RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

1Keselamatan dan Organisasi Bengkel a) Peraturan keselamatan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) ii) Aras 1 i) Aras 1 i) ii) Mengamalkan langkah keselamatan semasa Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat Menyediakan struktur organisasi tempat kerja Mengenalpasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek dipersekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D Mengenal pasti idea berdasarkan objek Melakar objek berdasarkan bentuk asal Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian b) Organisasi bengkel Minggu ke 2 11. Reka Bentuk dan Teknologi 1.RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 MINGGU Minggu ke 1 4. 2 Kreativiti dan Reka Cipta a) Pengenalan kreativiti i) Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk iii) Minggu ke 3 18-23 JAN 2010 Minggu ke 4 25-29 JAN 2010 Minggu ke 5 1-6 FEB 2010 ii) Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek ii) Aras 1 i) ii) iii) iii) Komunikasi tampak Aras 1 Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan Aras 1 i) ii) iii) b) Ka j i an rekabentuk dan kefungsian projek i) Kajian bentuk luaran produk Mengenal pasti kegunaan produk Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk .15 JAN 2010 1.8 JAN 2010 BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARA N 1.

30 APRIL 2010 iii) Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen c) Pendokumentasian Aras 1 i) ii) iii) iv) Aras 2 i) Aras 3 i) ii) Aras 1 i) ii) iii) iv) Aras 1 i) Aras 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Aras 2 i) Membaca manual Memilih dan memasang komponen Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual Menguji dan melaras model Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Mereka model baru dari set bin aan Menerangkan fungsi model baru Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum Membuka dan mengenal pasti f ungsi komponen Memasang semula komponen supaya berfungsi Mengumpul dan merekod maklumat 1.Minggu ke 6 dan 7 8-25 FEB 2010 ii) Memasang model berpandukan manual Minggu ke 8 1-5 MAC 2010 Minggu ke 9 22-26 MAC 2010 Minggu ke 10. 12 .3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur. 11. 13 dan 14 29 MAC. menanda dan memotong bahan projek Memasang komponen projek Membuat kemasan Mereka bentuk dan membuat projek produk berdasarkan minat murid .

.

24 dan 25 19 JULAI– 6 OGOS 2010 Minggu ke 26 dan 27 9-20 JULAI 2010 Minggu ke 28 23-26 JULAI 2010 Minggu ke 29 1.Minggu ke 15.1 Barang Jualan a) Kumpulan sasaran b) Jenis barang yang sesuai Aras 1 i) .5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a) Penyenggaraan alatan tangan 1.6 Tanaman Hiasan a) Pengenalan b) Pemilihan biji benih Memilih biji benih pokok bungaan semusim Menyedia medium semaian Menyemai biji benih pokok bu nga semusim Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti Mengenal dan memilih bekas tanaman Menyediakan bekas penanaman Menyediakan medium penanaman Mengubahanak pokok ke dalam bekas Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan Menanam anak pokok tanaman hiasan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Menjaga tanaman hiasan dibatas Mengumpul maklumat barang keperluan. 17 dan 18 3 MEI – 4 JUN 2010 1. Perniagaan dan Keusahawanan 2.4 Elektrik dan Elektronik a) Penghasilan projek elektrik Aras 1 i) ii) iii) iv) v) Aras 2 i) ii) iii) iv) v) vi) Aras 1 i) ii) iii) iv) Aras 1 i) Aras 1 i) ii) iii) Aras 2 i) Aras 1 i) ii) iii) iv) Aras 2 i) ii) Aras 1 i) Aras 2 i) Aras 1 i) ii) Mengenal pasti nama. fungsi dan simbol komponen Mengenal pasti alatan tangan Membuat penyambungan litar Mengenal pasti litar siri dan litar selari Membezakan diantara litar siri dan litar selari Membaca dan menterjemahkan lukisan litar Memilih alatan. membentuk dan menjalur wayar Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen Mengujilitar Membuat kemasan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih Membersih alatan tangan Meminyak untuk tujuan perlindungan dan pelinciran Menyimpan alatan tangan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Minggu ke 19 21-25 JUN 2010 Minggu ke 20 28 JUN–2 JULAI 2010 Minggu ke 21 dan 22 5-16 JULAI 2010 Minggu ke 23. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengkelas barang mengikut keperluan. 16. bahan dan komponen Mengukur. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan c) Penanamanasan d ) Penjagaan 2. memotong.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.