DATA DEMOGRAFI DAN KELOMPOK DI MALAYSIA

EDU3106 PUAN HALIMATUS SADIAH BINTI SALLEH

kematian.DEFINISI Kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk Dari segi saiz. meliputi ukuran. kematian (kamus dewan edisi keempat) Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran. migrasi serta penuaan (wikipedia 2009) . struktur. taburan. kelahiran. kepadatan.

agama. Struktur penduduk 2. Proses penduduk 5. sek) 4. Jumlah penduduk 3. Kematian 7. Perubahan status sosial . Migrasi 8. Perkahwinan 9. ras. Komposisi (umur.Ruang Lingkup Demografi 1.

DATA POPULASI WARGANEGARA ‡ Berdasarkan kepada Buletin Perangkaan Malaysia (terbitan Jun 2006).8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia. jumlah penduduk di Malaysia ialah seramai 26. . 24.64 juta orang.

5 % 5 Bukan Bumiputera Lain-lain 318.7 % Jum 24.48 juta 2.8 % 25 % 4 Bukan Bumiputera India 1.9 ribu 1.93 juta 6.86 juta 7.Bil 1 2 3 Status Bumiputera Bumiputera Bukan Bumiputera Kaum Melayu Bukan Melayu Cina Jumlah (orang) 13.8 juta 100% .22 juta Peratus 54 % 11.

4. JUMLAH 14.437.400 6.128.900 3.000 .409. KAUM Melayu Bumiputera Lain Cina India Lain-lain Warganegara.939. Bukan Warganegara Malaysia.200 340.051.700 1. 2 3. 5.500 2.BIL 1. 6.

3% 2. 7. 6. 3 4.4% 19.9% 1.5% . AGAMA Islam Buddha Kristian Hindu Cina Tradisional. Konfusianisne.AGAMA BIL 1.Taoisme Tidak Beragama (Pagan) Kepercayaan Animisme. 2.2% 9. 5.6% 0. agama rakyat dan Sikhisne PERATUSAN 60.1% 6.

PENDUDUKAN DI MALAYSIA 2008 BIL 1 2 KEPENDUDUKAN Bandar Luar Bandar PERATUS 70% 30% .

961 479. 11.304 577. 12. BANDARAYA Kuala Lumpur Subang Jaya Klang Johor Bharu Ampang Jaya Ipoh Kuching Shah Alam Kota Kinabalu Kota Bharu Petaling Jaya Tebrau Cheras Sandakan NEGERI Wilayah Persekutuan Selangor Selangor Johor Selangor Perak Sarawak Selangor Sabah Kelantan Selangor Johor Selangor Sabah BILANGAN PENDUDUK 1.207 895509 756. 2.809. 3. 6.351 515.301 543. 7. 9.149 579. 5.309 710798 658. 055. 8.121 . 14.562 617.TABURAN PENDUDUK DI BANDARAYA TERBESAR DI MALAYSIA TAHUN 2008 BIL 1. 4. 13.415 525. 10.672 1.321.699 1.

112.324 orang (19.63 peratus) setelah mencatat kadar pertumbuhan penduduk 3.667 lelaki dan 13.565.‡ Jumlah penduduk Malaysia yang terkini : 27.174 isi rumah dan 7. 1991 dan 2000 ‡ Selangor mempunyai taburan penduduk tertinggi dalam negara dengan 5.453.411.396.17 peratus .865 tempat kediaman di seluruh negara ‡ Banci 2010 adalah yang kelima dijalankan untuk menghasilkan data yang berguna bagi merancang dan melaksanakan dasar pembangunn negara. Banci sebelum ini dijalankan pada 1970.154 perempuan ‡ 6.380.821 orang ‡ 14. 1980.

964 penduduk mencatat pertumbuhan penduduk paling pesat iaitu 17. Johor.3 peratus pada tahun lepas berbanding tiga peratus pada tahun 2000. beliau berkata ia menurun kepada 2.1 peratus seperti juga di negara maju . Sabah.‡ Putrajaya yang mempunyai 67.77 peratus akibat perpindahan kebanyakan pejabat kerajaan serta perpindahan penduduk ke kuarters kerajaan di situ. ‡ Labuan. Kedah dan Negeri Sembilan adalah antara negeri yang mencatatkan penurunan kadar pertumbuhan penduduk ‡ Mengenai kadar kesuburan penduduk. Terengganu. Sarawak. ‡ Dijangka pada tahun 2015 terdapat kemungkinan kadar kesuburan penduduk di Malaysia turun kepada 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful