6. hilang.3. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.3.

o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.3.3.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.3. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.3. . bil dan pengesahan. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.3.• 6.3. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6.3.9 6. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.3.10 6.

10. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. 12.3.4. 9. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 5. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. . Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok. 4.6. 2.4. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak.3.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. 3. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. 8. 11. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. JPNS.

2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.4. JPNS Tidak . Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.6.3. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima.

6.3. 1.1. 5. 10. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . 9.4 Borang Digunakan i. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. ii. 2. 4. 8. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190.3 Senarai Semak Bil. 3. 7.4. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. 11. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.2.4.3.6.

3.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .6.4.

1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.1 Cop sekolah 6. 2. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. 6. 2.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.3. 6. 3. Pastikan bahawa: 2. Penerima mengisi invois dengan: 3. .1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. JPNS.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.2 menulis tarikh penerimaan buku 3. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 2.3. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.PPD 6.5.3 meletak mohor sekolah 3. 5. 6.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.5.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.

3. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.6.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.5. .

2.. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. . Pastikan bahawa: 2. Penerima mengisi invois dengan: 3.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 2.5.3. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.6 Buku .dalam keadaan yang baik.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. 2.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3 Bil. JPNS. 1.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3. Tamat 6. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.

2.3 Cop sekolah 6. 6.6.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. 3.5.3. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. JPNS. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 6. 5. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3.7 meletak mohor sekolah 4. 4. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6. 300-V dalam 7 salinan. ii. PK(HEM)/Guru SPBT 5.(KEW 300 V). 6.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1.3. 6.6 menulis tarikh penerimaan buku 3.3. 3.6.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar. Mengisi Borang Kew. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.4 Borang Digunakan i. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak .

JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. 8. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.3.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.000.3 dibakar (Buku Agama) 8. 7. Guru SPBT 10. . 9.00.1 dijual (melalui sebut harga) 8.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. JPNS. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8.6. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6.2 ditanam (Buku Agama) 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. 6.

JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Tandakan (√) Catatan 2.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.3.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.00. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.3 Bil.1 Buku teks yang usang/rosak 1. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. 1. .6. Tamat 6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.000.

7. . ii. fail. 8.000. 5. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 10. Semasa berada di BOSS. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. minum atau berkelakuan tidak sopan.4 Borang Digunakan i.3. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. Borang Kew 300 .6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 9.3.Buku Teks.. 300-V dalam 7 salinan. buku. Mengisi Borang Kew.V Borang Kew 300 . JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. 6. 4.00. 6. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. makan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. murid dilarang membuat bising.

Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. Selepas menggunakan BOSS. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. bersih dan ceria 2. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. MISI 1. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. selamat. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. guru serta staf SK Jerantut Jaya. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI.

00 t/h (Waktu Persekolahan) . Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4.00 ptg JUMAAT : 7. menyimpan dan mengedar maklumat 2. Mengumpul. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3.10 ptg RABU & KHAMIS : 7.30 pg-12.30 pg-1.30 pg-1. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. memproses.