BIODATA SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB R.

A PAHLAWAN TERBILANG

p NAMA

= p KETURUNAN = p LAHIR = p TAHUN LAHIR = p HUBUNGAN = p PAKAR = p GELARAN = = p DIBUNUH OLEH = p MAKAM = p PERANG =
p WAFAT

HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB BIN HASYIM BIN ABDUL MANAF BANI HASYIM(GOLONGAN BANGSAWAN YANG DIHORMATI) MEKAH 570 MASIHI SAMA KELAHIRAN NABI MUHAMMAD S.A.W BAPA SAUDARA NABI MUHAMMAD S.A.W MEMANAH,BERBURU,MENUNGGANG KUDA ASADULLAH(SINGA ALLAH) KEBERANIAN HAMZAH,SAYYID AS-SYUHADA(PENGHULU SEKALIAN ORANG MATI SYAHID) MATI SYAHID ( PERANG UHUD )- TAHUN KE-3 HIJRAH WAHSYI NABI MUHAMMAD S.A.W BERASA SANGAT SEDIH MAKAM SYUHADA BERDEKATAN BUKIT UHUD PERANG UHUD DAN PERANG BADAR

BELIAU DIHORMATI DI KOTA MEKAH SEHINGGA SAHABAT KARIB NYA ABU JAHAL TURUT MENGHORMATI NYA.

beliauseorang yangBIJAK MENGATUR STATEGI DALAM PEPERANGAN.W dalamPerangBadardariancaman orang Quraisy.Segalastrategiperangdanmelancarkanseranganterhadappihakmusuhsehingga memberikemenangankepadatentera Islam.SIFAT PERIBADI SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Beliaumempunyaisifatperibadi yang patut di contohi.SaidinaHamzahbanyakmembunuhmusuhdalamPerangU huddanmerupakanpemegangpanji-panjitentera Islam dantidakhairanlahbeliaumelindungiRasulullah S.Selainitu.berjudi.WajarlahbeliaudilantiksebagaiKetuaPeninjaupergerakanmusuhantaraMekahdan SyamsertapanglimadalamPerangBadar.Beliaupernahmenyahutcabarandua orang tenteraMusyrikindalamPerangBadar. .BELIAUBERAKHLAK MULIAtidakpernahterlinatdenganabatjahiliyyah yang buruk.CEKAL DAN PANTAS BERTINDAK.A.Contohnyaberzian.berfoya foya.beliaujugaseorang yang BERANI DAN GAGAH.Selainitu.

Pengislamannya ini menyebabkan umat Islam semakin kuat dan dihormati. beliau diberitahu tentang penghinaan itu oleh 2 orang wanita.W. Oleh itu pemimpin Quraisy mulai gentar untuk terus menindas umat Islam sesuka hati mereka. . Beliau memukul kepala Abu Jahal dengan busar panahnya hingga berlumuran darah.A. Sikap beliau ini didorong oleh perasaan kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW serta ke benaran yang dibawa oleh Rasullulah S. Saidina Hamzah sangat marah dan mencari Abu Jahal yang sedang berbincang dengan pembesar Quraisy di Masjidil Haram. Dalam perjalanannya pulang. halanglah aku. aku ialah pengikut Muhammad. Demi Allah. Kemudian beliau berkata: " Sesiapa yang berani menghalang dan mencabar aku. Saidina Hamzah sedang berburu.PENGISLAMAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Suatu hari Abu Jahal telah menghina dan mencerca Rasulullah SAW di Bukit Safa. silakan! Telah jelas kepadaku bahawa Muhammad itu ialah Rasul Allah dan ajaran yang dibawanya adalah benar. Pada ketika itu." Inilah bagaiman pengislaman Saidina Hamzah. Kalau kamu berani.

SUMBANGAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful