SMK TAMAN JELUTONG, 09000 KULIM, KEDAH

PANITIA MATEMATIK/MATEMATIK TAMBAHAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Peperiksaan/Ujian : Ujian Pengesanan Matematik Tingkatan Lima (Jun 2009) Mata Pelajaran & Kod : Matematik Kertas 1 (1449/1) Objektif Ujian : Mengesan penguasaan kemahiran topik -topik kertas satu matematik SPM Jenis Instrumen : Item Objektif (Aneka Pilihan) Bilangan Item : 20 Masa : 40 minit Aras Kemahiran / Konstruk
Pengetahuan Kefahaman

Bil 1.

Topik/Subtopik Variations Understand and use the concept of joint variations

No. Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

Aplikasi

Analisis

R

S

T 

R 

S

T

R

S

T

R

S

T 

                 1 1 0 2 10%

2.

Graphs of Functions Understand and use the concept of graphs of functions Probability Understand and use the concept of an event

3.

4.

Statistics Undersatnd and solve problems involving data representations and measures of dispersion JUMLAH

2

PERATUS [R-Rendah, S-Sederhana, T-Tinggi]

2 1 5 25%

4

3 2 9 45%

3

1 0 4 20%

Disediakan oleh : ««««««««««.

Disahkan oleh : ««««««««««..