6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

3.3.7 . iaitu di awal dan di akhir tahun. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual.3.3. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. rosak. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT.3. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.5 6.3. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran. hapuskira. SENARAI TUGAS 6.3.3.3. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN. 6. hilang.3 6.3. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali.6.6 6.2. 6.3.4.1.3.3.3.3.3.

11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.3.• 6. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. .8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.3.3. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.10 6.3. bil dan pengesahan.3.9 6.3. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.3. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.3.

Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen.3.4. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. 11. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks.3. 5. 4. 3. JPNS. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. 2. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. 12.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok. . Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). 10.6. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. 8.4. 9.

Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. JPNS Tidak . Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris.6. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.3.4.

ii. 7. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. 1. 10. 8. 4.6. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. 6. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT.4 Borang Digunakan i.3. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok .3. 2. 3. 9. 11. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks.1.4.4. 5.3 Senarai Semak Bil.2.

3.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .4.6.

Penerima mengisi invois dengan: 3.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku. 2. 2.1 Cop sekolah 6. 2. 6.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1. 3. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.2 menulis tarikh penerimaan buku 3. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. . Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.3.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7.3. JPNS.5. 6. 6.5.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. Pastikan bahawa: 2. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 5.3 meletak mohor sekolah 3. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.PPD 6.

 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. .2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.3.5.6. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.

Tamat 6. 2. JPNS.5.3 Bil.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 1. Pastikan bahawa: 2.dalam keadaan yang baik. 2.. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. 2.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.6 Buku .4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. Penerima mengisi invois dengan: 3.3. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. .

(KEW 300 V).8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar. 300-V dalam 7 salinan. 3. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6. 2.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. JPNS. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.7 meletak mohor sekolah 4. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Mengisi Borang Kew.3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. PK(HEM)/Guru SPBT 5.5. 6.3 Cop sekolah 6.6.4 Borang Digunakan i. 4. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. 6. 6. 5.3. ii.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7.3.3. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . 3. 6.6 menulis tarikh penerimaan buku 3.6. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.

Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Guru SPBT 10.6. JPNS.000.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. 7.3 dibakar (Buku Agama) 8.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. . 8. 6.00. 9.3.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.1 dijual (melalui sebut harga) 8.2 ditanam (Buku Agama) 8.

6.000. 300-V dalam 7 salinan. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.1 Buku teks yang usang/rosak 1.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Tandakan (√) Catatan 2. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. 1.00.3. Mengisi Borang Kew.3 Bil. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Tamat 6. .

makan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn.Buku Teks. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. .6. Borang Kew 300 . 300-V dalam 7 salinan. ii. Mengisi Borang Kew.3. murid dilarang membuat bising. 7. 6. 10.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. 6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. 8. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. 4. buku. fail. Semasa berada di BOSS. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.V Borang Kew 300 . 5. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. 9.00. minum atau berkelakuan tidak sopan.4 Borang Digunakan i..3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.000.

Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. Selepas menggunakan BOSS. guru serta staf SK Jerantut Jaya. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. bersih dan ceria 2.Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. MISI 1. selamat.

10 ptg RABU & KHAMIS : 7.00 ptg JUMAAT : 7. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4.00 t/h (Waktu Persekolahan) .30 pg-1. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. Mengumpul. menyimpan dan mengedar maklumat 2.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4.30 pg-1.30 pg-12. memproses.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful