Anda di halaman 1dari 3

‘

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
d alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Salam ejahtera, Salam ukhwah mahabbah, alam atu Malay ia.

dhlan wa ahlan wamarhaban bikum kalimah pembuka tirai...

Yang beru aha, ____________________________________________________________

Yang dihormati, ____________________________________________________________

i) _______________________________________________________________________

ii) _____________________________________ __________________________________

iii) _______________________________________________________________________

iv) ______________________________________________________________________

Kami elaku wakil pihak majli pada pagi ini, turut ama merakamkan ucapan jutaan terima ka ih
yang tidak terhingga kepada eluruh hadirin warga dewan kerana telah udi meluangkan ma a
bagi ber ama- ama menjayakan majli yang kita rencanakan pada hari ini.

Ber yukur kita pada pagi yang penuh barakah ini, dapat kita berkumpul di dalam Dewan Latihan
PPD SK Tmn Prima Selayang ini.

Hadirin warga dewan yang dihormati ekelian,

Majli eumpama ini ememangnya menjadi agenda wajib dalam acara takwim ekolah.
Se ungguhnya ianya bukan ahaja dapat memupuk emangat kerja ama antara pihak ekolah
dengan wari penjaga, malahan dapat mengetengahkan egala pandangan waimma idea berna
daripada warga ekolah mahupun para ibu bapa ekelian.

Ju teru, adalah menjadi harapan kami warga pendidik agar ianya menjadi tonggak bagi
memulakan anjakan paradigma dan pencetu revolu i dalam meningkatkan lagi mutu
pencapaian anak-anak kita dalam a pek duniawi mahupun ukhrawi..in yadllah.

Sebagai pembuka tirai acara, majli menjemput dl-fadhil dl-u taz Ih an Ramadhan b Mohd Noor
utk membacakan doa, diper ilakan.

~DOd~

dmin amin yarabbal alamin.

Kita teru kan acara dengan lot motiva i keibubapaan & guru yang akan di ampaikan oleh

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

cPa ge
Begitulah berakhirnya ceramah motiva i yang begitu padat berinforma i buat renungan dan
panduan emua warga dewan. Jutaan terima ka ih diucapkan kepada
_______________________________________ ata ke udian hadir menyampaikan ceramah.

Majli dengan berbe ar hati memper ilakan Yang Beru aha, Pn Hjh Hamidah bt Hj dhmad elaku
Guru Be ar SK Tmn Prima Selayang untuk menyampaikan ucapannya pada pagi ini.
Diper ilakan....

~UCdPdN~

ddalah menjadi harapan kami agar kata-kata yang telah diluahkan tadi menjadi renungan dan
panduan untuk kita ber ama...in yadllah. Jutaan terima ka ih daripada pihak majli turut
dirakamkan kepada Puan Guru Be ar ata ucapan yang telah di ampaikan.

Hadirin warga dewan yang aya hormati,

dgenda majli pada hari ini diteru kan dengan ucapan daripada Yg Dipertua PIBG SK Tmn Prima
Selayang, En Daud b Jamali. Majli dengan egala hormatnya memper ilakan....

~UCdPdN~

Pihak majli menghimpunkan ucapan jutaan terima ka ih yang tidak terhingga ata ucapan En.
Daud itu tadi.

 [

Indah budi kerna ja a,

Indah manu ia kerna baha a,

Budimu tuan tidak dilupa,

Semoga bahagia melimpah berkatNya....

dgenda eteru nya pada pagi ini, adalah e i dialog ibu bapa penjaga ber ama para guru. Dalam
e i ini, ebarang cadangan dan pandangan para wari penjaga adalah amat dialu-alukan. Ini
bukan ahaja untuk kebaikan ber ama, malahan ianya juga tidak lain bermotifkan trategi
peningkatan pencapaian anak-anak menjelang UPSR pada tahun ini. In yadllah....

~Se i Soal Jawab & Dialog~

Dengan ter impulnya kata epakat dan idea pandangan itu tadi, maka berakhirlah majli kita
pada hari ini. Saya elaku wakil pihak majli dengan takzimnya menyu un epuluh jari memohon
ampun dan maaf ekiranya terdapat ebarang khilaf tanpa edar epanjang aya mengendalikan
ro trum pengacaraan pada hari ini. Se ungguhnya yang baik itu datangnya daripada dllah S.W.T,
yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri aya ebagai hamba dllah yang erba
kekurangan.

[

6Pa ge
Majli berakhir penuh yafaat

Menjadi ingatan epanjang zaman

dmalan epakat membawa berkat

Hidup beramal bertunjang iman.

Sekian, wabillahi taufik walhidayah a alamu͛alaikum warahmatullahi wabarakatuh & alam


perpaduan......................

rPa ge