Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN 5
RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

MINGGU BIDANG/ UNIT/ HASIL PEMBELAJARAN


TAJUK PEMBELAJARA N
Minggu ke 1.Reka Bentuk dan Teknologi
1, 2 dan 3 2.2 Kreativiti dan Reka Cipta
4-23 JAN b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk Aras 1
2010 i) Membuka dan memasang kit i) Mengenal pasti alatan tangan
model ii) Membuka dan mengenal pasti
iii) Menyatakan fungsi komponen
iv) Memasang semula kit model

Aras 2
i) Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model
Aras 3
i) Membuka dan memasang kit model
ii) Mengkaji reka bentuk kit model
Minggu ke c) Penyelesaian masalah
4 i) Pencetusan dan penjanaan Aras 1
25-29 JAN idea kreatif melalui projek i) Mengenal pasti masalah
2010 eksperimental ii) Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah
iii) Membuat catatan dan lakaran
ii) Menterjemah idea kepada Aras 1
bentuk 3D i) Memilih lakaran akhir projek eksperimental
ii) Merancang pembinaan projek
Minggu ke iii) Membina dan pembaikan Ar as 1
5 mempersembahkan projek i) Membina projek eksperimental
1-6 FEB eksperimental
2010
Minggu ke iv) Membina dan Aras 1
6 mempersembahkan projek i) Membuat persembahan hasil binaan secara lisan
8-12 FEB
2010
CUTI TAHUN BARU CINA 13-21 FEB 2010
Minggu ke e) Pendokumentasian Aras 1
7 i) Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea
22-26 FEB ii) Mengumpul dan merekod maklumat
2010 iii) Membuat buku idea
HARI KEPUTERAAAN NABI MUHAMMAD SAW 26 FEB 2010
Minggu ke 1.3 Reka Bentuk dann Penghasilan Projek
8, 9, 10, 11 c) Mereka bentuk dan menghasilkan projek
dan 12 berasaskan logam dan bahan kitar semula Aras 1
1 MAC- i) Menentukan projek berpandukan kad kerja
9 APRIL ii) Membaca lukisan projek
2010 iii) Mengenalpasti alatan tangan
iv) Menentukan jenis bahan dan kuantiti
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 9-11 MAC 2010
CUTI SEKOLAH 3-21 MAC 2010
v) Mengukur, menanda dan memotong bahan projek
vi) Memasang komponen projek
vii) Membuat kemasan
Aras 2
i) Mereka bentuk dan membuat projek yang lebih mencabar
berdasarkan minat
Minggu ke 1.4 Elektrik dan Elektronik
13, 14 , 15 a) Penghasilan projek elektronik Aras 1
dan 16 i) Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen
12 APRIL- elektronik
7 MEI 2010 ii) Membaca dan memahami litar skematik
iii) Membuat litar penyambungan litar
Aras 2
i) Membaca dan menterjemah litar projek
ii) Memilih alatan, bahan dan komponen
iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar
iv) Memasang komponen mengikut litar projek
v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan
Minggu ke 1.5 Baik Pulih dan Penyelengaraan
17 b) Penyenggaraan bahagian bangunan Aras 1
10-14 MEI i)
Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara
2010 ii)
Memilih bahan pembersih
iii)
Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan
tingkap
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18-21 MEI 2010
Minggu ke 1.6 Jahitan
18 dan 19 a) Membaiki pakaian Ar as 1
24 MEI – 4 i) Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan
JUN 20101 ii) Menyatakan kegunaan alatan jahitan
iii) Menyatakan kegunaan jahitan asas
iv) Mengenal pasti mata jahitan asas
v) Menyatakan kegunaan kancing
vi) Mengenal pasti jenis kancing
vii) Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kanci ng
viii) Menjahit butang, cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian
HARI WESAK 28 MEI 2010
Ar as 2
i) Menyatakan maksud kelim
ii) Mengenal pasti bahagian pakaian
iii) Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas
iv) Menjahit kelim yang meretas pada pakaian
v) Menyatakan maksud kelepet
vi) Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian
vii) Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada
pakaian
viii) Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian
CUTI SEKOLAH 5 – 20 JUN 2010
Minggu ke 1.7 Ik a n H i as an
20 a) Pengenalan Ar as 1
21-25 JUN i) Mengenal dan melabel bahagian luar ikan
2010 ii) Menyenaraikan spesies ikan hiasan tropika
Ar as 2
i) Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan
Ar as 3
i) Menyenaraikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan
Minggu ke b) Penyediaan bekas Ar as 1
21 i) Memilih ikan hiasan untuk dipelihara
28 JUN–2 Ar as 2
JULAI i) Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan
2010 ii) Menanam tumbuhan akuatik dalam
iii) Memilih akuarium/bekas dan aksesori
iv) Menyedia dan menghias akuarium
v) Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium/bekas
Minggu ke c) Pengurusan Ar as 1
22. 23, 24, i)Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan
25, 26 dan ii)Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan
27 iii)Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan
5 JULAI- iv) Mengenal pasti kandungan mutu air
20 OGOS v) Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan mencuci
2010 penapis
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 20-22 JULAI 2010
vi) Mengenal pasti simptom penyakit biasa pada ikan hiasan
vii) Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan
Ar as 2
i) Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium
ii) Memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik dalam
akuarium

Minggu ke 2. Perniagaan dan Keusahawan


28 2.2 Merancang dan Menyediakan
23-27 a) Membuat rancangan jualan Ar as 1
OGOS 2010 i) Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan dijual
ii) Menentukan barang jualan
iii) Merancang cara menjual
iv) Membuat rancangan jualan
v) Menyediakan jadual kerja
NUZUL AL-QURAN 27 OGOS 2010
Minggu ke b) Menyediakan barang jualan Ar as 1
29 i) Menghasilkan barang yang hendak dijual
30 OGOS-
3 SEPT CUTI HARI KEMERDEKAAN 31 OGOS 2010
2010 Ar as 2
i) Mengubahsuai barang yang hendak dijual
CUTI SEKOLAH DAN HARI RAYA PUASA 4 – 12 SEPT 2010
Minggu ke 2.3 Mempromosi Jualan
30 dan 31 a) Promosi melalui poster Ar as 1
13 SEPT- i) Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster
1 OKT ii) Mengenal pasti ciri poster yang baik
2010 PEPERIKSAAN UPSR 20-23 SEPT 2010
Ar as 2
i) Menghasilkan poster untuk mempromosi barang
Minggu ke 2.4 Mengurus Jualan
32 dan 33 b) Mendapatkan pesanan Ar as 1
4-23 OKT i) Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan
2010 ii) Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 12-15 OKT 2010
Ar as 2
i) Mendapatkan pesanan
Minggu ke 2.5 Mengurus Perbelanjaan Diri
34 a) Merekod pendapatan dan Ar as 1
25-29 OKT perbelanjaan i) Mengenal pasti sumber pendapatan
2010 ii) Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan

Minggu ke b) Merancang perbelanjaan Ar as 1


35 i) Menentukan cara berbelanja
1-5 NOV ii) Membuat belanjawan diri
2010 iii) Menentukan cara menabung
DEEPAVALI 5 NOV 2010
Minggu ke
36
8-12 NOV MINGGU MAJLIS ANUGERAH DAN KONVOKESYEN
2010
Minggu ke ANALISIS SAPHC PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
37 LAPORAN UNIT KURIKULUM, HEM DAN KOKURIKULUM
15-19 NOV
2010 HARI RAYA KORBAN 17 NOV 2010
MESYUARAT POST MOTERM PEPERIKSAAN AKHIR DAN UPSR 2010

CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2010


20 NOV 2010 – 2 JAN 2011