6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

3. hilang.3.3.3.3. rosak.3.4.7 . iaitu di awal dan di akhir tahun.5 6.3. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.6.3.1.3.3.3.3. SENARAI TUGAS 6.3. 6. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu.3. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali.2. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT. 6.3.3 6. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.6 6.3. hapuskira. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.

.3.3.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6. bil dan pengesahan.3.3.3. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.10 6.3. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.9 6. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.3.• 6. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.3. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.

2. 8. 5.6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. 9. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. JPNS. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. . Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok.4. 3.4. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. 4. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. 12. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 11. 10.3.3.

6. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. JPNS Tidak .4. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok.3. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.

7.3. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 3. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. ii.3. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak.6.2.4. 4. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok.4 Borang Digunakan i. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. 5.4.3 Senarai Semak Bil. 2. 8. 11. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. 6. 10. 9.1. 1.

3.4.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .6.

1 Cop sekolah 6.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. 6. 6.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok. JPNS.3 meletak mohor sekolah 3. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.3. 3.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1.5.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. 2. 6.5. 2. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.2 menulis tarikh penerimaan buku 3.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 2. Pastikan bahawa: 2. . PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7. Penerima mengisi invois dengan: 3. 5. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.PPD 6.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3.

6. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. .2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.5.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3.

Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.3.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.6 Buku .4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. . 2. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. 2. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. Tamat 6. 1. Penerima mengisi invois dengan: 3.3 Bil. JPNS.dalam keadaan yang baik.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.. Pastikan bahawa: 2.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.5. 2.

PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.3. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6.3.3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.7 meletak mohor sekolah 4.5. JPNS. 6. 4.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar. 300-V dalam 7 salinan. 2. 6.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7.(KEW 300 V).3 Cop sekolah 6. Mengisi Borang Kew. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . PK(HEM)/Guru SPBT 5.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. 5. 6. 3. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. ii. 3.6.4 Borang Digunakan i.6 menulis tarikh penerimaan buku 3.3. 6. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.6.

00. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8. 6. JPNS.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. . Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.1 dijual (melalui sebut harga) 8.3. 7. 9. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.000. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. 8. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6.6. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.2 ditanam (Buku Agama) 8.3 dibakar (Buku Agama) 8. Guru SPBT 10.

3 Bil. Tandakan (√) Catatan 2. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Tamat 6. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.00. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 300-V dalam 7 salinan. .1 Buku teks yang usang/rosak 1.6. 1. Mengisi Borang Kew.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.000.3. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.

Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 300-V dalam 7 salinan. murid dilarang membuat bising. 6. . makan.V Borang Kew 300 .. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.6. 6. Semasa berada di BOSS. 7.4 Borang Digunakan i.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. Borang Kew 300 . Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. 9. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 8.3.00. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.3.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg. 5. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.000. 10. ii.Buku Teks. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. 4. minum atau berkelakuan tidak sopan. buku. fail. Mengisi Borang Kew. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS.

guru serta staf SK Jerantut Jaya. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. selamat. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. bersih dan ceria 2.Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. MISI 1. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . Selepas menggunakan BOSS. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas.

10 ptg RABU & KHAMIS : 7.30 pg-1.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7.00 ptg JUMAAT : 7. memproses. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4. menyimpan dan mengedar maklumat 2.00 t/h (Waktu Persekolahan) . Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1.30 pg-12.30 pg-1. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3. Mengumpul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful