BIODATA SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB R.

A PAHLAWAN TERBILANG

p NAMA

= p KETURUNAN = p LAHIR = p TAHUN LAHIR = p HUBUNGAN = p PAKAR = p GELARAN = = p DIBUNUH OLEH = p MAKAM = p PERANG =
p WAFAT

HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB BIN HASYIM BIN ABDUL MANAF BANI HASYIM(GOLONGAN BANGSAWAN YANG DIHORMATI) MEKAH 570 MASIHI SAMA KELAHIRAN NABI MUHAMMAD S.A.W BAPA SAUDARA NABI MUHAMMAD S.A.W MEMANAH,BERBURU,MENUNGGANG KUDA ASADULLAH(SINGA ALLAH) KEBERANIAN HAMZAH,SAYYID AS-SYUHADA(PENGHULU SEKALIAN ORANG MATI SYAHID) MATI SYAHID ( PERANG UHUD )- TAHUN KE-3 HIJRAH WAHSYI NABI MUHAMMAD S.A.W BERASA SANGAT SEDIH MAKAM SYUHADA BERDEKATAN BUKIT UHUD PERANG UHUD DAN PERANG BADAR

BELIAU DIHORMATI DI KOTA MEKAH SEHINGGA SAHABAT KARIB NYA ABU JAHAL TURUT MENGHORMATI NYA.

WajarlahbeliaudilantiksebagaiKetuaPeninjaupergerakanmusuhantaraMekahdan SyamsertapanglimadalamPerangBadar.A. .berjudi.Beliaupernahmenyahutcabarandua orang tenteraMusyrikindalamPerangBadar.Contohnyaberzian.W dalamPerangBadardariancaman orang Quraisy.Selainitu.Segalastrategiperangdanmelancarkanseranganterhadappihakmusuhsehingga memberikemenangankepadatentera Islam.SIFAT PERIBADI SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Beliaumempunyaisifatperibadi yang patut di contohi.SaidinaHamzahbanyakmembunuhmusuhdalamPerangU huddanmerupakanpemegangpanji-panjitentera Islam dantidakhairanlahbeliaumelindungiRasulullah S.Selainitu.CEKAL DAN PANTAS BERTINDAK.berfoya foya.BELIAUBERAKHLAK MULIAtidakpernahterlinatdenganabatjahiliyyah yang buruk.beliaujugaseorang yang BERANI DAN GAGAH.beliauseorang yangBIJAK MENGATUR STATEGI DALAM PEPERANGAN.

Saidina Hamzah sangat marah dan mencari Abu Jahal yang sedang berbincang dengan pembesar Quraisy di Masjidil Haram. halanglah aku. Kalau kamu berani. . aku ialah pengikut Muhammad. Sikap beliau ini didorong oleh perasaan kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW serta ke benaran yang dibawa oleh Rasullulah S. Beliau memukul kepala Abu Jahal dengan busar panahnya hingga berlumuran darah. Kemudian beliau berkata: " Sesiapa yang berani menghalang dan mencabar aku. Pengislamannya ini menyebabkan umat Islam semakin kuat dan dihormati. beliau diberitahu tentang penghinaan itu oleh 2 orang wanita.PENGISLAMAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Suatu hari Abu Jahal telah menghina dan mencerca Rasulullah SAW di Bukit Safa. Dalam perjalanannya pulang. Pada ketika itu.W. Oleh itu pemimpin Quraisy mulai gentar untuk terus menindas umat Islam sesuka hati mereka." Inilah bagaiman pengislaman Saidina Hamzah. silakan! Telah jelas kepadaku bahawa Muhammad itu ialah Rasul Allah dan ajaran yang dibawanya adalah benar. Demi Allah.A. Saidina Hamzah sedang berburu.

SUMBANGAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB .