Anda di halaman 1dari 24

c  

? ?
? 
? ? ? ? ? 
?
 ? ?
  
Rasa sayang hey, Sorong papan tarik papan,
Rasa sayang-sayang hey, Buah keranji dalam perahu,
Hey lihat Nona jauh, Suruh makan dia makan,
Rasa sayang-sayang hey. Suruh mengaji dia tak tahu.

Dua tiga kucing berlari, Buah cempedak di luar pagar,


Mana nak sama si kucing belang, Ambil galah tolong jolokkan,
Dua tiga boleh kucari, Saya budak baru belajar,
Mana nak sama cik adik seorang. Kalau salah tolong tunjukkan.
›ulau ›andan jauh ke tengah, Rasa sayang hey,
Gunung Daik bercabang tiga, Rasa sayang-sayang hey,
Hancur badan dikandung tanah, Hey lihat Nona jauh,
Budi yang baik dikenang jua. Rasa sayang-sayang hey.

Kalau ada sumur di ladang,


Boleh saya menumpang mandi,
Kalau ada umur yang panjang, Sumber :
Boleh kita berjumpa lagi. Kementerian Kebudayaan, Kesenian
dan Warisan.
Analisis lirik lagu Rasa Sayang
 Struktur kata

 ›embinaan kata

 ›enggolongan kata
6 Struktur kata
Kata tunggal satu suku kata
›  
KV Si, di(2x , ke,
VK
KVK Hey, nak
KKVK
KVKK Yang
KKKV
KKKVK
Kata tunggal dua suku kata
›  
V + KV
V + VK
V + KVK Umur, adik
VK + KV
VK + KVK Ambil, belang, kucing, ladang
KV + V Dua, dia
KV + VK Buah, jauh, luar
KV + KV Kita, rasa, tiga, mana, sama, saya, baru
KV +KVK Badan, budak, boleh, pagar, suruh,
makan, galah, papan, tarik, lihat, dalam,
sorong, tolong,tengah, sayang, sumur
KVK + KV Mandi
KVK + KVK Hancur , panjang,
Kata tunggal tiga suku kata
›  
KV + V + KV
KV + V + KVK
V + KV + V
KV + KV + V
KVK + KV + VK
KV + KV + VK
KVK + KV +VK
V + KV + KV
V + KV + KVK
›  
VK + KV +KV
KV +KV + KV ›erahu
KVK + KV + KV
VK + KV + VK
V + KV + VK
KV + KV + KVK
KVK + KV + KVK Cempedak
KV + KVK + KV Keranji
KVK + KVK + KV
KV + KVK + KVK
Kata tunggal empat suku kata dan
lebih

V Kata tunggal empat suku kata dan lebih tidak


terdapat dalam lirik lagu yang dikaji.
2 ›embinaan kata

›roses ›engimbuhan
›roses ›enggandaan
›roses ›emajmukan
Akronim
›engimbuhan
Ô 
 

? ? ?  

 

 
   
 

   


 

›enggandaan
Ô 
› 

  › 

 › 

  
sayang-sayang Tiada dalam lirik lagu ini Tiada dalam lirik lagu ini

Contoh :

Rasa sayang-sayang hey


›emajmukan
 Ô 
 

 


 

agu rakyat ini tidak mengandungi ketiga-tiga kata majmuk yang


dinyatakan di atas
Akronim
V Ô 
  
     
    

 

V  


        
  

       
     
  
  
 

V   
 
    
 ›enggolongan kata
Kata
nama

Kata | Kata


tugas
 kerja

Kata
adjektif
Kata nama


 

 
 
 
Ô 

   

 ?
 
 
 
"

! 

 
º  
Kata nama khas hidup bukan manusia Si kucing belang, buah cempedak
Kata nama khas tidak hidup ›ulau ›andan, Gunung Daik
Kata ganti diri orang
i. ›ertama Saya, kita ku
ii. Kedua Tiada dalam lagu ini
iii. Ketiga Dia
Kata ganti nama diri tanya Mana
Kata nama am konkrit Tanah, ladang, sumur, pagar, papan,
perahu
Kata kerja

 

  #

 

Ô 


? #

 #

" #
º  
Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap Berlari, belajar
Kata kerja tak transitif berpelangkap Rasa
Kata kerja transitif aktif Makan, mengaji, tarik, lihat,suruh
Kata kerja transitif pasif Kucari
Kata adjektif
º    
Kata adjektif sifatan atau keadaan
Kata adjektif warna
Kata adjektif ukuran
Kata adjektif bentuk
Kata adjektif waktu Baru
Kata adjektif jarak Jauh
Kata adjektif cara
Kata adjektif perasaan Sayang
Kata adjektif pancaindera
Kata tugas
º    
Kata bilangan Dua , tiga
Kata hubung pancangan keterangan Kalau
Kata penegas Jua, lagi
Kata sendi nama Di
Disediakan oleh :

Fardiah Hukaimah binti Juhari