6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

• Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.3. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual.6. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.3.3.3.3.3.3.3.3.3 6. 6. SENARAI TUGAS 6. 6.2.3. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.3. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.3.3.3. hapuskira. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali. rosak.6 6. iaitu di awal dan di akhir tahun.1.7 . o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT.3.4.5 6.3. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. hilang.

3. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6.• 6.3. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.3. bil dan pengesahan.10 6. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.9 6.3. .3.3.3.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.3.

Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. 2. . 8. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja).4.6. 10.3. 3. 9. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 4. 12. JPNS.3. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak.4. 11. 5.

2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. JPNS Tidak . Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok.3.4. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak.6.

10.2. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 1. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT.6. 5. 8. 9.3. 3.1. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. 7. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok.3 Senarai Semak Bil.4. 2. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. ii.4 Borang Digunakan i. 6. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. 4.3. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok .4. 11. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190.

6.3.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .4.

Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.2 menulis tarikh penerimaan buku 3. 6. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.PPD 6.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7. . Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.1 Cop sekolah 6. 6. 6.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.3 meletak mohor sekolah 3.5. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.3.3.5. 2. 2. JPNS.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. 2. 5. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. Pastikan bahawa: 2. 3. Penerima mengisi invois dengan: 3.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1.

 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. .5.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.6.3.

Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok..5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 2. Penerima mengisi invois dengan: 3. . 2.3. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.6 Buku .5. 1. Tamat 6.dalam keadaan yang baik. JPNS.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.3 Bil. Pastikan bahawa: 2. 2.

ii.6 menulis tarikh penerimaan buku 3. 5. JPNS.3.3 Cop sekolah 6. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 3. PK(HEM)/Guru SPBT 5. 2.3.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar.4 Borang Digunakan i.5. 6. 6. 3.6. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6.(KEW 300 V). Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . Mengisi Borang Kew.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1.6. 6.7 meletak mohor sekolah 4. 300-V dalam 7 salinan. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.3. 6. 4.3.

00.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.1 dijual (melalui sebut harga) 8. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.3 dibakar (Buku Agama) 8.3. JPNS. Guru SPBT 10. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.6. 7. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.000. 8. 6. .4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6.2 ditanam (Buku Agama) 8. 9.

Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.00. Mengisi Borang Kew.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 300-V dalam 7 salinan. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.3. Tandakan (√) Catatan 2.3 Bil. . Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks.1 Buku teks yang usang/rosak 1.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Tamat 6.6. 1.000. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.

000. 10. minum atau berkelakuan tidak sopan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. murid dilarang membuat bising.V Borang Kew 300 . . JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. 6.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. 6. ii.00. 9. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. Mengisi Borang Kew. fail.Buku Teks. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. buku.6. 7. 300-V dalam 7 salinan.4 Borang Digunakan i.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn.3. 5.3. 8. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Borang Kew 300 . makan. Semasa berada di BOSS. 4.. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.

Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan.Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. selamat. MISI 1. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. bersih dan ceria 2. Selepas menggunakan BOSS. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. guru serta staf SK Jerantut Jaya. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan.

00 t/h (Waktu Persekolahan) . Mengumpul.10 ptg RABU & KHAMIS : 7.00 ptg JUMAAT : 7.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7.30 pg-12.30 pg-1. memproses. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3.30 pg-1. menyimpan dan mengedar maklumat 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful