DATA DEMOGRAFI DAN KELOMPOK DI MALAYSIA

EDU3106 PUAN HALIMATUS SADIAH BINTI SALLEH

kelahiran. taburan. distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran. struktur. kematian. kematian (kamus dewan edisi keempat) Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. kepadatan.DEFINISI Kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk Dari segi saiz. meliputi ukuran. migrasi serta penuaan (wikipedia 2009) .

Migrasi 8. Proses penduduk 5. Perkahwinan 9. ras. Jumlah penduduk 3. Perubahan status sosial .Ruang Lingkup Demografi 1. Komposisi (umur. agama. Kematian 7. sek) 4. Struktur penduduk 2.

24.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia.64 juta orang. .DATA POPULASI WARGANEGARA ‡ Berdasarkan kepada Buletin Perangkaan Malaysia (terbitan Jun 2006). jumlah penduduk di Malaysia ialah seramai 26.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1.

Bil 1 2 3 Status Bumiputera Bumiputera Bukan Bumiputera Kaum Melayu Bukan Melayu Cina Jumlah (orang) 13.48 juta 2.86 juta 7.22 juta Peratus 54 % 11.5 % 5 Bukan Bumiputera Lain-lain 318.9 ribu 1.8 % 25 % 4 Bukan Bumiputera India 1.7 % Jum 24.93 juta 6.8 juta 100% .

JUMLAH 14. 6.051. Bukan Warganegara Malaysia. 5.400 6.900 3.939. KAUM Melayu Bumiputera Lain Cina India Lain-lain Warganegara.200 340.BIL 1.409.500 2.000 .437. 2 3.128. 4.700 1.

9% 1.Taoisme Tidak Beragama (Pagan) Kepercayaan Animisme.2% 9. 5. agama rakyat dan Sikhisne PERATUSAN 60.6% 0.5% .1% 6.AGAMA BIL 1. 6. 2.3% 2. Konfusianisne.4% 19. AGAMA Islam Buddha Kristian Hindu Cina Tradisional. 7. 3 4.

PENDUDUKAN DI MALAYSIA 2008 BIL 1 2 KEPENDUDUKAN Bandar Luar Bandar PERATUS 70% 30% .

TABURAN PENDUDUK DI BANDARAYA TERBESAR DI MALAYSIA TAHUN 2008 BIL 1. 11. 3. 12. 7.809. 14.321.672 1. BANDARAYA Kuala Lumpur Subang Jaya Klang Johor Bharu Ampang Jaya Ipoh Kuching Shah Alam Kota Kinabalu Kota Bharu Petaling Jaya Tebrau Cheras Sandakan NEGERI Wilayah Persekutuan Selangor Selangor Johor Selangor Perak Sarawak Selangor Sabah Kelantan Selangor Johor Selangor Sabah BILANGAN PENDUDUK 1. 5. 8. 4.562 617. 9.961 479. 13. 10.149 579. 2. 055.351 515.207 895509 756. 6.301 543.415 525.309 710798 658.699 1.121 .304 577.

565. 1980. Banci sebelum ini dijalankan pada 1970.821 orang ‡ 14. 1991 dan 2000 ‡ Selangor mempunyai taburan penduduk tertinggi dalam negara dengan 5.154 perempuan ‡ 6.396.411.324 orang (19.112.17 peratus .865 tempat kediaman di seluruh negara ‡ Banci 2010 adalah yang kelima dijalankan untuk menghasilkan data yang berguna bagi merancang dan melaksanakan dasar pembangunn negara.453.‡ Jumlah penduduk Malaysia yang terkini : 27.174 isi rumah dan 7.667 lelaki dan 13.380.63 peratus) setelah mencatat kadar pertumbuhan penduduk 3.

‡ Labuan.3 peratus pada tahun lepas berbanding tiga peratus pada tahun 2000. Johor.1 peratus seperti juga di negara maju . Terengganu.964 penduduk mencatat pertumbuhan penduduk paling pesat iaitu 17. beliau berkata ia menurun kepada 2. ‡ Dijangka pada tahun 2015 terdapat kemungkinan kadar kesuburan penduduk di Malaysia turun kepada 2.‡ Putrajaya yang mempunyai 67. Sabah. Sarawak.77 peratus akibat perpindahan kebanyakan pejabat kerajaan serta perpindahan penduduk ke kuarters kerajaan di situ. Kedah dan Negeri Sembilan adalah antara negeri yang mencatatkan penurunan kadar pertumbuhan penduduk ‡ Mengenai kadar kesuburan penduduk.