Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN

PROGRAM ORENTASI
TAHUN 1
2011

UNIT
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
LAPORAN
PROGRAM ORIENTASI MURID TAHUN 1 SKHMC 2011

PENGENALAN : Program Orientasi atau suai kenal adalah antara


program yang amat perlu didedahkan kepada murid-
murid. Selain daripada memberikan pendedahan
terhadap subjek sekolah rendah tahap 1, ia juga
bertujuan untuk memberi peluang kepada murid-murid
tahun 1 untuk mengenali persekitaran sekolah baru
serta guru-guru dan juga rakan baru mereka.
Secara keseluruhan boleh dikatakan bahawa program
ini menjurus kepada pendedahan serenar
pembelajaran daripada tadika yang mereka kenali
sebelum ini.
Pengisian program ini keseluruhannya berbentuk
orientasi iaitu suai kenal, sama ada info subjek serta
mengenali guru, rakan dan persekitaran sekolah.

RASIONAL : Program ini adalah untuk memastikan bahawa semua


murid yang menyertainya mendapat manafaat dari segi
kefahaman yang lebih baik terhadap situasi
pembelajaran, sosial dan persekitaran yang baru.
Ia juga turut menyediakan pekej suai kenal yang
komprehansif kerana melibatkan subjek tahun 1 serta
keseluruhan guru-guru tahun 1. Penekanan yang
diberikan adalah info berupa pengetahuan disusuli
dengan etika sosial yang patut diamalkan agar murid-
murid berakhlak mulia. Disamping itu, pengisian
program daripada Unit Bimbingan & Kaunseling turut
diselitkan

MATLAMAT : 1. Melahirkan murid yang berakhlak mulia.


2. Menyedarkan murid terhadap sukatan yang bakal
ditempuhi.
3. Mendidik murid agar mengerjakan kebajikan.

OBJEKTIF : 1. Peserta mengenali serta serasi dengan situasi


alam persekolahan sebenar.
2. Peserta tahu tentang sukatan pelajaran
tahun satu 2011.

SASARAN : 1. Semua murid tahun 1 sessi 2011 SKHMC.


TARIKH : 3 – 7 JANUARI 2011

MASA : 12.50 - 6.10 PM

TEMPAT : SKHMC.

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

Peserta Pelbagai Murid yang Murid akan Murid yang


mengetahui program bermasaalah berada di nakal serta
perubahan di sahsiah serta tidak sekolah bermasalah
alam tadika ke akademik yg menumpukan sepanjang disiplin yang
pendidikan melibatkan perhatian. tahun 2011. sukar untuk
fomal di tahun murid tahun 1. dibentuk.
1 di sekolah
rendah.

Peserta tahu Guru-guru yang Murid yang Program Tidak


tentang terlatih serta tidak sirius di bimbingan, membuat kerja
sukatan berkomitmen dalam kelas sesi rumah, ponteg
matapelajaran tinggi. serta mungkin kaunseling sekolah,
yang akan ada guru yang individu dan ponteng kelas
diambilnya tidak kelompok serta malas
sepanjang sesi menghiraukan serta mengulangkaji
2011. perkembangan bimbingan
murid. kelompok (di
dalam kelas)

Peserta tahu Jadual untuk Tidak Program Tidak


tentang aktiviti sepanjang berminat, bimbingan, menghadiri
serta program tahun, guru- mempunyai sesi aktiviti,
yang akan guru yang komitmen yang kaunseling ponteng
dilaluinya komited. lain. individu dan aktiviti,
sepanjang sesi kelompok melakukan
2011. (dalam kelas) aktiviti kuar
seperti pergi
ke ‘cyber café’
dan melepak.
KEHADIRAN :

Secara keseluruhannya, kehadiran kurang memuaskan, di mana 85%


murid tahun 1 yang mendaftar masuk hadir sepanjang minggu orientasi
ini. Situasi begini mungkin juga program berjalan selama seminggu,
terdapat juga beberapa orang murid yang tidak dapat hadir kerana
kurang sihat.
Aktiviti serta program-program lain yang bersesuaian akan menyusul
dalam usaha merealisasi matlamat program seperti yang telah
dinyatakan.

Laporan disediakan oleh: Disahkan Oleh:

Zabedah
.................................... ......................................
(ZABEDAH MOHAMED) (PN. WARNIZAN NORDIN

Guru Bimbingan dan Kaunseling Penyelia Petang,


Sekolah Kebangsaan Hj. Mahmud Sek.Haji. Mahmud
Chemor Chemor
Ipoh. Ipoh.
LAPORAN BERGAMBAR