6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

3. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6. 6.7 .3. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. hapuskira.3. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.3.3.4. iaitu di awal dan di akhir tahun.2.6 6. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. 6. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran.1.3.3.3 6. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual. hilang.3. rosak.3.3.3.6.3. SENARAI TUGAS 6. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.3. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.5 6. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali.3.3.3.

3. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.9 6.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6.3. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.• 6.3. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. . bil dan pengesahan.3.3. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.3.10 6.3.3.

3. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks.6.4. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. 11.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok.4. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.3. 8. 2. .3. JPNS. 5. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. 4. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. 10. 9. 12. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7.

JPNS Tidak . Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.6. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.4.3.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok.

4. 4. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. 8.2.4 Borang Digunakan i. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5.1. 7. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. ii.3 Senarai Semak Bil.3. 11. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. 2. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. 1.4. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. 6. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. 10.6.3. 3. 5. 9.

5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .6.3.4.

3. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.3.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.5. Penerima mengisi invois dengan: 3. 6.1 Cop sekolah 6. 2. Pastikan bahawa: 2.2 menulis tarikh penerimaan buku 3.5.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. . JPNS. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.3 meletak mohor sekolah 3. 6. 2.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 5.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku. 6.PPD 6.3. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7. 2.

6. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.5. .  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.3.

3 Bil. JPNS.dalam keadaan yang baik.. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Pastikan bahawa: 2. . 2. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 1. Tamat 6.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.6 Buku . 2. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.5. 2.3. Penerima mengisi invois dengan: 3.

Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak .1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Mengisi Borang Kew. 6. 2. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 6.3.6. JPNS.(KEW 300 V).6 menulis tarikh penerimaan buku 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.5.3 Cop sekolah 6. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. PK(HEM)/Guru SPBT 5. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. 3.3. 4. 6. 300-V dalam 7 salinan. 3. 5.4 Borang Digunakan i.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar.6.3. 6.3. ii.7 meletak mohor sekolah 4.

4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. Guru SPBT 10. .2 ditanam (Buku Agama) 8.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.000.3 dibakar (Buku Agama) 8. 7. 8. 6.6.3.1 dijual (melalui sebut harga) 8. 9.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. JPNS.00.

6. . JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.1 Buku teks yang usang/rosak 1.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 300-V dalam 7 salinan. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.3. Mengisi Borang Kew.000. 1. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.00.3 Bil. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Tandakan (√) Catatan 2. Tamat 6.

300-V dalam 7 salinan. 10.3.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 4. Mengisi Borang Kew.3. 6.. 7.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg.V Borang Kew 300 . murid dilarang membuat bising. buku.6. 5. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual.00. ii.4 Borang Digunakan i. makan. Semasa berada di BOSS. minum atau berkelakuan tidak sopan.000. Borang Kew 300 . 6. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. fail. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. 8.Buku Teks. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. . Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. 9.

Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. MISI 1. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. selamat. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. Selepas menggunakan BOSS. bersih dan ceria 2. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. guru serta staf SK Jerantut Jaya. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan.

Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7.10 ptg RABU & KHAMIS : 7. memproses.30 pg-12. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1.30 pg-1.00 t/h (Waktu Persekolahan) . Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4. Mengumpul.30 pg-1. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3.00 ptg JUMAAT : 7. menyimpan dan mengedar maklumat 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful