DATA DEMOGRAFI DAN KELOMPOK DI MALAYSIA

EDU3106 PUAN HALIMATUS SADIAH BINTI SALLEH

kepadatan.DEFINISI Kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk Dari segi saiz. kelahiran. distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran. kematian. migrasi serta penuaan (wikipedia 2009) . struktur. taburan. meliputi ukuran. kematian (kamus dewan edisi keempat) Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan.

ras. Struktur penduduk 2. Perubahan status sosial . Proses penduduk 5. Kematian 7. Perkahwinan 9. Migrasi 8. Komposisi (umur. sek) 4.Ruang Lingkup Demografi 1. agama. Jumlah penduduk 3.

84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia. jumlah penduduk di Malaysia ialah seramai 26. 24. .DATA POPULASI WARGANEGARA ‡ Berdasarkan kepada Buletin Perangkaan Malaysia (terbitan Jun 2006).64 juta orang.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1.

7 % Jum 24.8 juta 100% .22 juta Peratus 54 % 11.93 juta 6.Bil 1 2 3 Status Bumiputera Bumiputera Bukan Bumiputera Kaum Melayu Bukan Melayu Cina Jumlah (orang) 13.5 % 5 Bukan Bumiputera Lain-lain 318.86 juta 7.8 % 25 % 4 Bukan Bumiputera India 1.48 juta 2.9 ribu 1.

6.400 6. 5.051. JUMLAH 14.437.900 3. 4.500 2. KAUM Melayu Bumiputera Lain Cina India Lain-lain Warganegara.BIL 1.409.939. Bukan Warganegara Malaysia.200 340. 2 3.000 .128.700 1.

AGAMA Islam Buddha Kristian Hindu Cina Tradisional. 3 4.5% .1% 6. Konfusianisne.2% 9. 5.4% 19.3% 2.6% 0. 2. 6.9% 1.AGAMA BIL 1.Taoisme Tidak Beragama (Pagan) Kepercayaan Animisme. 7. agama rakyat dan Sikhisne PERATUSAN 60.

PENDUDUKAN DI MALAYSIA 2008 BIL 1 2 KEPENDUDUKAN Bandar Luar Bandar PERATUS 70% 30% .

2. 5.121 .TABURAN PENDUDUK DI BANDARAYA TERBESAR DI MALAYSIA TAHUN 2008 BIL 1. 12.809.321.699 1. 14. 7.562 617. 13. 055. BANDARAYA Kuala Lumpur Subang Jaya Klang Johor Bharu Ampang Jaya Ipoh Kuching Shah Alam Kota Kinabalu Kota Bharu Petaling Jaya Tebrau Cheras Sandakan NEGERI Wilayah Persekutuan Selangor Selangor Johor Selangor Perak Sarawak Selangor Sabah Kelantan Selangor Johor Selangor Sabah BILANGAN PENDUDUK 1. 8. 10.672 1.961 479.309 710798 658.207 895509 756.351 515. 11. 6.304 577.149 579.415 525. 4. 3. 9.301 543.

1991 dan 2000 ‡ Selangor mempunyai taburan penduduk tertinggi dalam negara dengan 5.865 tempat kediaman di seluruh negara ‡ Banci 2010 adalah yang kelima dijalankan untuk menghasilkan data yang berguna bagi merancang dan melaksanakan dasar pembangunn negara.821 orang ‡ 14.17 peratus .565.324 orang (19.396.174 isi rumah dan 7.112.453.154 perempuan ‡ 6.‡ Jumlah penduduk Malaysia yang terkini : 27.380.63 peratus) setelah mencatat kadar pertumbuhan penduduk 3. Banci sebelum ini dijalankan pada 1970. 1980.411.667 lelaki dan 13.

‡ Dijangka pada tahun 2015 terdapat kemungkinan kadar kesuburan penduduk di Malaysia turun kepada 2. Terengganu.77 peratus akibat perpindahan kebanyakan pejabat kerajaan serta perpindahan penduduk ke kuarters kerajaan di situ. beliau berkata ia menurun kepada 2.3 peratus pada tahun lepas berbanding tiga peratus pada tahun 2000.‡ Putrajaya yang mempunyai 67. ‡ Labuan.964 penduduk mencatat pertumbuhan penduduk paling pesat iaitu 17. Sabah.1 peratus seperti juga di negara maju . Johor. Kedah dan Negeri Sembilan adalah antara negeri yang mencatatkan penurunan kadar pertumbuhan penduduk ‡ Mengenai kadar kesuburan penduduk. Sarawak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful