6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

3.6.3.3.3. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual.6 6.5 6. SENARAI TUGAS 6. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT. 6. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran. 6.1.3.3. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.3.3.4. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.3 6. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.3. iaitu di awal dan di akhir tahun.3. hapuskira.3.3. hilang.3. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali. rosak. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.2.3.3. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu.7 .3. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.

• 6. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.3. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.10 6.3.3. bil dan pengesahan.9 6.3. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.3. .8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.3.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.3.3.

4. JPNS. 5.3. 8. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok. 10.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). 3. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. 9. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. 11. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. . Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. 2. 12. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris.6.3. 4.4.

2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.6.3. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.4. JPNS Tidak . Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.

Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. 11. 8. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. ii. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.4 Borang Digunakan i.3.3. 2.2. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. 3.4. 1. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . 9.3 Senarai Semak Bil. 5. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190.1. 4. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. 10.6. 7. 6.4. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak.

6.3.4.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .

5.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3. 6.3 meletak mohor sekolah 3. 5. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.5.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. 6.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.2 menulis tarikh penerimaan buku 3. Pastikan bahawa: 2. 6. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7.PPD 6. 2. 2. 3. 2. JPNS. Penerima mengisi invois dengan: 3. .1 Cop sekolah 6.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3.3.

5.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. .3.6.

2. Penerima mengisi invois dengan: 3. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3 Bil. 1.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.3.. 2.dalam keadaan yang baik. Pastikan bahawa: 2.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. .6 Buku . Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. Tamat 6. JPNS.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.5. 2.

4 Borang Digunakan i. 300-V dalam 7 salinan. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar. 6.3. 2.6.3.3. 3. JPNS.5. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.(KEW 300 V). PK(HEM)/Guru SPBT 5. Mengisi Borang Kew. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod.3.6 menulis tarikh penerimaan buku 3. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3 Cop sekolah 6.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. 6. 5. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . 6. ii.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. 3. 4.7 meletak mohor sekolah 4. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6.6. 6.

Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.000.3.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. 9. 7. JPNS.2 ditanam (Buku Agama) 8. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Guru SPBT 10. . Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.00. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 8. 6.3 dibakar (Buku Agama) 8. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.1 dijual (melalui sebut harga) 8.

Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.3 Bil. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. .Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.1 Buku teks yang usang/rosak 1. 1. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. 300-V dalam 7 salinan.3.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Mengisi Borang Kew.6. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Tandakan (√) Catatan 2. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.000.00. Tamat 6.

buku. 7. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. minum atau berkelakuan tidak sopan.. 4. . Semasa berada di BOSS. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. murid dilarang membuat bising.4 Borang Digunakan i. 10. 9.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. 6.3. 5.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg.6. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. makan. 8.3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Mengisi Borang Kew. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual.Buku Teks.V Borang Kew 300 . JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.000. 300-V dalam 7 salinan. fail. Borang Kew 300 . 6. ii. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.00.

Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . MISI 1. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. guru serta staf SK Jerantut Jaya. bersih dan ceria 2. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. Selepas menggunakan BOSS. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. selamat.

bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. menyimpan dan mengedar maklumat 2.30 pg-1.30 pg-12.10 ptg RABU & KHAMIS : 7.00 t/h (Waktu Persekolahan) . Mengumpul. memproses.30 pg-1. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4.00 ptg JUMAAT : 7. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful