Anda di halaman 1dari 1

Contoh B

penulisan Rancangan Mengajar harian.

KELAS/
MASA/ KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATAPELAJARAN
BAHASA Tema : Keluarga Sistem Bahasa
MELAYU Tajuk : Keluarga Saya Tatabahasa -
8.20 – 9.20 Kemahiran : ** - kata nama am
4 CEMPAKA FU : SK : 4.1 SP : 4.1.1
FS : SK: 3.1 SP : 3.1.2 Ilmu
Objektif: - Pendidikan Moral,
Pada akhir pengajaran murid dapat:
i..Menyebut seni kata lagu dengan Nilai
sebutan yang betul dan jelas melalui - Kasih sayang
nyanyian secara didik hibur.
ii.Menulis lima perkataan suku kata KBT
tertutup dengan betul dan kemas. 1. TKP
- Kinestatik
Aktiviti: 2. EMK
Set Induksi - Kreatif dan inovatif
- Guru memaparkan gambar keluarga dan 3. Kontektual
menyanyikan lagu “Sayang Keluarga”.
Langkah: Media:
1. Guru bersoaljawab berkaitan anggota Seni kata lagu
keluarga. Kad perkataan
2. Murid mengeja perkataan anggota Gambar tunggal
keluarga.
3. Menyanyi lagu dengan melakukan Refleksi:
gerakan. 28/35 murid telah
4. Melakar perkataan yang diberikan menguasai kemahiran.
dengan betul. 5 orang murid diberi
Penutup: bimbingan.
Menyanyi lagu ”Sayang Keluarga”. 2 orang diberi
pemulihan.
** Buku Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Malaysia mesti ada bersama
guru pada setiap masa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Boleh dipilih untuk gunakan contoh A atau Contoh B